DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Lista actelor normative adoptate de Guvernul Ciucă în ședința din 18 august 2022

Radu Pop
Guvern

Guvernul Nicolae Ciucă a adoptat, în ședința din 18 august 2022, următoarele acte normative:

I. ORDONANȚE

1. ORDONANȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

2. ORDONANȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Prima rectificare bugetară din acest an este una pozitivă și finanțează continuarea măsurilor guvernamentale de protejare a cetățenilor, a economiei românești și atragerea unui volum cât mai mare de fonduri europene.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 30.366,6 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 33.016,0 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat se menține ca procent în PIB la același nivel în bugetul inițial, respectiv 5,84% din PIB.

Cheltuielile pentru investiții cresc cu 3,4 miliarde de lei, ajungând la 93,1 miliarde de lei, în creștere cu 0,1 puncte procentuale de la 6,7% din PIB la 6,8% din PIB.

Transcrierea declarațiilor susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și de ministrul finanțelor, Adrian Câciu, cu privire la rectificarea bugetară pot fi consultate aici: https://bit.ly/3A5g0bd

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 4 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

Actul normativ vizează majorarea bugetului total al schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu circa un miliard de lei, de la 6,380 miliarde lei la 7,379 miliarde lei.

Măsura a fost luată având în vedere interesul manifestat de mediul de afaceri pentru aceasta schemă, în sesiunea din 15 iunie-26 iulie 2022 fiind depuse un număr de 193 de proiecte de investiții, unele dintre acestea fiind cu valori mari.

Schema de ajutor de stat are în vedere finanțarea investițiilor, realizate de întreprinderi, în active corporale și necorporale de înaltă tehnologie în valoare de minimum 4,5 milioane lei.

Obiectivul schemei este susținerea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții în sectoarele de activitate care creează produse cu valoare adăugată mare.

Proiectele de investiții aflate în proces de implementare vor avea un impact semnificativ în economie prin crearea a 21.680 locuri de muncă și plata unor contribuții la bugetul de stat în valoare de peste 6,19 miliarde lei.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022

Executivul a modificat Hotărârea nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022.

Astfel, noile modificări au în vedere următoarele aspecte:

· corelarea termenului de depunere a documentelor justificative cu perioada de valorificare a producției, respectiv 21 noiembrie cu 29 noiembrie;

· de asemenea, a fost reconsiderat registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pentru producția de struguri de masă a anului 2022 pentru care se acordă ajutor de minimis.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/ttrs

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

Executivul a aprobat Hotărârea privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea private a cărnii de porc, în acord cu reglementările europene în vigoare.

Actul normativ vizează acordarea de ajutoare financiare pentru depozitarea privată a cărnii de porc proaspătă sau refrigerată pentru a se asigura astfel reducerea dezechilibrului dintre cerere și ofertă.

Cantitatea minimă eligibilă pentru acordarea ajutorului financiar este de 10 tone per cerere pentru produse dezosate și 15 tone per cerere pentru alte produse. Cererile de sprijin trebuie să fi fost depuse până pe 29 aprilie 2022.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

Executivul a aprobat acordarea unor ajutoare excepționale destinate producătorilor agricoli pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele înființate cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin.

Schema de ajutor derulată de Ministerul Agriculturii prin APIA contribuie la asigurarea securității alimentare și este destinată unui număr de 174.500 beneficiari care administrează 144.170 hectare de teren agricol.

Bugetul alocat pentru sprijinul producătorilor agricoli din sectorul vegetal este de 126.150.673 lei, echivalentul sumei de 25.490.649 euro.

Cuantumul ajutorului excepțional este de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha acordat pentru fermierii care lucrează minimum 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv.

Beneficiarii schemei sunt persoane fizice; persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008; persoane juridice; grupuri de producători sau organizații de producători; structuri din domeniul cercetare, respectiv universitățile, institutele şi stațiunile de cercetare-dezvoltare.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/ttrB

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul lucrării care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara -Arad", aflate pe raza unităţilor administrativ - teritoriale: Caransebeş, Păltiniş, Constantin Daicoviciu şi Sacu, judeţul Caraş-Severin; Găvojdia, Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare, Ghiroda, Timişoara, Dudeştii Noi, Sânandrei şi Orţlşoara, judeţul Timiş; Vinga, Şagu, Arad şi Vladimirescu, judeţul Arad

Actul normativ aprobat prevede aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș –Timișoara - Arad”, a amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național, precum și a listelor cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, precum și a imobilelor proprietate publică a statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere.

Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată (3.784), care constituie coridorul de expropriere al investiției aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale din județele Caraș-Severin (Caransebeș, Păltiniș, C-tin Daicoviciu, Sacu) Timiș (Găvojdia, Lugoj, Coșteiu, Belinț, Topolovățu Mare, Recaș, Remetea Mare, Ghiroda, Timișoara, Dudeștii Noi, Sânandrei, Orțișoara) și Arad (Vinga, Șagu, Arad și Vladimirescu) sunt în cuantum de 39 milioane de lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DN 73A km 0+000 - km 19+910; km 20+975 - 69+340", judeţul Braşov

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică şi interes naţional "Amenajare intersecție cu sens giratoriu DN 65 km 6+000, intersecție cu DN 65F Km 0+000"

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea categoriilor de personal din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, pentru care se acordă norme de hrană, în timp de pace

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situații de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice

Executivul a aprobat alocarea sumei de 30 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

Suma este necesară pentru decontarea din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situații de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice.

În vederea stabilirii acestei sume s-a luat în calcul acordarea unui sprijin financiar de 20 lei/persoană găzduită/zi pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării hranei și un sprijin financiar de 50 lei/persoană găzduită/zi pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării cazării, unui număr mediu de 14.000 cetățeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, precum și beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022, pentru o perioadă de 30 de zile.

De asemenea, MAI, prin IGSU, va răspunde de modul de utilizare a sumei alocate, sumele rămase neutilizate urmând a fi restituite la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2022.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny" al judeţului Vrancea, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Șoseaua Puiești nr. 1”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, str. Gheorghe Lazăr fn"

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei oraşului Pătârlagele, judeţul Buzău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al comunei Dudeștii Noi, judeţul Timiș

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare infrastructură în cazarma 2765 Tuzla"

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorității Naţionale pentru Calificări

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Palatul Copiilor, Municipiul Râmnicu Vâlcea/Clubul Copiilor Bălceşti, în domeniul public al oraşului Bălceşti pentru Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru", pentru desfășurarea activităţilor specifice unităților de învăţământ preuniversitar de stat

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

Prin actul normativ aprobat se stabilesc noile tarife practicate de către CNCIR S.A., avându-se în vedere indici și indicatori de referință cu privire la: forța de muncă, inflație, devalorizarea monedei naționale în raport cu moneda euro, măsurile impuse de pandemia COVID-19, conflictul din Ucraina. Astfel, noile tarife pentru activitățile cu caracter specific prestate de CNCIR S.A. cresc în medie cu 25%.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 30,2676 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ,,Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit"

Actul normativ prevede scoaterea definitivă din fondul forestier național a unei suprafețe de 30,2676 hectare de pădure de către Complexul Energetic Oltenia, în vederea efectuării lucrărilor pentru menținerea și dezvoltarea carierei de lignit Tismana 1, astfel încât aceasta să ajungă la o capacitate de extracție de 5 milioane de tone de lignit pe an.

Scoaterea din fondul forestier național a terenului se va face cu defrișarea vegetației forestiere pe suprafața menționată.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Muzeului National de Istorie a Transilvaniei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Risso Matilde"

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea cadrului legal necesar înfiinţării Unității Centrale de Coordonare la nivelul autorităţii vamale în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la asistența reciprocă şi cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenţia Napoli II)

Memorandumul a fost aprobat.

2. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea în cadrul Ministerului Finanţelor a conceptului de Centru de Excelenţă în Tehnologie, în vederea asigurării transferului de expertiză în tehnologii noi şi bune practici din companii de tehnologie de vârf, cu scopul de a creşte capacitatea de colectare, analiză şi valorificare a datelor, a îmbunătăţi procesele interne şi serviciile publice digitale, precum şi de a creşte inovarea în administraţia publică

Memorandumul a fost aprobat.

IV. NOTE

1. NOTĂ cu tema: Actualizarea Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului2022

Guvernul a luat act de această notă.

2. NOTĂ cu tema: Monitorizarea şi actualizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului 2022

Guvernul a luat act de această notă.

Urmărește-ne:
ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.