DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Consiliul General al Capitalei se reunește miercuri : Pe ordinea de zi, proiecte din domeniul sănătății și al educației

Inquam Photos / Octav Ganea
gabriela firea

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, maine, incepand cu ora 11.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, pe ordinea de zi fiind 46 de proiecte.

Subiectele care vor fi dezbatute in sedinta de maine sunt:

1. Proiect de hotarare privind acordarea unor gratuitati elevilor din invatamantul preuniversitar obligatoriu

2. Proiect de hotarare privind acordarea unor gratuitati pentru insotitorii pensionarilor

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului privind dezvoltarea infrastructurii educationale din Municipiul Bucuresti „Nicio unitate de invatamant cu program in trei schimburi”

4. Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru identificarea si achizitionarea de imobile in vederea relocarii de unitati spitalicesti din cadrul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

5. Proiect de hotarare privind infiintarea Clinicii Metropolitane de Stomatologie in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

6. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Doctori pentru Bucuresti”

7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „O sansa pentru cuplurile infertile - FIV 2”

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de prestari servicii de asistenta tehnica privind Programul de Dezvoltare Urbana a Municipiului Bucuresti incheiat intre Municipiul Bucuresti si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

9. Proiect de hotarare privind aprobarea initierii proiectului „Centru Municipal Integrat pentru Tehnologii Inovative si Smart City”

10. Proiect de hotarare privind achizitionarea imobilului situat in Bucuresti B-dul Ghica Tei, nr. 64 – 70, sector 2 destinat infiintarii clinicii din reteaua metropolitana ,,Sfanta Agatha”

11. Proiect de hotarare privind achizitionarea a 19 imobile (apartamente) cu destinatia de unitati locative in vederea asigurarii necesarului de locuinte de necesitate pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrarilor de interventie – consolidare

12. Proiect de hotarare privind achizitionarea de unitati locative cu destinatia de locuinte pentru personalul angajat in unitatile sanitare aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

13. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul privat al Municipiului Bucuresti al cladirii C24 din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” in vederea casarii si demolarii

14. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 332/2017 privind trecerea unor parti din imobilul Spitalul Filantropia situat in Bd. Ion Mihalache nr. 11 – 13, sector 1, din domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sanatatii

15. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a unei parti din constructia C12 si darea in folosinta gratuita Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva – Bucuresti a terenului in suprafata de 702 mp, bunuri ce reprezinta sectiuni din Depoul Victoria situat in str. Mexic nr. 19, sector 1

16. Proiect de hotarare privind transmiterea suprafetei de 786,24 m.p. din imobilul situat in Bucuresti, str. Franceza nr. 19 corespondent str. Selari nr. 19 sector 3, din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in administrarea Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti

17. Proiect de hotarare privind declararea ca bun ce apartine domeniului public al Municipiului Bucuresti a imobilului proprietate a Municipiului Bucuresti, situat in str. Maguricea nr. 20A, sector 1, precum si imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 1 sa efectueze toate operatiunile pentru dezmembrarea cadastrala a acestuia

18. Proiect de hotarare pentru modificarea listei anexa la Hotararea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Bucuresti pentru imobilul situat in Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 8B, sector 1

19. Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 109/2017 privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii de emitere a unei hotarari pentru transmiterea Teatrului de Vara „Nicolae Balcescu” din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National al Patrimoniului, in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

20. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea imobilului - “Asezamantul Bratianu”, situat in Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr. 5-7, sector 1, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in domeniul public al municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

21. Proiect de hotarare privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 2 sa achizitioneze pentru si in numele Municipiului Bucuresti, terenul situat in Bld. Biruintei, nr. 147 – 149, oras Pantelimon, judetul Ilfov

22. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanta succesorala nr. 99/25.10.2018, situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu (fost Bd. Pacii nr. 5) nr. 55, bl. 17, sc H, et. 4, ap. 314, sector 6 si transmiterea acestuia in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

23. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren aflat in proprietatea municipiului Bucuresti situat adiacent proprietatii din str. Randunelelor nr. 5, in suprafata de 52 mp, necesar extinderii locuintei

24. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii de Arta Bucuresti

25. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 189/25.08.2016 privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti ca membri in Comisia pentru indrumarea si supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002

26. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de stimulare a infiintarii statiilor de reincarcare rapide pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug – in, prin acordarea de vouchere

27. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul Bucuresti, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si Asociatia Centrul Crestin Bucuresti, in vederea implementarii in comun a proiectului ”Cantina Sociala Harul”

28. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, a cheltuielilor privind expertizarea tehnica, de catre experti tehnici atestati pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate, a constructiilor existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice in vederea incadrarii acestora in clasa de risc seismic si fundamentarii masurilor de interventie

29. Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 607/19.12.2017, modificata prin Hotararea C.G.M.B. nr. 702/18.10.2018 pentru punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, in vederea finantarii de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, a cheltuielilor privind protectia si executia lucrarilor de interventie la constructiile incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si implementarea unor modalitati de facilitare la rambursare

30. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea C.G.M.B. nr. 755/22.11.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii consolidare imobil situat in str. Mihail Kogalniceanu nr. 30

31. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale privind obiectivul de investitii ”Sistemul Operativ Informational pentru Managementul Calitatii Aerului in Municipiul Bucuresti”

32. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de Piata Dinu C. Giurescu spatiului public situat la intersectia dintre Bulevardul Ferdinand I, str. Horei si str. Dimitrie Salmen – general, sector 2, Bucuresti

33. Proiect de hotarare privind prelungire valabilitate Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. NR. 269/2000, prelungit cu Hotararea C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, Hotararea C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, Hotararea C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, Hotararea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 si modificat cu Hotararea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018, pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General

34. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ, Sector 3, Bucuresti

35. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ strada Episcopiei nr. 1 – 3, sector 1, Bucuresti

36. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ strada Piscului nr. 14, sector 4, Bucuresti

37. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ strada Sfintii Voievozi nr. 5, sector 1, Bucuresti

38. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUZ Soseaua Alexandriei 152C (fost Soseaua Alexandriei 152), sector 5 , Bucuresti

39. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura de autorizare concomitenta a cladirilor, a bransamentelor si a racordurilor la utilitati

40. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2018

41. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru sistemul de management integrat al deseurilor la nivelul Municipiului Bucuresti

42. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 653/2018 privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului de Comedie

43. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 din Hotararea C.G.M.B. nr. 650/26.09.2018 pentru modificarea anexelor nr. 2 si nr. 6 din Hotararea C.G.M.B. 567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate in administrarea municipalitatii, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

44. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 142/2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul de Administratie si in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

45. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei Hotararii C.G.M.B. nr. 345/2016 privind validarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Municipiului Bucuresti

46. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 149/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.