DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Basescu contesta doua legi promovate de Guvern la Curtea Constitutionala

ccr
Presedintele Traian Basescu a contestat la Curtea Constitutionala doua legi, anunta Administratia Prezidentiala: -Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune -Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a trimis miercuri, 26 februarie a.c., preşedintelui Curţii Constituţionale, domnul Augustin Zegrean, în conformitate cu prevederile Articolului 146 lit. a) din Constituţia României şi ale Articolului 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Vă transmitem textul integral al cererii: ___________________________________________________________

Bucureşti, 26 februarie 2014

Domnului Augustin ZEGREAN

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE În temeiul dispoziţiilor Art. 146 lit. a) din Constituţia României şi ale Art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formulez următoarea SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune   Motivele sesizării sunt următoarele: Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. În forma sa iniţială, Legea nr. 41/1994 prevedea, în Art. 42, că „finanţarea necesară producerii şi difuzării emisiunilor radiofonice şi de televiziune adresate străinătăţii, precum şi dezvoltării acestei activităţi se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat” şi că „sumele necesare se evidenţiază separat în bugetul fiecărei societăţi, pe baza programelor stabilite potrivit legii”. În legea trimisă la promulgare, în Art. 43 alin. 1 indice 1 se prevede că „în vederea extinderii/dezvoltării activităţii specifice, în ţară sau în străinătate, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot înfiinţa, cu avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultură ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, persoane juridice de drept privat, cu sau fără scop lucrativ, pot dobândi calitatea de asociat în cadrul unor asemenea entităţi sau, după caz, pot achiziţiona acţiunile/părţile sociale ale unei societăţi comerciale existente, în condiţiile legii”. În conformitate cu acest text legal, legiuitorul a prevăzut următoarele modalităţi la care poate recurge Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în vederea extinderii activităţii specifice acestor societăţi, în ţară şi în străinătate: a) înfiinţarea unei persoane juridice de drept privat (cu sau fără scop lucrativ), b) intrarea în cadrul unor asemenea persoane juridice de drept privat în calitate de asociat, c) achiziţionarea unor acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi comerciale existente. Astfel, considerăm că reglementarea adoptată de legiuitor nu este clară, neoferind condiţii/criterii de eligibilitate şi oportunitate. În acest sens, observăm că ultimele două modalităţi concepute de legiuitor se suprapun, sub aspectul mecanismului juridic, deoarece dobândirea calităţii de asociat se face prin achiziţionarea acţiunilor în cadrul respectivei societăţi, procedură prevăzută distinct în a treia modalitate. De asemenea, reglementarea prevăzută în Art. 43 alin. 1 indice 1 este lipsită de predictibilitate deoarece legea nu prevede criterii clare de asociere/achiziţionare de părţi sociale sau acţiuni, cu atât mai mult cu cât finanţarea acestor operaţiuni se face din fonduri alocate de la bugetul de stat. Considerăm că menţiunea cu privire la avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultură ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, în vederea aprobării acestor modalităţi, nu este suficientă, în contextul în care iniţierea unor asemenea demersuri ar trebui să se raporteze la elemente şi criterii specifice activităţii Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. În concluzie, textul legii este lipsit de predictibilitate, situaţie care poate crea dificultăţi în ceea ce priveşte aplicarea acestuia, context în care opinăm că acest text legal vine în contradicţie cu dispoziţiile Art. 1 alin. (5) din Constituţie. Cu privire la acest aspect, Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa, s-a pronunţat, în cauze similare, în sensul că „terminologia utilizată de legiuitor pentru reglementarea procedurii menţionate este confuză şi lipsită de predictibilitate, fiind susceptibilă de a conduce la interpretări…”. ( Decizia nr. 319/2013, publicată în M. Of. nr. 404 din 4.07.2013) ori „(…) că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se şi previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat. Astfel, formularea cu o suficientă precizie a actului normativ permite persoanelor interesate să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat (…). Soluţiile preconizate de un act normativ nu trebuie aplicate în mod aleatoriu, legiuitorul fiind obligat să stabilească condiţii, modalităţi şi criterii clare şi precise (…). Aşadar, Curtea constată că textul de lege criticat este neclar şi imprecis, prin urmare lipsit de previzibilitate, ceea ce contravine dispoziţiilor Art. 1 alin. (5) din Constituţie.” (Decizia nr. 196/2013, publicată în M. Of. nr. 231 din 22.04.2013). Având în vedere că dispoziţiile legii sunt insuficient de precis formulate, nerespectând criteriile de claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate, vă solicităm să constataţi neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, fiind încălcate dispoziţiile Art. 1 alin. (5) din Constituţie. ________ Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a trimis miercuri, 26 februarie a.c., preşedintelui Curţii Constituţionale, domnul Augustin Zegrean, în conformitate cu prevederile Articolului 146 lit. a) din Constituţia României şi ale Articolului 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Vă transmitem textul integral al cererii: ___________________________________________________________

Bucureşti, 26 februarie 2014

Domnului Augustin ZEGREAN

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE În temeiul dispoziţiilor Art. 146 lit. a) din Constituţia României şi ale Art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formulez următoarea SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie   Motivele sesizării sunt următoarele: Legea pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, PL-x nr. 227/2013, a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, în data de 17 decembrie 2013 şi transmisă spre promulgare preşedintelui României în data de 19 decembrie 2013. În data de 10 ianuarie 2014, am solicitat reexaminarea legii. Cererea de reexaminare a fost respinsă, atât de Senat, în calitate de primă cameră sesizată, cât şi de Camera Deputaţilor, care, în calitate de cameră decizională, a adoptat legea în forma iniţială în data de 11 februarie 2014, iar, în data de 19 februarie 2014, a transmis-o spre promulgare. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013, aprobată prin legea transmisă spre promulgare, modifică schema de ajutor de stat SA 33134 2011/N-RO. Potrivit Articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene „Comisia este informată în timp util pentru a-şi prezenta observaţiile cu privire la proiectele care urmăresc să instituie sau să modifice ajutoarele”. Guvernul României a emis această ordonanţă de urgenţă în data de 4 iunie 2013, ea fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea nr. 335 din data de 7 iunie 2013, cu intrare în vigoare la data de 1 iulie 2013. Drept urmare, în data de 24 iunie 2013 Comisia Europeană a transmis o scrisoare către Reprezentanţa Permanentă a Comisiei Europene, prin care precizează faptul că nu a fost transmisă nicio prenotificare, în sensul alineatului (3) al Articolului 108 din Tratat, privind modificarea schemei de ajutor de stat. Ca urmare a acestei scrisori, în data de 2 august 2013, la aproape două luni de la emiterea actului normativ, Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei a transmis Comisiei o scrisoare de prenotificare, înregistrată în SANI (State Aid Notification Interactive System) sub indicativul SA 37177 2013/PN - Modificări aduse schemei de sprijin prin certificate verzi. Comisia a răspuns acestei scrisori în data de 3 octombrie 2013, reclamând că: „În urma unei examinări preliminarii și pentru aplicarea punctului 15 al Comunicării privind Procedura Simplificată, dorim să vă informăm că această Comunicare privind Procedura Simplificată s-a dovedit a fi neaplicabilă pe măsura prenotificată deoarece există mai multe amendamente ale schemei inițiale de sprijin care trebuie analizate, iar Comisia a primit deja mai multe plângeri cu privire la această măsură faţă de care trebuie adoptată o poziție. Prin urmare, măsura prenotificată nu pare a se califica pentru a fi tratată în conformitate cu aceasta Comunicare. Astfel, măsura prenotificată, odată notificată, va fi tratată în conformitate cu procedurile normale prevăzute în Regulamentul 659/199” şi că „procedura de notificare s-a dovedit a fi incompletă (…) pentru a permite Comisiei să adopte o decizie cât mai curând posibil, sugerăm ca autorităţile române să notifice în mod formal măsura şi să includă toate informațiile suplimentare solicitate în cadrul notificării”. Totodată, în cadrul aceleiași comunicări din data de 3 octombrie 2013 sunt enumerate măsurile pentru care se face invitația de notificare: amânarea temporară a unor certificate verzi până în 2017 - 2018; modificări ale mecanismului de ajustare (la supracompensare), limitarea acreditărilor la nivelurile stabilite în Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER); posibilitatea de a solicita garanții financiare la racordare, tranzacționarea certificatelor verzi numai pe piața centralizată, anularea suportului pentru instalații fotovoltaice pe terenuri agricole, anularea suportului pentru energia livrată peste notificările orare şi preluarea energiei cu certificate verzi pe bază de contracte ferme. În concluzie, putem observa faptul că, în opinia Comisiei Europene, procedura de notificare şi pre-notificare, impusă de Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nu a fost respectată, fapt ce poate atrage declanşarea unei proceduri de infringement împotriva României. Având în vedere argumentele de mai sus, ţinând cont de încălcarea prevederilor Articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, atât în procesul de emitere a Ordonanţei de Urgenţă, cât şi în cel de aprobare a sa de către Parlament, nefiind respectată procedura impusă de Tratat pentru iniţierea ori modificarea schemelor de ajutor de stat, învederăm că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, transmisă președintelui României spre promulgare, este neconstituţională deoarece contravine dispoziţiilor Art. 148 alin. (4) din Constituţia României, potrivit cărora „Parlamentul, preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene”. România ca stat membru al Uniunii Europene trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile ce decurg din această calitate, iar alineatul (4) al Articolului 148 din Legea Fundamentală este o garanţie de ordin instituţional a bunei funcţionări a statului român în cadrul Uniunii Europene, a îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce rezultă din întreaga ordine normativă europeană. O astfel de garanţie instituţională, precum cea instituită prin alineatul (4) al Articolului 148 din Constituție, vizează toate puterile statului, participarea în cadrul organizaţiei supranaţionale implicând în primul rând aplicarea normelor din ordinea juridică a Uniunii Europene, toate autorităţile publice fiind obligate să contribuie, în limita competenţelor lor constituţionale, la respectarea şi punerea în aplicare a prevederilor din sistemul normativ european. Cu atât mai mult această obligaţie incumbă autorităţii legislative şi autorităţii executive, ca principală autoritate publică aflată în legătură permanentă cu instituţiile Uniunii Europene. Având în vedere cele expuse, vă solicităm să constataţi neconstituţionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.