Subscription modal logo Premium

Abonează-te pentru experiența stiripesurse.ro Premium!

  • cea mai rapidă sursă de informații și știri
  • experiența premium fără reclame sau întreruperi
  • în fiecare zi,cele mai noi știri, exclusivități și breaking news
DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
NOU! Citește stiripesurse.ro
 

DOCUMENT Acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 28 iulie

guvern

STIRIPESURSE.RO vă prezintă proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 28 iulie.

DOCUMENTUL poate fi consultat AICI

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015

2. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

II. ORDONANȚE

1. ORDONANȚĂ pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2015

2. ORDONANȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

3. ORDONANȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

4. ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative precum şi unele măsuri de corelare legislative

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

2. HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selectare pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.215/2009

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEM S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea pct.8.2 poziţia nr.149 din Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.60/2008

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru Mediu a acţiunilor multianuale necesare programului ''Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului'' desfăşurat în perioada 2015-2018

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' -Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

9. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' -Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

10. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes naţional ''Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş''

11. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Aranjamentului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministrul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, semnat la Bucureşti, la 22 octombrie 2014 şi la Bruxelles, la 5 decembrie 2014

13. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'' din subordinea Băncii Naţionale a României

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.P.E.E Hidroelectrica S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

17. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei ''Asociaţia Română de Franciză'' ca fiind de utilitate publică

18. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-UM 0654 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0406 Constanţa

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice și pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

21. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice

22. HOTĂRÂRE privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

23. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

24. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Suceava, în domeniul public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava

25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Rompetrol Rafinărie S.A

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere (MoU) privind programul româno-olandez de colaborare pentru îmbunătăţirea activităţilor de promovare export şi reexport

2. MEMORANDUM cu tema: alegerea Comitetului Executiv al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP)

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.