DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Ce este și cum va funcționa Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor/ VARIANTĂ de OUG

TELEFON INTERCEPTARI

STIRIPESURSE.RO vă prezintă cea mai nouă variantă de modificare a legislației privind felul în care se pot face legal interceptările comunicațiilor în România. Guvernul a propus deja o OUG care a primit avizul Ministerul Justiției și a CSM-ului. Urmează ca să fie discutată și în CSAT și apoi adoptată de Guvern în ședința specială din această seară.

Practic se înființează Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor care va deservi parchetele și care va fi format din ofițeri de poliție judiciară transferați cel mai probabil cu tehnică cu tot de la SRI și MAI.

Având în vedere faptul că la data de 16 februarie 2016 Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, constatând faptul că textul criticat contravine prevederilor constituţionale cuprinse în art.1 alin.(3) conform cărora România este stat de drept, în care drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt garantate și că sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” supusă controlului nu respectă condiţiile de calitate inerente unei norme legale, sub aspectul clarităţii, preciziei şi previzibilităţii,

Luând în considerare faptul că proba în sine (supravegherea tehnică) nu este afectată de criticile de neconstituționale reținute de Curte, dar, fără punerea în acord a legislației cu normele constituționale considerate a fi încălcate nu ar fi posibilă pe o durată care nu poate fi estimată, recurgerea la probe de acest fel în cadrul urmăririi penale, astfel încât activitatea de realizare a interesului social general pe care sunt chemate să îl apere organele judiciare – se creează premisa unei lacune operaționale,

Ținând cont de împrejurarea că activitatea unităților de parchet  ar fi în mod serios afectată în absența sprijinului tehnic și a resurselor umane specializate pentru managementul unei infrastructuri de comunicații, atât din punct de vedere al operativității efectuării actelor de urmărire penală, cât și sub aspectul administrării unui probatoriu complet pe baza tuturor metodelor de investigare prevăzute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. I

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

Alineatul (1) al articolului 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei”.

 

La articolul 142, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru realizarea activităților prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. a) –d), procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializați din cadrul poliției folosesc nemijlocit sistemele tehnice și proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea datelor și informaţiilor colectate.”

 

La articolul 142 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de orice tip de comunicare ori de servicii financiare sunt obligaţi să colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializați din cadrul poliției, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică.

Art. II. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21) cu următorul cuprins:

„(21) Semestrial sau ori de câte ori este nevoie, președintele sau unul dintre judecătorii anume desemnaţi de către acesta verifică modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală”.

 

La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(1) Ministerul Public este autorizat să deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea informaţiilor privitoare la infracţiunile date în competenţa parchetelor, în condiţiile legii."

 

După art.66, se introduce un articol nou, art.661, cu următorul cuprins :

„1 - (1) În vederea desfăşurării activităţilor prevăzute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, în cadrul Ministerului Public pot funcționa, prin detașare, ofițeri sau agenți de poliție judiciară, sub directa conducere şi controlul nemijlocit al procurorilor, în limita posturilor aprobate potrivit legii.

(2) Detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară se dispune, la solicitarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Caasţie şi Justiţie, de către ministrul afacerilor interne, pe o perioadă de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu acordul acestora.

(3) Numirea în funcţii a ofițerilor și agenților de poliție judiciară de la alin. (1) se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Caasţie şi Justiţie.

(4) Încetarea detașării ofiţerilor şi a agenţilor de poliţie judiciară se poate dispune înaintea perioadei prevăzute la alin.(2) prin ordin motivat al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Caasţie şi Justiţie .

(5) Pe durata detașării ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o însărcinare.

(6) Dispoziţiile procurorilor sunt obligatorii pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie. Actele întocmite de aceștia din dispoziţia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

(7) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuți la alin.(1) au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție și agenții de poliție, cu excepţiile prevăzute în prezenta lege și beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară detașați în condițiile alin. (1) își păstrează salarizarea avută la data detașării.

(9) Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile şi răspunderile ce revin ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară detașați se exercită de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Atribuţiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară detașați se exercită de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie .

(10) Dispozițiile art. 6 din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, se aplică în mod corespunzător în raport de activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară.

(11) Pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară detaşaţi în cadrul Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute în legile speciale aplicabile acestora.”

Art.IV. Legea nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

Litera b) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţia procurorului de către ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară organizați în cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate,  la nivel central și teritorial, aflaţi în coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,  ori  detașați în cadrul direcției. Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară detaşaţi efectuează numai activităţile prevăzute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală.”

 

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 5 - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se încadrează cu procurori, specialişti în domeniul prelucrării şi valorificării informaţiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, ofițeri și agenți de poliție judiciară, personal auxiliar de specialitate, personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute.”.

 

După articolul 9, se introduce un articol nou, art. 91, cu următorul cuprins:

”Art. 91- (1) În vederea desfăşurării activităţilor prevăzute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, în cadrul Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism funcționează, prin detașare, ofițeri sau agenți de poliție judiciară , sub directa conducere şi controlul nemijlocit al procurorilor direcției, în limita posturilor prevăzute de lege.

(2) Detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară se dispune la solicitarea procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism de către ministrul afacerilor interne, pe o perioadă de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu acordul acestora.

(3) Numirea în funcţii a ofițerilor și agenților de poliție judiciară de la alin. (1)  se face prin ordin al procurorului şef al acestei direcţii.

(4) Încetarea detașării ofiţerilor şi a agenţilor de poliţie judiciară în cadrul direcției se poate dispune înaintea perioadei prevăzute la alin.(2) prin ordin motivat al procurorului şef al direcției.

(5) Pe durata detașării ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o însărcinare.

(6) Dispoziţiile procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt obligatorii pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie. Actele întocmite de aceștia din dispoziţia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

(7) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuți la alin.(1) au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție și agenții de poliție, cu excepţiile prevăzute în prezenta lege și  beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Salarizarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1) se realizează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

(9) Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile şi răspunderile ce revin ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară detașați se exercită de procurorul şef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Atribuţiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară  detașați se exercită de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului şef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(10) Dispozițiile art. 6 din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, se aplică în mod corespunzător în raport de activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară.

 

Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 11 - Funcţia de procuror, agent sau ofițer de poliție judiciară ori de specialist în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.”

 

La alineatul (1) al articolului 23 după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:

d) 25 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară.

Art. V – Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 33 din 3 martie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 se introduc două alineate noi, cu următorul cuprins:

„(2) Pentru relația cu furnizorii de comunicații electronice destinate publicului, Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor este desemnat cu rolul de a obține, prelucra şi stoca informații în domeniul securității naţionale. La cererea organelor de urmărire penală, Centrul asigură accesul nemijlocit şi distinct al acestora la sistemele tehnice în scopul executării supravegherii tehnice prevăzute la art.138 al.1 lit.a) din Codul de Procedură Penală.

(3) Condiţiile concrete de acces la sistemele tehnice al organelor judiciare se stabilesc prin protocoale de cooperare.”

Art. VI. În vederea aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public se va suplimenta prin hotărâre a Guvernului.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.