DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Guvernul a emis 9 OUG după ședința de azi: Lista actelor normative adoptate

Guvernul Romaniei
guvernul romaniei sigla

STIRIPESURSE.RO vă prezintă actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 24.08.2016

I. ORDONANȚE

1. ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(4¹) al art.30 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

2. ORDONANȚĂ privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

3. ORDONANȚĂ pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la Fundaţia ''Stichting Europeana''-Olanda

4. ORDONANȚĂ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală

5. ORDONANȚĂ privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

6. ORDONANȚĂ privind amenajarea spaţiului maritim

7. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor

Citește și: Twitter pentru sistemul iOS funcționeză și în mod nocturn

8. ORDONANȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

9. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.211/2001, cu modificările ulterioare

Citește și: Un celebru actor s-a fotografiat gol, cu bărbăția la vedere / FOTO 18+

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Citește și: A acoperit cu un tampon aerul condiționat din autocar / FOTO

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare corp A, Complex Panduri" (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Şoseaua Panduri, nr.90, sector 5, Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Citește și: TP-Link a lansat oficial gama de telefoane Neffos pe piața noastră

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.5 la Hotărârii Guvernului nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea în domeniul textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de modă, semnat la New Delhi, la 23 aprilie 2013

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "IPROCHIM" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

Citește și: Semnele care iti arata ca ai corpul plin de toxine! Nu le ignora

11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000'', judeţele Gorj şi Mehedinţi

12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi

13. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Neamţ, Harghita, Braşov, Bacău şi Covasna, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Citește și: Top 10 filme românești inspirate din carți

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării

16. HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Macedonia, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

17. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

19. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.157/2016

III. MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordurilor de finanţare între Comisia Europeană, Statele Partenere participante la Programele Operaţionale Comune Bazinul Mării Negre 2014-2020, România-Ucraina 2014-2020 şi România-Republica Moldova 2014-2020 şi România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, şi, pentru situaţii ulterioare care necesită modificarea documentelor, mandatarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru realizarea demersurilor necesare finalizării procesului de negociere şi/sau modificare a Acordurilor de finanţare

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării, de către România, a acordului de finanţare unic pentru Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia între România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, în calitate de Autoritate de management, îndeplinind inclusiv funcţia de certificare şi Republica Serbia reprezentată de Guvernul Republicii Serbia (Biroul de Integrare Europeană din Republica Serbia), în calitate de Autoritate Naţională, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să realizeze demersurile necesare finalizării procesului de negociere şi/sau modificare în ceea ce priveşte conţinutul Acordului

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea raportului naţional în perspectiva celei de-a treia Conferinţe ONU în domeniul aşezărilor umane şi dezvoltării urbane durabile - Habitat III (2016), în vederea transmiterii către UN HABITAT

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii, prin schimb de scrisori, a Programului de cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza Articolului 1 al "Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Adiţionale"

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acordării unei finanţări nerambursabile Guvernului Republicii Moldova în valoare de 2 milioane de Euro pentru implementarea de proiecte în baza prevederilor Articolului 3 din Protocolul Adiţional 4 şi Articolului 1 din Protocolul Adiţional 5 la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Adiţionale

MEMORANDUM cu tema: Necesitatea iniţierii unui proiect de act normativ prin care să se reglementeze restituirea către Guvernul Statelor Unite ale Americii a unor sume reprezentând TVA şi accize

MEMORANDUM cu tema: Rezultatul discuţiilor privind condiţiile în care România ar putea să devină membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură (AIIB) şi aprobarea transmiterii unei scrisori, semnate de către ministrul finanţelor publice, conducerii AIIB prin care România îşi exprimă oficial interesul de a deveni membru al Băncii

MEMORANDUM cu tema: Desemnarea președintelui Părţii române în cea de-a XXVII-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale româno-turcă de colaborare economică şi tehnică

MEMORANDUM cu tema: Participarea statului în economie. Orientări privind administrarea participațiilor statului în întreprinderi publice. Rolul şi așteptările statului ca proprietar

MEMORANDUM cu tema: Observaţiile României în cauza C-284/16, Achmea, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (termen pentru transmiterea observaţiilor scrise:21 august 2016)

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, privind emiterea unei hotărâri ce are ca obiect trecerea unei părţi din Cimitirul Sudic al Municipiului Focşani, în suprafaţă de 2604 mp, din domeniul public al municipiului Focşani, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizată ca cimitir militar

MEMORANDUM cu tema: Propuneri achiziţie autoturisme pentru înnoirea parcului auto al misiunilor diplomatice ale României din străinătate

MEMORANDUM cu tema:Aprobarea iniţierii Programului de Modernizare a Infrastructurii Spitaliceşti şi demarării negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea accesării Facilităţii de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură Pentru realizarea fazei pilot din program

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.