DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

EXCLUSIV - Documentul care tranșează disputa BNR-Țiriac. Suma uriașă plătită pentru terenul pe care s-au construit Arenele BNR

act bnr

Banca Națională a României vrea să vândă o parte a Arenelor BNR. Un adevărat scandal a fost stârnit de suma cerută de BNR pentru arene: 35 de milioane de euro. Miliardarul Ion Țiriac, interesat de cumpărarea arenelor, susține că suma este exagerată și că BNR a preluat illegal Arenele, în 1991. Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, spunea săptămâna trecută că BNR a cumpărat Arenele Romane cu 230.000 de dolari în 1991.

STIRIPESURSE.RO a intrat în posesia actului de vânzare-cumpărare a terenului pe care au fost construite Arenele BNR. Documentul a fost întocmit în 1946, iar vânzător a fost Societatea de Dare la Semn Bucureşti. Suma plătită de BNR, așa cum reiese din document, este de 14.887.583,55 dolari, care la valoarea din 2017 reprezintă aproape 200 de milioane de dolari (197.558.233,70). În 1991, BNR a mai plătit o sumă pentru construcțiile de pe propriul teren.

„Terenul din str. Dr. Staicovici nr. 42-48 este proprietatea BNR din anul 1946, fiind dobândit printr-un act de vânzare-cumpărare de la Societatea de Dare la Semn Bucureşti. Arena Centrală de tenis, împreună cu alte construcţii amenajate pe terenul BNR, a fost preluată în proprietate de către BNR, cu plată, în anul 1991, de la Ministerul Tineretului şi Sportului”, se arăta săptămâna trecută într-un comunicat al BNR.

Vezi și: Liviu Dragnea a făcut ANUNȚUL: Ce se va întâmpla cu Inspecția Judiciară

Omul de afaceri Ion Ţiriac a declarat, miercuri, că există posibilitatea acţionării în judecată a Băncii Naţionale pentru ca Arenele BNR să revină la Ministerul Sportului, existând suspiciuni că Arenele nu au ajuns în mod legal în proprietatea băncii centrale.

În replică, banca centrală a transmis că la data preluării, starea construcţiilor şi a terenului din jurul acestora era deplorabilă, necesitând investiţii semnificative. „După anul 1991, BNR a realizat investiţii în Arena Centrală şi terenurile de antrenament în valoare de aproximativ 1.000.000 lei în preţuri curente (amenajare vestiare în anul 1997, tribuna metalică în anul 1999, instalaţie de nocturnă în anul 2000 etc.). Totodată, până în prezent, BNR a înregistrat, în legătură cu Arena Centrală şi terenurile de antrenament, cheltuieli cu întreţinerea echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor din dotarea clădirilor şi terenurilor Arenei BNR şi a construcţiilor ce o deservesc, precum şi cheltuieli administrative, în valoare de peste 5.000.000 de lei în preţuri curente. O latură importantă a acestor activităţi a fost reprezentată de salvarea şi întreţinerea celor peste 30 de exemplare de platani (plantaţi la sfârşitul secolului XIX), protejaţi de lege şi parte a patrimoniului naţional”, menţionează banca centrală.

Pentru că România a devenit în 2007 membră a UE, Banca Națională nu mai poate investi în renovarea și consolidarea arenelor, motiv pentru care, de trei ani, încearcă să facă transferul de proprietate către Guvern.

content-image

ACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ȘI DE SCHIMB

Între subscrișii:

SOCIETATEA DE DARE LA SEMN BUCUREȘTI, cu sediul în București, strada Dr: Staicovici, nr. 48, fost Carol Davila nr. 9, reprezentată prin domnii Georges Plagino, președintele societății și Dr. Lucian Skupiewski, vicepreședintele societății, împuterniciți de a reprezenta în mod valabil societatea prin deciziunea Adunării Generale extra-ordinare din 31 Mai 1946, pe de o parte, și

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI S.A., cu sediul în București, str. Lipscani nr. 25, reprezentată prin D-nii Gheorghe Atanasie Gheorghiu și G. I. Cazacu, împuterniciți a angaja valabil Banca Națională a României în baza publicațiunilor din Mon. Of. nr. 127/1946 și nr. 248/1944, pe de altă parte, a intervenit următorul acte de vânzare-cumpărare și de schimb.

1. Subscrisa “Societate de Dare la Semn București” declarăm că am vândut de veci și fără a mai reține ceva pe seama noastră, pe baza autorizațiunii dată nouă prin art. 4 al legii nr. 336 publ. în Mon. Of. nr. 105 din 7 mai 1946, Băncii Naționale a României o parte din terenul proprietatea noastră, situat în București, str. Dr. Staicovici nr. 48, fosta Carol Davila nr. 9, și anume porțiunea de teren care a fost cumpărată de către societate cu din fondurile ei proprii.

2. Deasemenea declarăm că mai dăm în schimb pe baza autorizațiunii dată nouă prin art.1 al legii nr. 336/1946, arătată mai sus, tot Băncii Naționale a României și fără a mai reține ceva pe seama noastră restul terenului, proprietatea noastră din București, str. Dr. Staicovici nr. 48, fost Carol Davila nr. 9 și anume porțiunea de teren care a fost donată societății de către domnitorul Cuza în anul 1865 prin actul nr. 13010 din 1 decembrie 1865.

3. Ambele imobile sunt libere de orice sarcini sau servituți și “Societatea de Dare la Semn București” garantează Banca Națională a României de orice evicțiune totală sau partială.

4. Prin efectul vânzării prevăzută de art. 1 de mai sus, și prin efectul schimbului, prevăzut la art. 2 de mai sus, Banca Națională a României devine proprietară deplină și exclusivă asupra întregului teren situat în București, str. Dr. Staicovici nr. 48, fost Carol Davila nr. 9, astfel cum îl stăpânim și noi și așa cum se găsește delimitat în alăturatul plan ridicat de către Dl. Ing. Cociu, plan care face parte integrantă din acest act.

Banca Națională devine de asemenea proprietară deplină și exclusivă asupra tuturor construcțiilor de zid aflătoare pe acest teren.

Se stipulează în mod expres că “Societatea de Dare la Semn București” va fi în drept să ridice în decurs de trei luni de zile de la data autentificării actului, toate barăcile de lemn, precum și instalațiile de tir care se mai găsesc pe teren.

5. Banca Națională a României va intra în posesiunea imobilului dobândit prin acest act – teren și construcțiuni – chiar de azi, data autentificării actului, fără îndeplinirea vreunei formalități de trimitere în posesie, și numai în baza acestei declarațiuni.

6. Subscrisa “Societatea de Dare la Semn București” am predat astăzi Băncii Naționale a României, titlurile de proprietate în baza cărora stăpânim acest imobil.

7. Toate impozitele și taxele către Stat , județ sau comună, atât pentru terenul vândut cât și pentru cel dat în schimb, vor fi plătite de către subscrisa “Societatea de Dare la Semn București” până în ziua de 1 Iulie 1946.

8. Subscrisa “Societatea de Dare la Semn București” declarăm că am încasat chiria dela Societatea Tennis-Club până la data de 26 Octombrie 1946, dela această data înainte ea va fi încasată de către BNR.

Indemnizația de rechiziție ce ni se cuvine dela Ministerul Armatei , pentru rechiziționarea unei porțiuni de teren și a unor construcțiuni, ni se cuvine până în ziua de 1 Iulie 1946, dela această data înainte ea va fi încasată de către BNR.

9. Prețul vânzării terenului prevăzut la art. 1, din prezentul act este de lei 1.125.000.000*- (un miliard una sută douăzeci și cinci milioane), pe care subscrisa “Societatea de Dare la Semn București” reprezentată prin D-nii Georges Plagino ȘI Dr.Lucian Skupiewski, autorizați în mod special de a încasa prețul, prin deciziunea Adunării Generale din 31 Mai 1946, declarăm că l-am primit în întregime acum la autentificarea acestui act, care servește și de chitanță autentică pentru primirea lui.

10.   Subscrisa “Societatea de Dare la Semn București”, reprezentată prin D-nii Georges Plagino și Dr.Lucian Skupiewski, împuternici deasemenea în mod special prin deciziunea Adunării Generale din 31 Mai 1946, declarăm că am primit dela Banca Națională a României suma de lei 345.000.000* - (trei suta petruzeci și cinci milioane) reprezentănd sulta ce am convenit a ni se plăti pentru complinirea valorii schimbului ce am realizat prin prezentul act.

*1.470.000.000 lei (1946: 1 usd = 98.74 lei) = 14.887.583,55 usd 1946;

1 usd 1946 = 13,27 usd 2017;

14.887.583,55 usd 1946 = 197.558.233,70 usd 2017

11.   Subscrisa “Societatea de Dare la Semn București” declarăm că vom întrebuința această sumă potrivit dispozițiunilor legii nr. 336 publicată in Mon. Of. Nr. 105 din 7 Mai 1946, numai pentru amenajarea terenului de tir.

12.   Subsemnata Banca Națională a României declarăm că dăm, în schimbul terenului ce am primit în schimb dela “Societatea de Dare la Semn București”, despre care s’a făcut vorbire în art. 2 al acestui act, „Societății de Dare la Semn București” în plină și exclusivă proprietate, liber de orice sarcini și servituți, garantând de orice evicțiune totală sau parțială o porțiune de 65 ha. din pădurea Tunari din Jud. Ilfov și anume porțiunea de pădure cumpărată de către Banca Națională a României dela D-na Theodora Callimachi, prin actul de vânzare-cumpărare aut. de BNR sub nr. 71 din 16 Martie 1946.

Prin afectul acestui schimb, “Societatea de Dare la Semn București” devine proprietară de veci a acestei porțiuni de pădure în limitele și vecinătățile anume arătate în planul ridicat de către dl. Ing. Hotarnic    G-ral Săulescu, plan care face parte integrantă din actul de vânzare-cumpărare mai sus arătat, pe baza declarațiunii exprese făcută de părțile contractante prin actul adițional autentificat de către BNR sub nr. 136 din 15 Mai 1946.

13.  “Societatea de Dare la Semn București” va intra în posesiunea acestui teren, chiar de azi, data autentificării acestui act, fără îndeplinirea vreunei formalități de trimitere în posesie, ci numai în baza acestei declarațiuni.

14.   Subscrisa Banca Națională a României, am  predat astăzi Soc. De Dare la Semn București, toate titlurile de proprietate în baza cărora stăpânim această porțiune de pădure.

15.   Toate impozitele și taxele către Stat, județ sau comună, pentru această porțiune de pădure vor fi plătite de către subscrisa Banca Națională a României până în ziua de 1 Iulie 1946.

16.   „Societatea de Dare la Semn București”, declară că a luat cunoștință de împrejurarea că pădurea Tunari din Jud. Ilfov este supusă unui amenajament de tăiere, aprobat de organele silvice, și că potrivit dispozițiunilor legii pentru protecția pădurilor, porțiunea de 65 ha. dată în schimb societății va fi tratată din punct de vedere al tăierii ca o entitate împreună cu restul pădurii proprietatea D-nei Theodora Callimachi.

17.  Deoarece terenul dat în schimb Societății de Dare la Semn București, din pădurea Tunari, nu ar putea fi folosit de acea societate pentru scopul ce-l urmărește, decât dacă este defrișată o porțiune de 10 ha. padure și care este arătată de societate, subscrisa Banca Națională a României ne luăm obligațiunea de a preda defrișată și nivelată acea porțiune în termen de 6 luni dela autentificarea acestui act, după ce vom fi făcut toate formalitățile și vom fi obținut aprobarea defrișării dela organele legale.

Materialul lemnos care va rezulta din defrișare rămâne proprietatea Băncii Naționale a României.

18.  Toate taxele de timbru și impozit proporțional precum și orice cheltuieli privind acest act, vor fi suportate în întregime de Banca Națională a României.

Făcut în dublu exemplar, în București, azi 2 iulie 1946*

*Banca Națională a României a fost etatizată la 1 ianuarie 1947

în baza Legii nr. 1056 din 23 decembrie 1946 –

Privind etatizarea și organizarea Băncii Naționale a României

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.