DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOCUMENT Deciziile luate de guvern in sedinta din 12.02.2014

ro va prezinta deciziile luate ins edinta saptamanala de guvern: I.      PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea  unor acte normative Guvernul a amânat aprobarea acestui proiect de Ordonanţa de urgenţă.   2.     ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea si funcţionarea Comitetului National pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. Guvernul a adoptat această Ordonanţă de Urgenţă care reglementează mecanismele interinstituţionale şi pârghiile prin care acest comitet îşi exercita atribuţiile şi competentele de coordonare în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de UrgenţăAstfel, sunt enumerate ministerele si instituţiile publice centrale reprezentate in cadrul Comitetului National pentru Situaţii Speciale de Urgenta si este prezentata schema fluxului informaţional-decizional aferenta.   II.   HOTĂRÂRI 1.     HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 Actul normativ stabileşte mecanismul şi condiţiile în care se realizează compensarea cu bunuri în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Astfel:   bunurile care pot face obiectul compensării sunt atât terenuri cât şi/sau construcţii;   la soluţionarea cererii persoanei îndreptăţite se va avea în vedere echivalenţa valorică între bunurile care au făcut obiectul cererii şi bunurile care pot face obiectul compensării;   măsura compensării se aplică numai cu acordul persoanei îndreptăţite   2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv 30 septembrie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60 milioane dolari SUA, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului ''Economia bazată pe cunoaştere'', semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005        Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care din împrumutul din titlu se anulează suma netrasă, respectiv 144.066,56 dolari SUA, şi se închide Contul Împrumutului. Prin aceste amendamente nu se determină noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial şi nu cresc obligaţiile financiare ale României faţă de BIRD.   3.     HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al CN „Imprimeria Naţională” SA. Veniturile totale estimate se ridică la 421.006 mii lei  iar cheltuielile totale, la 337.083,95 mii lei.   4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului celei de-a noua reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Budapesta, la 26 noiembrie 2013, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti, la 26 mai 1997 Guvernul a adoptat această Hotărâre. Prin adoptarea actului normativ, România îşi respectă obligaţiile privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi consolidarea relaţiilor bilaterale cu Republica Ungară.   5.     HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei  lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000 Actul normativ reglementează deblocarea situaţiei de până acum, în care acordarea compensaţiilor prevăzute de legislaţia naţională şi liniile directoare comunitare nu era posibilă. Proprietarii vor putea suporta cheltuielile de amenajare, de administrare şi de îngrijire a arboretelor care, în lipsa veniturilor provenite din proprietatea forestieră, erau suportate din bugetul propriu. Actul normativ va conduce la asigurarea unei bune părţi din resursele necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Ajutorul de stat se acordă proprietarilor de pădure, anual şi pe hectar, şi se încadrează între limitele de 40 euro/ha/an şi 200 euro/ha/an.   6.    HOTĂRÂRE privind măsurile de gestionare a mercurului metalic considerat deşeu, respectiv pentru aprobarea criteriilor specifice de depozitare a acestuia Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care România îşi aliniază legislaţia la Directiva 2011/97/UE.   7.     HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Internaţionale a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Guvernul a adoptat această Hotărâre. Prin acest act normativ se creează cadrul necesar pentru înfiinţarea în România a Centrului regional al Asociaţiei Internaţionale a Apei pentru regiunea Dunării şi a Mării Negre.    8.     HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat nivelul tarifelor de publicare în Monitorul Oficial, pentru 2014.   9.     HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al RAAPPS. Veniturile totale estimate se ridică la 433.301,78 mii lei iar cheltuielile totale, la 432.460,20 mii lei.   10.HOTĂRÂRE privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune Prin Hotărârea adoptată de Guvern se stabilesc:   Tipul de procedură de selecţie prin care vor fi acordate licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru;   Condiţiile de acordare a drepturilor de utilizare; • Asigurarea cadrului legislativ pentru acordarea licenţelor.   11.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul      public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care o parte dintr-un imobil se transferă Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru construirea de locuinţe. Transferul este condiţionat de transmiterea în domeniul public al statului şi în administrarea MApN a 50% din locuinţele ce vor fi realizate pe acest amplasament.   12.     HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii de Guvern nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi şi pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine Guvernul a aprobat această Hotărâre. Prin mutarea sediului DPIIS, este necesară aprobarea prin Hotărâre a pazei la noul sediu.      13.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Boiţa, Cârtişoara, Loamneş, Marpod, Păuca, Poplaca şi Şura Mică, judeţul Sibiu Guvernul a adoptat această Hotărâre.   14.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje, la 3 iulie 2013 Guvernul a aprobat această Hotărâre.   15.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare Prin Hotărârea adoptată de Guvern se modifică HG nr. 416/2007 în sensul prevederii în cuprinsul acesteia a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.   16.HOTĂRÂRE privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului şi suma alocată acestui ajutor de stat Actul normativ adoptat de Guvern stabileşte valoarea ajutorului financiar pentru recolta anului 2012, în sumă de 2.000 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pentru MADR pentru anul 2014.   III.           PUNCTE DE VEDERE 1.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea art. 9 şi alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali”, iniţiată de domnul deputat PSD Gheorghe Frăticiu împreună cu un grup de deputaţi PSD (Plx. 364/2013, L 719/2013) AVIZ NEFAVORABIL   2.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului”, iniţiată de domnii deputaţi Marko Attila Gabor şi Marton Arpad Francisc – UDMR (Plx. 578/2013); AVIZ NEFAVORABIL 3.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române, iniţiată de domnul senator PDL Viorel Riceard Badea şi de domnul deputat PDL Eugen Tomac împreună cu un grup de parlamentari PDL, PP-DD, PSD, PNL şi independenţi (Bp. 620/2013) Parlamentul va decide.   4.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de Coca Laurenţiu-Florian - senator PSD; Birchall Ana - deputat PSD; Găină Mihăiţă - deputat PSD; Iriza Scarlat - deputat PSD; Khraibani Camelia - deputat PSD; Popeangă Vasile – deputat PSD; Weber Mihai – deputat PSD (Plx.599/2013) AVIZ NEFAVORABIL   5.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul muncii”, iniţiată de doamna deputat  Simona Bucura-Oprescu  şi domnii senatori şi deputaţi Şerban-Constantin Valeca, Alexandru Cordoş, Constantin Tămagă, Mircea-Gheorghe Drăghici, Gheorghe Marin, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, Cătălin-Marian Rădulescu, Radu Costin Vasilică – Grupurile parlamentare ale PSD (Bp. 794/2013) AVIZ NEFAVORABIL   6.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de domnii deputaţi Tudor Ciuhodaru şi Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 844/2013) AVIZ NEFAVORABIL   7.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată  „Lege privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populaţiei”, iniţiată de domnul deputat PC Dan Cristian Popescu (Bp 749/2013) AVIZ NEFAVORABIL   8.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă”, iniţiată de domnul deputat PP-DD Răzvan Andrei Condurăţeanu (Bp. 806/2013). AVIZ NEFAVORABIL   9.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102 din 21 septembrie 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului”, iniţiată de domnul deputat PNL Grigore Crăciunescu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL, PSD (Bp. 534/2013) Parlamentul va decide   10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată "Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale", iniţiată de domnul senator PSD Marius Sorin Ovidiu Bota împreună cu un grup de parlamentari - PSD, PNL (Bp. 822/2013) AVIZ FAVORABIL 

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.