DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Peste 500 de judecători îi susțin pe procurori: au remis un MEMORIU

ebihoreanul.ro
justitie

Peste 500 de judecători au dat publicităţii un memoriu cu privire la aplicarea nediscriminatorie a OUG nr. 20/2016, potrivit juridice.ro, alăturându-se astfel acțiunii procurorilor, care au cerut încetarea oricăror presiuni care ar putea împiedica aplicarea acestei OUG.

132 de procurori au remis o scrisoare deschisă: acuză presiuni

Olguța Vasilescu: Știți ce-i reproșez eu lui Liviu Dragnea

Către
Guvernul României,
Ministerul Justiţiei,
Consiliul Superior al Magistraturii,
Înalta Curte de Casație și Justiție

MEMORIU
PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A OUG NR. 20/2016

I. PROBLEME RECURENTE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STABILIREA ŞI PLATA REMUNERAŢIEI MAGISTRAŢILOR

În România, gestiunea bugetului instanţelor reprezintă o atribuție a Ministerului Justiției, în calitate de ordonator principal de credite. Fundamentarea porneşte de la comunicarea ierarhică tribunale – curţi de apel – Ministerul Justiției, bugetul fiind supus spre aviz consultativ Consiliului Superior al Magistraturii.

Soluția legislativă actuală, aflată în contradicție cu recomandările Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) , pune o problemă serioasă de independenţă a justiţiei, cât timp bugetul este controlat de puterile executivă și legislativă.

Resursele financiare pot constitui pentru Ministerul Justiției, respectiv puterea executivă, un element de presiune asupra corpului magistraţilor şi oricând o modificare peste noapte a sistemului de remunerare poate deveni un factor de lezare a independenţei magistraţilor.

Refuzul plăţii drepturilor salariale lunare la nivelul stabilit prin lege reprezintă o încălcare flagrantă a principiului independenţei judecătorilor, constituind un mijloc de presiune exercitat asupra acelor magistraţi care nu beneficiază de un tratament echitabil şi nediscriminatoriu în raport cu alte categorii aparţinând aceluiaşi corp profesional.

Starea de subfinanţare a sistemului judiciar, neplata drepturilor salariale restante, inechităţile din sistemul de salarizare, refuzul puterii executive de a renunţa la pârghiile financiare privind instanţele judecătoreşti, prin trecerea administrării bugetului acestora la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestarea tot mai frecventă a celor mai importante elemente privind statutul judecătorilor şi procurorilor au constituit premisele declanşării protestului magistraţilor din 2009, eveniment fără precedent pentru sistemul judiciar din România, care a determinat blocarea pentru 30 de zile a oricărei activități judiciare.

II. OBSERVAȚII ASUPRA DISCRIMINĂRII/INECHITĂȚILOR DETERMINATE DE APLICAREA DISPOZIȚIILOR O.U.G. nr. 20/2016

Salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere diferenţele salariale rezultate în urma aplicării acestei legi, astfel cum a fost ea limitată prin legi anuale de salarizare, legiuitorul a intervenit pentru înlăturarea acestor inechităţi.

Astfel, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, prin care a fost modificată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

Potrivit art. 1 din O.U.G. nr.57/2015, în anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin O.U.G. nr.20/2016 s-a introdus un nou articol în cuprinsul O.U.G. nr.57/2015, respectiv art. 3 ind. 1 care, la alin. 1 prevede că prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Această derogare este una firească, absolut necesară faţă de realităţile din sistemul bugetar, întrucât ea are drept scop evitarea discriminărilor salariale între titularii funcţiilor publice salarizate potrivit Legii-cadru nr.284/2010, cu consecinţa egalizării, la nivelul cel mai înalt în plată, a drepturilor salariale ale persoanelor aflate în situaţii similare în cadrul aceluiaşi ordonator de credite.

Că este aşa, reiese chiar din expunerea de motive din cuprinsul O.U.G. nr.20/2016, legiuitorul excepţional ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii.

De asemenea, Nota de fundamentare a O.U.G. nr.20/2016 reține că, în funcție de conjunctura macro-economică și de contextul politic de moment, salariile au fost majorate, ”înghețate” sau reduse, în ansamblu sau numai pentru anumite categorii de personal sau sectoare, ceea ce a făcut ca în sistemul public de salarizare să apară o serie de disfuncționalități, cum ar fi: niveluri diferite de salarizare pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, în cadrul aceleiași instituții ori în instituții de acelaşi fel din cadrul unui sector; salarii egale pentru persoane exercitând aceeași funcție și aceleași atribuții, dar cu vechime în muncă diferită. Totodată, apreciază că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncționalitățile salariale existente și nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale.
Prin urmare, aplicând actul reparator din perspectivă salarială, ordonatorii de credite trebuie să emită noi ordine de salarizare care să corespundă raţiunii de egalizare, în interesul salariatului, a câştigurilor de natură salarială.

Trebuie subliniat că art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015, introdus prin O.U.G. nr.20/2016, nu se referă la coeficienţi de ierarhizare şi nici la valori de referinţă, întrucât acestea nici nu au fost aplicate, după cum reiese chiar din primul paragraf al preambulului celei din urmă Ordonanţe de Urgenţă. Elementul de referinţă în îndreptarea discrepanţei salariale îl constituie, astfel cum rezultă expressis verbis din cuprinsul acestei dispoziţii legale cuantumul salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare care, pentru a atrage aplicarea actului reparator, trebuie să fie mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate.

Îndreptarea constă, conform aceluiaşi articol, în stabilirea la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă titularul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Acesta fiind contextul, subliniem că în cadrul aceluiaşi ordonator de credite, respectiv Ministerul Justiţiei, există judecători cărora li s-a recunoscut, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, dreptul la majorarea indemnizaţiilor de bază cu indexările de 5%, 2% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, sume puse în plată prin emiterea corespunzătoare a unor ordine de salarizare, încă din anul 2011.

La data de 23 iunie 2015, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, prin Decizia nr. 23/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.340/97/2013, obligatorie, potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, a stabilit că hotărârile judecătoreşti prin care au fost acordate aceste creşteri salariale nu au fost anulate printr-o altă hotărâre judecătorească ori prin vreun act normativ ulterior, deoarece atunci când s-a dorit suprimarea unui drept, chiar dobândit printr-o hotărâre judecătorească, legiuitorul a făcut-o prin legiferarea expresă. Pierderea unui drept nu se poate deduce pe cale de interpretare, ci se impune prin legiferare expresă.
Aşadar, hotărârile irevocabile prin care s-a recunoscut unor judecători dreptul la majorarea indemnizaţiei de încadrare cu indexările prevăzute de O.G. nr.10/2007 trebuie să se bucure în continuare de atributele conferite de lege unui titlu executoriu, acest drept existând efectiv şi permanent, lună de lună.

În consecinţă, instanţa supremă a stabilit în mod obligatoriu că drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se includ în sintagma de „indemnizaţie avută”.
Prin urmare, aceste majorări ale indemnizației nu au fost pierdute niciodată de cei cărora li s-au recunoscut şi, în temeiul art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr.57/2015, introdus prin pct. 1 al O.U.G. nr.20/2016, ele vor trebui acordate tuturor judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Menţionăm că există deja hotărâri judecătoreşti – de tipul celor menţionate chiar în preambulul O.U.G. nr.20/2016 – prin care s-a recunoscut dreptul la obţinerea unor ordine de salarizare care să stabilească indemnizaţiile de încadrare care includă aceste majorări, cu consecinţe și asupra celorlalte drepturi de natură salarială.

Se impune a fi subliniat, pe de altă parte, că aceste aspecte au fost luate, în mod corect, în considerare cu ocazia emiterii unor ordine de salarizare de către alţi ordonatori principali de credite din domeniul justiţiei.

Astfel, cel puțin în cadrul Inspecției Judiciare și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt emise ordine pentru salarizarea în conformitate cu cele expuse mai sus.

Refuzul Ministrului Justiţiei de a soluționa favorabil prezenta cerere va atrage un nou val de litigii întemeiate pe o nouă formă de discriminare între judecători şi procurori deşi, astfel cum reiese din considerentele Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 866/2006, judecătorii şi procurorii se află în condiţii similare de statut şi carieră, iar legile de salarizare îi tratează similar.

Discriminarea va exista şi în raport cu ceilalţi ordonatori principali de credite din domeniul justiţiei, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii şi Inspecţia Judiciară.

Într-o astfel de ipoteză, raţiunea adoptării O.U.G. nr. 20/2016 ar fi flagrant încălcată şi tot astfel principiul constituţional al obligativităţii respectării legilor, cuprins în art. 1 alin. 5 din Legea fundamentală.

III. REVENDICĂRI

Având în vedere principiile expuse anterior, precum şi constatările legate de bugetul justiţiei, solicităm următoarele:

1. Trecerea bugetului instanţelor la titularul de drept al gestionarii bugetului puterii judecătoreşti, respectiv la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie.

2. Eliminarea imediată de către Ministerul Justiţiei și ceilalți ordonatori de credite a anomaliilor din domeniul justiţiei legate de aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr.20/2016 și emiterea unor ordine de salarizare care să satisfacă în mod real şi efectiv rigorile art. 3 ind.1 alin. 1 din O.U.G. 57/2015, respectiv să stabilească o indemnizaţie de încadrare brută care să cuprindă și indexările de 5%, 2% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, în sensul Deciziei ICCJ nr. 23/2015, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu toate consecinţele.

3. Implicarea imediată a Consiliului Superior al Magistraturii în obţinerea acestor rezultate, având în vedere atribuţia sa de a apăra corpul magistraţilor şi membrii acestuia împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenţei sau imparţialităţii magistratului în înfăptuirea justiţiei ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea.

LISTA MAGISTRAȚILOR CARE SUSŢIN MEMORIUL PENTRU APLICAREA NEDISCRIMINATORIE A OUG NR. 20/2016
1. Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
2. Bogdan Mateescu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
3. Ionuţ Militaru, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
4. Claudiu Drăguşin, judecător, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti
5. Maria Constantinof, judecător, Tribunalul Giurgiu
6. Anca Codreanu, judecător, Tribunalul Covasna
7. Carmen Cadea, judecător, Tribunalul Brașov
8. Robert Cadea, judecător, Tribunalul Brașov
9. Carmen Camelia Baila, judecător, Tribunalul Arad
10. Roxana Maria Călin, judecător, Tribunalul Bucureşti
11. Gabriel Mustață, judecător, Judecătoria Constanța
12. Georgeta Ciungan, judecător, Judecătoria Focșani
13. Balan Laurentiu Mihai, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
14. Barbulescu Codrut Marian, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
15. Chiper Janica, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
16. Gita Ana-Maria, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
17. Bartha Kinga Agota, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
18. Danca Oana Ecaterina, judecător, Judecătoria Sf. Gheorghe
19. Neagoe Corina Diana, judecător, Judecătoria Bacău
20. Miruna Petru, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
21. Toma Elena Mihaela, judecător, Judecătoria Târgoviște
22. Cirstea Marcu Aurelian, judecător, Judecătoria Balcesti
23. Uce Laura, judecător, Tribunalul Valcea
24. Dan Dănăilă, judecător, Judecătoria Reghin
25. Octavian Grozav, judecător, Judecătoria sectorului 6 București
26. Dobre Ștefăniță, judecător, Judecătoria Buzău
27. Diaconaru Iulia, judecător, Tribunalul Iaşi
28. Diaconaru Ciprian judecător, Tribunalul Iaşi
29. Chisbora Mircea Cristian, judecător, Judecătoria Bistrița
30. Croitoriu Catalin, judecător, Judecătoria Bistrița
31. Marius Nicolau, judecător, Judecătoria Alba Iulia
32. Oana Stroiu, judecător, Judecătoria Braşov
33. Ancuța Raluca, judecător, Judecătoria Craiova
34. Bran Catalina, judecător, Judecătoria Craiova
35. Sorbala Ruslana, judecător, Judecătoria Craiova
36. Aurelia Grejdeanu, judecător, Judecătoria Craiova
37. Lavinia Talpasanu, judecător, Judecătoria Craiova
38. Motarlichie Luminița, judecător, Judecătoria Craiova
39. Daiana Nicoliță, judecător, Judecătoria Craiova
40. Ioana Spiridonescu, judecător, Judecătoria Craiova
41. Florin Grecu, judecător, Judecătoria Craiova
42. Nicoleta Guțescu, judecător, Judecătoria Craiova
43. Zorila Elena, judecător, Judecătoria Craiova
44. Duță Raluca, judecător, Judecătoria Craiova
45. Bălan Lidia, judecător, Judecătoria Craiova
46. Cirlogea Angelica, judecător, Judecătoria Craiova
47. Moța Simona, judecător, Judecătoria Craiova
48. Badulescu Gabriel, judecător, Judecătoria Craiova
49. Dana Corina, judecător, Judecătoria Craiova
50. Zglimbea Izabela, judecător, Judecătoria Craiova
51. Birau Cristina, judecător, Judecătoria Craiova
52. Popa Cristian, judecător, Tribunalul Dolj
53. Barbuti Adela, judecător, Tribunalul Dolj
54. Mariusciac Lelia, judecător, Tribunalul Dolj
55. Nicolae Adriana, judecător, Judecătoria Buzău
56. Marin Marieta, judecător, Judecătoria Buzău
57. Uta Marcela, judecător, Judecătoria Buzău
58. Drăgulescu Leontin, judecător, Judecătoria Buzău
59. Nastasoiu Nelu, judecător, Judecătoria Buzău
60. Moldovan Anca, judecător, Curtea de Apel Cluj
61. Mihaela Bunaiasu, judecător, Judecătoria Slatina
62. Ciausescu Carmen Florina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
63. Constantinescu Felicia, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
64. Frunza Aurelia, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
65. Chirvasiu Mihaela, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
66. Fulga Violeta, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
67. Raluca Isepciuc, judecător, Judecătoria Iasi
68. Andone Madalina, judecător, Judecătoria Fetești
69. Iancu Corina Gabriela, judecător, Judecătoria Fetești
70. Popescu Iulia, judecător, Judecătoria Fetești
71. Chirita Dorian, judecător, Judecătoria Fetești
72. Florin Lupașcu, judecător, Tribunalul Specializat Mureș
73. Corina Etcu, judecător, Judecătoria Iaşi
74. Cristiana Enache, judecător, Curtea de Apel Ploiesti
75. Adrian Morar, judecător, Judecătoria Reghin
76. Nicoleta Dogariu, judecător, Tribunalul București
77. Vizitiu Elena Laura, judecător, Tribunalul Bucureşti
78. Bogdan Zdrenghea, judecător, Tribunalul Cluj
79. Cosareanu Daniela, judecător, Tribunalul București
80. Tudor Corina, judecător, Tribunalul București
81. Constantin Epure, judecător, Curtea de Apel Brasov
82. Nica Adrian, judecător, Judecătoria Fetești
83. Dănuț Şendrescu, judecător, Judecătoria Novaci
84. Iancu Ioana-Cristina, judecător, Judecătoria Galati
85. Muncioiu Cristina, judecător, Judecătoria Craiova
86. Gheorghe Birdau, judecător, Tribunalul București
87. Trifan Irena, judecător, Tribunalul Teleorman
88. Dobrin Mariana Nuţi, judecător, Tribunalul Teleorman
89. Rotaru Gabriela, judecător, Tribunalul Teleorman
90. Maidanuc Violeta, judecător, Tribunalul Teleorman
91. Mitroi Cosmin Radu, judecător, Tribunalul Teleorman
92. Bozeşan Vasile, judecător, Tribunalul Teleorman
93. Iatan Marius Costinel, judecător, Tribunalul Teleorman
94. Vîrdol Mihaela Narcisa, judecător, Tribunalul Teleorman
95. Stelescu Cristina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
96. Ilina Carmen, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
97. Georgescu Felicia Carmen, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
98. Lumineanu Marius Alexandru, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
99. Constantinescu Alina, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
100. Floricioiu Maria Smaranda, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
101. Drăgan Mitu, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
102. Drăgan Diana Cerasela, judecător, Judecătoria Rm. Vâlcea
103. Constantinescu Bogdan Florin, judecător, Tribunalul Vâlcea
104. Bratu Nicoleta – Monica, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
105. Rogoz Ramona Oana, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
106. Ionescu – Lupeanu Cristina, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
107. Rotaru Ligia, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
108. Neţoiu Andreea Elena, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
109. Costache Andreea, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
110. Bolla Sabina, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
111. Trifan Andreea, judecător, Tribunalul Iasi
112. Madalina Chircu, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
113. Ciprian Tita, judecător, Tribunalul Ilfov
114. Barea Brezae Alexandra Luiza, judecător, Judecătoria Sector 6 București
115. Nicolau Bogdan, judecător, Judecătoria Brăila
116. Nicolau Alina Aurora, judecător, Judecătoria Brăila
117. Cărbunaru Ionica, judecător, Judecătoria Brăila
118. Constantin Mihăiţă, judecător, Judecătoria Brăila
119. Ioana Ciobanu, judecător, Judecătoria Brăila
120. Deniz Diana, judecător, Judecătoria Brăila
121. Vlad Tari, judecător, Judecătoria Sector 2 București
122. Mindru Luminita-Mirela, judecător, Judecătoria Sector 2 București
123. Bogdan-Alex Arghir, judecător, Judecătoria Sector 2 București
124. Roxana Duma, judecător, Judecătoria Sector 2 București
125. Lilica Viulet, judecător, Judecătoria Sector 2 București
126. Lucian Mihali-Viorescu, judecător, Judecătoria Sector 2 București
127. Maria Cristina Fintoc, judecător, Judecătoria Sector 2 București
128. Ioana Bogdan, judecător, Judecătoria Sector 2 București
129. Voicu Puscasu, judecător, Judecătoria Deva
130. Elena Andreea Nețoiu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
131. Cristian Monenci, judecător, Tribunalul Bihor
132. Gulutanu Alina, judecător, Tribunalul București
133. Lavinia Cîrciumaru, judecător, Tribunalul București
134. Ungureanu Cosmin, judecător, Judecătoria Slatina
135. Diana Epure, judecător, Judecătoria Braşov
136. Luis Constantin, judecător, Judecătoria Slatina
137. Padeanu Petruta Catalina, judecător, Judecătoria Slatina
138. Popa Cristina Mirela, judecător, Judecătoria Slatina
139. Scărlătescu Ovidiu Ștefan, judecător, Judecătoria Lugoj
140. Cordoş Carmella, judecător, Judecătoria Lugoj
141. Cret Alina, judecător, Judecătoria Lugoj
142. Mihai Simona, judecător, Judecătoria Lugoj
143. Parfin Eugen Cosmin, judecător, Judecătoria Lugoj
144. Pașcu Valentin Marian, judecător, Judecătoria Lugoj
145. Şterfenitu Fulvia, judecător, Judecătoria Lugoj
146. Vârlugă Ion Radu, judecător, Judecătoria Lugoj
147. Sergiu Coșoreanu, judecător, Judecătoria Brașov
148. Ioana Coșoreanu, judecător, Judecătoria Suceava
149. Andrei-Radu Dincă, judecător, Judecătoria Alexandria
150. Marius-Ionuţ Mihalaşcu, judecător, Judecătoria Alexandria
151. Alexandra Voinea, judecător, Judecătoria Alexandria
152. Simona-Elena Podea, judecător, Judecătoria Alexandria
153. Daniela-Cristina Ivan, judecător, Judecătoria Alexandria
154. Rafaela Neaga, judecător, Judecătoria Alexandria
155. Labiş Alina Marcela, judecător, Judecătoria Bicaz
156. Mărian Raluca Elena, judecător, Judecătoria Bicaz
157. Guluţă Cristian Romică, judecător, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
158. Văsi Ana Maria, judecător, Tribunalul Vrancea
159. Claudiu Daniel Falcan, judecător, Tribunalul Mehedinţi
160. Catalina Irina, judecător, Judecătoria Piatra-Neamt
161. Ioan-Paul Chis, procuror, PJS5 Bucureşti, detașat SNG
162. Cristina Craciunoiu, judecător, Curtea de Apel Craiova
163. Claudia Bodean, judecător, Tribunalul Constanta
164. Iarina-Ioana Prelipceanu, judecător, Curtea de Apel Cluj
165. Florentina Sandu, judecător, Judecătoria Oradea
166. Dan Pislaru, judecător, Judecătoria Pogoanele
167. Aneta Beatrice Birau, judecător, Judecătoria Cluj Napoca
168. Sirbu Teodor Calin, judecător, Judecătoria Cornetu
169. Cruceru Catalina, judecător, Judecătoria Ploiesti
170. Ramona Gratiela Milu, judecător, Curtea de Apel Brasov
171. Ioana Malaescu, judecător, Tribunalul Gorj
172. Radu Cristina, judecător, Curtea de Apel Ploiești
173. Radu Raisa, judecător, Judecătoria Ploiesti
174. Carla Anghelescu, judecător, Tribunalul București
175. Catalina Marcu, judecător, Curtea de Apel Suceava
176. Manescu Alina, judecător, Judecătoria Focşani
177. Nicolau Marilena, judecător, Judecătoria Focşani
178. Mirza Alina, judecător, Judecătoria Focşani
179. Boicu Delia, judecător, Judecătoria Focşani
180. Manea Danut Catalin, judecător, Tribunalul București
181. Prilogan Claudia, judecător, Tribunalul București
182. Militaru Evda-Serena, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
183. Andrada Roxana Penciuc, judecător, Judecătoria Deva
184. Loredana Alexandrescu, judecător, Judecătoria Iași
185. Dinu Rebecca Zinca, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
186. Laura Moroiu, judecător, Judecătoria Piatra Neamt
187. Natalia Monica Laura Gherman, judecător, Judecătoria Oradea
188. Cirstea Florina Izabela, judecător, Tribunalul București
189. Neculai Maria Alina, judecător, Judecătoria Botosani
190. Maga Mihaela, judecător, Judecătoria Botosani
191. Ilie Mărioara, judecător, Judecătoria Botosani
192. Baciu Adimi Emanuela, judecător, Judecătoria Botosani
193. Miron Constantin Ciprian, judecător, Judecătoria Botosani
194. Ceică Liviu, judecător, Judecătoria Botosani
195. Pintilei Silvia, judecător, Judecătoria Botosani
196. Buha Nicoleta Elena, judecător, Judecătoria Botosani
197. Bîcu Ilie, judecător, Judecătoria Botosani
198. Lungu Lucian, judecător, Judecătoria Botosani
199. Bandol Elena, judecător, Judecătoria Botosani
200. Bandol Ionuţ Daniel, judecător, Judecătoria Botosani
201. Corduneanu Daniel, judecător, Judecătoria Botosani
202. Barbieru Ionel, judecător, Judecătoria Botosani
203. Isac Anamaria Iulia, judecător, Judecătoria Botosani
204. Reftu Ramona Nicoleta, judecător, Judecătoria Botosani
205. Avieriţei Veronica, judecător, Judecătoria Botosani
206. Mihalache Mihaela, judecător, Judecătoria Botosani
207. Corduneanu Anamaria, judecător, Tribunalul Botosani
208. Florin Zereş, judecător, Judecătoria Deva
209. Venczel Ramona, judecător, Judecătoria Tg Carbunesti
210. Ioana-Maria Cîmpean, judecător, Judecătoria Timişoara
211. Maria Virginia Barascu, judecător, Judecătoria Cornetu
212. Stănculescu Cătălin-Nicolae, judecător, Judecătoria Strehaia
213. Enescu Emilia Elena, judecător, Judecătoria Turnu Măgurele
214. Păuna Maria Magdalena, judecător, Judecătoria Roşiorii de Vede
215. Dehenea Constantin, judecător, Judecătoria Medgidia
216. Roescu Ioana – Andreea, judecător, Judecătoria Dragasani
217. Oprisan Vica, judecător, Judecătoria Calarasi
218. Samoila Octavian, judecător, Judecătoria Dragasani
219. Predescu Daniela, judecător, Judecătoria Dragasani
220. Liciu Ioana – Hermina, judecător, Judecătoria Dragasani
221. Stilpeanu Luminita, judecător, Judecătoria Dragasani
222. Coserea Constantin, judecător, Judecătoria Dragasani
223. Calin Camelia – Silvana, judecător, Judecătoria Calarasi
224. Enescu Dana Elena, judecător, Judecătoria Calarasi
225. Stanciu Mariana, judecător, Judecătoria Calarasi
226. Stamate Octavian, judecător, Judecătoria Calarasi
227. Iugan Andrei Viorel, judecător, Judecătoria Sector 5 București
228. Ilisie Teofil procuror, PT Satu Mare
229. Marian Virgil, procuror, PJ Satu Mare
230. Stoian Daniela, judecător, Judecătoria Segarcea
231. Goşa Nicolae, judecător, Judecătoria Segarcea
232. Oțel Simona, judecător, Judecătoria Segarcea
233. Oțel Daniel, judecător, Judecătoria Segarcea
234. Monica-Oana Zaharciuc, judecător, Judecătoria Alexandria
235. Livia Brateş, judecător, Judecătoria Alexandria
236. Anca-Maria Bănică, judecător, Judecătoria Videle
237. Ruxandra Dincă, judecător, Judecătoria Turnu Măgurele
238. Luciana Aydin, judecător, Tribunalul Giurgiu
239. Monica Cornea, judecător, Tribunalul Giurgiu
240. Achim Istratescu, judecător, Tribunalul Giurgiu
241. Florentina Raducu, judecător, Tribunalul Giurgiu
242. Ion Nicula, judecător, Tribunalul Giurgiu
243. Gherghita Popescu, judecător, Tribunalul Giurgiu
244. Camelia Cazacu, judecător, Tribunalul Giurgiu
245. Zina Mirela Udrea, judecător, Tribunalul Giurgiu
246. Gheorghe Tudorache, judecător, Tribunalul Giurgiu
247. Ion Mares Cercel, judecător, Tribunalul Giurgiu
248. Marius Dragut, judecător, Tribunalul Giurgiu
249. Macsinoiu Alexandru, judecător, Judecătoria Giurgiu
250. Neghina Ionel, judecător, Judecătoria Giurgiu
251. Andreea Alexandra Sipos, judecător, Judecătoria Giurgiu
252. Antonia Agneta Lazar, judecător, Judecătoria Giurgiu
253. Dumitru Cristian, judecător, Judecătoria Giurgiu
254. Craitoiu Genica, judecător, Judecătoria Giurgiu
255. Stefanescu Anca Elena, judecător Judecătoria Giurgiu
256. Andreea Oprea, judecător Judecătoria Giurgiu
257. Tuca Luiza Elena, judecător Judecătoria Giurgiu
258. Delcea Sergiu, judecător Judecătoria Giurgiu
259. Jelea Oana, judecător, Judecătoria Focșani
260. Stefana Valentina Pascaru, judecător, Judecătoria Iasi
261. Mariela Dibus, judecător, Tribunalul Vrancea
262. Elena Blidaru Mateescu, judecător, Tribunalul București
263. Codruta Alb, judecător, Tribunalul Maramures
264. Mihaela Oltean, judecător, Tribunalul Brasov
265. Vlad Marian, judecător, Tribunalul Bihor
266. Roxana Zamfir, judecător, Tribunalul Bihor
267. Corina Maria Florea, judecător, Judecătoria Oradea
268. Alina Loredana Popescu, judecător, Tribunalul București
269. Cristina Ardeleanu, judecător, Tribunalul București
270. Meceanu Cristi, judecător, Judecătoria Sectorului 6 București
271. Lucian Manoloiu, judecător, Judecătoria Slatina
272. Monica Sortan, judecător, Curtea de Apel Cluj
273. Rares Serban, judecător, Tribunalul Bihor
274. Risantea Găgescu, judecător, Curtea de Apel Bucureşti
275. Grecescu Cristian-Marius, judecător, Tribunalul Dolj
276. Mihai Ghica, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
277. Burlacu Adriana, judecător, Judecătoria Buzau
278. Pîrlog Bogdan-Ciprian, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 București
279. Irina Dumitru, judecător, Tribunalul Specializat Mures
280. Cristina Dicu, judecător, Tribunalul Galati
281. Razvan Dicu, judecător, Tribunalul Galati
282. Pavelescu Alina, judecător, Judecătoria Curtea de Argeș
283. Purice Ciprian Cristian, judecător, Judecătoria Slobozia
284. Carmen-Simona Noja, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
285. Calina Crisan, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
286. Iustina Jora-Boerosu, judecător, Judecătoria Bacau
287. Loor Vlad-Alexandru, judecător, Judecătoria Turda
288. Claudia Toma, judecător, Judecătoria Tg.-Mureș
289. Maria Verdes, judecător Judecătoria Oradea
290. Ovidiu Ciuma, judecător, Judecătoria Oradea
291. Dîrzeanu Iulian, judecător, Tribunalul București
292. Larisa Munteanu, judecător, Tribunalul Ialomita
293. Sapariuc Irinel, judecător, Judecătoria Botosani
294. Daniela Mihaela Telescu, judecător, Judecătoria Vaslui
295. Ioan Octavian Ovac, judecător, Judecătoria Vaslui
296. Florina Puscasu, judecător, Judecătoria Faget
297. Apostol Marina, judecător,Tribunalul Vaslui
298. Cepes Mihai, judecător, Judecătoria Timisoara
299. Cristian Nicolae Iliescu, judecător, Preşedinte- Judecătoria Balş
300. Oana-Maria Matei, judecător, Judecătoria Alexandria
301. Cosmin-Gabriel Pîrjol, judecător, Judecătoria Alexandria
302. Ana-Maria Chirila, judecător, Judecătoria Cluj-Napoca
302. Anca Duica, judecător, Tribunalul Prahova
303. Adrian Gogan, judecător, Judecătoria Brasov
304. Flavia Florenta, judecător, Curtea de Apel Timisoara
305. Mara George, judecător, Judecătoria Alba Iulia
306. Miron Simona Elena, judecător, Judecătoria Liesti
307. Dumitrache Costela, judecător, Judecătoria Liesti
308. Alexandra Manescu, judecător, Judecătoria Sectorului 6 București
309. Beşu Ionel Laurenţiu, judecător, Judecătoria Giurgiu
310. Gabi Ungureanu, judecător, Judecătoria Dr.Tr.Severin
311. Lavinia Magdalena Bulgaru, judecător, Tribunalul București
311. Anamaria Cristina Hambetiu, judecător, Presedinte – Judecătoria Ludus
312. Victor Vaduva, judecător, Judecătoria Constanta
313. Pop Anghel Marian, judecător, Tribunalul Salaj
314. Şiman Corina Mihaela, judecător, Tribunalul Salaj
315. Alinel Bodnar, judecător, Judecătoria Satu Mare
316. Petrescu-Galetuse Bianca-Florina, judecător, Judecătoria Drobeta Turnu Severin
317. Visinescu Ionuț-Gabriel, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
318. Ciulei Raluca Andreea, judecător, Judecătoria Sectorului 4 București
319. Dobre Corina Teodora, judecător, Judecătoria Târgu Cărbunești
320. Szoke Andrea, judecător, Judecătoria Baia Mare
321. Marin Liana-Georgiana, judecător, Judecătoria Vălenii de Munte
322. Tabacu Ioana, judecător, Judecătoria Vânju Mare
323. Bara Ana Melinda, judecător, Judecătoria Bolintin Vale.
324. Draghici Oprean Florența, judecător, Judecătoria Orșova
325. Volintiru Alexandru Nicolae, judecător, Judecătoria Bolintin Vale
326. Borta-Iacob Livia Nicoleta, judecător, Judecătoria Sighetu Marmației
327. Graur Matei Ciprian, judecător, Judecătoria Ineu.
328. Tiliciu Alexandru, judecător, Judecătoria Petroșani
329. Cataranciuc Codruța, judecător, Judecătoria Petroșani
340. Deac Bogdana, judecător, Judecătoria Huedin
341. Gabor Cristina, judecător, Judecătoria Brăila.
342. Tira Livia Adriana, judecător, Judecătoria Bistrița
343. Leas Alin Ionuț, judecător, Judecătoria Oradea
344. Sarmasan-Radu Alina Rodica, judecător, Judecătoria Tulcea
345. Branzaru Ioana Alexandra, judecător, Judecătoria Galați
346. Ionescu Irina, judecător, Judecătoria Galați
347. Ciocoiu Adrian Ovidiu, judecător, Judecătoria Târgu Jiu
348. Tiu Alexandra, judecător, Judecătoria Focșani
349. Georgescu Georgia Gabriela, judecător, Judecătoria Călărași
350. Graur Ioana Roxana, judecător, Judecătoria Ineu
351. Vorniciasa Cristian, judecător, Judecătoria Fălticeni
352. Costras Ana-Maria, judecător,Judecătoria Fălticeni
353. Matei Christian, judecător, Judecătoria Câmpeni
354. Zene Flavius, judecător, Judecătoria Zalău
355. Telescu Iuliana Gabriela, judecător, Judecătoria Vatra Dornei
356. Crihana Anca, judecător, Judecătoria Galați
357. Ungureanu Ancuța Georgeta, judecător, Judecătoria Ploiești
358. Georgescu Diana, judecător, Judecătoria Corabia
359. Sauciuc Andrei, judecător, Judecătoria Dorohoi
360. Miclescu Camelia, judecător, Judecătoria Constanța
361. Opriș Elisabeta, judecător, Judecătoria Alba Iulia
362. Biculescu Lotee Maria, judecător, Judecătoria Craiova
363. Docuz Mariana Isabela,judecător,Judecătoria sector 3 București
364. Vintu Ana Maria, judecător, Judecătoria Năsăud
365. Tarhon Diana Raluca, judecător, Judecătoria Onești
366. Ioana Nora Boiciuc, judecător, Tribunalul Cluj
367. Sebastian Olteanu, judecător, Tribunalul Prahova
368. Sirbu Ioana-Adriana, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
369. Ianos Vrgil Constantin, judecător, Judecătoria Buzau
370. Mihaila Adriana, judecător, Judecătoria Buzau
371. Păun Felicia Nicoleta, judecător, Judecătoria Buzau
372. Margarit Simona, judecător, Judecătoria Buzau
373. Enache Iulia, judecător, Judecătoria Bacau
374. Enache Catalin, judecător, Judecătoria Bacau
375. Lupascu Sergiu, judecător, Judecătoria Bacau
376. Agafitei Stefan, judecător, Judecătoria Bacau
377. Jercan Petronela, judecător, Judecătoria Bacau
378. Nedelcu Giulio-Costel, judecător, Judecătoria Galați
379. Virginia Pop, judecător, Tribunalul Maramureș
380. Roxana Petrariu, judecător,Tribunalul Maramureș
381. Diana Ștef, judecător, Judecătoria Baia Mare
382. Cristina Stan, judecător, Judecătoria Baia Mare
383. Ilie Eugenia Ramona, judecător, Judecătoria Videle
384. Sofia Crisan, judecător, Tribunalul București
385. Gabriela Ciontu, judecător, Tribunalul Dolj
386. Cristiana Tudor Olteanu, judecător, Tribunalul Dolj
387. Alexandroiu Gabriela, judecător, Tribunalul Dolj
388. Ramona Zglimbea, judecător, Tribunalul Dolj
389. Nicola Maria, judecător, Tribunalul Dolj
390. Gabriela Filimon, judecător, Tribunalul Dolj
391. Lelia Marusciac, judecător, Tribunalul Dolj
392. Elvis Florea, judecător, Tribunalul Dolj
393. Gabriela Nicula, judecător, Tribunalul Prahova
394. Cristina Putere, judecător, Tribunalul Prahova
395. Draica Laura Maria, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
396. Ganii Rodica, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
397. Ghica Alexandra Nicoleta, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
398. Sandu Ioana, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
399. Sorin Ivanciuc Vasile, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
400. Valentin Badita, judecător, Tribunalul București
401. Vasile Cristea Mirela Simona, judecător, Tribunalul București
402. Munteanu Raluca, judecător, Tribunalul București
403. Dragomir Luisa Emanuela, judecător,Tribunalul București
405. Trofin Monica, judecător, Tribunalul Cluj
406. Bujor Francesca, judecător, Tribunalul Cluj
407. Claudia Stingă, judecător, Judecătoria Pogoanele
408. Georgeana Viorel, judecător, Tribunalul București
409. Enescu George, procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
410. Cristian-Nicolae Luca, judecător, Judecătoria Bicaz
411. Mihaela Iuliana Savu, judecător, Tribunalul Olt
412. Iulia Gabriela Lulciuc, judecător, Curtea de Apel Suceava
413. Solomon Marian, judecător, Judecătoria Buzau
414. Petre Alexandra, judecător, Judecătoria Timisoara
415. Abutăriței Andreea – Ionela, judecător, Judecătoria Zarnesti
416. Oana Codina, judecător, Tribunalul Vaslui
417. Tomozei Adrian, judecător, Judecătoria Onesti
418. Ionuț Borlan, judecător, Judecătoria Dej
419. Nicoleta Bătrânu, judecător, Tribunalul București
420. Elena Ciulin, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sector 1
421. Ionut Calina, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Craiova
422. Craciun Andreea, judecător, Judecătoria Craiova
423. Iancu Traian Laurentiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Galati
424. Anca Mihaela Trofin, judecător, Judecătoria Focsani
425. Profir Mihaela, judecător, Judecătoria Târgu Jiu
426. Bojin George-Bogdan, procuror stagiar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei
427. Barbu Lavinia-Elena, judecător, Judecătoria Targoviste
428. Baron Alina-Gabriela, judecător, Judecătoria Buzău
429. Chiutu Diana, judecător, Judecătoria Brăila
430. Ștefan Roxana, judecător, Judecătoria Calafat
431. Balutoiu Andreea Corina, judecător, Judecătoria sector 1 București
432. Albescu Andrada, judecător, Judecătoria Novaci
433. Mărgineanu Anca, judecător, Judecătoria sector 1 București
434. Andrei Simona Maria, judecător, Judecătoria Reșița.
435. Darlea Delia Adina, judecător, Judecătoria sector 3 București
436. Toma Andreea Alina, judecător, Judecătoria Drobeta Turnu Severin
437. Mihai Andreea Roxana, judecător, Judecătoria Motru
438. Bogdan Voinescu, judecător, Curtea de Apel București
439. Carmen Voinescu, judecător, Tribunalul București
440. Dan Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina
441. Ana-Maria Lixandru, judecător, Judecătoria Slatina
442. Nicoleta Soare, judecător, Judecătoria Slatina
443. Chircuşi Nicolae Cătălin, judecător, Judecătoria Slatina
444. Arabelea Fănel Gabriel, judecător, Judecătoria Slatina
445. Ciobanu Melania Elena, judecător, Judecătoria Slatina
446. Oltean Camelia, judecător, Judecătoria Slatina
447. Stamatoiu Petronela, judecător, Judecătoria Slatina
448. Văduva Maria Valentina, judecător, Judecătoria Slatina
449. Iancu Claudia, judecător, Judecătoria Slatina
450. Riza Livia Constanta, judecător, Judecătoria Bailesti
451. Popescu Dumitru, judecător, Curtea de Apel Timisoara
452. Popescu Stefania Emanuela, judecător, Curtea de Apel Timisoara
453. Camelia Iova, judecător, Judecătoria Oradea
454. Georgiu Ioana Liliana, judecător, Judecătoria Gherla
455. Anca Duica, judecător, Tribunalul Prahova
456. Georgiu Ioan, judecător, Judecătoria Gherla
457. Marusca Bogdana, judecător, Judecătoria Brasov
458. Ruxandra Grecu, judecător, Curtea de Apel București
459. Anca Maria Rad, judecător, Judecătoria Brașov
460. Tanasescu Irina, judecător, Tribunalul Hunedoara
461. Grozavescu Anuta, judecător, Tribunalul Hunedoara
462. Mugescu Viorica, judecător, Tribunalul Hunedoara
463. Timisan Mihaela, judecător, Tribunalul Hunedoara
464. Serbanut Irina Victoria, judecător, Judecătoria Focsani
465. Robert Cristian Burlacu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
466. Raluca Perianu, judecător, Judecătoria Sectorului 1 București
467. Maria Timoaşcă, judecător, Judecătoria Constanţa
468. Carmen Duţă, judecător, Judecătoria Constanţa
469. Loredana Mesrobian, judecător, Judecătoria Constanţa
470. Ştefania Pirlogea, judecător, Judecătoria Constanţa
471. Elisabeta Crihană, judecător, Tribunalul Constanţa
472. Florentina Chiriac, judecător, Judecătoria Buzau
473. Dordea Alina Maria, judecător, Judecătoria Blaj
474. Anca Elena Dobre, judecător, Judecătoria Buzău
475. Laura Opariuc-Dan, judecător, Tribunalul Constanța
476. Radu Ionescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 4 București
477. Suciu Sorana, judecător, Judecătoria Beclean
478. Carmen Layet, judecător, Judecătoria Buftea
479. Liviu Draganescu, procuror, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
480. Madalina Vartopeanu, judecător, Judecătoria Timisoara
481. Valentina Petrescu, judecător, Judecătoria Sectorului 2 București
482. Tatiana Bîrţă, judecător, Judecătoria Craiova
483. Achim Ana Maria, judecător, Judecătoria Ploiesti
484. Lica Mihaela Cristina, judecător, Judecătoria Ploiesti
485. Popa Irina, judecător, Judecătoria Ploiesti
486. Tilvescu Antoaneta Lotica, judecător, Tribunalul Gorj
487. Pena Cristina, judecător, Tribunalul Gorj
488. Bolovan Dana, judecător, Tribunalul Gorj
489. Pulbere Laura, judecător, Judecătoria Tg-Jiu
490. Calin Tatar, judecător, Judecătoria Huedin
491. Irina Cioponea, judecător, Curtea de Apel Ploiesti
492. Ioana Fodor, judecător, Judecătoria Brasov
493. Ocneanu Ilona Silvia, judecător, Judecătoria Craiova
494. Soare Bianca Cătălina, judecător, Judecătoria Satu Mare
500. Lavinia Tomuletiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecătoria Deva
501. Orza Raluca Ioana, judecator, Judecatoria Targu-Mures
502. Monica Florentina Giol, judecator, Judecătoria Macin
503. Adrian Domniteanu, judecator, Judecătoria Macin
504. Voinea Georgiana Cecilia, judecator, Judecatoria Ploiesti
505. Cristina Moisa, judecator, Curtea de Apel Bucuresti
506. Nicoleta Curtman, judecator, Tribunalul Bucuresti
507. Alina Diaconu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
508. Bianca Elena Iliescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
509. Georgeta Coman, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
510. Stela Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
511. Mihnea Stoicescu, judecator, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
512. Vladu Crevon Madalina Elena, judecator, Tribunalul Gorj
513. Andreea Maria Dumbrăveanu, judecator, Tribunalul Bucuresti
514. Alexandru Marian Stătescu, judecator, Tribunalul Bucuresti
515. Voinea Ion, judecator, Judecatoria Turnu Magurele
516. Sacerdoteanu Corina, judecator, Judecatoria Turnu Magurele

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.