DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Declarațiile de interese ar putea conține 'funcția încredințată de un stat străin' (proiect)

lupa integritate

Parlamentarii PMP au introdus în circuitul parlamentar un proiect de lege care obligă toți demnitarii statului, de la președintele țării până la diplomați, membrii Guvernului, senatori, deputați și aleși locali, să declare eventuale funcții publice încredințate de un stat străin, precum și calitatea de cetățean al unui stat străin, dacă este cazul.

Potrivit proiectului, demnitarii vor fi obligați să-și treacă în declarațiile de interese „funcția publică încredințată de un stat străin” precum și „calitatea de cetățean al unui stat străin”.

Inițiatorii spun că potrivit legii 161/2003 privind transparența în funcții publice, calitatea de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect și subprefect sunt incompatibile cu „o funcție publică încredințată de un stat străin, cu excepția acelor funcții prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte”, dar în legea ANI nu există obligativitatea ca demnitarii români să-și treacă în declarațiile de interese legăturile cu alte state.

Citește și: Taberele din PSD: Cine se aliniază în spatele lui Eugen Teodorovici

În prezent, în declarația de interese trebuie declarate următoarele calități:

 • Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale
 • Membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale:
 • Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale
 • Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
 • Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar:

Legea se va aplica următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

 1. Preşedintele României;
 2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
 3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;
 4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României;
 5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
 6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
 7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari;
 8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
 9. judecătorii Curţii Constituţionale;
 10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul acesteia;
 11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
 12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
 13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 14. membrii Consiliului Concurenţei;
 15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
 16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
 17. membrii Consiliului Economic şi Social;
 18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
 19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
 20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
 21. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
 22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;
 23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii Consiliului Naţional de Integritate;
 24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
 25. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
 26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
 27. personalul diplomatic şi consular;
 28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;
 29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, primadjunctul şi adjuncţii săi;
 30. aleşii locali;
 31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;
 32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
 33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;
 34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;
 35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;
 36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
 37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale;
 38. prefecţii şi subprefecţii;
 39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.
 40. Obligaţia privind declararea averii şi a intereselor revine, în condiţiile prezentei legi, şi celorlalte categorii de persoane, care sunt numite în funcţie de Preşedintele României, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru, cu excepţia celor care ocupă funcţii aparţinând cultelor religioase.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.