DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOCUMENT Deciziile luate de Guvern in sedinta din 26.02.2014

palat victoria guvern
RO va prezinta deciziile luate in sedinta de guvern din 26.02.2014: I.      PROIECTE DE LEGE – se vor trimite către Parlament 1.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor Proiectul de Lege aprobat de Guvern urmăreşte transpunerea corectă în legislaţia naţională a Directivei 2005/29/CE. Dintre modificările aduse de actul normativ, menţionăm: •   Clarificarea noţiunii de „deformare substanţială a comportamentului economic al consumatorului”; •   Calificarea ca practică incorectă a promovării unui produs diferit de cel care a făcut, iniţial, obiectul publicităţii; •   Calificarea ca incorecte a practicilor ca un consumator să ofere o contraprestaţie sau să suporte un cost pentru un premiu sau beneficiu echivalent.   2.     PROIECT DE LEGE privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.   Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.   II.   ORDONANŢE DE URGENŢĂ 1.     ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale Guvernul a aprobat această ordonanţă de urgenţă.   III.           HOTĂRÂRI 1.      HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2, alin.(5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat extinderea până pe 14 martie a termenului de plată pentru beneficiarii de prefinanţări din fonduri europene structurale, prin alocarea temporară a unor fonduri din Trezoreria Statului. Este vorba de suma de 1.300.000 mii lei.   2.      HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2014 Actul normativ aprobă cheltuielile necesare închiderii exploatărilor miniere Petrila, Paroşeni şi Uricani. Ajutorul de stat, în sumă totală de 173.977 mii lei pentru anul 2014,  este suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie.   3.      HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel încât să fie asigurată funcţionarea instituţiei şi realizarea activităţii acesteia pentru un număr de 195 posturi, inclusiv demnitarii, respectiv susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice prin încasarea veniturilor reprezentând contribuţii şi taxe la bugetul Fondului pentru Mediu şi finanţarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului. Pentru anul 2014 s-au estimat venituri totale în sumă de 852.485 mii lei. De asemenea, pentru anul 2014 s-a estimat valoarea totală a cheltuielilor egală cu cea a veniturilor în sumă de 852.485 mii lei.   4.      HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. Veniturile totale sunt estimate la 271.376 mii lei iar cheltuielile totale, la 183.591 mii lei.   Memorandum cu tema: Suplimentarea numărului de personal de specialitate la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune suplimentarea numărului de personal de specialitate, cu 10 salariaţi, cu încadrarea în cheltuielile de natură salarială aferente.    5.      HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR” - S.A. Veniturile totale sunt estimate la 15.782,6 mii lei iar cheltuielile totale, la 12.982,45 mii lei.   6.      HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. Veniturile totale sunt estimate la 16.332 mii lei iar cheltuielile totale, la 15.259,43 mii lei.   7.      HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ''Rasirom'', aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Rasirom”. Veniturile totale sunt estimate la 28.008 mii lei iar cheltuielile totale, la 26.645 mii lei.             IV.            MEMORANDUMURI 1.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de Cooperare între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi alimentaţiei din Bulgaria în domeniul agriculturii, zootehniei, siguranţei alimentare şi dezvoltării rurale Guvernul a aprobat acest Memorandum.   2.     MEMORANDUM cu tema: aprobarea modificării prin Actul adiţional nr. 1 a Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România, cu rol de Autoritate de Management, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria, cu rol de Autoritate Naţională, Ministerul Finanţelor Publice din România, cu rol de Autoritate de Certificare şi Autoritate de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, cu rol de Autoritate de Audit, privind implementarea „Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013” Guvernul a aprobat acest Memorandum.   3.     MEMORANDUM cu tema: Numărul de personal prognozat pentru anul 2014 în condiţiile extinderii activităţii la Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." S.A. Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune majorarea numărului de salariaţi la sucursala Buziaş (45) şi la sucursala 1 Mai (3), justificată prin extinderea activităţii bazei de tratament la cele două sucursale, ceea ce va genera venituri suplimentare care vor acoperi cheltuielile cu creşterea numărului de personal.    4.     MEMORANDUM cu tema: a)     aprobarea rezultatului discuţiilor purtate în perioada 21 ianuarie – 4 februarie 2014 în cadrul misiunii comune de evaluare a Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale aferente programului curent de asistenţă financiară de tip preventiv; b)    aprobarea semnării de către Victor Ponta, Prim-ministru, împreună cu Guvernatorul Băncii Naţionale a României, a Scrisorii de intenţie Guvernul a aprobat acest memorandum.             V.        PUNCTE DE VEDERE 1.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii deputaţi George Scutaru, Ion Mocioalcă, Mihai Weber şi Corneliu-Mugurel Cozmanciuc – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL (Plx. 550/2013) AVIZ FAVORABIL   2.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iniţiată de domnul senator PC Niţă Mihai (Bp. 827/2013) AVIZ NEFAVORABIL   3.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnii deputaţii PNL George Scutaru şi Virgil Guran împreună cu un grup de parlamentari PNL, PP-DD, PDL (Bp. 828/2013) AVIZ NEFAVORABIL   4.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă”, iniţiată de doamna deputat PNL Alina Gorghiu împreună cu un grup de deputaţi – PNL, PDL (Bp. 748/2013) AVIZ NEFAVORABIL   5.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura”, iniţiată de domnul deputat PDL Vasile Iliuţă împreună cu un grup de deputaţi – PDL, PP-DD, UDMR (Bp. 761/2013) AVIZ NEFAVORABIL   6.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea”, iniţiată de domnul deputat PSD Aurel Vlădoiu împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL (Bp. 786/2013) AVIZ NEFAVORABIL   7.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni”, iniţiată de doamnele deputat Maria Dragomir, Luminiţa Adam, de domnii deputaţi Ioan Munteanu, Ion Melinte, Sorin Teju, Aurel Niculae, Vasile Iliuţă, Dumitru Niculescu, Attila Kelemen şi de domnii senatori Liviu Bumbu şi Liviu Tomoiagă – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PDL, PP-DD şi UDMR (Bp. 809/2013) AVIZ NEFAVORABIL   8.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale”, iniţiată de domnul deputat PNL George Scutaru şi un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PDL, PP-DD, PC, UDMR (Bp. 782/2013) AVIZ NEFAVORABIL   9.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii”, iniţiată de domnii senatori Teodor Atanasiu şi Akos-Daniel Mora - Grupul parlamentar al PNL (Bp. 792/2013) AVIZ NEFAVORABIL   10.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, respinsă de Senat, iniţiată de domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu împreună cu alţi 12 deputaţi din Grupul parlamentar al PNL (Bp. 461/2013, Plx. 680/2013) AVIZ NEFAVORABIL   11.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 14/2003 a partidelor politice”, iniţiată de domnul Valeriu Todiraşcu – senator independent (Bp. 705/2013) Parlamentul va decide

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.