DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOCUMENT Acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 19 august

guvern

STIRIPESURSE.RO vă prezintă actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 19 august

DOCUMENTUL poate fi văzut AICI

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la data 1 aprilie 2015

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.178 din 4 noiembrie 1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publice, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

II. ORDONANȚE

1. ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

2. ORDONANȚĂ pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate

3. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor diplomatice simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

4. ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne

5. ORDONANȚĂ privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020

6. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

7. ORDONANȚĂ pentru modificarea alineatului (2) al articolului XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

8. ORDONANȚĂ pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, IRENA şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

9. ORDONANȚĂ pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia şi a Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială, precum şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea

3. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

7. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0908 Iaşi

9. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu - Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu - Jiu în vederea desfiinţării şi scoaterii din inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu - Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată

10. HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

11. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

12. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania

13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

14. HOTĂRÂRE privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU) 2007-2013

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/201

16. HOTĂRÂRE privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit

17. HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2015

18. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011

19. HOTĂRÂRE pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

20. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'' şi titlul 51 ''Transferuri între unităţi ale administraţiei publice'' pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşă aferentă anului 2016

21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică

23. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva"

24. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Dubai, la 4 mai 2015

25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha, la 3 mai 2015

26. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

27. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City, la 4 mai 2015

28. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "Unifarm" S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

30. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

31. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

32. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naţionale şi Planul Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România

33. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş

34. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare

35. HOTĂRÂRE privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare

36. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

37. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Club Sportiv Şcolar Bârlad

38. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferentă anului 2016

39. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferentă anului 2016

40. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016

41. HOTĂRÂRE privind scoaterea din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' şi darea acestuia în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române

42. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

43. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

44. HOTĂRÂRE privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

45. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, cu modificările şi completările ulterioare

46. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna

47. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău

48. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov

49. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vinga, judeţul Arad

50. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

51. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mărăcineni, judeţul Argeş

52. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ormeniş, judeţul Braşov

53. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa

54. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Subcetate, judeţul Harghita

55. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Copălău, judeţul Botoşani

56. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Unţeni, judeţul Botoşani

57. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara

58. HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Programului de colaborare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului

3. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind contractarea unor facilităţi de finanţare de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare cumulată de până la 700 mil. EUR, în vederea acoperirii parţiale a contribuţiei bugetului de stat la programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Capital Uman şi anumite axe prioritare din Programul Operaţional Infrastructura Mare

4. MEMORANDUM cu tema: Organizarea în România a celei de a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, în 2016, în contextul obţinerii unui vot favorabil pentru candidatura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la Preşedinţia organizaţiei, pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016

5. MEMORANDUM cu tema: Publicitatea textului în limba română al Acordului între România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi implementarea măsurilor FATCA, semnat la Bucureşti, la data de 28 mai 2015

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din România şi Fondul pentru Dezvoltarea Ştiinţei şi Tehnologiei din Egipt.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.