DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Lovitura cu iz penal pentru primari apropiati de Udrea

sah mat
Elena Udrea a fost ministrul Dezvoltarii in perioada 23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012. Concluzia rezultă în urma anchetei Corpului de control pe baza unui "eşantion" constituit dintr-o serie de unităţi administratv-teritoriale, respectiv municipiul Piatra Neamţ, oraşul Petrila (PDL) şi comuna Ila (Hunedoara, PDL), comunele Dragalina (PSD) şi Ştefan cel Mare (Călăraşi, PSD), comunele Aghireşu (PDL) şi Mihai Viteazu (Cluj, UDMR), comunele Corbii Mari şi Răscăieţi (Dâmboviţa, PDL), comuna Roata de Jos (Giurgiu, PDL) şi comuna Lovrin (Timiş, PDL). Comunicat de presă - Corpul de Control al primului-ministru   NOTĂ DE INFORMARE privind concluziile verificărilor efectuate la autorități ale administrației publice locale în legătură cu implementarea proiectelor finanțate, în perioada 2009 - 2012, în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spatii verzi în localități.   Nota de informare conține aspecte și concluzii referitoare la implementarea, în perioada 2009 — 2012, a unor proiecte finanțate din bugetul Fondului pentru mediu, în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, cu modificările și completările ulterioare.   La întocmirea prezentei note au fost avute în vedere concluziile verificărilor efectuate la autorități ale administrației publice locale, pe un eșantion constituit din următoarele unități administrativ-teritoriale: municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, orașul Petrila și comuna llia, județul Hunedoara, comunele Dragalina și Ștefan cel Mare, județul Călărași, comunele Aghireșu și Mthai Viteazu, județul Cluj, comunele Corbii Mari și Răscaieți, județul Dâmbovita, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu și comuna Lovrin, județul Timiș.   Unele autorități, din eșantionul menționat anterior, au beneficiat, pe lângă fonduri alocate din bugetul Fondului pentru mediu și de finanțări prin Programul de dezvoltare a Infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural și din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, concluziile privind aceste finanțări făcând obiectul unor note de informare separate.   ***   În urma verificărilor, efectuate pe eșantionul constituit din autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale menționate mai sus, au fost constatate următoarele nereguli și încălcări ale dispozițiilor legale:   1. Obținerea finanțării nerambursabile de la bugetul Fondului pentru mediu prin folosirea unor înscrisuri care conțineau date necorespunzătoare adevărului   a) în urma verificărilor efectuate la autoritățile administrației publice locale ale municipiului Piatra — Neamț, județul Neamț, s-a constatat că, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile din bugetul Fondului pentru mediu, pentru proiectul 'Programul de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra-Neamț — zona Bd. Dacia, Aleea Viforului și Aleea Tiparului', reprezentanții Primăriei Municipiului Piatra-Neamț au atestat în cadrul unui înscris, care ulterior a devenit parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local a! Municipiului Piatra-Neamț nr. 298/25.06.2009, faptul că terenul destinat realizării proiectului, în suprafață de 42.045 mp, era compus din parcelele individualizate prin indicarea numerelor cadastrale provizorii atribuite fiecăreia.   Suprafața totală stabilită de proiectant (42.045 mp), pe care urma să fie realizat proiectul, preluată în textul unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nu a corespuns cu totalul suprafețelor parcelelor indicate ca fiind destinate realizării proiectului de amenajare spații verzi, de 30.509 mp.   Autoritatea publică locală nu a identificat în mod exact, prin nici un act administrativ, suprafețele puse la dispoziție pentru realizarea proiectului, iar între suprafața totală, alocată conform hotărârilor Consiliului Local și suprafața identificată potrivit numerelor cadastrale menționate în conținutul anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 439/08.10.2009, s-a constatat o diferență de 11.536 mp, diferență care a afectat modul de determinare a valorii finanțării nerambursabile acordate din bugetul Fondului pentru mediu.   b) Primarul comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, ANGHEL Constantin, a depus, în anul 2010, la Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea obținerii finanțării nerambursabile pentru proiectul 'Amenajare parc în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița', două hotărâri ale Consiliului Local ai Comunei Corbii Mari, denumite identic 'Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: Amenajare parc în comuna Corbii Mari' ce fac referire în preambul Ia adresa Administrației Fondului pentru Mediu nr. 48510/23.03.2010, au aceeași denumire, aceiași număr de înregistrare, respectiv '20', dar date de înregistrare diferite, respectiv 26.05.2010 și 31.05.2010. Prin înscrisul din data de 26.05.2010 s-a atestat faptul că 'valoarea totală a investiției este de 1.440.094,91 lei (...) 440.094,91 lei se suportă din bugetul local', iar în cel din data de 31.05.2010 s-a menționat că 'valoarea totală a investiției este de 3.440.094,91 iei', iar 'diferența dintre valoarea totală a proiectului și suma aprobată prin HG nr. 1588/2009, respectiv 2.440.094,91 lei, ce se suportă din bugetul local se va vira urmare a rectificărilor bugetului local din cursul acestui an'.   În data de 26.05.2010 nu a avut loc nicio ședință a consiliului local, iar Hotărârea nr. 20 a fost înregistrată în registrul de ședințe al Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, în data de 31.05.2010.   Ca urmare a utilizării înscrisurilor în conținutul cărora au fost atestate date și împrejurări necorespunzătoare adevărului cu privire la datele ședințelor consiliului local, precum și la cuantumul cofinanțării aprobate de consiliul local, în anul 2010, între Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de finanțator și Comuna Corbii Mari, în calitate de beneficiar, a fost încheiat contractul pentru finanțare nerambursabilă, în baza căruia s-a aprobat finanțarea proiectului din bugetul Fondului pentru mediu cu suma de 1.000.000 RON.   2. îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu cu ocazia analizării si evaluării cererilor de finanțare nerambursabilă.   În ceea ce privește analiza și evaluarea proiectului 'Programul de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra-Neamț — zona Bd. Dacia, Aleea Viforului și Aleea TiparuluP depus de municipiul Piatra-Neamț în anul 2009, s-a constatat făptui că membrii Comisiei de analiză și evaluare a cererilor de finanțare din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu:   i)Au încadrat proiectul într-o altă categorie decât cea corespunzătoare tipului de amenajare propus, respectiv în categoria 'N—parcuri noi, scuaruri și aliniamente plantate noi' pentru care se putea obține o finanțare de maximum 2.000.000 RON și nu în categoria 'R+E — reabilitare și extindere parcuri, scuaruri și aliniamente plantate', pentru care suma maximă ce putea fi acordată era de maximum 1.500.000 RON.   Acest fapt a avut drept consecință acordarea, din bugetul Fondului pentru mediu, a unei finanțări suplimentare, nejustificate, în cuantum de 500.000 RON.   ii) Nu au verificat corectitudinea calculelor aritmetice sau datelor înscrise în documentația tehnico-economică referitoare la suprafața aleilor bordurate, cheltuielile cu materialul săditor și ponderea acestora în ansamblul proiectului, fapt ce a determinat acordarea de către comisie a unui punctaj mai mare cu 9 puncte decât cel cuvenit proiectului.   iii) Au considerat îndeplinite criteriile de eligibilitate eliminatorii, în condițiile în care reprezentanții Primăriei Municipiului Piatra-Neamț nu au depus înscrisuri care să ateste regimul juridic și titularul dreptului de proprietate asupra unor terenuri în suprafață totală de 11.536 mp, destinate realizării proiectului.   în cazul unei evaluări corecte a proiectului 'Program de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra-Neamț, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului și Aleea TiparuluF, punctajul total obținut ar fi fost de numai 65 de puncte, și nu de 89 de puncte, situându-se sub minimul necesar acordării finanțării, de 71 de puncte.   Mai mult decât atât, pe ultima pagină a 'Grilei de verificare din punct de vedere tehnico-economic', completată de reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu, pot fi observate următoarele modificări ale textului:   * cifrele înscrise în rubrica 'Punctaj total obținut', respectiv '89', au fost suprascrise peste alte cifre, ilizibile;   * inițial, a fost marcată căsuța aferentă rubricii 'Proiect respins', apoi, aceasta a fost ștearsă.   Ca urmare a exercitării defectuoase a atribuțiilor de serviciu de către reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu, a fost acordată municipiului Piatra-Neamț, din bugetul Fondului pentru mediu, pentru realizarea proiectului 'Program de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra-Neamț, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului și Aleea Tiparulut o finanțare nerambursabilă de 1.848.451 RON.   3. Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele de finanțare nerambursabilă de către responsabilii legali ai proiectelor   a) Primarul comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, AN6HEL Constantin, nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 703/N/02.09.2010, în sensul că nu a informat Administrația Fondului pentru Mediu despre modificarea suprafeței terenului destinat realizării proiectului 'Amenajare parc în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița'.   Astfel, inițial, finanțarea a fost acordată pentru amenajarea unui parc în satul Ungureni, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, pe un teren intravilan neproductiv, în suprafață de 2.950 mp, situat în tarlaua 14, parcela 940, aflat în domeniul privat al comunei. Având în vedere faptul că, ulterior, în urma măsurătorilor cadastrale, a rezultat că suprafața terenului situat în tarlaua 14, parcela 940, era de doar 1.761 mp, reprezentanții Primăriei Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița au solicitat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița — Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târgoviște înscrierea în cartea funciară a modificării de suprafață, depunând, în acest sens, o hotărâre a consiliului local în care au fost atestate date necorespunzătoare adevărului.   Mai mult decât atât, reprezentanții Primăriei Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița nu au adus la cunoștința finanțatorului (Administrația Fondului pentru Mediu) nici făptui că, anterior încheierii contractului pentru finanțare nerambursabilă nr. 703/N/02.09.2010, Consiliul local ai comunei Corbii Mari decisese cumpărarea unui teren 'In suprafață de 2380 mp (...) necesar amenajării unui parc de agrement, cu finanțare prin Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin amenajarea de spații verzi în localități', situat în satul Ungureni, comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, tarlaua 14, parcela 941/2.   b) Primarul comunei Aghireșu, județul Cluj, LEHENE Sorinei Gelu, nu și-a îndeplinit obligațiile pe care le avea în calitate de responsabil legaf al proiectului 'Amenajare spații verzi în localitatea Aghireșu-Fabrici, comuna Aghireșu, județul Ciur, aprobat în anul 2011, constând în aceea că nu a informat Administrația Fondului pentru Mediu în legătură cu modificarea amplasamentului terenului destinat realizării spațiilor verzi, deși acest fapt a constituit un element care a fundamentat decizia de acordare a finanțării nerambursabile.   Astfel, s-a constatat că amplasamentul terenului de 2.890 mp pe care urmau să fie amenajate spațiile verzi a fost modificat, acesta fiind format dintr-un teren în formă poligonală cu o suprafața mai mică decât cea prevăzută în studiul de fezabilitate, respectiv de doar 2.120,08 mp. Suprafața de 2.890 mp a stat la baza deciziei Administrației Fondului pentru Mediu de acordare a finanțării nerambursabile, diferența de teren de 769,92 mp fiind constituită din spații verzi situate la intrările blocurilor din vecinătate.   Neîndeplinirea acestei obligații contractuale a avut drept consecință rezilierea contractului de finanțare și pierderea de către comuna Aghireșu, județul Cluj a finanțării nerambursabile, cheltuielile aferente realizării proiectului urmând a fi suportate, integral, din bugetul local al comunei Aghireșu. Ca urmare, comuna Aghireșu a fost obligată să restituie Administrației Fondului pentru Mediu suma de 235.392,39 RON, reprezentând finanțarea acordată în cuantum de 225.714,26 RON și dobânda percepută de finanțator în cuantum de 9.678,13 RON.   4. Organizarea cu întârziere fată de prevederile contractului de finanțare nerambursabilă a procedurilor de atribuire a contractului de lucrări, cu efecte asupra termenului de valabilitate a contractului.   Pentru implementarea proiectului 'Reabilitare și extindere spații verzi în comuna Minai Viteazu, județul Cluj', aprobat în anul 2011, primarul comunei Minai Viteazu, ZENG loan, a aprobat inițierea procedurii de atribuire a contractului de lucrări cu o întârziere de aproximativ 12 luni față de prevederile contractului de finanțare nerambursabilă. întârzierea a determinat imposibilitatea realizării obiectivului de investiții în termenul stabilit inițial prin contractul pentru finanțare nerambursabilă, astfel că, la data de 25.07.2012, au încetat efectele juridice ale contractului.   Contractul de lucrări a fost încheiat la data de 03.09.2012, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la data de 20.09.2012, în condițiile în care investiția trebuia să fie finalizată până la data de 25.07.2012, potrivit contractului de finanțare încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu.   în scopul menținerii cadrului contractual necesar pentru decontarea cheltuielilor în sumă de 442.270 RON, aferente proiectului 'Reabilitare și extindere spații verzi în comuna Mihai Viteazu, județul Cluf, reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu și ai Primăriei Comunei Mihai Viteazu au semnat actul adițional nr. 1 ia contractul pentru finanțare nerambursabilă, atestând, în mod necorespunzător adevărului, că actul adițional a fost încheiat la data de 19.07.2012, deși, în realitate, acesta a fost încheiat ia data de 04.12.2012.   5. Atribuirea ilegală a contractelor de lucrări privind obiectivele de investiții finanțate din bugetul Fondului pentru mediu   a) Atribuirea contractului de lucrări în cadrul proiectului 'Programul de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra Neamț — zona B-dul Dacia, Aleea Viforului și Aleea Tiparului''', aprobat în anul 2011, s-a realizat, de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, cu încălcarea normelor legale în domeniul achizițiilor publice, respectiv fără ca aceștia să verifice îndeplinirea, de către ofertantul declarat câștigător, societatea GARDEN CENTER GRUP S.R.L., a unei cerințe obligatorii de calificare prevăzute în fișa de date a achiziției, referitoare ia dovada deținerii unei pepiniere de minimum 1 hectar.   în documentația de atribuire a fost prevăzută cerința ca ofertanții să facă dovada deținerii unei pepiniere de minimum 1 hectar, condiție de natură a restricționa participarea operatorilor economici ia procedura de atribuire și de a favoriza anumiți operatori economici.   Reprezentanții societății GARDEN CENTER GRUP S.R.L. au depus, în cadrul ofertei, o adeverință emisă de Primăria Orașului Măgurele, județul ilfov, prin care se atesta că societatea 'lucrează în arendă suprafața de 16,60 ha pe raza orașului Măgurele, județul Ilfov', specificându-se totodată că 'suprafața de 16,60 ha este cultivată în prezent cu flori, arbuști și plante ornamentale', fără însă a face dovada deținerii unei pepiniere conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv fără a prezenta dovada deținerii unei autorizații legale valide pentru producerea semințelor și materialului săditor.   în aceste condiții, oferta societății GARDEN CENTER GRUP S.R.L. trebuia declarată inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) HI b) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu consecința respingerii acesteia.   b) Executarea lucrărilor în cadrul proiectului 'înființare și amenajare spații verzi și locuri de joacă în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița', aprobat în anul 2011, s-a realizat în baza contractului de lucrări încheiat între Primăria Comunei Răscăeți și societatea GARDEN CENTER GRUP S.R.L., în valoare de 408.432,08 RON (fără T.V.A.).   în legătură cu atribuirea contractului de lucrări menționat s-a constatat faptul că oferta societății GARDEN CENTER GRUP S.R.L. a fost declarată câștigătoare în mod ilegal deoarece în dosarul de achiziție publică privind atribuirea contractului de lucrări nu au fost identificate înscrisuri prevăzute ca obligatorii de legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, cum ar fi: nota privind determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică, nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, respectiv 'cerere de oferte', nota justificativă privind cerințele minime de calificare solicitate în cadrul procedurii de atribuire, cu privire la capacitatea tehnică și profesională a ofertanților și nota justificativă privind aprobarea criteriului de atribuire și modul de stabilire a ponderii factorilor de evaluare.   Mai mult decât atât, condițiile minime obligatorii stabilite în fișa de date a achiziției, respectiv deținerea de către ofertanți a unui număr minim de utilaje și a unei pepiniere cu suprafața de minimum 1 hectar, au restricționat participarea liberă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, acestea fiind disproporționate în raport cu mărimea și destinația obiectivului de investiție.   c) Contractul de lucrări nr. 4984/06.09.2010 privind proiectul 'Amenajare parc în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița', aprobat în anul 2010, cu o valoare de 1.210.163,79 RON, fără T.V.A. (ca urmare a unor note de renunțare și de comandă suplimentară, prețul final al acestuia a fost de 1.207.273,95 RON, fără T.V.A.), a fost atribuit, de către reprezentanții Primăriei Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, societății GARDEN CENTER GRUP S.R.L., cu nerespectarea dispozițiilor legale în domeniul achizițiilor publice. Astfel, reprezentanții Primăriei Comunei Corbii Mari nu au elaborat nota justificativă privind capacitatea tehnică și profesională și nici nota privind determinarea valorii estimate a contractului de achiziție publică, fiind încălcate astfel dispozițiile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligativitatea motivării, de către autoritatea contractantă, a necesității impunerii unor 'cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și/sau profesională', precum și dispozițiile art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligativitatea estimării, de către o autoritate contractantă, a valorii unui contract de achiziție publică, pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv.   în privința contractului de lucrări nr. 4984/06.09.2010, încheiat între Comuna Corbii Mari și societatea GARDEN CENTER GRUP S.R.L., care a stat la baza executării și finalizării proiectului, sunt indicii că a fost atribuit direct, cu eludarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice.   d) Contractul de execuție a lucrărilor și de prestare a serviciilor de proiectare în cadrul proiectului 'Amenajare spații verzi în localitatea Aghireșu — Fabrici, comuna Aghireșu, județul C/u/', aprobat în anul 2011, a fost atribuit de către autoritatea contractantă, Primăria Comunei Aghireșu, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniul achizițiilor publice. Astfel, Primăria Comunei Aghireșu a solicitat în documentația de atribuire îndeplinirea de către operatorii economici a unor cerințe minime de calificare referitoare ia situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și/sau profesională, fără să motiveze necesitatea impunerii acestor cerințe.   e) Reprezentanții Primăriei Comunei Lovrin, județul Timiș, au atribuit contractul de lucrări privind realizarea proiectului 'Reabilitarea parcului existent în comuna Lovrin, județul Timiș', în anul 2010, cu încălcarea dispozițiilor legale din domeniul achizițiilor publice, deoarece singura ofertă, aparținând societății Marrati Construcții S.R.L., depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrări, nu a îndeplinit în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, fiind neconformă.   Din analiza ofertei depuse de către operatorul economic Marrati Construcții S.R.L. s-a constatat faptul că acesta nu a inclus în aceasta și valoarea bunurilor necesare pentru dotarea parcului, așa cum s-a prevăzut în caietul de sarcini.   Ulterior, Primăria Comunei Lovrin a achiziționat bunurile necesare dotării parcului, prin cumpărare directă, de la alți furnizori.   Astfel, în condițiile în care oferta societății Marrati Construcții S.R.L. trebuia respinsă ca fiind neconformă, reprezentanții comunei Lovrin, județul Timiș, au atestat în raportul procedurii de atribuire (înregistrat la autoritatea publică locală cu nr. 2118/03.06.2010) date necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că oferta depusă de Societatea Marrati Construcții S.R.L. respecta 'în totalitate caietul de sarcini propus de proiectant', consecința acestor fapte fiind încheierea, de către Primăria Comunei Lovrin, cu societatea Marrati Construcții S.R.L., a contractului de lucrări nr. 2181/08.06.2010, în valoare de 464.100 RON (inclusiv T.V.A.).   În baza contractului de lucrări atribuit în mod nelegal au fost efectuate plăți către societatea Marrati Construcții S.R.L. în cuantum total de 467.990,46 RON (inclusiv T.V.A.).   6. Subcontractarea lucrărilor de către operatorii economici cărora le-au fost atribuite contractele de lucrări, fără înștiințarea autorităților publice locale   a0 În vederea executării lucrărilor pentru realizarea proiectului 'Reabilitare parc existent în Lovrin', aprobat în anul 2010, în data de 08.06.2010, Primăria Comunei Lovrin, județul Timiș, a încheiat cu societatea Marrati Construcții S.R.L. contractul de lucrări nr. 2181, în valoare de 464.100 RON (inclusiv T.VA).   Societatea Marrati Construcții S.R.L. nu a executat efectiv nicio lucrare pentru realizarea proiectului 'Reabilitare parc existent în Lovrin' și nu a înregistrat în evidența contabilă consumuri de materiale, manoperă sau utilaje, toate lucrările fiind executate de către subcontractori, obținând însă un avantaj patrimonial de 16.285,46 RON.   Mai mult decât atât, s-a constatat faptul că, anterior încheierii contractului de lucrări nr. 2181/08.06.2010, la data de 03.05.2010, societatea Marrati Construcții S.R.L a încheiat cu societatea Tehnometal Gama S.R.L. un contract de subantrepriză în valoare de 201.705 RON (inclusiv T.VA), în vederea executării lucrărilor de 'împrejmuire a parcului din comuna Lovrin, jud. Timiș în suprafață de 30.000 MP'.   b) În vederea executării lucrărilor la obiectivul 'Parcul TineretuluF' din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, proiect aprobat în anul 2010, în data de 29.04.2010, între Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, în calitate de achizitor, și societatea Eurorom Construct Invest S.R.L., în calitate de executant, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 4032, în valoare de 831.637,55 RON, cu T.V.A. (valoarea contractului a fost ulterior diminuată la suma de 831.620,20 RON (cu T.V.A).   La numai o zi după semnarea contractului de lucrări nr. 4032/29.04.2010, în data de 30.04.2010, societatea Eurorom Construct Invest S.R.L., în calitate de antreprenor general, a încheiat cu societatea GARDEN CENTER GRUP S.R.L., în calitate de subantreprenor, un contract de subantrepriză în baza căruia subantreprenorul s-a obligat 'să execute lucrarea Parc tineretului Roata de Jos', pentru un preț de 823.231,00 RON (cu T.V.A.).   Lucrările au fost subcontractate, fără acordul autorității contractante, subantreprenorul ui GARDEN CENTER GRUP S.R.L., operator economic care participase la procedura de atribuire a contractului de lucrări cu o ofertă individuală și care fusese descalificată pe motiv că prețul ofertat era neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urma a fi executat.   Din verificările efectuate au rezultat indicii că între reprezentanții Eurorom Construct S.R.L. și GARDEN CENTER GRUP S.R.L. a existat o înțelegere care a avut ca obiect și efect denaturarea concurenței, înțelegere interzisă în mod expres de Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.   Ca urmare a executării lucrărilor la obiectivul de investiții 'Parcul Tineretului' din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, societatea GARDEN CENTER GRUP S.R.L. a obținut un avantaj patrimonial în cuantum de 103.916,96 RON.   c) Pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului 'înființare și amenajare spații verzi și locuri de joacă în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița', aprobat în anul 2011, reprezentanții comunei Răscăeți, județul Dâmbovița au încheiat cu antreprenorul GARDEN CENTER GRUP S.R.L, contractul de lucrări nr. 2169/12.08.2011, în valoare de 408.432,08 RON (fără T.V.A.). Ulterior, societatea GARDEN CENTER GRUP S.R.L. a subcontractat execuția lucrărilor de terasament, realizare alei, montaj mobilier și montaj dotări, fără a înștiința în prealabil Primăria Comunei Răscăeți, cu toate că, potrivit prevederilor art. 20 din contractul de lucrări nr. 2169/12.08.2011, antreprenorul avea obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați. Acest fapt s-a datorat inacțiunii Primăriei Comunei Răscăeți care nu a solicitat precizări din partea ofertantului cu privire la intenția acestuia de a subcontracta o parte din lucrări.   d) în vederea realizării obiectivului de investiții 'Aliniamente și scuaruri în Comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași', aprobat în anul 2010, Primăria Comunei Ștefan cel Mare, județul Călărași, în calitate de achizitor, a încheiat cu asocierea formată din PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. și SMART DEVELOPMENT S.R.L., în calitate de executant, contractul de lucrări nr. 3688/13.09.2010, prin care executantul s-a obligat să execute 'Proiectare și execuție lucrări de amenajare parc', pentru un preț de 779.787,70 RON, fără T.V.A.   Acțiunea de control a evidențiat făptui că societatea PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. a subcontractat o parte din lucrările ce au făcut obiectul contractului nr. 3688/13.09.2010, fără aprobarea autorității contractante, în condițiile în care, în cadrul documentației de participare, reprezentantul acestei societăți (lider de asociere) a completat formularul 'Declarație pe propria răspundere privind proporția în care contractul de lucrări urmează sa fie îndeplinit de subcontractanți și specializarea acestora' (formular obligatoriu, prevăzut în Fișa de date a achiziției), afirmând, cu privire la sub contractare: 'nu este cazul'.   7. Executarea lucrărilor fără emiterea unor autorizații de construire în urma verificărilor efectuate la comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, s-a constatat faptul că lucrările pentru realizarea proiectului 'Amenajare parc în comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița', aprobat în anul 2010, au fost executate pe un alt amplasament decât cel indicat în autorizația de construire, fără a fi emisă o nouă autorizație. Astfel, lucrările au fost executate pe un teren situat în tarlaua 14, parcela 941/2, iar autorizația de construire a fost emisă pentru un teren situat în tarlaua 14, parcela 940.   8. Atestarea unor date necorespunzătoare adevărului în documentele privind recepția lucrărilor aferente obiectivelor de investiții   a) Reprezentanții Primăriei Municipiului Piatra-Neamț au recepționat, fără obiecțiuni, lucrările executate de antreprenorul GARDEN CENTER GRUP S.R.L. în cadrul proiectului 'Programul de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra Neamț—zona B-dul Dacia, Aleea Viforului și Aleea TiparuluF', aprobat în anul 2011, cu toate că acestea nu au fost executate în conformitate cu documentația tehnică de execuție.   Totodată, reprezentanții Primăriei Municipiului Piatra-Neamț au atestat în conținutul 'Procesului — verbal de recepție calitativă' nr. 43090/14.11.2011, cu prilejul întocmirii acestuia, aspecte care nu corespund realității, constând în aceea că au fost executate lucrări de 'așternere pământ vegetal' și 'semănare gazon' pe suprafața de 42.054 mp, deși, în fapt, acestea au fost executate doar pe o suprafață de 37.361,20 mp.   b) La finalizarea lucrărilor executate în cadrul proiectului 'Parc Verde în comuna Dragalina, județul Călăraș?', aprobat în anul 2010, reprezentanții Primăriei Comunei Dragalina, numiți în comisia de recepție, au consemnat în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor făptui că acestea ar fi fost executate conform proiectului tehnic, respectiv pe o suprafață de 22.894 mp.   În realitate, suprafața totală construită a fost mai mică. în acest sens, în anul 2013, la solicitarea Primăriei Comunei Dragalina, a fost întocmit un 'Plan de situație al imobilului Zona verde din comuna Dragalina, județul Călărași', din care au rezultat următoarele:   s Suprafața aleilor pavate a fost cu 559,23 mp mai mică decât suprafața prevăzută în proiectul tehnic.   s Spațiul verde realizat a fost în suprafață de 17.841,57 mp, cu 1.822,43 mp mai puțin decât suprafața prevăzută în proiectul tehnic.   Pentru a conferi o aparență de legalitate plăților efectuate către executantul lucrărilor, primarul comunei Dragalina, CONSTANTIN Victor, a folosit la Administrația Fondului pentru Mediu Procesul-verbal de recepție parțială și Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, înscrisuri oficiale care conțin date necorespunzătoare adevărului.   c) Comisia de recepție a lucrărilor realizate de către societatea Eurorom Construct Invest S.R.L., în baza contractului de lucrări nr. 4032/29.04.2010, în cadrul proiectului 'Parcul TineretuluFf din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, proiect aprobat în anul 2010, a admis recepția, fără observații sau oblecțiuni, încheind, în acest sens, Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4887/28.05.2010.   Ca urmare a verificărilor efectuate la societatea Eurorom Construct Invest S.R.L., Garda Financiară — Secția Județeană Prahova a transmis Corpului de control al primului-ministru, Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4887/28.05.2010, care este diferit în formă și conținut de exemplarul transmis Corpului de control al primului-ministru de către Primăria Comunei Roata de Jos, în sensul că:   i) în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, aflat în evidențele antreprenorului, a fost înscrisă o valoare a investiției de 831.620,20 RON, diferită de valoarea înscrisă în exemplarul actului aflat în evidențele Primăriei Comunei Roata de Jos, respectiv de 601.209 RON;   ii) nu există corespondent pentru anumite semnături executate pe cele două acte;   iii) între cele două exemplare ale procesului-verbal există diferențe ale semnăturilor executate în dreptul numelor acelorași persoane, reprezentanți ai societăților Eurorom Construct Invest S.R.L și GARDEN CENTER GRUPS.R.L;   iv) ambele variante ale procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost semnate de către dirigintele de șantier și poartă im presiunea ștampilei dirigintelui de șantier, însă semnătura executată pe cele două acte prezintă elemente grafice diferite;   v) în exemplarul deținut de Primăria Comunei Roata de Jos, la pct. 4.1 este menționat Referatul proiectantului GARDEN CENTER GRUP S.R.L. nr. 5/27.05.2010, mențiune care nu se regăsește în conținutul procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor deținut de Eurorom Construct Invest S.R.L.;   vi) numărul de înregistrare și data înregistrării actului sunt înscrise olograf în exemplarul aflat în evidențele autorităților administrației publice locale ale comunei Roata de Jos, iar pe exemplarul actului aflat în evidențele societății Eurorom Construct Invest S.R.L., aceste date sunt tehnoredactate.   Având în vedere diferențele anterior menționate există indicii temeinice că la întocmirea unuia dintre procesele-verbale de recepție a lucrărilor au fost atestate date necorespunzătoare adevărului.   d) în cadrul acțiunii de control s-a constatat faptul că în conținutul unor înscrisuri (situații de lucrări și documente de recepție) referitoare la realizarea obiectivului de investiții 'îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara' (aprobat în anul 2009), întocmite de reprezentanți ai societății PRO MS CONCEPT GROUP S.R.L. ori de reprezentanți ai Primăriei Comunei llia, județul Hunedoara, au fost atestate date necorespunzătoare adevărului cu privire la lucrările efectiv realizate de societatea PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. până la data de 14.07.2010.   Astfel, în conținutul situațiilor de lucrări aferente categoriilor de lucrări 'P00008 — Realizare lucrări mobilier de parc' și 'P00010 — Realizare locuri de joacă' și în 'Recapitulațiile' acestora, precum și în conținutul Procesului-verbal de recepție parțială de lucrări nr. 1334/14.07.2010, întocmite pentru obiectivul de investiții 'îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara', s-a consemnat faptul că au fost realizate activitățile de 'achiziție și montaj bancă odihnă zidărie' pentru un număr de 5 articole de mobilier urban, în valoare totală de 12.543,48 RON (fără TVA), precum și activitățile de 'achiziție și montaj loc joacă leagăn cu două locuri 5-12 ani', în valoare totală de 9.270,78 RON (fără T.V.A.), în condițiile în care, în realitate, bunurile nu erau furnizate, iar lucrările de montaj nu erau executate.   9, Decontarea neiustificată și nelegală a unor cheltuieli referitoare la lucrări neexecutate, având drept consecință păgubirea bugetului Fondului pentru mediu   a) Fără a verifica realitatea lucrărilor de 'așternere pământ vegetal' și 'semănare gazon', declarate ca fiind executate de către antreprenorul lucrărilor, societatea GARDEN CENTER GRUP S.R.L., din cadrul proiectului 'Programul de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra Neamț — zona B~dul Dacia, Aleea Viforului și Aleea Tiparului'', aprobat în anul 2011, reprezentanții Primăriei Municipiului Piatra-Neamț au recepționat, fără obiecțiuni, executarea unor lucrări de acoperire cu pământ și semănare gazon pe o suprafață de 4.692,80 mp, aferentă unor alei pietonale acoperite de pavaje.   Ca urmare a acestui fapt au fost decontate din bugetul Fondului pentru mediu cantități de lucrări, respectiv materiale, care nu au fost realizate sau furnizate de către executant, în valoare de 31.517,82 RON (fără T.V.A.).   b) în vederea realizării proiectului 'Parc de recreere pentru tineri și vârstnici — Petrila', la data de 25.05.2010, între Administrația Fondului pentru Mediu și Orașul Petriia a fost încheiat contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 614/N, în valoare de 1.500.000 RON.   În Anexa nr. 1 la contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 614/N/25.05.2010, au fost expres prevăzute dotările parcului care puteau să fie finanțate din bugetul Fondului pentru mediu, respectiv: bănci, balansoar pentru copii, leagăn dubiu, turn cu tobogan, rotativă, cișmea, coș de gunoi, WC ecologic. Cu toate acestea, reprezentanții Primăriei Orașului Petrila, județul Hunedoara, au decis achiziționarea unor aparate de fitness de exterior în condițiile în care cheltuielile ocazionate de acestea nu erau prevăzute în categoria cheltuielilor eligibile cuprinse în Anexa nr. 1 a contractului pentru finanțare nerambursabilă nr. 614/N/25.05.2010, pentru care au solicitat și obținut rambursarea din bugetul Fondului pentru mediu a unor cheltuieli în sumă de 40.903,14 RON, prejudiciindu-se astfel, cu această sumă, bugetul Fondului pentru Mediu.   c) Din verificările efectuate a rezultat că primarul comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, ANGHEL Constantin, nu a prezentat membrilor comisiei de recepție a lucrărilor documentația necesară efectuării recepției lucrărilor executate în cadrul proiectului 'Amenajare parc comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița', aprobat în anul 2010, fiind încălcate astfel dispozițiile art. 13 alin. (4) din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 care instituie pentru investitor obligația de a pune la dispoziția comisiei de recepție documentația de execuție, precum și documentele și explicațiile care îi sunt necesare acesteia, în vederea desfășurării în bune condiții a recepției.   Ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații de către primarul comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, ANGHEL Constantin, membrii comisiei de recepție a lucrărilor executate în cadrul proiectului 'Amenajare parc comuna Corbii Mari, județui Dâmhovița' au semnat fără obiecțiuni procesele—verbale de recepție la terminarea lucrărilor, fără a verifica dacă lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de lucrări. Astfel, la data de 30.09.2010, data întocmirii procesului — verbal de recepție, lucrările privind obiectivul de investiție nu erau finalizate, exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către primarul comunei având drept consecință producerea unei pagube bugetului Primăriei Comunei Corbii Mari, în sumă de 41.819,35 RON, reprezentând contravaloarea 'gardului viu' care nu a fost plantat și a unei pagube de 179.497,15 RON, bugetului Fondului pentru mediu, reprezentând contravaloarea arborilor și arbuștilor care a fost decontată deși aceștia nu au fost plantați.   10. Schimbarea, fără drept, a destinației fondurilor publice alocate obiectivului de investiții   Pentru plata cheltuielilor eligibile efectuate în realizarea obiectivului de investiții 'îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara', aprobat în anul 2009, Administrația Fondului pentru Mediu a transferat comunei llia, județul Hunedoara, în cursul anului 2010, din Fondul pentru mediu, suma totală de 945.502,71 RON.   Primarul comunei llia, județul Hunedoara, OMOTĂ Gabriel Marius, a schimbat, fără drept, destinația unei părți din sumele alocate unității administrativ-teritorîale, din Fondul pentru mediu, în vederea finanțării lucrărilor necesare realizării proiectului 'îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara'.   în fapt, la data de 25.11.2010, respectiv la data de 29.12.2010, în calitate de ordonator de credite, primarul comunei llia, județul Hunedoara, a ordonanțat plata sumei totale de 50.395 RON către societățile DANY INVENT TRUST S.R.L. llia și OMNIA TELELOGIC S.R.L. Deva, în condițiile în care prestațiile pentru care au fost efectuate plățile nu aveau legătură cu realizarea obiectivului de investiții pentru care au fost alocate fondurile bugetare, iar obligațiile de plată ale unității administrativ-teritoriate rezultate din efectuarea unor cheltuieli eligibile în cadrul proiectului nu erau achitate ori erau achitate parțial.   Astfel, suma de 50.000 RON, plătită societății DANYINVENT TRUST S.R.L. llia la data de 25.11.2010, reprezintă contravaloarea serviciilor de 'Realizare și decolmatare canai de preluare a apelor de suprafață pe pășunile comunale din comuna llia', iar suma de 395 RON, plătită la data de 29.12.2010 societății OMNIA TELELOGIC S.R.L. Deva, reprezintă contravaloarea unor 'servicii de informare în Ziarul ŤGlasul Hunedoareiť', plăți ce au fost efectuate din sumele acordate comunei llia, județul Hunedoara, din bugetul Fondului pentru mediu.   Totodată, până la inițierea acțiunii de control, Primăria Comunei llia, județul Hunedoara, nu a plătit societății EURO PROIECT S.R.L. Voluntari suma de 22.003,10 RON (TVA inclus), înscrisă în factura nr. 135/30.06.2010, reprezentând contravaloarea proiectului tehnic elaborat de societate pentru obiectivului de investiții 'îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara'.   Neachitarea contravalorii facturii nr. 135/30.06.2010 s-a produs în condițiile în care Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat decontarea din Fondul pentru mediu a cheltuielilor aferente elaborării proiectului tehnic și a virat comunei llia, județul Hunedoara, fondurile necesare plății.   11. Disimularea cotei de profit practicate de către executanții lucrărilor aferente obiectivelor de investiții, în scopul decontării profitului din bugetul Fondului pentru mediu, contrar regulilor de acordare a finanțării nerambursabile   a) în situațiile de lucrări, reprezentanții executantului lucrărilor din cadrul proiectului 'Program de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra-Neamț — zona Bd. Dacia, Aleea Viforului și Aleea TiparuluF aprobat în anul 2011, respectiv ai societății GARDEN CENTER GRUP S.R.L, au declarat o rată a profitului de numai 0,01%, creând aparența că nu au înregistrat profit în legătură cu lucrările executate în cadrul proiectului.   În fapt, profitul realizat a fost disimulat în situațiile de lucrări, prin ascunderea cotei reale a adaosului practicat. Astfel, din analiza prețurilor aferente materialelor, incluse în deconturile prezentate la plată Primăriei Municipiului Piatra-Neamț de către societatea GARDEN CENTER GRUP S.R.L., a rezultat că prețurile pentru materialele necesare amenajării spațiilor verzi au fost, în medie, mai mari cu aproximativ 227% față de prețul unitar din documentele de achiziție.   Prin modul în care au acționat, reprezentanții societății GARDEN CENTER GRUP S.R.L au inclus profitul în categoria cheltuielilor eligibile, fiind astfel decontat de Administrația Fondului pentru Mediu, deși acesta trebuia să fie decontat din surse proprii ale Primăriei Municipiului Piatra-Neamț.   Prin prezentarea unor înscrisuri ce conțin date nereale cu privire la cheltuielile materiale efectuate pentru realizarea proiectului 'Program de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în municipiul Piatra-Neamț — zona Bd. Dacia, Aleea Viforului și Aleea TiparuluF și la cota de profit aplicată de executant, în scopul decontării de către Administrația Fondului pentru Mediu a unor cheltuieli neeligibile, s-a produs o pagubă bugetului Fondului pentru mediu în cuantum de 188.238,74 RON și s-a asigurat un folos patrimonial injust Municipiului Piatra-Neamț.   b) Societatea GARDEN CENTER GRUP S.R.L., în calitate de antreprenor al lucrărilor pentru realizarea proiectului 'Amenajare parc comuna Corbii Mari, județul Dâmbovîța', aprobat în anul 2010, a indus și menținut în eroare Administrația Fondului pentru Mediu, prin intermediul reprezentanților Primăriei Comunei Corbii Mari, prezentând înscrisuri care conțineau date nereale cu privire la cota de profit aplicată, având drept consecință decontarea de către Administrația Fondului pentru Mediu a unor cheltuieli neeligibile aferente proiectului. În acest mod, s-a cauzat o pagubă bugetului Fondului pentru mediu și s-a produs un avantaj patrimonial societății GARDEN CENTER GRUP S.R.L., în cuantum de 110.716,50 RON.   c) în vederea decontării, din bugetul Fondului pentru mediu, a unor cheltuieli neeligibile efectuate în cadrul proiectului 'Aliniamente și scuaruri în Comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași', aprobat în anul 2010, respectiv a unei cote de profit nereale, antreprenorul lucrărilor din cadrul proiectului, societatea PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. a prezentat Primăriei Comunei Ștefan cel Mare, care la rândul ei a prezentat Administrației Fondului pentru Mediu, date necorespunzătoare adevărului. Astfel, reprezentanții societății PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. au înscris în formularul C5 'Lista cuprinzând cantitățile de lucrări', întocmit pentru categoria de lucrări 'mobilier urban și echipament de joacă', un adaos comercial cu mult mai mic decât cel practicat în realitate și valori ale cheltuielilor materiale aferente lucrărilor executate în cadrul proiectului mai mari decât cele reale, cu consecința decontării unei cote de profit nereale.   Procedând în acest mod, reprezentanții societății PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. au obținut un avantaj patrimonial injust și s-a creat bugetului Fondului pentru mediu o pagubă în cuantum total de 54.818,90 RON.   * * *   La finalizarea acțiunilor de control, în cazul tuturor entităților verificate, s-au întocmit rapoarte de control care au fost înaintate instituțiilor competente, conform prevederilor legale. Având în vedere că, în urma desfășurării acțiunilor de control la cele 11 autorități ale administrației publice locale, în legătură cu implementarea proiectelor finanțate din bugetul Fondului pentru mediu, în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, au rezultat indicii privind acte și operațiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală (fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, uz de fals, înșelăciune, abuz în serviciu contra intereselor publice, neglijență în serviciu, deturnare de fonduri), Corpul de control ai primului — ministru, ca organ cu atribuții de control, a sesizat organele de urmărire penală competente, urmând ca acestea sau, după caz, instanțele de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.   Nota de informare privind concluziile verificărilor efectuate la autorități ale administrației publice locale în legătură cu implementarea proiectelor finanțate, în perioada 2009—2012, în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spatii verzi în localități va fi transmisă, spre informare, Administrației Fondului pentru Mediu, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Curții de Conturi a României etc

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.