DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

EXCLUSIV. Șeful ANI desființează legea ce scapă alesii locali de incompatibilitate

horia georgescu

ro ca nu sustine legea adoptata marti de Camera Deputatilor prin care alesii locali pot face parte din CA-urile firmelor subordonate administratiei locale, fara a fi in stare de incompatibilitate.

Iata cum Horia Gerogescu desfiinteaza legea adoptata de Camera Deputatilor, potrivit punctului de vedere remis stiripesurse.ro:

"1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (plx. 463/2013) nu a fost înaintată Agenției Naționale de Integritate pentru formularea unui punct de vedere.

2. Agenția Națională de Integritate nu susține adoptarea propunerii legislative anterior menționate, din următoarele considerente:

  Prin amendamentele admise, ca urmare a Raportului întocmit de Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților, se propune modificarea alineatului (8) al articolului 10 din Legea nr. 51/2006, după cum urmează:

„(8) Prin derogare de la prevederile art.37 si art.92 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, statutul si actul constitutiv ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se aproba prin hotarâri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre si se semneaza, în numele si pe seama acestora, de primarii unitatilor administrativ-teritoriale asociate si/sau, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene care sunt reprezentantii ai comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor în adunarile generale ale asociatiei; primarii si presedintii consiliilor judetene îsi pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generala a asociatiei, prin dispozitie.”

În conformitate cu dispoziţiile art.37 din Legea nr. 215/2001:

„Persoanele împuternicite sa reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale in societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, in condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale",cu luarea deci în considerare a normelor imperative ce reglementează incompatibilităţile prin Legea nr. 161/2003.”

În conformitate cu dispoziţiile art.92 din Legea nr. 215/2001:

  ​ „Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului judeţeanîn condiţiile legii, respectând configuraţia politică rezultată după alegerile locale.”

Prin propunerea legislativă se dorește ca primarii și președinții consiliilor județene să facă parte de drept din organele de conducere ale asociațiilor de dezvolare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.

Potrivit legislației din RomâniaConsiliul Local al unității administrative teritoriale  desemnează un reprezentant al său în cadrul societăților prestatoare de servicii, doar în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 36 alin.(3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii."

          Unitățile administrativ teritoriale au posibilitatea să desemneze un reprezentant în conformitate cu dispozițiile legale, fără a  încălca regimul juridic privind incompatibilitățile, în condițiile în care, prestarea serviciilor de către operator, cu evidența contabilă și de gestiune se face pentru fiecare unitate administrative teritorială în parte, ceea ce subliniază caracterul de interes local pe care îl are această asociere.

În acest sens, menționăm dispozițiile art. 63 alin (5) din legea nr. 215/2001, potrivit cărora, primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate.

Reprezentarea autorității administrativ teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local se poate realiza de către persoane stabilite prin hotărâre a consiliului local și a căror desemnare nu încalcă regimul incompatibilităților.

Dispoziţiile art. art.91 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 stabilesc că:

2) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:

b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii;

d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii;

Prin urmare, numai consiliile locale respectiv consiliile județene, în îndeplinirea atribuțiilor legale, pot desemna prin hotărâri ale autorității deliberative, persoanele care urmează să reprezinte UAT-ul în cadrul asociațiilor și societăților comerciale sau regii autonome înființate de către acestea.

Astfel,  reprezentarea autorității administrativ teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară se poate realiza de către orice persoană stabilită prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean și a cărei desemnare nu încalcă regimul incompatibilităților.

Participarea unității administrativ teritoriale printr- o asociație de dezvoltare  intercomunitară în cadrul unui operator economic, care funcționează în regimul juridic al unei societăți comerciale, ce servește mai multe unități administrativ-teritoriale este realizată din nevoia unui interes local, care împreună cu celelalte interese locale asociative, stabilesc un cadrul general comun, cu caracter regional din punct de vedere geografic, nefiind necesară  sau obligatorie desemnarea primarilor și președinților de consilii județene în cadrul organelor colective de conducere ale acestor entități.

De asemenea, prin amendamentul formulat de domnul deputat Gheorghe Marin,se propune modificarea alineatului (6) al articolului 34 din Legea nr. 51/2006, după cum urmează:

”(6) Operatorii subordonati autoritatilor administratiei publice locale, având statut de societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, nu pot fi privatizati si nu pot atribui managementul unor entitati

private pe toata durata contractului de delegare a gestiunii.”

Din motivația care stă la baza propunerii de modificare a alineatului (6) al articolului 34 rezultă că acest amendament este necesar întrucât sunt operatori economici dintre cei prevazuti la alin.(6) care au deja contracte de asociere valabile si care, în conditiile actualei reglementari, nu mai pot functiona.

Menționăm că în actuala reglementare operatorii care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, nu pot fi privatizaţi, nu pot atribui managementul unor entităţi private şi nu se pot asocia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.

Prin urmare, prin amendamentul propus și adoptat de către Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților se încearcă legalizarea unor asocieri care au fost realizate cu nerespectarea dispozițiilor art. 34 alin. (6) din Legea nr. 51/2006și care interziceau expres asocierea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii.

Opinăm că formularea amendamentului crează confuzie din punct de vedere al fondului reglementării întrucât posibilitatea de asociere a operatorilor care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directa, poate determina crearea unor entități și situații juridice noi care nu sunt explicitate și care nu au fost avute în vedere de legiuitor la momentul reglementării regimului juridic privind incompatibilitățile și conflictul de interese. În această situație, evident că interesul public ar putea fi afectat prin posibilitatea aleșilor locali de a  exercita autoritatea publică cu încălcarea principiilor stabilite prin Legea nr. 161/2003.  

Art. 71 din Legea nr. 161/2003 stabilește că principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt:imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.Incompatibilitățile sunt situații reglementate de legiuitor pentru a preveni conflictele de interese. A reglementa exercitarea de atribuții pentru aleșii locali în cadrul unor entități neexplicitate de legiuitor, și care nu au fost avute în vedere la momentul reglementării situațiilor de incompatibilitate, are  ca efect generarea unor conflicte de interese și eludarea principiilor amintite anterior.

De asemenea, din formularea vagă a textului nu rezultă cu exactitate care sunt operatorii care pot fi privatizați și care pot atribui managementul unor entitati private pe durata contractului de delegare a gestiunii.

Astfel, formularea este de natură să genereze interpretări, fapt care contravine dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere argumentele de mai sus, Agenția Națională de Integritate nu susține adoptarea   propunerii de modificare a  Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (Plx. 463/2013)."

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.