DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOCUMENT Deciziile luate in sedinta de guvern din 19.02.2014

guvern ponta
   
 1. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea mecanismului financiar necesar implementării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, a Protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern stabilește mecanismul financiar necesar implementării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova. Contravaloarea în lei a sumei de 100 milioane euro se asigură de Guvernul României prin bugetul MDRAP. Reprezentanții autorităților de coordonare națională ale celor două țări se vor reuni semestrial, alternativ, în România și Republica Moldova, în vederea monitorizării stadiului proiectelor incluse în programul anual de cooperare și acceptate la finanțare de către cele două guverne.
 1. HOTĂRÂRI 
 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de a aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Prin actul normativ adoptat de Guvern se stabilesc: • Procedurile de acreditare a furnizorilor de servicii sociale; • Procedurile de acreditare a serviciilor sociale; • Procedura de evaluare a nivelelor de calitate și încadrarea în clasele corespunzătoare; • Modalitățile de acordare a deciziilor de suspendare sau retragere a acreditării furnizorului și serviciului social.  
 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002
Hotărârea adoptată de Guvern reglementează mai multe situații de aplicare a Legii nr.76/2002 și Legii nr. 116/2002, dintre care menționăm: • Se stabilesc formularele prin care angajatorii comunică locurile de muncă vacante și ocuparea acestora; • Se include soția/soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate în categoria întreprinzătorilor persoane fizice; • Se definesc mai precis activitățile autorizate potrivit legii și persoanele care nu realizează venituri prevăzute de lege; • Se modifică prevederile referitoare la certificarea stagiilor de cotizare prevăzute de lege pentru perioada de timp pentru care s-a datorat contribuția de asigurări pentru șomaj.  
 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 18 octombrie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă amendarea Acordului-cadru de împrumut din titlu prin extinderea termenului de finalizare a proiectului de la 31 decembrie 2013, la 31 decembrie 2016. Acest amendament nu majorează obligațiile financiare asumate de România față de BDCE și nu determină noi condiționalități economice față de cele convenite inițial.  
 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 12 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 3 decembrie 2012 la Acordul de împrumut dintre KfW,  Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se anulează din valoarea împrumutului suma de 0,38 milioane euro, ca urmare a economiilor făcute de partea română. Aceste modificări nu sunt de natură să genereze condiționalități suplimentare față de cele convenite inițial.  
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al RA „Monitorul Oficial”. Veniturile totale sunt estimate la 72.939 mii lei iar cheltuielile totale, la 45.140 mii lei.  
 1. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Centrului Operaţional de Comandă al Guvernului
În urma modificării aduse Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, Hotărârea adoptată de Guvern reglementează funcțiile și atribuțiile pe care le îndeplinește Centrul Operaţional de Comandă al Guvernului, precum și structura de principiu și cooperarea cu celelalte centre operative și operaționale constituite la nivelul instituțiilor publice centrale reprezentate în cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.    
 1. HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi
Hotărârea adoptată de Guvern reglementează mecanismele interinstituționale și pârghiile prin care Comitetul Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi își exercită atribuțiile și competențele de coordonare în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.    
 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Veniturile totale sunt estimate la 195.224 mii lei iar cheltuielile totale, la 195.224 mii lei.  
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Farcaşa, Ruginoasa şi Taşca, judeţul Neamţ
Guvernul a adoptat această Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului României nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara
Guvernul a adoptat această Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
Guvernul a adoptat această Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Prin actul normativ adoptat de Guvern sunt detaliate atribuțiile și sarcinile care revin AEP, MAI, MAE, INS și STS în pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014. De asemenea, Hotărârea Guvernului reglementează înființarea, pe durata alegerilor, a unor organisme, la nivel județean și central, de coordonare a activităților care trebuie îndeplinite de autoritățile publice.  
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Hotărârea adoptată de Guvern stabilește bugetul alocat pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 și reglementează tipurile de cheltuieli care urmează a fi efectuate de autoritățile publice. De asemenea, prin actul normativ se înființează, în perioada electorală, o comisie de transparență compusă din câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar, un reprezentant al AEP, doi reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și doi reprezentanți ai Clubului Român de Presă.  
 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", care vor fi folosite la  alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat această Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat această Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat această Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat această Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat această Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European
Guvernul a aprobat această Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Administratiei Nationale de Meteorologie care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice
  Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre.  
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Nationala “Poșta Română” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională
  Guvernul a aprobat această Hotărâre.    
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut în valoare de 250 milioane euro în vederea susţinerii implementării Proiectului privind reforma  sectorului sanitar şi aprobarea notei mandat de negociere a acestuia Guvernul a aprobat acest Memorandum.  
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind renegocierea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 1 iunie 1994
Guvernul a aprobat acest Memorandum.  
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Programului de  cooperare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România
Guvernul a aprobat acest Memorandum.  
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.  
 1. MEMORANDUM cu tema: “Aprobarea semnării Acordului privind înființarea Centrului de excelenta in domeniul finanțelor cu sediul la Ljubliana, Slovenia”.
  Guvernul a aprobat acest memorandum.  
 1. MEMORANDUM cu tema: “Aprobarea încheierii prin schimb de scrisori a Programului de cooperare pe anul 2014 intre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistența tehnica și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 (Acord), a primului Protocol Adițional la Acord, semnat la Chișinau la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol Adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinau la 16 august 2011.
  Guvernul a aprobat acest memorandum.  
 1. NOTE 
 1.     NOTĂ privind stadiul de realizare a lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei- Pantelimon
Guvernul a primit această Notă.  
 1. NOTĂ privind Aprobarea inițierii demersurilor legale în vederea Bazelor de Salvare Aeromedicala Iași și Galați ca structuri cu atribuții în executarea de misiuni de intervenție aeromedicală transfrontaliere, precum și aprobarea inițierii procedurilor pentru alocarea fondurilor necesare achiziției unor autosanitare.
Guvernul a primit această Notă.
 1. PUNCTE DE VEDERE
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii”, iniţiată de domnul senator PSD Şerban Constantin Valeca şi un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare al PSD (Bp. 791/2013)
AVIZ FAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”, iniţiată de domnul senator PNL Crin Antonescu şi de domnii deputaţi PNL Andrei Gerea şi George Scutaru (Bp. 663/2013)..
AVIZ FAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie”, iniţiată de domnul deputat PSD Mircea Duşa (Bp. 800/2013).
AVIZ FAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unor construcţii din domeniul privat al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, judeţul Prahova şi în administrarea Consiliului Local Câmpina”, iniţiată de domnii deputaţi Virgil Guran şi Sorin Teju – Grupul parlamentar  al PNL (Bp. 639/2013).
AVIZ NEFAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate”, iniţiată de doamna deputat independent Mihaela Stoica şi domnii deputaţi independenţi Eugen Tomac, Valerian Vreme,  Clement Negruţ (Bp. 619/20123).
AVIZ NEFAVORABIL
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, iniţiată de domnii deputaţi independenţi Dumitru Ovidiu Ioan, Mihai Aurelian, Mihai Tararache, Blăjuţ Viorel, de domnul deputat PP-DD Marian Ion Cristinel şi de domnul deputat UNPR Puşcaş Iacob (Bp. 753/2013).
AVIZ NEFAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate”, iniţiată de domnul deputat PSD Nicolae Vasilescu împreună cu un grup de parlamentari PDL, PP-DD, PC, PNL  (Bp. 807/2013).
AVIZ NEFAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale”, iniţiată de domnul senator PNL Cătălin Boboc şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp. 767/2013).
AVIZ NEFAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind trecerea canalului şi barajului de pe pârâul Buşmei din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcaşa, Judeţul Neamţ”, iniţiată de domnii deputaţi PSD Ioan Munteanu, Ionel Arsene şi Vlad Marcoci (L.632/2013, Plx. 597/2013).
AVIZ NEFAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic”, iniţiată de domnul senator PSD Darius Bogdan Vâlcov (L.598/2013, Plx. 666/2013).
AVIZ NEFAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea LEGII  nr. 571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal”, iniţiată de domnul deputat PDL Bode Lucian Nicolae împreună cu un grup de parlamentari – PSD, PDL, UDMR (Bp. 621/2013).
AVIZ NEFAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind declararea Zilei Înălţării Domnului – Ziua Eroilor, sărbătoare naţională legală, zi nelucrătoare”, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 682/2013).
AVIZ NEFAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii”, iniţiată de doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu şi de domnii deputaţi Vasile Horga, Viorel Ştefan, Dan Ştefan Motreanu şi Dan Coriolan Simedru – Grupurile parlamentare ale PNL şi PSD (Plx. 21/2014).
AVIZ NEFAVORABIL STIRIPESURSE.RO va prezinta deciziile luate de guvern in sedinta saptamanala de azi:
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea alin.(1) al  art. 11 din Legea nr. 107/1996 –  Legea apelor”, iniţiată de domnul senator Darius Bogdan Vâlcov – Grupul parlamentar al PSD (Plx. 596/2013).
AVIZ NEFAVORABIL  
 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă  privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, iniţiată de domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu din Grupul parlamentar al PSD împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PC, Minorităţi Naţionale şi ale PP-DD (Bp.  611/2013).
AVIZ FAVORABIL

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.