DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOCUMENT Acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 15 iulie

palatul victoria guvern

STIRIPESURSE.RO vă prezintă proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 15 iulie.

DOCUMENTUL poate fi consultat AICI

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014

2. PROIECT DE LEGE privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

3. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012

4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război

II. ORDONANȚE

1. ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004

2. ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

3. ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru învăţământ terţiar 2015-2020

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

6. HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2015 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat 2015

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020

9. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

10.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog

11.HOTĂRÂRE privind utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea lucrărilor de finalizare a proiectului Phare RO 2004/016-772.03.04.02 C1 lot 4 - Repararea şi reabilitarea centrelor de instruire ale Poliţiei de Frontieră - Agigea - Constanţa

12.HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, între Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Superior al Magistraturii

13.HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Paris la 27 noiembrie 2014 şi la Bucureşti la 18 noiembrie 2014 şi la 5 decembrie 2014, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la acordul-cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

14.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

15.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completare Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

16.HOTĂRÂRE privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora

17.HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă ca fiind de utilitate publică

18.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

20.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

21.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Tulcea şi Dolj în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

22.HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

23.HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

24.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine

25.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

26.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

28.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei lucrări de artă vizuală

29.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii

30.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

31.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei numărul 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

32.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian

33.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Györke Zoltan, din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect al județului Cluj

34.HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope sau precursori ai acestora, a terorismului şi a altor infracţiuni grave

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea şi Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa, la 24 octombrie 1977

3. MEMORANDUM cu tema: Propuneri în urma participării delegaţiei române, conduse de ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, la Conferinţa Ministerială pentru adoptarea şi semnarea Cartei Internaţionale a Energiei (Haga, 20-21 mai 2015)

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996, prin încheierea unui acord în forma simplificată a schimbului de scrisori între miniştrii afacerilor externe ai României şi Republicii Coreea

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu

6. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 4.000 mii de lei pentru luna iulie din bugetul alocat Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, capitolul 86.01 "Cercetare dezvoltare în domeniul economic", titlul 55 "Alte transferuri", art. 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.49 "Transferuri pentru finanţare cercetare în domeniul economic".

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.