DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Absolut DEVASTATOR: Ce s-a găsit la controlul de la ARACIP

sorin campeanu

Ministerul Educaţiei a publicat, marţi seară, sinteza controlului desfăşurat la ARACIP, iar potrivit documentului s-au constatat inclusiv deficienţe de natură penală. Ministerul a precizat toate măsurile dispuse şi autotirăţile sesizate.

”Ministerul Educaţiei a fost sesizat de mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar cu privire la existenţa unor situaţii de încălcări a prevederilor legale de către ARACIP. Prin urmare a fost efectuată o acţiune de control care a vizat verificarea aspectelor prezentate în petiţii. Controlul a avut loc în perioada 12 - 20 iulie 2021”, a transmis, marţi seară, Ministerul Educaţiei.

Citește și: Sorin Cîmpeanu a TĂIAT în carne vie: șeful ARACIP, DEMIS - ANI și Parchetul au fost sesizate

Potrivit sursei citate, tematica controlului iniţial a vizat verificarea aspectelor prezentate în petiţiile a adresate ME şi a fost extins, ca urmare a neregulilor constatate.

Prezentăm siteza controlului:

I. CONCLUZIILE formulate de echipa de control:

1. La nivelul ARACIP există o comunicare defectuoasă cu furnizorii de educaţie, funcţionarea acestora fiind grav afectată;

2. Mai multe hotărâri ale BEX ARACIP au fost emise cu încălcarea prevederilor legale în vigoare şi cu depăşirea competenţelor legale. În hotărârile BEX apar inclusiv indicatori de performanţă altfel decât sunt reglementaţi de legea educaţiei, în condiţiile în care Consiliul ARACIP are competenţa legală de a analiza şi aproba standardele şi indicatorii. Analizând activitatea BEX sub aspectul emiterii hotărârilor, au fost depistate mai multe Hotărâri cu putere decizională, toate emise în condiţii de nelegalitate.

3. Au fost identificate situaţii în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese: dosare juridice în care conducerea ARACIP are dublă calitate, de reclamant în calitate de persoană fizică şi de pârât în calitate de reprezentant al instituţiei. ARACIP, în calitatea sa de angajator, a fost chemată în instanţă de către proprii angajaţi, printre care se numără conducerea instituţiei şi consilierul juridic al acesteia. S-au creat astfel premisele unui vid decizional cu privire la asigurarea conformă a reprezentării în instanţă. De menţionat este faptul că aceştia nu au întreprins nicio diligenţă pentru apărarea ARACIP în faţa instanţelor judecătoreşti, într-un dosar în care aveau calitatea de reclamanţi; mai mult decât atât, au acţionat în numele instituţiei ale cărei interese aveau obligaţia să le apere, pentru a fi satisfăcut un interes personal pe care aceştia îl aveau.

Au fost constatate şi alte situaţii în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese, care vor face obiectul verificărilor organelor de cercetare penală, competenţa Ministerului Educaţiei fiind depăşită în aceste situaţii.

4. Au fost constatate nereguli cu privire la stabilirea taxelor de autorizare/acreditare, şi pentru ca s-a refuzat punerea la dispoziţie a echipei de control a documentelor solicitate, raportul va fi înaintat şi Curţii de Conturi.

5. Au fost constatate nereguli privind angajarea şi prestarea efectivă a activităţii de către o persoană, remunerată lunar, dar a cărei activitate şi prezenţă efectivă la sediul instituţiei nu a putut fi dovedită, conducerea ARACIP refuzând să pună la dispoziţia echipei de control documentele solicitate. Organele de cercetare penală vor fi sesizate cu privire la această situaţie.

6. Evaluarea conducerii ARACIP este realizată de personalul din subordinea acesteia, fără nicio bază legală. Potrivit fişelor de evaluare prezentate, evaluarea preşedintelui ARACIP a fost realizată de către membrii BEX ARACIP, fără calegiuitorul să confere acestei structuri atribuţii în acest sens.

7. Cererea domnului Iosifescu Şerban-Constantin, înregistrată la MEC la 07.04.2020 de menţinere în funcţia de preşedinte al ARACIP pentru o perioadă de 3 ani peste vârsta standard de pensionare (10 mai 2020 - 9 mai 2023) a fost aprobată în data de 07.04.2020, fără a se emite, însă, O.M. în acest sens. Cererea nu a fost reînnoită şi transmisă angajatorului spre aprobare după trecerea unui an de zile, aşa cum prevede Art. 56, alin. (4) din Legea nr. 53/2003.

8. Referitor la activitatea cu colaboratorii externi, niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi, pus la dispoziţia membrilor echipei de control, nu are număr de înregistrare, niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi nu este postat pe site-ul actual al ARACIP. Există diferenţe în ceea ce priveşte includerea/nominalizarea colaboratorilor externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, în cadrul celor două categorii de “registre”, respectiv Registrul colaboratorilor externi, experţi în evaluare şi acreditare/Registrul propriu al experţilor în evaluare şi Registrul operaţional al colaboratorilor externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare (an şcolar 2020-2021).

9. Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu are număr de înregistrare, fiind constatate multiple nereguli cu privire la activitatea ARACIP , de analiză a solicitărilor acestei categorii de furnizori de educaţie.

10. Nereguli grave care privesc Registrul de intrări/ieşiri al ARACIP:

- Documentele înregistrate nu primesc un indicativ numeric unic, care să îi asigure individualitatea în instrumentele de evidenţă. Există mai multe documente înregistrate cu acelaşi număr (Numărul trebuie să identifice în mod unic un document, devenit, prin acţiunea înregistrării lui, un act).

- Data de înregistrare a actelor care intră în unitate nu este trecută în ordine cronologică.

- Există mai multe situaţii în care documentele înregistrate nu au specificat locul de provenienţă (denumirea expeditorului şi adresa), conţinutul pe scurt al documentului, compartimentul căruia i se repartizează.

- De foarte multe ori se păstrează rânduri libere care nu sunt barate.

- În Registrul de intrări/ieşiri sunt înregistrate şi documente interne ale instituţiei.

- Registrul intrări/ieşiri, vol. II din 2021 nu are filele numerotate.

- La niciun registru nu se consemnează la sfârşit numărul de pagini, nu este semnat şi ştampilat.

- La sfârşitul anului, la terminarea unui volum al registrului de intrare-ieşire, nu se întocmeşte un proces-verbal de încheiere a registrului respectiv prin care se certifică, sub semnătură, nr. înregistrărilor făcute (de la nr…… data … la nr…. data ...) si nr. total de file scrise nu se trece data şi semnătura celui care face certificarea şi parafarea;

- Înregistrarea unor documente s-a făcut cu "pix pilot", care se poate şterge.

- Niciun Registru de intrări-ieşiri nu are număr de înregistrare.

II. MĂSURI DISPUSE:

1. Sesizarea Comisiei de disciplină a Ministerului Educaţiei cu privire la managementul defectuos al conducerii ARACIP.

2. Sesizarea Comisiei de disciplină a Ministerului Educaţiei cu privire la încălcarea prevederilor art. 3 alin. (4) lit. a) din Ordinul nr. 5636 /2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului de Control din Ministerul Educaţiei de către preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP.

3. Respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 554 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, în sensul realizării evaluării preşedintelui ARACIP, de către conducerea instituţiei coordonatoare.

4. Respectarea prevederilor legale stipulate de către art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea 53/2003 Codul Muncii.

5. Sesizarea ANI cu privire la posibila încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, în dosarul nr.12212/3/2018, de către: domnul Iosifescu Constantin, preşedinte ARACIP, doamna Constanţa Mihăilă, vicepreşedinte ARACIP, doamna Gabriela Alina Paraschiva, şef department Acreditare şi doamna Alina Râpă, consilier juridic.

6. Sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind posibila încălcare a dispoziţiilor art. 297 din Codul Penal de către persoanele responsabile din cadrul ARACIP.

7. Sesizarea Curţii de Conturi pentru verificarea condiţiilor de încheiere a contractelor civile între ARACIP şi evaluatorii externi.

8. Pentru Preşedintele ARACIP:

- Verificarea activităţii consilierului juridic şi a şefului Departamentului Acreditare de către Comisia de disciplină a ARACIP;

- Respectarea art. nr. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

- Analiza, în cadrul Consiliului ARACIP a respectării prevederilor HG nr. 1258/2005 privind modul de organizare şi funcţionare al BEX ARACIP şi luarea măsurilor care se impun în vederea reglementării aspectelor neconforme cu legislaţia în vigoare;

- Publicarea pe site-ul actualul al ARACIP a documentului oficial, actualizat, Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar al experţilor în evaluare şi acreditare;

- Revizuirea şi oficializarea Registrului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;

- Revizuirea Codului etic, inclus în cadrul Procedurii operaţionale - Elaborarea codului de conduită profesională şi etică nr. 5245/30.12.2019;

- Desfăşurarea unei şedinţe de analiză, în cadrul Consiliului ARACIP, în legătură cu situaţia nominalizării experţilor în evaluare şi acreditare, colaboratori externi, înscrişi în registrul ARACIP, în comisiile de evaluare externă şi adoptarea unor decizii care să conducă la corelarea diferitelor documente care reglementează desemnarea experţilor, clarificarea criteriilor utilizate şi transparentizarea întregului demers de desemnare şi informare a colaboratorilor externi.

- Analizarea la nivelul Consiliului ARACIP a tipului/categoriei de sancţiune acordată domnului Dan Stroe, prin Hotărârea Biroului Executiv nr. 27/16.09.2020, prin raportare la cadrul legal, în vigoare, şi adoptarea unor decizii în concordanţă cu acesta.

- Completarea legislaţiei în vigoare, din domeniul de activitate al ARACIP, cu privire la obligativitatea ARACIP de a notifica organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu 90 de zile înainte de expirarea adeverinţelor (împreună cu Vicepreşedintele).

- Înregistrarea şi arhivarea corectă a documentelor, cu respectarea Legii 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, a Instrucţiunii nr. 217/1996 privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale, a Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor online şi a Legii 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (împreună cu Vicepreşedintele).

- remedierea erorilor materiale din Registrul special special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară.

- Revizuirea/elaborarea procedurilor operaţionale, precum şi întocmirea unui Registru pentru proceduri.

- Extinderea perioadei prevăzute de legislaţia actuală alocată evaluărilor unităţilor de învăţământ. Perioada va fi stabilită conform numărului şi dimensiunii indicatorilor de performanţă.

- Desemnarea membrilor din Biroul Executiv, cu respectarea numărului de membri şi a calităţii acestora, conform prevederilor art. 12 din HG 1238/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), conform news.ro

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.