DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Modificările fiscale şi contabile de la 1 ianuarie 2020

consiliul fiscal

De la 1 ianuarie 2020 legislaţia fiscală din România va suferi câteva modificări importante, iar firma de consultanţă şi contabilitate Contzilla.ro a făcut o trecere în revistă a celor 14 schimbări care sunt cunoscute până acum, potrivit Mediafax.

TVA

Începând cu anul 2020 intră în vigoare Directiva (UE) 2018/1910 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adaugată (TVA) pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre.

Statele membre trebuie să adopte și să publice, până la 31 decembrie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Modificările sunt legate de:

1. Stocurile la dispoziția clientului

Se referă la situația în care, în momentul transportului bunurilor către alt stat membru, furnizorul cunoaște deja identitatea persoanei care achiziționează bunurile și căreia îi vor fi furnizate aceste bunuri într-un stadiu ulterior, după ce acestea au sosit în statul membru de destinație. În prezent, această situație da naștere unei operațiuni considerate livrare (în statul membru de plecare a bunurilor) și unei operațiuni considerate achiziție intracomunitară (în statul membru de sosire a bunurilor), urmate de o livrare „națională” în statul membru de sosire, și necesită că furnizorul să fie identificat în scopuri de TVA în statul membru respectiv. Pentru a evita acest lucru, în cazul în care operațiunile respective au loc între două persoane impozabile, astfel de tranzacții ar trebui să fie considerate, în anumite condiții, că dând naștere unei livrări scutite în statul membru de plecare și unei achiziții intracomunitare în statul membru de sosire.

2. Operațiunile în lanț

Se referă la livrări succesive de bunuri care fac obiectul unui singur transport intracomunitar. Transportul intracomunitar al bunurilor ar trebui să fie atribuit doar uneia dintre livrări și numai livrarea respectivă ar trebui să beneficieze de scutirea de TVA prevăzută pentru livrările intracomunitare.

Celelalte livrări din lanț ar trebui impozitate și ar putea necesită identificarea în scopuri de TVA a furnizorului în statul membru de livrare. Pentru a se evita folosirea unor abordări diferite în rândul statelor membre, ceea ce ar putea duce la o impozitare dublă sau la lipsa impozitării, și pentru a spori securitatea juridică pentru operatori, ar trebui stabilită o normă comună potrivit căreia, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, transportul bunurilor ar trebui atribuit unei singure livrări din cadrul lanțului de operațiuni.

Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, în plină ședință a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție

3. Scutirea aplicabilă livrărilor de bunuri

Numărul de identificare în scopuri de TVA în legătură cu scutirea aplicabilă livrărilor de bunuri în comerțul intracomunitar, se propune că includerea în Sistemul de schimb de informații privind TVA (VIES) a numărului de identificare în scopuri de TVA al persoanei care achiziționează bunurile, atribuit de alt stat membru decât cel în care începe transportul bunurilor, să devină, pe lângă condiția de transport al bunurilor în afară statului membru de livrare, o condiție de fond pentru aplicarea scutirii, în loc să fie o cerință de formă.

Astfel, scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri se va aplica dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

A.Cod valid și declarația 390 depusă corect

B. Dovadă transportului

FIRME - ONRC

4. Obligația înscrierii în Registrul Beneficiarilor Reali administrat de ONRC

Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care a intrat în vigoare de la dată de 21 iulie 2019) introduce o noțiune nouă – cea de BENEFICIAR REAL și prevede obligația înscrierii în Registrul Beneficiarilor Reali administrat de ONRC.

Orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoană fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare Legii nr. 129/2019 (Legea a intrat în vigoare în dată de 21 iulie 2019), societățile înmatriculate până la această dată, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun, prin grijă reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul Beneficiarilor Reali, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, declarația sus-menționată.

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligației de mai sus constituie contravenție și se sancționează tot cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

5. Eliminarea acordului vecinilor pentru firme fără activitate și alte măsuri pentru a simplifică înființarea firmelor

Un nou proiect de lege pentru modificarea legii societăților comerciale a fost votat și va deveni lege.

Este vorba despre un proiect de debirocratizare a procesului de înființare de firme noi.

Proiectul a trecut de Camera Deputaților și urmează a fi promulgat.

Ce propune acest proiect?

1) S-au eliminat două din hârtiile inutile din procesul înregistrării sediului social.

2) S-a eliminat acordul vecinilor pentru a avea sediu social într-un apartament în care nu se desfășoară activitate comercială. Acest lucru este valabil și pentru cei cu profesii liberale.

3) S-a eliminat acea restricție de a avea o singură firmă în care să poți fi acționar unic.

4) S-a eliminat limitarea de a avea o singură firma per cameră.

CONTABILITATE

6. Înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor și înregistrarea provizioanelor

Într-un proiect de ordin publicat recent de Ministerul de Finanțe se prevede și o completare a O 1802/2014, mai exact, înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor și la înregistrarea provizioanelor se pot aplica și cu ocazia raportărilor periodice întocmite potrivit legii. O asemenea metodă de recunoaștere trebuie aplicată consecvent de la o perioada de raportare la alta.

Această prevedere vine în completarea art. 51 al O 1802/2014 și care face referire la Principiul prudenței.

7. Fuziunea prin absorbție – completări legislative

Într-un proiect de Ordin publicat de Ministerul de Finanțe în 19.12.2019 au fost propuse două completări la Ordinul nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților.

Este vorba de două completări aplicabile în cazul fuziunii prin absorbție astfel:

1. la întocmirea protocolului de predare-primire societatea absorbantă se asigura că societatea absorbită și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, stabilite prin legea contabilității.

2. în cazul în care societatea absorbită există din punct de vedere legal la finele exercițiului financiar de raportare, această are obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare potrivit legii. Dacă societatea aborbită este radiată în perioada cuprinsă între data la care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și termenul de depunere a acestora, prevăzut de legea contabilității, aceste situații vor fi depuse înainte de încetarea existenței societății absorbite.

INTRASTAT

8. Pragurile intrastate valabile în 2020

În anul 2020 se vor aplica următoarele praguri Intrastat:

900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv

900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

Aceste praguri sunt aceleași cu cele de la nivelul anului 2019.

Operatorii economici care în cursul anului 2019 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2020.

Baza legală: Ordinul nr. 1827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț întră-UE cu bunuri în anul 2020, publicat în MOF nr. 940/22.11.2019.

COTIZAȚII PROFESIONALE

9. Noile cotizații la CCF valabile în 2020

Pentru anul 2020 se stabilesc următoarele cotizații fixe la CCF:

A. în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la dată întrării în vigoare a prezenței hotărâri:

410 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

170 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

250 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

350 lei – pentru persoanele juridice;

B. în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020:

1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

750 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

2.350 lei – pentru persoanele juridice.

Cotizațiile fixe sunt anuale și se plătesc integral, fără a putea fi fracționate în funcție de momentul din an în care s-a dobândit sau s-a pierdut calitatea de membru.

Cotizații variabile

Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali care desfășoară activitate de consultanță fiscală au și obligația de plata a cotizațiilor variabile. Cotizațiile variabile datorate în anul 20 se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra întregii valori a veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2019 sau a valorii acestor venituri diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, dacă este cazul (baza de calcul). Cotele procentuale aplicabile pentru determinarea cotizațiilor variabile aferente activității desfășurate în anul 2019 și datorate în anul 20 sunt următoarele:

pentru persoane fizice: o cota de 0,4%;

pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cota de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro și 1.000.000 euro inclusiv, o cota de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cota de 1%.

IMPOZITARE PERSOANE FIZICE

10. Majorarea plafonului pentru obligația la plata CASS la persoane fizice din 2020

Creșterea salariului minim brut pe economie în 2020 la 2.230 lei (HG 935/2019) conduce la majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obțin venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate întrucât aceste plafoane se determina în funcție de nivelul salariului de baza minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate.

Baza legală : Legea 227/2015-art145 (1) lit.b); art.146 (51 ); art.180.

Baza de calcul de 12 salarii (20) = 12* 2.230 lei = 26.760 lei

CASS de plata = 10%* 26.760 lei = 2.676 lei.

11. Nouă baza anuală de calcul a CAS la PFA din 2020

Modificarea salariului minim brut pe economie din 2020 la valoarea de 2.230 lei (HG 935/2019) va avea drept consecință modificarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind veniturile estimate

Baza legală: Legea 227/2015 art.151

Așadar, nouă baza (din 2020) este: 12 * 2.230 lei = 26.760 lei

Vechea baza (2019) este: 12 *2.080 lei = 24.960 lei

Creșterea salariului minim conduce la creșterea CAS la PFA cu 25% * (26.760 lei – 24.960 lei) = 450 lei

ACCIZE

12. Nivelul accizelor. Noi accize la țigări și carburanți. A fost eliminată și supraimpozitarea contractelor part-time

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede eliminarea supraaccizei la carburanți și a supraimpozitării contractelor de muncă part-time. Proiectul de lege a trecut la începutul lunii decembrie de Parlament. Totodată, de la 1 ianuarie 2020 întră în vigoare un nou nivel pentru acciza la țigarete.

Legea promulgată de președintele Iohannis elimină supraimpozitarea contractelor part-time și totodată, modifică anexă din Codul fiscal privind accizele și taxele speciale.

Astfel, pentru benzină cu plumb, 1.000 de litri va costă în 2020 - 1.948,23 lei, în 2021 - 1.948,23 lei și în 2022 -1.948,23 lei.

Pentru benzină fără plumb, 1.000 de litri va costă în 2020 -1.656,36 lei, în 2021 -1.656,36 lei și în 2022 -1.656,36 lei.

Prețul pentru 1.000 litri de motorină va fi 1.518,04 lei în 2020, 1.518,04 lei în 2021 și 1.518,04 în 2022.

În general, începând cu 1 ianuarie 2020, odată cu eliminarea supraaccizei la carburanți, românii ar trebui să plătească, în medie, cu 20 de lei mai puțîn la un plin de combustibil de 60 de litri.

Totodată, majorarea accizei la țigarete, amânată anterior de la 1 septembrie 2019 la 1 ianuarie 2020, va întră în vigoare.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2020, nivelul accizei totale pentru ţigarete se va majoră de la 483,74 lei/1.000 ţigarete la 503,97 lei/1.000 ţigarete, astfel încât să fie respectate prevederile art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, respectiv acciza globală pe ţigarete să reprezinte cel puţîn 60% din preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum.

În 2021 şi 2022 nivelul accizei totale pentru ţigarete va creşte la 563,97 lei/1.000 de ţigarete.

De asemenea, va fi actualizată şi acciza specifică pentru ţigarete în condiţiile în care această se determină pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi al accizei totale.

Astfel, acciza specifică va fi de 386,377 lei/1.000 ţigarete, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020, în creştere de la 366,147 lei/1.000 ţigarete, nivel stabilit pentru perioada 1 aprilie 2019 – 31 martie 2020.

Acciza globală pe ţigarete reprezintă în prezent 57,59% din preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum. Majorarea accizelor urmează să aducă venituri suplimentare la buget.

DEȘEURI

13. Noul procentaj mediu anual al ambalajelor reutilizabile de cel puțin 5% din totalul ambalajelor utilizate

În baza art. 11 al Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, ”operatorii economici care introduc pe piață națională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutății ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv”.

Așadar, agenții economici care introduc pe piață bunuri ambalate au obligația începând cu 1 ianuarie 2020 să aibă un procent mediu anual al ambalajelor reutilizabile de cel puțin 5% din totalul ambalajelor utilizate la introducerea pe piață a produselor lor. Acest procent trebuie să crească anual cu 5% până în anul 2025.

PFA

14. Majorarea normelor de venit

Creșterea salariului minim la 2.230 lei din 2020 va avea drept consecință majorarea normelor de venit pentru veniturile din activități independente impuse pe baza normelor de venit.

Normă de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.