Subscription modal logo Premium

Abonează-te pentru experiența stiripesurse.ro Premium!

  • cea mai rapidă sursă de informații și știri
  • experiența premium fără reclame sau întreruperi
  • în fiecare zi,cele mai noi știri, exclusivități și breaking news
DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
NOU! Citește stiripesurse.ro
 

DOCUMENT Deciziile luate de Guvern in sedinta de Guvern din 29.01.2014

ro va pune la dispozitie deciziile luate azi de Guvern in sedinta saptamanala:

I. ORDONANŢE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice Aceasta Ordonanţa va fi transformată în Proiect de Lege si va fi trimisă către Parlament. Actul normativ vizează armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu cu Directiva 210/63/UE, care constituie o etapă în procesul de înlocuire a animalelor vii în procedurile ştiinţifice necesare pentru cercetările în domeniul sănătăţii umane. 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă Guvernul a adoptat această Ordonanţă de Urgenţă. 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţă de Urgenţa. 4. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale Guvernul a adoptat această Ordonanţă. În vederea asigurării cadrului legal necesar efectuării plăţilor cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale la care România este membră, au fost aduse o serie de modificări ale actelor normative aflate în vigoare. Valoarea cotizaţiei României în vederea participării la activităţile Comitetului de Concurenţă din cadrul OCDE s-a stabilit conform Rezoluţiilor Consiliului OCDE şi este de 10.800 euro, iar valoarea contribuţiei anuale de participare a CNCD la Reţeaua Europeană a Organismelor Naţionale de Egalitate (EQUINET) se stabileşte conform Deciziei EQUINET din anul 2009 şi este de 2.000 euro.

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea Pentru o intervenţie operativă în sprijinul populaţiei afectate de căderile abundente de zăpadă din perioada 24-27 ianuarie 2014, prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în limita sumei de 1.993 mii lei, a 283 tone motorină (63 t pentru judeţul Brăila, 150 t pentru judeţul Buzău, 10 t pentru judeţul Galaţi, 20 t pentru judeţul Vaslui şi 40 t pentru judeţul Vrancea) precum şi 2 tone benzină (judeţul Galaţi), care vor acordate ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit. 2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Serviciul Public Federal Ocupare Muncă şi Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii şi ocupării, semnată la Bruxelles, la data de 10 septembrie 2013 Guvernul a aprobat această Hotărâre. 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa Guvernul a adoptat această Hotărâre. 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani Guvernul a adoptat această Hotărâre. 5. HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţie şi numirea unor prefecţi Prin Hotărâre de Guvern a fost eliberat din funcţie prefectul judeţului Buzău, domnul Gabriel Dragoş Baltă. Prin aceeaşi Hotărâre a fost numită în funcţia de prefect al judeţului Buzău doamna Maria Buleandră. 2. MEMORANDUMURI 1. MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucureşti, în perioada 10-11 martie 2014, a Conferinţei europene cu tema:''Tinerii care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează un program de educaţie sau de formare: de la cunoaştere la soluţii'' (Young people not in Employment, Education and Training (NEETs): From Knowledge to Public Responses) Guvernul a aprobat acest Memorandum. 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unei convenţii între România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital Guvernul a aprobat acest Memorandum. 3. MEMORANDUM cu tema: Achiziţia unui sediu pentru Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău, Republica Moldova Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune iniţierea procedurilor legale şi alocarea resurselor financiare necesare pentru achiziţia unui imobil adecvat activităţii Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău.

III. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 65 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale”, iniţiată de doamna senator Gabriela Firea şi de domnul senator Darius Bogdan Vâlcov – PSD (PLx. 302/2013, L. 639/2013) AVIZ FAVORABIL 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind funcţionarea şi desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi tehnologice a I.N.C.D.M.I. Cantacuzino”, iniţiată de un grup de deputaţi – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 651/2013) AVIZ NEFAVORABIL 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnul senator Valeriu Todiraşcu – senator independent (Bp. 476/2013) AVIZ NEFAVORABIL 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei”, iniţiată de domnul deputat Miron Alexandru Smarandache (PP-DD) împreună cu un grup de parlamentari PP-DD (Bp. 546/2013) AVIZ NEFAVORABIL 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, iniţiată de domnul deputat PDL Florin Gheorghe (Bp. 684/2013) AVIZ NEFAVORABIL 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, iniţiată de domnul deputat PDL Florin Gheorghe (Bp 765/2013) AVIZ NEFAVORABIL 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, iniţiată de domnul deputat Cosma Vlad-Alexandru şi alţi 3 deputaţi PSD (Bp 799/2013) AVIZ NEFAVORABIL 8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum şi în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranţa, securitatea şi sănătatea terţilor”, iniţiată de domnul senator PSD Alexandru Cordoş şi un grup de senatori – PSD, PNL, UDMR (Bp. 470/2013) AVIZ NEFAVORABIL 9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea lit. e), alin. (1) a art. 237 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de domnul deputat Mircea Roşca, doamna deputat Graţiela Gavrilescu şi domnul senator Ion Luchian – Grupurile parlamentare ale PNL (Bp. 672/2013) AVIZ NEFAVORABIL 10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice”, iniţiată de domnul deputat George Scarlat împreună cu un grup de parlamentari – PNL, PSD (Bp. 762/2013) AVIZ NEFAVORABIL 11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate”, iniţiată de domnul deputat PD-L Mircea Lubanovici şi un grup de deputaţi şi senatori – Grupurile parlamentare ale PDL şi PP-DD, precum şi de domnul Todiraşcu Valeriu - senator Independent (Bp. 662/2013) AVIZ NEFAVORABIL 12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru completarea art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de domnul deputat PSD Ion Melinte şi un grup de senatori şi deputaţi – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PDL, PP-DD şi UDMR (Bp. 702/2013) AVIZ NEFAVORABIL 13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind completarea art. 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi”, iniţiată de domnul senator PD-L Andrei Liviu Voloşevici şi un grup de senatori - Grupurile parlamentare ale PD-L, PNL, PP-DD şi un independent (Plx. 660/2013) AVIZ NEFAVORABIL 14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată”, iniţiată de doamna deputat Liliana Ciobanu şi domnul deputat Răzvan Andrei Condurăţeanu – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 728/2013) AVIZ NEFAVORABIL 15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de domnul deputat PC Vasile Cătălin Drăguşanu şi un grup de deputaţi - Grupurile parlamentare ale PC şi PP-DD (Bp.717/2013) AVIZ NEFAVORABIL 16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relaţia cu cetăţenii vârstnici, iniţiată de domnul deputat PC Ovidiu Alexandru Raeţchi împreună cu alţi 6 deputaţi din Grupul parlamentar al PC şi cu un deputat independent (Bp. 724/2013) AVIZ NEFAVORABIL 17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru înfiinţarea Regiei Monopolurilor Statului, iniţiată de domnul senator PP-DD Constantin Popa (Bp. 654/2013) AVIZ NEFAVORABIL 18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor”, iniţiată de domnul deputat PSD Neacşu Marian, de domnul deputat PC Ciucă Bogdan, de domnul deputat PDL Toader Mircea, de domnul deputat UDMR Mate Andras, de domnul senator PC Pelican Dumitru, de domnul deputat PNL Scutaru George, de domnul deputat PP-DD Fenechiu Daniel, de domnul senator PDL Rădulescu Cristian, de domnul senator PSD Sârbu Ilie, de domnul deputat aparţinând Grupului Minorităţilor Naţionale Pambuccian Varujan, de domnul senator PNL Haşotti Puiu, de domnul senator PP-DD Vochiţoiu Haralambie şi de domnul senator UDMR Marko Bela (Plx. 565/2013) Parlamentul va decide 19. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnul deputat Bogdan Diaconu– Grupul parlamentar al PSD (Bp. 652/2013) Parlamentul va decide 20. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru conferirea titlului onorific de "Martir şi Erou al Naţiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc, iniţiată de domnii senatori Crin Antonescu şi Teodor Atanasiu, aparţinând Grupului parlamentar PNL (Bp. 752/2013) AVIZ FAVORABIL 21. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice”, iniţiată de domnul senator Vegh Alexandru – Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 665/2013) AVIZ NEFAVORABIL 22. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, iniţiată de domnul deputat Szabo Odon – UDMR şi alţi 20 deputaţi UDMR, PSD, PNL, Minorităţi naţionale (Bp. 636/2013) AVIZ NEFAVORABIL 23. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal, iniţiată de domnii senatori Dan Voiculescu, Vasile Nistor, Şerban Rădulescu, Mircea Marius Banias – PC şi Ioan Ghişe - PNL (Plx 51/2013) AVIZ NEFAVORABIL

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.