DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Proiectul de rectificare bugetară a fost pus în dezbatere publică

rectificare bugetara

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 15.523,2 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 18.747,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 3.224,5 milioane lei, anunță Mediafax.

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul rectificării bugetului de stat.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2021, se majorează pe sold cu suma de 6.414,3 milioane lei.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: Impozit pe profit: +884,5 milioane lei; Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: +265,0 milioane lei; Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: +99,1 milioane lei; Taxa pe valoarea adăugată: +3.231,8 milioane lei; Accize: +1.569,8 milioane lei; Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: +339,0 milioane lei.

De asemenea, s-a avut în vedere menținerea estimărilor din Legea nr.15/2021 privind încasarea în anul 2021 a veniturilor aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G, precum și impozitul pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +133,5 milioane lei;

Alte venituri sunt nefiscale: -1.659,3 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează scăderii încasărilor din dobânzi, concesiuni și închirieri, a vărsămintelor din veniturile nete ale Băncii Naționale a României și a sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiții.

Venituri din capital aduc un plus de 89,2 milioane lei, iar sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 vin cu un plus de 1.485,6 milioane lei, din care 1,0 mld lei aferent proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

Majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată, în principal, de evoluția pozitivă a indicatorilor macroeconomici pe anul 2021, a încasărilor la bugetul de stat, de recuperarea parțială a veniturilor bugetului de stat aferente obligațiilor fiscale declarate și amânate la plată în anul 2020, prin efectul legii precum și de veniturile aferente obligațiilor bugetare restante, încasate prin mecanismul de tip swap (obligații bugetare restante de 189,8 milioane lei înregistrate în contabilitatea Societății comerciale Electrificare CFR SA, Societății comerciale Telecomunicații CFR SA și Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA și de 1.074,0 milioane lei înregistrate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, raportate potrivit legii).

Cheltuielile bugetului de stat anul 2021, se majorează, pe sold, cu suma de 9.975,5 milioane lei.

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 Cheltuielile de personal se majorează cu 225,3 milioane lei;

 Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu 1.636,3 milioane lei;

 Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 377,9 milioane lei;

 Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 1.504,3 milioane lei;

 Alte transferuri se majorează cu 2.263,2 milioane lei;

 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 52,0 milioane lei;

 Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 15,9 milioane lei;

 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu 1.959,2 milioane lei;

 Alte cheltuieli cresc cu 714,8 milioane lei;

 Fondurile de rezervă se majorează cu 800,0 milioane lei;

 Cheltuielile de capital se majorează cu 432,1 milioane lei.

Influențele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezintă astfel:

Din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

 Ministerul Sănătății: +3.721,3 milioane lei, din care 1.910,0 milioane lei pentru achiziția de vaccinuri anti COVID-19 (500 milioane lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID-19 (50 milioane lei), medicamente, derularea programelor naționale de sănătate, cheltuieli de personal și 1.811,3 milioane lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, se propune suplimentarea cu 425,0 milioane lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru finanțarea activităților privind aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate;

 Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +3.002,0 milioane lei, din care: +15 milioane lei Subvenții, +800 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +600 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, 600 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat, -12,9 milioane lei Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale și +1.000 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2.244,0 milioane lei. Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului. Se propune asigurarea sumei de 2.000,0 milioane pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, a sumei de 100,0 milioane lei pentru Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat de Compania Națională de Investiții și a sumei de 144,0 milioane lei pentru Programul de economisire și creditare în sistem colectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;

 Ministerul Educației: + 964,4 milioane lei, pe total, din care 210,0 milioane lei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din învățământul preuniversitar și a finanțării de bază a învățământului superior și 754,4 milioane lei cheltuielile efectuate din venituri proprii pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituțiile de învățământ superior. Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 299,0 milioane lei din soldurile anilor precedenți;

 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: + 760,72 milioane lei. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene (750,0 milioane lei), achitarea obligațiilor stabilite prin titlurile executorii pentru punerea în executare a Deciziei civile definitive a ICCJ nr. 203/2021 în dosarul 146/2/2016 (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală și ridicarea popririi înființată asupra conturilor MIPE și pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei);

 Ministerul Energiei: + 650,59 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare utilizate pentru acordarea unei finanțări sub formă de grant Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 (664,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-12 milioane lei) și bunuri și servicii (-1,5 milioane lei);

 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +625,7 milioane lei, per sold. Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții pentru transportul de călători cu metroul (+83 milioane lei), pentru întreținerea infrastructurii rutiere (+170 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+50 milioane lei), pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei), precum și pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-1,4 milioane lei), dobânzi (-1,4 milioane lei), precum și la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-9,6 milioane lei);

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +533,8 milioane lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal (5 milioane lei), implementarea de către Administrația Națională ”Apele Române” a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (200 milioane lei), pentru achitarea obligației de plată impusă României ca urmare a litigiului internațional cu OMV Petrom S.A. potrivit deciziei Tribunalului Arbitral din cadrul Curții Internaționale de la Paris (328,5 milioane lei), precum și pentru asigurarea ratelor la Acordul de Împrumut Subsidiar – BIRD 4835 ”Servicii Municipale”/KFW (0,3 milioane lei). Totodată, s-au asigurat creditele de angajament necesare demarării procedurilor de achiziție pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene derulate de către Administrația Națională ”Apele Române” (1.360,6 milioane lei);

 Ministerul Finanțelor: +168,8 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+199 milioane lei) și pentru plata drepturilor în condițiile reluării activității personalului la sediile ANAF și instituțiilor subordonate (15 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la proiectele finanțate din fonduri europene (-2,6 milioane lei), active nefinanciare (-25 milioane lei) și active financiare (-17,5 milioane lei);

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +150,0 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizată în agricultură pentru trimestrul II al anului 2021 (+150 milioane lei), pentru realizarea Programului național antigrindină (+26,0 milioane lei), pentru onorarea obligațiilor de plată stabilite în sarcina agențiilor de plăți (+2,0 milioane lei), precum și pentru plata despăgubirilor civile aflate în sarcina instituțiilor publice din subordine (+1,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-29,1 milioane lei);

 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +134,1 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 150,0 milioane lei necesară atribuirii și plății contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari și pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a 1 milion lei în vederea asigurării drepturilor salariale pentru personalul Autorității. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,9 milioane lei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării primei campanii de vaccinare antirabică la vulpi (-14,1 milioane lei), la sumele aferente plății creanțelor salariale și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,05 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-0,9 milioane lei);

 Serviciul Român de Informații: +116,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale (28,7 milioane lei), plata obligațiilor către furnizorii de utilități și asigurarea funcționalității tehnicii de înzestrare (20,0 milioane lei), asigurarea asistenței medicale pentru personalul instituției (1,3 milioane lei) și a pensiilor militare (65 milioane lei), precum și pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri europene (1,9 milioane lei);

 Autoritatea Electorală Permanentă: +101,75 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare pentru subvențiile alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice în conformitate cu prevederile art.18 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată (100 milioane lei) și pentru drepturile salariale ale personalului Autorității (1 milion lei);

 Secretariatul General al Guvernului: +89,9 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut în vedere diminuarea cheltuielilor de personal cu 20,8 milioane lei, având în vedere execuția pe primele 6 luni ale anului, precum și suplimentarea cu: 20,8 milioane lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii, 71,8 milioane lei a sumelor alocate pentru sprijinirea cultelor religioase, 8,2 milioane lei pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat și 9,9 milioane lei pentru bursele românilor de pretutindeni;

 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: + 40,65 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu 60 milioane lei pentru derularea programului START UP Nation și cu 7 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare plății drepturilor salariale. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-4,2 milioane lei), subvenții (-14,15 milioane lei) și transferuri (-8 milioane lei);

 Ministerul Tineretului și Sportului: +23,2 milioane lei, în principal pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri europene derulate de minister, asigurarea drepturilor de natură salarială pentru personal și a rentelor viagere care se acordă sportivilor;

 Academia Română: +22,6 milioane lei, per sold, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine;

 Serviciul de Informații Externe: +17,25 milioane lei în principal pentru asigurarea drepturilor salariale și 117 milioane lei reprezentând credite de angajament pentru demararea de proiecte multianuale de investiții;

 Ministerul Justiției: +13,1 milioane lei pentru lucrări de investiții la sediile instanțelor judecătorești;

 Ministerul Culturii: +12,3 milioane lei pentru realizarea de proiecte culturale și pentru finanțarea instituțiilor publice de cultură din subordine;

 Serviciul de Telecomunicații Speciale: + 41,2 milioane lei pentru plata chiriilor aferente spațiilor tehnice și pe piloni închiriate pentru instalarea de echipamente de comunicații (+15,0 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+0,7 milioane lei), pentru continuarea procesului de modernizare și extindere a infrastructurilor și sistemelor de tehnologia informației și de comunicații aflate în administrare (+15,0 milioane lei) și pentru lucrări de investiții angajate în anul 2020 (+10,5 milioane lei);

 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este autorizat să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, iar creditele de angajament aprobate acestuia se majorează cu 30 milioane lei pentru demararea unor lucrări de natura investițiilor la institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonare.

În aplicarea Deciziei Curții Constituționale a României nr.449/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, se propune alocarea de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Știință din România a sumei de 3,5 milioane lei. În conformitate cu prevederile art.14 și art.20 alin.(1) din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările și completările ulterioare, președintele acestei instituții este ordonator principal de credite iar finanţarea cheltuielilor de întreţinere, funcţionare şi a indemnizaţiilor se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale. Conducătorul unei instituții finanțate în conformitate cu prevederile lit. b) a art. 62 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, nu poate să dețină calitatea de ordonator principal de credite întrucât această instituție publică nu ar putea să își acorde subvenții ei însăși, fiind necesar ca subvențiile respective să fie aprobate sub formă de transferuri în bugetul altui ordonator principal de credite iar conform alin. (6) al art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ”Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite”. Având în vedere reglementările legale în vigoare în domeniul finanțelor publice, pentru a se putea asigura alocarea de sume de la buget pentru Academia Oamenilor de Știință din România se impune instituirea unei măsuri derogatorii de la Legea nr. 31/2007.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -2.781,2 milioane lei, per sold. Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3.319,4 milioane lei, în principal ca urmare a creșterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 547,1 milioane lei.

Fondurile alocate de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe nu se modifică. Aceste ministere sunt autorizate prin rectificarea bugetară să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, care pot fi astfel angajate și utilizate până la finele anului.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 1.091,5 milioane lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează atât la venituri cu suma de 2.604,0 milioane lei și la cheltuieli cu suma de 3.604 milioane lei credite de angajament și 2.604 milioane lei credite bugetare pentru asigurarea cheltuielilor cu medicamentele și serviciile medicale, a drepturilor salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice și pentru plata indemnizațiilor aferente concediilor medicale.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.632,9 milioane lei, astfel:

- se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 34,6 milioane lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:

 se suplimentează cu suma de 15,4 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, urmare a majorării cotei de finanțare de la bugetul de stat a acestor cheltuieli, de la 10% la 30%;

 se diminuează cu suma de 50,9 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, reprezentând diferența per sold între sumele alocate cu această destinație prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021 și necesarul stabilit pentru finanțarea Programului în perioada septembrie – decembrie a anului școlar 2021-2022, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. ....../2021 ;

 se majorează cu suma de 0,4 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și se alocă bugetului propriu al județului Gorj, pentru punerea în executare a Sentinței Civile nr.768/18.12.2020, pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția Contencios Administrativ și Fiscal, definitivă prin Decizia civilă nr.1215/28.04.2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.172/95/2019;

 se majorează cu suma de 0,56 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru destinate plăţii sprijinului sub formă de contribuţii care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, ca urmare a majorării numărului de contribuții de la 19.899 la 19.958, din care pentru județe 58 de posturi, potrivit prevederilor Legii nr.220/2021 pentru modificarea anexei nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a adresei nr.1394/2021 a Secretariatului de Stat pentru Culte;

- se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, cu suma de 79,3 milioane lei, potrivit anexei nr. 4 , astfel:

 se suplimentează cu suma de 45,7 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, urmare a majorării cotei de finanțare de la bugetul de stat a acestor cheltuieli, de la 10% la 30%;

 se diminuează cu suma de 12,8 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României la nivelul municipiului București, reprezentând diferența per sold între sumele alocate cu această destinație prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021 și necesarul stabilit pentru finanțarea Programului în perioada septembrie – decembrie a anului școlar 2021-2022, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. ...../2021;

 se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în suma de 46,4 milioane lei, destinate finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ...../2021;

 se majorează cu suma de 0,01 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sprijinului sub formă de contribuţii care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din municipiul București, ca urmare a majorării numărului de contribuții de la 19.899 la 19.958, din care pentru municipiul București 1 post, potrivit prevederilor Legii nr.220/2021 pentru modificarea anexei nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a adresei nr.1394/2021 a Secretariatului de Stat pentru Culte;

- se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale cu suma de 280 milioane lei, repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face de către consiliul judeţean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor;

- se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.296,8 milioane lei, astfel:

 2,6 milioane lei se alocă pentru finanțarea serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a postului de prim ajutor, aferente plajei din Comuna Costinești, Județul Constanța, potrivit prevederilor art. 4 alin.(2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 1.074,0 milioane lei în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local şi a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2021, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu:

- furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;

- bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

 220,2 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, urmare a majorării alocației per capita prevăzută la art.6 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, de la 0,77 mii lei la 0,80 mii lei.

- se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate, cu suma de 11,4 milioane lei.

Datorită interpretării eronate a prevederilor art.6 alin.(9) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, există solicitări din partea unor unități administrativ-teritoriale de a-și modifica, prin rectificare bugetară locală, planul aprobat pe anul 2021 la indicatorul cote defalcate din impozitul pe venit, fără ca planul anual să fie realizat sau depășit. Pentru clarificarea situațiilor în care se aplică, pentru gestionarea într-un mod unitar a situațiilor de încasări suplimentare, față de programul aprobat, a impozitului pe venit și pentru autorizarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice de a repartiza și de a aloca, în execuție, sumele suplimentare, s-a completat alin.(9) al articolului 6 din Legea nr.15/2021 și s-au mai introdus alineatele (91), (92) și (93) prin prezentul proiect de act normativ. Totodată, s-a stabilit în sarcina direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene/de sector ale finanțelor publice, prin structurile de specialitate, realizarea unei noi estimări a impozitului pe venit în funcție de care se stabilesc influențe asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit, fără a se diminua sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate, introducându-se în acest sens un nou alineat, alin.(94).

De asemenea, Legea bugetului de stat pe anul 2021 nu reglementează procedura de elaborare a hotărârii de Guvern prevăzută la alin.(11) al articolului 6, referitoare la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 2% prevăzută la alin.(1) lit.e), pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre și opere, motiv pentru care este necesară reformularea alineatului (11). În vederea asigurării timpului necesar, după aprobarea și publicarea rectificării, pentru toate unitățile administrativ-teritoriale în vederea transmiterii solicitărilor de sume, a fost stabilit termenul de 31 august.

Prin proiectul de act normativ se reglementează și posibilitatea efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite.

Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naționale (cash) crește la 83.757,6 milioane lei acesta reprezentând 7,13% din PIB în scădere față de nivelul de 7,16% din PIB cât s-a stabilit inițial.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.