DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOCUMENT - Toate măsurile privind prelungirea stării de alertă

TWITTER
restrictii romania

Guvernul României a aprobat prelungirea stării de alertă pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile, a anunţat premierul Florin Cîţu. Vă prezentăm în cele ce urmează Hotărârea nr. 53 din 05.08.2021 și anexa.

DOCUMENT - Hotărârea nr. 53 din 5.08.2021

DOCUMENT - Anexa la Hotărârea nr. 53 din 05.08.2021

„HOTĂRÂRE nr. 53 din 05.08.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 03.08.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, în contextul necesității menținerii condițiilor socio–economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin. (14), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11.08.2021.

Art.2 - Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARSCoV-2, propuse a fi adoptate începând cu data de 11.08.2021, în contextul epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Pagina 2 din 2

Art.3 - Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU”, se arată în document,

Iată ce prevede anexa:

„ Anexa la HCNSU nr. 53 din 05.08.2021

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

1. Se propune menținerea coordonării operaționale a serviciilor publice de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, iar coordonarea poliției locale de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție se realizează în condițiile art. 521 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se propune menținerea obligativității asigurării continuității activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

3. Se propune menținerea obligației furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.

4. Se propune menținerea obligației desfășurării, în regim permanent, a activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

5. Se propune menținerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, sau în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

6. Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării în condițiile art. 7,

8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările ulterioare.

7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de sănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de specialitate şi auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.

8. Se propune menținerea restricțiilor privind organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise și desfășurarea acestora în condițiile punctelor 9-38.

Pagina 2 din 14

9. Se propune menținerea posibilității desfășurării activităților de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.

10. Se propune ca desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României, în spații închise sau deschise, să poată fi realizată cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

11. Se propune ca desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României, în

spații închise sau deschise, să poată fi realizată cu participarea spectatorilor

până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de

minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în

județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. Se propune ca

participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva

virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2

nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,

în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al

ministrului sănătății.

12. Se propune permiterea desfășurării competițiilor sportive pe teritoriul

României cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului,

doar cu participarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al

ministrului sănătății.

13. Se propune ca activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor,

cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de

spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și

evenimentele culturale în aer liber să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin

ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

14. Se propune ca, în condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea activității în

cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte să fie permisă cu

participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu

purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate

este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea

incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Pagina 3 din 14

15. Se propune ca, în condițiile pct. 13, instituțiile publice sau private de cultură

care administrează spații special destinate activităților cultural artistice în aer liber,

să poată organiza evenimente cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe

scaune, cu asigurarea unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană și

respectarea normelor de protecție sanitară.

16. Se propune ca, în condițiile pct. 13, la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,

organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in să fie permisă numai

dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri

de până la 4 persoane. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen

rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv

persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun

al ministrului culturii și al ministrului sănătății. Activitățile se propun a fi interzise la

nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de

3/1.000 de locuitori.

17. Se propune ca, în condițiile pct. 13, la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică

sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a

spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente

culturale să fie permisă cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu

purtarea măștii de protecție, doar dacă participanții sunt persoane vaccinate

împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui

test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului

sănătății. Activitățile se propun a fi interzise la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

18. Se propune ca, în condițiile pct. 13, la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori,

organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor

publice și private sau a altor evenimente culturale să fie permisă cu participarea a

cel mult 75.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție, doar dacă

participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care

au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen

rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv

persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară

confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al

ministrului culturii și al ministrului sănătății.

19. Se propune ca, în condițiile pct. 13, organizarea și desfășurarea în aer liber

a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente

culturale să fie permisă cu participarea unui număr mai mare de 2.500 de

Pagina 4 din 14

spectatori și cu purtarea măștii de protecție, doar dacă toți participanții sunt

persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de

la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul

comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

20. Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și

rugăciunilor colective, să se desfășoare în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de

cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

21. Se propune ca, în condițiile pct. 20, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor

cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase să fie

permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin

comun al ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte.

22. Se propune menținerea interdicției desfășurării activităților recreative și

sportive în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult

30 persoane care nu locuiesc împreună, în județele/localitățile unde incidența

cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală

cu 3/1.000 de locuitori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului

sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și

pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Activitățile se propun a fi

interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 3/1.000 de locuitori.

23. Se propune menținerea interdicției desfășurării activităților recreative și

sportive în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult

50 persoane care nu locuiesc împreună, în județele/localitățile unde incidența

cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, în condițiile

stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului

și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și

dezvoltării rurale.

24. Se propune menținerea organizării de evenimente private cum ar fi nunți,

botezuri, mese festive etc., fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale,

restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de maximum

150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior în

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000

de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și interzicerea acestora

la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. La stabilirea numărului de persoane

în exterior și/sau în interior nu trebuie să fie luate în calcul persoanele care au vârsta

mai mică de 16 ani. Se propune ca evenimentele să poată fi organizate și cu

participarea persoanelor până la capacitatea maximă a spațiului dacă toți

participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care

au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și este asigurată o

suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană.

25. Se propune menținerea organizării de evenimente private cum ar fi nunți,

botezuri, mese festive etc., fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale,

restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de maximum

200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de persoane în interior în

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

2/1.000 de locuitori. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în

interior nu trebuie să fie luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16

ani. Se propune ca evenimentele să poată fi organizate și cu participarea

persoanelor până la capacitatea maximă a spațiului dacă toți participanții sunt

persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de

Pagina 5 din 14

la finalizarea schemei complete de vaccinare și este asigurată o suprafață de

minimum 2 mp pentru fiecare persoană.

26. Prin excepție de la prevederile pct. 24 și 25, se propune permiterea

organizării de nunți și botezuri, în spații închise, cum ar fi, fără a se limita la

acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, săli/corturi de evenimente, cu

participarea a cel mult 300 de persoane și cu asigurarea unei suprafețe de minimum

2 mp pentru fiecare persoană, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14

zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000

de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află

în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu

SARS-CoV-2. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu

trebuie să fie luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani.

27. Prin excepție de la prevederile pct. 24 și 25, se propune permiterea

organizării de nunți și botezuri, în spații închise, cum ar fi, fără a se limita la

acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, săli/corturi de evenimente, cu

participarea a cel mult 400 de persoane și cu asigurarea unei suprafețe de minimum

2 mp pentru fiecare persoană, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14

zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. Se propune ca participarea

să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al

unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24

de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. La stabilirea numărului de

persoane în exterior și/sau în interior nu trebuie să fie luate în calcul persoanele

care au vârsta mai mică de 16 ani.

28. Prin excepție de la prevederile pct. 24 și 25 se propune permiterea organizării

de nunți și botezuri, în spații deschise, în județele/localitățile unde incidența

cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu

participarea persoanelor până la capacitatea maximă a spațiului și cu asigurarea

unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană. Se propune ca

participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva

virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2

nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

29. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri

pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri

europene, cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior

și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2

mp pentru fiecare persoană, purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor

de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată

Pagina 6 din 14

la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică

sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

30. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri

pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri

europene, cu participarea unui număr de maximum 250 de persoane în interior

și de maximum 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2

mp pentru fiecare persoană, purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor

de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată

la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori.

31. În condițiile pct. 29 și 30 se propune permiterea organizării de cursuri de

instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru

implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene cu un număr de

participanți mai mare de 250 de persoane în interior și mai mare de 300 de

persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare

persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

32. Se propune menținerea organizării de conferințe cu un număr de maximum

150 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare

persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate

publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile

în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală

cu 3/1.000 de locuitori.

33. Se propune menținerea organizării de conferințe cu un număr de maximum

300 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare

persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate

publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile

în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori.

34. În condițiile pct. 32 și 33 se propune organizarea de conferințe cu un număr

de participanți mai mare de 300 de persoane în interior cu asigurarea unei

suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate

împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare.

35. Se propune menținerea măsurii potrivit căreia organizarea și desfășurarea

activităților specifice instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și

siguranței publice, în aer liber, să fie făcută sub supravegherea unui medic

epidemiolog.

36. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din

domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare

acreditate în România, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp

pentru fiecare persoană participantă și să fie respectate regulile de protecție

sanitară.

37. Se propune menținerea măsurii referitoare la organizarea de mitinguri și

demonstrații cu un număr de participanți de maximum 500 de persoane, dacă

incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu

2/1.000 de locuitori și cu un număr de maximum 100 de persoane, dacă incidența

cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori precum și cu respectarea

următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către

toți participanții;

Pagina 7 din 14

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în

spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și

asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe

perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea

contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

38. Se propune menținerea permisiunii de desfășurare a activităților de

prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot

participa cel mult 20 de persoane.

39. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara

locuinței/gospodăriei fără restricții, în toate localitățile în care incidența cumulată la

14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică de 7,5/1.000 de

locuitori, în intervalul orar 2000-0500

, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Se propune ca aplicabilitatea măsurii să înceteze când rata de incidență cumulată

la 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

40. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara

locuinței/gospodăriei fără restricții, în toate localitățile în care incidența cumulată la

14 zile este mai mare de 7,5/1.000 de locuitori, în intervalul orar 2000-0500

, pe

întreaga durată a săptămânii. Se propune încetarea aplicabilității măsurii atunci

când rata de incidență cumulată la 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și

aplicarea măsurii prevăzute la pct. 39.

41. Se propune exceptarea de la interdicțiile prevăzute la pct. 39 și 40 a

deplasărilor efectuate pentru următoarele motive:

a) în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de

desfășurare a activității profesionale şi înapoi;

b) pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la

distanță, precum şi pentru achiziționarea de medicamente;

c) în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează

călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele

efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi

care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dezabilități ori deces al unui membru de

familie.

42. Se propune ca la verificarea motivului deplasării în interes profesional,

prevăzut la pct. 41 lit. a), persoanele să prezinte, la cererea personalului

autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator

ori o declarație pe propria răspundere.

43. Se propune ca la verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut

la pct. 41 lit. b)-d), persoanele să prezinte, la cererea personalului autorităților

abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

44. Se propune menținerea posibilității instituirii carantinei zonale în condițiile

art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul

sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu

modificările și completările ulterioare.

45. Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații de

Urgență de a adopta măsuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii

economici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost

Pagina 8 din 14

stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea

Institutul Național de Sănătate Publică.

46. Se propune exceptarea de la prevederile pct. 45 a următoarelor categorii de

zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;

b) de transport marfă și/sau corespondență;

c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;

d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la

solicitarea unei autorități publice din România;

e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea

operatorilor economici stabiliți în România;

f) aterizări tehnice necomerciale;

g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;

h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;

i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),

pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini,

din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al

autorității competente din statul de destinație;

j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),

din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul

Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor

Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),

pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3

la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul

Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării

sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale - C(2020)

1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România,

cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul

de destinație.

47. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de

persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate,

potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau

pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

48. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a

următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

48.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.

48.2 la frontiera româno-bulgară:

a) Lipnița, județul Constanța;

b) Dobromir, județul Constanța.

49. Se propune ca programul cu publicul al operatorilor economici care

desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor

alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și

cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase să fie permis doar în

intervalul orar 0500-0200 cu participarea publicului până la capacitatea maximă

a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori în condițiile stabilite prin ordin al

ministrului sănătății şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.

Pagina 9 din 14

50. Se propune ca activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul

hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora să

se desfășoare până la capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar

0500-0200, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate

în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de

3/1.000 de locuitori la 14 zile, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății

şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.

51. Se propune ca măsurile prevăzute la pct. 49-50 să se aplice şi operatorilor

economici care desfășoară activități în spațiile publice care au un acoperiș, plafon

sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora

sau de caracterul temporar sau permanent.

52. Se propune ca în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți

la pct. 49 și 50 este restricționată sau închisă, să fie permisă prepararea hranei și

comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu

se consumă în spațiile respective.

53. Se propune ca prepararea, comercializarea și consumul produselor

alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice să fie permise în spațiile special

destinate cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun

al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului și al

președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța

Alimentelor.

54. Se propune ca desfășurarea activității în baruri, cluburi și discoteci să fie

permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul

orar 0500-0200 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,

dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care

au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Activitățile se

propun a fi interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14

zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

55. Se propune ca desfășurarea activității în baruri, cluburi și discoteci să fie

permisă până la capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 0500-

0200 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau

egală cu 2/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva

virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei

complete de vaccinare.

56. Se propune ca, în localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori,

operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații

închise şi/sau deschise, publice şi/sau private să își organizeze şi să desfășoare

activitatea în intervalul orar 0500-1800 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Se propune ca aplicabilitatea măsurii să înceteze atunci când rata de incidență scade

sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

57. Se propune ca, în localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 7,5/1.000 de locuitori, operatorii economici care desfășoară activități de

comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private,

să își organizeze şi să desfășoare activitatea în intervalul orar 0500-1800 pe întreaga

durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade

sub 7 la 1.000 de locuitori și se aplică măsura stabilită la pct. 56.

Pagina 10 din 14

58. Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 56 și 57, în intervalul orar

1800-0500 operatorii economici să poată activa doar în relația cu operatorii economici

cu activitate de livrare la domiciliu.

59. Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 56 și 57, în intervalul orar

1800-0500 unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de

livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier

de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de

muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

60. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu

respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor

comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și

protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru

personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor

la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării

pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile

stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului

sănătății și al ministrului afacerilor interne.

61. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu

respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor

comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor

de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau

punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și

modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul

operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și

pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează

în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al

ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului

afacerilor interne.

62. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu

respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor

de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de

transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de

conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la

informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor

și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite

prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății

și al ministrului afacerilor interne.

63. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu

respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de

transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport

persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de

conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la

informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor

și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite

prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

64. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să

se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului

transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor

interne.

Pagina 11 din 14

65. Se propune suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în

spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența

cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori.

66. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise

în domeniul sălilor de sport/fitness, să fie permisă fără a depăși 50% din

capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14

zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori

cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.

67. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise

în domeniul sălilor de sport și/sau fitness să fie permisă până la capacitatea

maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de 7

mp pentru fiecare persoană.

68. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise

în domeniul sălilor de sport și/sau fitness să fie permisă până la capacitatea

maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de 4

mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva

virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei

complete de vaccinare.

69. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în

domeniul jocurilor de noroc să fie permisă până la capacitatea maximă a spațiului

în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică

sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de

3/1.000 de locuitori.

70. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,

operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să

asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea

obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în

condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor

interne.

71. Se propune menținerea obligației ca activitatea la nivelul cabinetelor

stomatologice și unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile

stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

72. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară

activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de

cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de

a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului

economiei, antreprenoriatului şi turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia

își pot desfășura activitatea.

73. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară

activități de jocuri de noroc de a respecta orarul de lucru cu publicul și restricțiile

stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la

propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt

contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului

București pentru situații de urgență. Se propune ca măsurile să fie stabilite pentru

unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară

intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul

SARS-CoV-2.

Pagina 12 din 14

74. Se propune menținerea activității cu publicul a operatorilor economici care

desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare fără a depăși 70% din

capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14

zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea

incidenței de 3/1.000 de locuitori.

75. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară

activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor

de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al

ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

76. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară

activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin

ordinul ministrului sănătății.

77. Se propune ca desfășurarea activității operatorilor economici care

administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise să fie permisă fără a

depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-

24,00.

78. Se propune ca desfășurarea activității operatorilor economici care

administrează săli de jocuri să fie permisă fără a depăși 70% din capacitatea

maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-02,00 în județele/localitățile unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică

sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva

virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei

complete de vaccinare.

79. Se propune ca desfășurarea activității operatorilor economici care

administrează săli de jocuri să fie permisă până la capacitatea maximă a spațiului

și doar în intervalul orar 5,00-02,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată

la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare.

80. Se propune menținerea obligației ca activitatea în creșe și after-school-uri,

să se desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al

ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului

sănătății.

81. Se propune permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a

activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și

desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile

respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației

și al ministrului sănătății.

82. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un

interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să

fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru

elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se

propune să se asigure, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în

condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării

necesităților de bază.

83. Se propune ca activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, a

târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea

Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de

piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, să se

desfășoare în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor

Pagina 13 din 14

publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului

sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

84. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în

regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul

activității permite această desfășurare a muncii.

85. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se

poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se

propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către

angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale,

indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome,

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este

deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu

un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în grupe

care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

86. Se propune ca organizarea activității la locul de muncă, să fie realizată cu

respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce privește

prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pentru asigurarea

securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare

al angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva

virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare precum și de numărul de angajați aflați

în intervalul de 180 de zile de la data testului pozitiv, pentru salariații care au fost

confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, care dețin și prezintă

angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.

87. Prin incidenţa cumulată la 14 zile se înţelege incidenţa cumulată a cazurilor

calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi şi a 3-a zi, anterioare datei

în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor

cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului

judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului

Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a

săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene

este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui

nou set de date actualizate şi se transmite şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

88. Se propune ca realizarea constatării încadrării în limitele de incidență

cumulată a cazurilor la 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în

prezenta hotărâre să se realizeze în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin

hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă

pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a

municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând

a fi reevaluate la finalul acesteia.

89. Se propune ca direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a

municipiului Bucureşti să calculeze zilnic, pentru fiecare localitate din zona de

competenţă, incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată

potrivit dispozițiilor pct.87 şi să prezinte comitetului judeţean/al municipiului

Bucureşti pentru situaţii de urgenţă analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data

constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

90. Se propune ca zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou

confirmate, gestionate în aplicația "corona-forms", Serviciul de Telecomunicații

Pagina 14 din 14

Speciale să prezinte automat, la ora 10:00, pe platforma "alerte.ms.ro" rezultatul

calculului ratei de incidență conform formulei de la pct. 87.

91. Se propune menținerea exceptării de la obligativitatea purtării măștii de

protecție la locurile de muncă în spații închise unde își desfășoară activitatea maxim

10 persoane, cu condiția ca acestea să fie vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și

cu asigurarea unei distanțe de 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este

permis accesul publicului sau a altor lucrători, rămânând obligatorie în toate spațiile

închise comune.”.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.