DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Corpul de Control al premierului a finalizat acţiunea de control la CFR: Compania nu a realizat programul de investiţii

cfrcalatori-ro

Corpul de control al primului-ministru a finalizat o acţiune de control la compania naţională de căi ferate CFR SA, care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2019, din care reiese că societatea de stat nu a realizat programul de investiţii asumat, nu a respectat prevederile legale în selectarea administratorilor şi nu a făcut audit la nivelul celor opt sucursale regionale, cum prevedea legea ci doar la nivel central, anunță news.ro.

"Obiectivele acţiunii au constat în verificarea respectării prevederilor legale privind regulile de guvernanţă corporativă în ceea ce priveşte desemnarea şi remunerarea forurilor decizionale ale companiei, precum şi cu privire la atribuirea, încheierea şi derularea contractelor la nivelul companiei. De asemenea, acţiunea de control a avut în vedere verificarea modului de realizare a programelor anuale de investiţii, inclusiv în domeniul asigurării securităţii infrastructurii feroviare, şi a constituirii şi realizării veniturilor, precum şi cu privire la angajarea şi constituirea cheltuielilor la nivelul societăţii", arată Corpul de control al premierului.

Citește și: Semnal grav al unui fost șef SIE: Anumiți lideri politici s-au folosit de coronavirus pentru a-și consolida puterea

Raportul de control a fost finalizat la data de 20 mai 2020 şi transmis către prim-ministru (spre informare), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (spre informare), CFR (spre valorificare) şi Curtea de Conturi a României, spre informare.

"Declanşarea procedurii de selecţie prin Ordin alMinistrului Transporturilor (OMT) din data de 16 decembrie 2016 pentru poziţia vacantăde administrator a fost realizată cu depăşirea termenului de 45 de zile de la vacanţa postului (04.12.2015) prevăzut la art. 64 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare începând cu data de 04.06.2016. Procedura de selecţie pentru poziţia vacantă de administrator la CFR SA, declanşată prin OMT, nu a fost finalizată până la data emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor (HAGA) din data de 15.11.2018, Ministerul Transporturilor depăşind termenul legal cu 605 de zile, nerespectându-se prevederile art. 64 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare", arată sinteza acţiunii de control.

Nerespectarea termenelor de declanşare, respectiv de finalizare a procedurii de selecţie pentru poziţia de administrator, reprezintă contravenţii conform art. 64 alin. (4) şi alin. (6) din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai mult, deşi la data de 24 august 2017, Consiliul de Administraţie a aprobat Caietul de sarcini -termeni de referinţă privind achiziţia sectorială a serviciilor expertului independent, care urma să efectueze selecţia candidaţilor pentru posturile de director general şi director financiar, anunţul de achiziţie directă nr. 159158/2018 a fost publicat după circa 6 luni, respectiv la data de 09.03.2018. Astfel, termenul legal de finalizare a procedurii de selecţie pentru directorul general şi directorul financiar al companiei declanşată prin HCA din data de 26.10.2016 a fost depăşit cu 616 de zile faţă de prevederile art. 64 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea termenelor de declanşare, respectiv de finalizare a procedurii de selecţie pentru directorul general şi directorul financiar al CFR SA, reprezintă contravenţii conform art. 64 alin. (5) şi alin. (6) din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare

De asemenea, în perioada 2017 –2019, în cadrul CFR SA, nu s-au dispus şi efectuat misiuni de audit la nivelul celor 8 sucursale regionale, ci doar la nivel central, deşi auditul public intern trebuia să se exercite cel puţin odată la 3 ani inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate.

În perioada 2017-3 octombrie 2019, în listele obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat, s-a constatat că: Potrivit cărora entitatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică, sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

Raportul arată că nu au fost prevăzute şi executate lucrări pentru „obiective de investiţii noi” în perioada 2017-2019, cu excepţia introducerii în lista de investiţii din data de 25.07.2019 a obiectivului de investiţii „dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti”. Iar la capitolul „obiective de investiţii în continuare” au fost prevăzute patru obiective de investiţii, care nu au fost finalizate şi pentru care alocările bugetare au fost utilizate parţial sau deloc.

În perioada 1 ianuarie 2017 –30 iunie 2019, pe parcursul fiecărui an şi în prima jumătate a anului 2019, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, prin hotărâri de guvern, au fost aprobate rectificări bugetare succesive, prin adrese ale MT sau ordonanţe de urgenţă ale Guvernului privind suplimentarea sau diminuarea valorilor aprobate iniţial, astfel încât la sfârşitul fiecăruian, execuţia bugetară a fost realizată în proporţie de 70%-90% comparativ cu aprobările bugetare rectificate.

"Referitor la capitolul de investiţii s-a constatat că în primul semestrul al fiecărui an bugetar, execuţia bugetară raportată la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli (BVC) aprobat, a fost realizată într-un procent scăzut, astfel, la data de 30.06.2017 din bugetul aprobat pentru investiţii a fost executat un procent de 6,13%, la data de 30 iunie 2018 a fost executat în proporţie de 10,40%, iar la data de 30.06.2019 acesta a fost în procent de 26,87%", arată raportul.

În plus, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii CFR SA, elementele infrastructurii feroviare publice au scadenţa depăşită la reînnoire, cu procente cuprinse între 35% şi 92%.

Citește și: Gabriela Firea reacție privind candidatura lui Marcel Vela la Primăria Capitalei: Pentru mine, orice candidat este de luat în seamă

În acest sens, Corpul de Control exemplifică elementul de infrastructură feroviară publică „linii curente şi directe”, în lungime desfăşurată de 13.545 km, din care este scadent la reînnoire un procent de 73%, respectiv 9.829 km, în anul 2019.

"Conform Situaţiilor financiare aferente anilor 2017-2019 a reînnoirilor pe elementele infrastructurii feroviare publice, necesarul solicitat a fost aprobat în BVC CFR SA, în procent cuprins între 27,16% şi 39,75%.Cu toate că alocarea bugetară este într-un procent sub necesarul solicitat de CFR SA, programele de investiţii aferente reînnoirilor se execută în procente sub nivelul bugetului aprobat, astfel, la finele anului 2017, s-a raportat o execuţie bugetară a reînnoirilor de 78,97% din aprobat, la 2018 de 82,32%, iar la data de 30.06.2019 de 2,82%", se mai arată în raport.

Din informaţiile prezentate de CFR SA se constată că iniţierea demersurilor, în vederea realizării investiţiilor, se face ulterior aprobării sumelor alocate de la bugetul de stat, cu toate că legislaţia în vigoare condiţionează iniţierea procedurii de atribuire doar de elaborarea documentaţiei de atribuire şi apublicării în SEAP împreună cu documentele-suport, şi nu este strict legată de asigurarea fondurilor.

"Astfel, lipsa de coordonare şi organizare a reprezentanţilor CFR SA conduce la o execuţie bugetară deficitară şi, pe cale de consecinţă, la diminuarea creditelor de angajament şi/sau bugetare alocate CFR SA, determinând totodată neutilizarea eficientă a creditelor bugetare aprobate în vederea întreţinerii, reparării şi/sau reînnoirii infrastructurii feroviare", spun autorii raportului.

Având în vedere că la jumătatea anului 2019, pagubele cu autori cunoscuţi sunt puţin mai mari decât cele înregistrate la finele anului 2017, iar suma de recuperat aferentă pagubelor cu autori neidentificaţi a scăzut cu 2,34% comparativ cu anul 2017, se constată ineficienţa demersurilor pentru recuperarea pagubelor din sustrageri sau distrugeri.

De asemenea, din analiza documentelor puse la dispoziţia Corpului de Control, "s-a constatat că CFR SA nu a efectuat diligenţele necesare pentru apărarea patrimoniului deţinut, astfel că în unele dosare privind litigiile având ca obiect fondul locativ al CFR SA, reprezentanţii CFR SA nu au depus întâmpinare în termenul legal fapt ce atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1) şi (2) din Codul de Procedură Civilă din 2010".

La începutul anului 2017 se aflau în evidenţă, pe reţeaua CFR SA, un număr de 1.206 puncte periculoase, însumând o lungime de circa 604 km. Până la data de 30.08.2019, ca urmare a lucrărilor executate, au fost scoase din evidenţă un număr de 74 puncte periculoase şi au apărut alte 39 de puncte noi periculoase, astfel încât, la data de 30.08.2019 se înregistrează în evidenţele Direcţiei Linii un număr de 1.171 puncte periculoase, însumând aproape 592 km.

Citește și: E ruptură în PSD! Codrin Ștefănescu a explodat: Partidul este predat la cheie .

Potrivit informaţiilor transmise de CFR SA, la data de 30.08.2019 se înregistrau 1.236 restricţii de viteză permanentă cu o lungime totală de 1.335 km. Ca urmare a instituirii restricţiilor de viteză, a fost diminuată viteza medie tehnică cu care se poate circula pe infrastructura feroviară la 68,86 km/h, în comparaţie cu viteza proiectată a reţelei de 86,30 km/h. Cu titlu de exemplu, viteza medie tehnică pe distanţa Bucureşti Nord –Braşov este de 66,78 km/h, în timp ce viteza proiectată pe această distanţă este de 122,54 km/h.

În perioada verificată, gradul de execuţie a veniturilor realizate faţă de prevederile bugetare aprobate prin hotărâre de Guvern a fost de 58,99%, în anul 2017, de 66,85%, în anul 2018, în timp ce, la data de jumătatea anului 2019, gradul de execuţie al veniturilor realizate a fost de 27,55%. Gradul de realizare al cheltuielilor efectuate faţă de prevederile bugetare aprobate a fost în anul 2017 de 54,69%, în anul 2018 de 66,38%, şi de 27,98% pentru primele 6 luni ale anului 2019.

În perioada verificată, veniturile proprii realizate ale CFR SA au fost în anul 2017 de 1,305 miliarde lei, în anul 2018 de 1,313 miliarde lei, iar pentru primele 6 luni ale anului 2019 veniturile proprii ale CFR SA au fost de 544.938 milioane lei.

Veniturile proprii provenite din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare au totalizat în anul 2017 valoarea de 880,265 milioane lei (67,44%), în anul 2018 valoarea de 841,176 milioane lei (64,05%) şi la data de 30 iunie 2019 valoarea de 377,435 milioane lei (69,26%), procente calculate raportat la veniturile proprii totale ale CFR SA.

În perioada 2017-2019, performanţele economice ale companiei au scăzut de la un profit contabil brut de 210,122 milioane lei în anul 2017 la o pierdere contabilă brută estimată, aprobată în BVC de 32,78 milioane lei în anul 2019.

În perioada 2017 –2019, se constată aprobarea cu o întârziere de 2-3 luni a bugetului de venituri şi cheltuieli al CFR SA faţă de data aprobării bugetului de stat, fapt care poate afecta activitatea curentă a CFR SA.

Urmărește-ne:
ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.