DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Dosarul ELECTRICA. Nume grele implicate in afacere/ RECHIZITORIU DNA

DNA

stiripesurse.ro va prezinta dedesubturile unui alt caz greu de coruptie. Persoanele au fost deja trimise in judecata si procurorii cer ani grei de puscarie.

In afacere sunt implicati fosti ministri, fosti consilieri prezidentiali, fosti sefi de servicii de informatii si oameni de afaceri cu nume.
Procurorii au instrumentat cum anumiter cercuri politico-financiare au capusat o firma cu capital majoritar de stat.
RECHIZITORIU
I. ÎN FAPT:
Aspecte privind sesizarea:
Prezentul dosar s-a format ca urmare a sesizării din oficiu din 15.05.2007 şi a rezoluţiei nr.84/P/2007 din 10.12.2007 privind disjungerea cauzei cu privire la achiziţia de către ELECTRICA SERV S.A. a unor echipamente cu încălcarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
Activitatea infracţională dedusă cercetării priveşte livrarea, în perioada 2004-2005, de către S.C. TECH SAFETY S.A. către SISE Moldova a unor produse de natura echipamentelor de protecţie şi de lucru în cantităţi nejustificat de mari şi la preţuri supraevaluate, cu încălcarea OUG 60/2001 privind achiziţiile publice şi cu păgubirea societăţii de stat cu suma de 52.848.928.279 ROL (fără TVA), echivalent cu 1.391.339 euro.
S.C. TECH SAFETY S.A. a emis facturi în valoare de 147.506.857.323 ROL, echivalentul a 3.791.284 euro, către SISE Moldova, care au fost achitate în perioada 2004-2005 de către ELECTRICA S.A., SISE Moldova şi ELECTRICA SERV S.A., plăţile conturând valoarea exactă a întregii relaţii comerciale deduse cercetării.
Aceste aspecte urmează a fi detaliate mai jos:
*
Date preliminare privind persoana vătămată:
Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica SA (Electrica SA) a fost înfiinţată în baza HG 627/2000, prin reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate şi are ca scop asigurarea serviciului public de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, iar ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, precum şi exploatarea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie.
Capitalul social este deţinut integral de statul român, acesta fiind reprezentat ca unic acţionar de Ministerul Industriei şi Comerţului.
Electrica SA este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor şi de Consiliul de Administraţie.
Prin HG 1342/2001, în cadrul Electrica SA a avut loc o reorganizare, în sensul că au fost înfiinţate opt societăţi comerciale – filiale ale acesteia, cu personalitate juridică, ale căror acţionar unic este Electrica SA (Moldova, Dobrogea, Muntenia Nord, Oltenia, Banat, Transilvania Nord, Transilvania Sud şi Muntenia Sud).
De asemenea, prin acelaşi act normativ au fost înfiinţate 8 sucursale de întreţinere şi servicii energetice (SISE) corespunzătoare fiecărei filiale, coordonate de Divizia de Servicii Energetice (DISE) – structură în cadrul Electrica SA.
Prin HG 74/27.01.2005, Electrica SA a suferit o nouă reorganizare – prin divizare, fiind înfiinţată Societatea Comercială Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – ca filială cu personalitate juridică a Electrica SA care a preluat cele 8 sucursale de întreţinere şi servicii energetice (SISE), iar potrivit art.4, Electrica Serv SA a preluat toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare, parte din patrimoniul preluat de la Electrica SA subrogându-se în drepturile şi obligaţiile ce decurg din acestea pentru sucursalele de întreţinere şi servicii energetice în relaţiile cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.
Potrivit HG 74/27.01.2005, Electrica Serv SA este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor, respectiv de SC Electrica SA şi administrată de un consiliu de administraţie format din 5 membri, din care unul este directorul general al societăţii, iar preşedintele CA este unul dintre reprezentanţii Electrica SA în consiliu.
Prin protocolul încheiat la data de 18.03.2005 între Electrica SA şi Electrica Serv SA, s-a procedat la predarea – primirea activului şi pasivului între cele două entităţi.
În anul 2010, Filiale de Distribuţie Banat, Moldova, Oltenia, Muntenia Sud şi Dobrogea din cadrul Electrica SA au fost privatizate.
Pe cale de consecinţă, prin HG 760/2010, Electrica Serv SA a suferit o nouă reorganizare prin divizare, fiind înfiinţate societăţile comerciale Servicii Energetice Banat, Servicii Energetice Moldova, Servicii Energetice Oltenia, Servicii Energetice Muntenia şi Servicii Energetice Dobrogea, corespunzătoare sucursalelor de întreţinere servicii energetice (SISE Banat, Moldova, Oltenia, Muntenia Sud şi Dobrogea), care deserveau filiale de distribuţie privatizate din cadrul Electrica SA.
Conform art. 4 din actul normativ menţionat anterior, societăţile comerciale nou înfiinţate „preiau toate drepturile, îşi asumă toate obligaţiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la FISE Electrica SERV SA şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia…”
Având în vedere reorganizările succesive ale Electrica SA, respectiv Electrica Serv SA, prejudiciul cauzat prin infracţiunea de abuz în serviciu cu privire la relaţia comercială dintre SISE Moldova (ca sucursala a Electrica SA, iar ulterior a Electrica Serv SA) și TECH SAFETY SA se înregistrează la SC Servicii Energetice Moldova SA, ca succesor în drepturi şi obligaţii al SC Electrica SA, respectiv Electrica Serv SA.
*******
Funcţia de director general al Electrica SA a fost deţinută de Boghiu Silviu Lucian până la data de 12.07.2004, iar începând cu această dată de Coroiu Nicolae, numit prin Ordinul nr.3083/08.07.2004, emis de Ministerul Economiei şi Comerţului.
Divizia (ulterior devenită Direcţie) de Întreţinere şi Servicii Energetice (DISE) avea în subordine opt sucursale de întreţinere şi servicii energetice (SISE) fără personalitate juridică – în cadrul cărora sunt organizate agenţii de întreţinere şi servicii energetice (AISE).
Se impune precizarea că, potrivit ROF, cele opt sucursale (SISE) se află şi în subordinea directă a directorului general.
Obiectul de activitate al DISE era – printre altele – realizarea achiziţionării directe sau prin comisionar a echipamentelor, materialelor şi pieselor de schimb pentru activitatea de producţie, dotare şi investiţii, reparaţii şi verificări a Electrica SA şi terţi şi, în legătură cu aceasta, avea următoarele atribuţii:
-         perfectarea contractelor cadru pentru achiziţiile de la furnizori interni;
-         derularea contractelor de achiziţii de echipamente şi materiale din ţară pentru aparatul propriu al societăţii şi sucursale;
-         participarea la comisiile de licitaţii organizate la sucursale pentru achiziţiile de materiale şi echipament;
-         întocmirea documentele de achiziţie etc.
*
Atribuţiile inculpaţilor implicaţi în activitatea infracţională:
Inculpatul COROIU NICOLAE a ocupat funcţia de director general al ELECTRICA S.A. începând cu data de 12.07.2004, fiind numit prin ordinul nr.3083/08.07.2004, emis de M.E.C., având, conform Regulamentului Organizare şi Funcţionare în vigoare în anul 2004, următoarele atribuţii:
- asigură conducerea executivă a Electrica SA şi reprezintă Electrica SA în raporturile cu terţii;
- gestionează patrimoniul Electrica SA şi răspunde de modul de administrare al acestuia (conform delegării de competenţă acordat de CA);
- împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană să exercite atribuţii din sfera sa de competenţă (Statutul Electrica SA – art. 20, lit. B, alin. K);
- încheie contracte comerciale şi civile în numele şi pe seama Electrica SA.
Directorul general avea în subordine:
-         Direcţia Resurse Umane (DRU),
-         Secretariatul General,
-         Direcţia Distribuţie Energie Electrică, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii,
-         Direcţia Furnizare Energie Electrică,
-         Direcţia Finanţe Patrimoniu,
-         Direcţia Audit şi Control General, Managementul calităţii şi Mediului,
-         Muzeul Tehnic,
-         Divizia Întreţinere şi Servicii Energetice (DISE).
Inculpatul ANDRONACHE PETRU, în perioada 01.03.2003 – 30.11.2005, în care a desfăşurat activitatea infracţională, a îndeplinit funcţia de director comercial al SISE Moldova, având următoarele atribuţii:
-       asigură stabilirea corectă şi la termen a necesarului de resurse materiale pentru producţia şi administrarea sucursalei;
-       analizează solicitările de aprovizionare şi avizează planul anual/trimestrial de aprovizionare, urmăreşte realizarea, în concordanţă cu necesităţile reale/reactualizate;
-       stabileşte criterii pentru selecţia furnizorilor, asigură aprovizionarea numai de la furnizorii agreaţi de Electrica, selectaţi conform criteriilor stabilite;
-       stabileşte măsuri pentru întocmirea şi actualizarea bazei de date privind activitatea de achiziţii (furnizori, preţuri, contracte, nomenclatoare de produse, etc.);
-       asigură organizarea de licitaţii sau comparaţii de oferte şi negocieri de preţuri pentru achiziţii, în limita competenţelor stabilite de Electrica SA, asigură derularea acestora conform prevederilor legale);
-       stabileşte măsuri pentru urmărirea nivelului stocurilor agenţiilor
-       organizează acţiunile necesare pentru diminuarea volumului fizic şi valoric l stocurilor
-       vizează încheierea contractelor comerciale şi urmăreşte derularea acestora
Inculpatul VOICU CĂTĂLIN, în perioada 01.07.2001 - 01.11.2004, a îndeplinit funcţia de consilier în cadrul Administraţiei Prezidenţiale – Departamentul Securităţii Naţionale, calitate în care a efectuat şi actele materiale deduse cercetării.
Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Prezidenţiale, Departamentul Securităţii Naţionale are atribuţii pe linia Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, integrare NATO, structuri militare – apărare, siguranţă naţională şi ordine publică, fără a avea vreo legătură cu monitorizarea achiziţiilor publice, a autorităţile contractante sau promovarea întreprinderilor (firmelor) româneşti.
Inculpatul Voicu Cătălin a fost avocat stagiar în perioada 16.11.2000 – 12.05.2004, când a fost trecut în Tabloul avocaţilor incompatibili. Începând cu data de 01.01.2009 şi-a reluat activitatea până la data de 01.12.2010, când a fost suspendat la cerere iar la data de 13.01.2014 a fost radiat din Tabloul avocaţilor din motiv de nedemnitate profesională.
De asemenea, inculpatul a fost membru în Parlamentul României în legislaturile 2004-2008 (deputat) şi 2008-2012 (senator).
Furnizorul TECH SAFETY SA a avut următoarea structură a acţionariatului:
La înfiinţare – 24.02.2003, acţionari au fost: Floarea Radu Dan – 40%, Floarea Manuela – 9%, Maronidis Laurenţiu – 40%, Maronidis Emilia – 9%, Cioată Alin Nicolae – 1% şi Stroe Geană Dorel – 1%.
Cu data de 14.01.2004, Maronidis Emilia, Maronidis Laurenţiu şi Cioată Alin Nicolae au ieşit din societate, noua structură fiind: Floarea Radu Dan – 90%, Floarea Manuela – 8,5%, Stroe Geană Dorel – 0,5%, Măruţă Ion Dumitru – 0,5%, care este numit şi administrator.
Structura rămâne neschimbată până la data de 21.05.2007, când iese din societate Floarea Manuela, noii acţionari fiind următorii: Floarea Radu Dan – 99%, Stroe Geană Dorel – 1%, Măruţă Ion Dumitru – 1%, administrator.
La data de 10.04.2009, Măruţă Ion Dumitru iese din societate şi este revocat din funcţia de administrator.
Noua structură:
Floarea Radu Dan – 99%
Stroe Geană Dorel – 1%
Administrator – Popa Constantin Cătălin.
În prezent, societatea este în lichidare judiciară, lichidator fiind Consulting Company IPURL.
Societatea a avut conturi deschise (în perioada de referinţă) la BCR Sucursala Judeţeană Gorj, BRD Sucursala Tg. Jiu, Banca Transilvania Sucursala Tg Jiu, Reiffeisen Sucursala Tg. Jiu.
Inculpatul Floarea Radu Dan este acţionar al SC Tech Safety SA (membru fondator) de la data înfiinţării, 24.02.2003, până în prezent.
Începând cu data de 14.01.2004 a fost acţionar majoritar cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 90%.
A fost împuternicit pe conturile societăţii deschise la BCR, BRD, Banca Transilvania şi Reiffeisen, alături de Floarea Manuela, Giurea Mariana şi Vlădoiu Marieta Gabriela.
Inculpatul Măruţă Ion Dumitru a fost acţionar şi administrator al SC Tech Safety SA în perioada 14.01.2004 – 10.04.2009. Nu a avut drept de semnătură pentru operaţiunile bancare ale societăţii.
*
*                 *
Din actele de urmărire penală administrate în cauză a rezultat următoarea situaţie de fapt:
În perioada 2004-2005, la nivelul SISE Moldova SA, s-au efectuat achiziţii de echipament de protecţie şi echipament de lucru de la un singur furnizor, respectiv SC TECH SAFETY SA Tg. Jiu, în cantităţi nejustificat de mari şi la preţuri supraevaluate şi mai ales fără a exista necesitatea achiziţionării, toate acestea cu încălcarea prevederilor OUG nr.60/2001 (privind achiziţiile publice) și cu nerespectarea atribuțiilor de serviciu de către funcționarii implicați, prin aceasta cauzându-se SC Servicii Energetice Moldova SA (succesor în drepturi şi obligaţii al Electrica SA şi Electrica Serv SA) un prejudiciu total cert de 52.848.928.279 ROL, echivalentul a 1.391.339 euro.
Cu privire la iniţierea şi încălcarea procedurilor de achiziţie publică a acestor produse pe relaţia SISE Moldova – S.C. TECH SAFETY S.A., relevante sunt următoarele aspecte:
- conform procedurilor şi practicilor existente la nivelul ELECTRICA S.A., achiziţia produselor de natura celor livrate de S.C. TECH SAFETY S.A. era efectuată, atunci când se justifica necesitatea acestor produse, în mod centralizat, prin licitaţie deschisă, de către ELECTRICA S.A., prin Bursa de Mărfuri, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică prev. de O.U.G. nr.60/2001;
- achiziţionarea acestor produse de către SISE Moldova de la S.C. TECH SAFETY S.A., în perioada 2004 – 2005, a încălcat atât metodologia, cât şi legislaţia privind achiziţiile publice, acestea nefiind necesare;
- achiziţia produselor a urmat o procedură „ad-hoc” la nivelul SISE Moldova;
- plata produselor s-a efectuat în mod cu totul atipic de către următorii ordonatori: ELECTRICA S.A. – DISE suma de 12.003.211,94 RON; SISE Moldova suma de 3.449.150 RON; ELECTRICA SERV S.A. suma de 2.157.738,37 RON, cu invocarea, în mod nereal, a unei urgenţe la plată.
*
Detaliat pe fiecare din cele patru aspecte, trebuie avute în vedere următoarele:
La data de 05.03.2004, Consiliul de Administraţie al Electrica SA a adoptat hotărârea nr.2, care prevede, la punctul 14, aprobarea Regulamentului privind Sistemul de monitorizare a disciplinei în muncă din punct de vedere al securităţii muncii şi PSI pentru personalul Electrica SA şi unităţile componente (FDFEE/SDFEE, SISE/AISE), iar ulterior, în baza notei nr.9900/750/26.04.2004 de aprobare a Normelor de dotare cu echipament individual de protecţie (EIP), întocmită de Direcţia Audit şi Control General Management Calitate Mediu – Serviciu Securitatea şi Medicina Muncii şi avizată de directorul general - de la acea dată - Boghiu Silviu Lucian, a fost adoptat Regulamentul de dotare cu echipament individual de protecţie.
Prin Regulamentul de dotare cu echipament individual de protecţie, respectiv lit.A, cap.II (Obligaţiile administraţiei), art.3-5 sunt stabilite următoarele:
- oportunitatea, necesitatea şi cantităţile oricărei achiziţii de EIP se face obligatoriu de către Compartimentul de SMM (Securitatea şi Medicina Muncii). Conducerea SC Electrica SA împreună cu SSMM decid dacă achiziţiile se fac centralizat sau de fiecare sucursală în parte;
- din comisiile de licitaţie pentru achiziţionarea EIP precum şi din comisia de recepţie vor face parte obligatoriu şi reprezentanţi ai Compartimentului de SSM;
- factura pentru EIP achiziţionate nu va fi plătită dacă nu este vizată de Compartimentul de SMM, în sensul confirmării calităţii echipamentelor şi însuşirii valorii plătite în scopul raportării acesteia.
Pe de altă parte, potrivit delegărilor de competenţe emise în baza R.O.F., art.20, lit.B, pct.k, aprobate de directorul general Boghiu Silviu Lucian la data de 08.01.2003 şi completate la data de 18.04.2003, la nivelul sucursalelor de întreţinere şi servicii energetice se puteau aproba şi semna documente de achiziţie materiale, produse şi servicii, după obţinerea aprobării de la Electrica SA pentru organizarea achiziţiilor respective. Vizele de aprobare din partea Electrica SA urmau a fi obţinute de la directorii de resort, iar contractele urmau a fi semnate de director, directorul economic şi directorul comercial.
Recapitulând cele de mai sus, ca regulă generală, sucursalele de întreţinere şi servicii energetice puteau încheia contracte de achiziţie în numele Electrica SA, în baza delegărilor de competenţă, dar în mod obligatoriu cu aprobarea conducerii Electrica SA şi, în plus, în cazul achiziţiilor de echipamente de protecţie în baza deciziei conducerii Electrica SA, care stabilea oportunitatea, necesitatea, cantitatea EIP, precum şi dacă procedura urma să se facă la nivel centralizat sau de fiecare sucursală în parte.
În concordanţă cu aceste aspecte, cu adresa nr.9900/18875/03.09.2014 (completată cu adresa nr.9900/19294/11.09.2014), Electrica SA a comunicat faptul că „la nivel corporativ, s-a luat hotărârea ca produsele din aceeaşi gamă, necesare desfăşurării tuturor entităţilor Electrica SA să se achiziţioneze la nivel centralizat prin BRM”, „achiziţiile se realizau la nivel centralizat, prin Bursa Română de Mărfuri, în cazul în care procedura aplicabilă era licitaţia deschisă. În anumite situaţii, cum ar fi cele în care nu toate SISE sau FDFEE aveau nevoie de aceleaşi echipamente/materiale, achiziţiile puteau fi realizate de către SISE din zona respectivă… SISE aveau proceduri proprii pentru achiziţia de produse din ţară, precum şi pentru gestionarea stocurilor”.
În argumentarea răspunsului, Electrica SA a pus la dispoziţia organelor de urmărire penală o serie de înscrisuri relevante cu referire la achiziţiile centralizate, respectiv:
- Hotărârea CA nr.3/02.04.2002 prin care (la punctul 28) avizează achiziţia centralizată pentru necesarul SISE a echipamentelor şi materialelor necesare pe anul 2002, în condiţiile respectării OUG60/2001 şi cu încadrarea în BVC aprobat pe 2002;
- Hotărârea nr.2/03.02.2003 prin care (la punctul 17) aprobă nota DISE nr. 1155/2003 privind achiziţiile centralizate la nivelul Electrica pe anul 2003, pentru SISE din subordine. Achiziţiile se vor face cu încadrarea în BVC aprobat pe 2003şi respectarea reglementărilor legale în vigoare în domeniul achiziţiilor;
- Adresa nr.1451/03.02.2003, semnată de directorul DISE – Stan Corneliu prin care s-a comunicat către toate SISE că „începând cu data de 03.02.2003 toate achiziţiile de produse şi servicii în cadrul sucursalelor de întreţinere şi servicii energetice se vor face numai cu aprobarea prealabilă a directorului Direcţiei Întreţinere şi Servicii Energetice.”
- Hotărârea nr.20/05.12.2003 prin care se amână aprobarea notelor cu propuneri de achiziţii centralizate în vederea fundamentării;
-  Adresa nr.12272/12.02.2004, prin care DISE – prin directorul Corneliu Stan a comunicat către toate SISE că „începând cu data primirii prezentei se va sista orice achiziţie de bunuri şi produse, indiferent de valoarea acesteia, se va face cu acordul DISE”;
- Adresa nr.4658/18.03.2004, prin care DISE a solicitat Direcţiei Audit şi Control General Management Calitate Mediu – Serviciul Securitatea Muncii, necesarul pe anul 2004 de echipament individual de protecţia muncii şi dispozitive de protecţia muncii „în vederea achiziţiei centralizate”.
- Adresa nr.5096/25.03.2004, prin care Serviciul Comercial a transmis cu către toate SISE lista echipamentelor individuale de protecţie şi dispozitivelor de protecţie ce se vor achiziţiona centralizat, precizându-se totodată că „echipamentele şi dispozitivele ce nu se regăsesc în această listă se vor achiziţiona conform necesităţilor la nivel SISE”.
Astfel, în anul 2004, Electrica SA – DISE a organizat și derulat, la nivel centralizat, proceduri de achiziţie publică prin Bursa Română de Mărfuri în vederea atribuirii de contracte pentru furnizare de echipament de protecţie şi dispozitive de protecţie.
La data de 26.05.2004, Electrica SA – DISE a transmis, cu adresa nr.9900-3070, către Bursa Română de Mărfuri solicitarea de organizare a unei proceduri de licitaţie publică având ca obiect achiziţionarea de echipamente individuale de protecţie şi dispozitive de protecţie.
Prin decizia nr.351/15.06.2004, directorul general Boghiu Silviu Lucian a numit comisia de licitaţie din partea Electrica SA.
Procedura s-a desfăşurat în perioada 04.06.2004-27.07.2004, prin hotărârea nr.2/27.07.2004 fiind atribuite contractele de achiziţie publică ofertanţilor Silver Trading, Nakita Prod şi Nimar, fiecare dintre aceştia urmând să încheie contracte pentru repere diferite de echipament individual de protecţie.
Totodată, din lista produselor rămase neadjudecate (deoarece preţul oferit nu s-a încadrat în plafonul ordonatorului de credite) licitaţia s-a repetat în data de 17.08.2004.
Prin decizia nr.557/10.08.2004 a fost desemnată subcomisia tehnică de licitaţie din partea Electrica SA, decizia fiind emisă de această dată, de directorul general Coroiu Nicolae.
Prin hotărârea nr.4/20.08.2004, contractele au fost atribuite ofertanţilor Silver Trading, I&M Clothes Manufactures SRL, Nimar, Conf-Texmar şi Vastex, fiecare dintre aceştia urmând a încheia contracte pentru repere diferite dintre cele scoase la licitaţie.
Se impune precizarea că achiziţiile publice organizate prin Bursa Română de Mărfuri nu fac obiectul prezentului dosar, dar acestea au fost prezentate succint pentru a releva modalitatea legală în care se puteau face achiziţii publice, faptul că până în august 2004 (perioadă în care încep achiziţiile la SISE Moldova) deja se organizaseră proceduri centralizate pentru echipament individual de protecţie şi în plus demonstrează care erau necesităţile de echipament la nivelul ELECTRICA SA, în anul 2004. De asemenea, achiziţiile centralizate efectuate de ELECTRICA prin BRM sunt relevante şi din punct de vedere al comparării preţurilor de achiziţie pentru produse identice cu cele achiziţionate de SISE Moldova.
*
Cu privire la iniţierea procedurilor de achiziţie publică a produselor pe relaţia SISE Moldova – S.C. TECH SAFETY S.A., din anchetă a rezultat faptul că intervenţia consilierului prezidenţial, inculpatul VOICU CĂTĂLIN, pe lângă directorul general al ELECTRICA S.A., inculpatul COROIU NICOLAE, a fost determinantă ca act material de înlesnire a infracţiunii de abuz în serviciu în opţiunea ELECTRICA S.A. de a achiziţiona produsele de la S.C. TECH SAFETY S.A., cu toate că nu erau necesare, la preţuri supraevaluate şi cu încălcarea tuturor procedurilor de achiziţie publică.
*
Astfel, în declaraţia din 14.03.2013, inculpatul COROIU NICOLAE preciza (f.3-7, vol.2):
„Aşa cum am arătat în declaraţia olografă, aproximativ în luna iulie 2004 (nu mai reţin exact data, dar era la scurt timp după numirea mea în funcţia de director general), am primit în audienţă (la sediul ELECTRICA SA din str.Grigore Alexandrescu nr.1) de la Preşedinţia României pe d.nul general Cătălin Voicu. Acesta, în cadrul discuţiei pe care am purtat-o, a susţinut că la sucursala de servicii energetice din Bacău se pregăteşte o achiziţie de echipamente de protecţia muncii şi că sunt suspiciuni că firmele româneşti sunt defavorizate în cadrul acestor licitaţii. Cătălin Voicu în acea împrejurare a făcut un lobby pentru promovarea firmelor româneşti însă nu-mi aduc aminte cu exactitate dacă acesta a făcut referire punctuală la firma TECH SAFETY.”
Inculpatul a mai arătat că a luat intervenţia lui CĂTĂLIN VOICU ca o sesizare, fiind, de altfel, prima dată când îl vedea.
Întâlnirea dintre cei doi pe acest subiect nu a fost singulară, inculpatul COROIU NICOLAE arătând, cu privire la aceste aspecte:
„Este adevărat că m-am mai întâlnit cu Cătălin Voicu de câteva ori după această primă întâlnire dar mi-e foarte greu să precizez cu exactitate numărul întâlnirilor. Ştiu sigur însă că într-una din discuţiile pe care le-am avut cu Cătălin Voicu l-am informat despre faptul că la nivelul conducerii ELECTRICA SA s-a luat decizia de a se stopa achiziţia de echipamente de protecţia muncii până la stingerea completă a stocurilor. Ştiu sigur că problema stingerii stocurilor s-a pus la sfârşitului anului 2004, însă nu pot preciza ordinul de mărime sau volumul acestor stocuri.”
Traseul aşa-zisei sesizări verbale infirmă declaraţia inculpatului în ceea ce priveşte natura şi interesul real al consilierului prezidenţial CĂTĂLIN VOICU.
Astfel, inculpatul COROIU „i-a adus la cunoştinţă” despre aceste aspecte inculpatului ANDRONACHE PETRU, directorul comercial al SISE Moldova:
„Am simţit nevoia să fac referire la aceste întâlniri şi discuţii cu Voicu Cătălin, deoarece, urmare acestei sesizări a lui Voicu Cătălin, am avut discuţia cu Andronache Petru căruia i-am adus la cunoştinţă de sesizarea lui Voicu Cătălin (inclusiv i-am precizat numele acestuia) şi în acest context i-am atras atenţia ca pentru procedurile care se vor desfăşura la MOLDOVA să  respecte dispoziţiile legale adică legea achiziţiilor publice şi să nu discrimineze pe nimeni. Discuţia a fost una generală şi chiar dacă s-a făcut referire la Voicu Cătălin în nici un caz nu s-a făcut referire în mod concret la vreun furnizor indiferent de numele acestuia.”
Inculpatul COROIU NICOLAE nu a putut, însă, oferi o explicaţie rezonabilă cu privire la faptul că nu a transmis „sesizarea” lui VOICU CĂTĂLIN directorului SISE Moldova, ci unui subaltern al acestuia, respectiv directorul comercial ANDRONACHE PETRU.
Percepţia inculpatului ANDRONACHE PETRU cu privire la intervenţia de mai sus este redată în mod concret în declaraţia acestuia din data de 04.03.2013, în care arată (f.31-32, vol.2):
„Aşa cum am arătat şi reiterez, la sfârşitul verii anului 2004, directorul general al ELECTRICA SA, Coroiu Nicolae, m-a chemat în biroul său din Bucureşti unde mi-a adus la cunoştinţă că urmează să primesc mai multe produse fără a detalia însă furnizorul şi condiţiile în care se achiziţionează aceste produse. Mai târziu mi-am dat seama că este vorba de produsele furnizorului TECH SAFETY Tg.Jiu.
După această discuţie pe care am luat-o ca pe un ordin de serviciu, dat fiind faptul că venea de la directorul general al ELECTRICA SA iar eu eram un simplu director comercial la SISE Moldova, societate care nu avea personalitate juridică, la scurt timp m-am trezit cu un delegat al societăţii TECH SAFETY care s-a prezentat cu numele de „Măruţă” şi care mi-a comunicat că trebuie să-mi livreze mai multe echipamente de protecţie. Tot el mi-a spus văzându-mă destul de neîncrezător că dacă nu cred să dau telefon la Bucureşti, la directorul Coroiu, să verific şi să mă conving.
Am făcut acest lucru contactându-l prin secretariatul ELECTRICA SA pe directorul general Coroiu care mi-a confirmat că trebuie să primesc echipamentul acelui delegat.
Am perceput cererea directorului Coroiu ca un ordin de serviciu verbal în baza căruia să recepţionez în gestiunea SISE Moldova acele produse aduse de numitul Măruţă.”
Iniţiativa acestor achiziţii şi controlul asupra executării plăţilor, pe relaţia SISE Moldova – S.C. TECH SAFETY S.A., cade departe de orice dubiu în sarcina directorului general COROIU NICOLAE, singurul care, din punct de vedere administrativ, era în măsură să impună aceste achiziţii în cadrul ELECTRICA S.A., în condiţiile în care nu erau necesare şi încălcau procedurile legale.
Ulterior acestor dispoziţii, în flagrantă încălcare a legii, inculpatul ANDRONACHE PETRU s-a ocupat, la nivelul SISE Moldova, de preconstituirea acestor achiziţii.
În fapt, fără a exista o procedură de iniţiere măcar a achiziţiilor publice (anunţ de intenţie, cerere de oferte ş.a.), inculpatul ANDRONACHE PETRU „se trezea” cu reprezentanţii firmei S.C. TECH SAFETY S.A. la sediul SISE Moldova, în cele mai multe cazuri având produsele asupra lor.
Inculpatul ANDRONACHE PETRU organiza o procedură ad-hoc de achiziţie pentru a justifica intrarea în patrimoniu a acestor livrări de produse.
În acest sens, inculpatul îi contacta pe GRAPĂ TRAIAN (şef Serviciu Comercial), LIVINŢ PAULA (şef Serviciu Financiar) şi CRĂCIUN MIHAELA (secretară), cărora le solicita să semneze contractele şi notele de negociere, pe care le aducea deja redactate delegatul S.C. TECH SAFETY S.A., inculpatul MĂRUŢĂ ION DUMITRU.
Cu titlu exemplificativ, redăm pasaje din principalele declaraţii relevante:
În declaraţia din data de 03.04.2014, GRAPĂ TRAIAN a arătat (f.197-198, vol.2):
„La ora 17,30, după terminarea programului, veneau maşinile TECH SAFETY, descărcau marfa în depozit. Directorul comercial ANDRONACHE mă chema de acasă pe mine, pe doamna LIVINŢ, secretara CRĂCIUN MIHAELA, pentru a semna urgent facturile, pentru a fi transmise imediat la Bucureşti în vederea efectuării plăţii.
Contractele cu furnizorul se semnau în biroul lui ANDRONACHE PETRU. Acesta din urmă era cel care avea asupra lui aceste contracte.
Existau presiuni telefonice făcute de la Bucureşti pentru a semna de urgenţă toate actele şi a le transmite prin fax. Doamna LIVINŢ ştie mai bine cine făcea aceste presiuni.
L-am sesizat pe domnul ANDRONACHE PETRU asupra faptului că acest mod de a semna facturile pe toate poziţiile numai cu „pentru” nu pare a fi în regulă şi nu-mi dau seama cum cei de a ELECTRICA S.A. Bucureşti pot plăti facturile în acest mod. Mi-a rămas în minte răspunsul lui ANDRONACHE PETRU la întrebarea mea, respectiv „Nu-i treaba ta!”. Aşa răspundea tot timpul când îi ceream anumite detalii.
Nu înţeleg, de asemenea, de ce se accepta acest mod de lucru, respectiv TECH SAFETY venea tot timpul după orele de program, când directorul economic ADAM şi directorul general MĂRGHIDAN nu erau prezenţi în unitate deoarece făceau naveta de la Piatra Neamţ.”
În declaraţia din data de 04.03.2013, LIVINŢ PAULA a arătat (f.185-187, vol.2):
„Astfel, este adevărat că în perioada 2004-2005 am ocupat funcţia de şef serviciu financiar la SISE Moldova, având atribuţii pe viza CFP.
În această împrejurare mi s-a ordonat să semnez contractele cu furnizorul TECH SAFFETY pentru directorul economic Adam Vasile deşi m-am opus în mai multe rânduri să le semnez.
Aşa cum am arătat, posibil prin decembrie 2004, directorul comercial al SISE MOLDOVA, Andronache Petru, m-a chemat la el în birou şi a insistat să semnez contractul cu TECH SAFFETY. Am refuzat să fac acest lucru motivându-i că nu aveam delegare de atribuţii pentru a semna în numele lui Adam Vasile. Cu toate acestea el a mai insistat să semnez spunându-mi că dacă nu semnez îi raportează directorului SISE, Mărghidan Ion.
Precizez că dacă veţi verifica veţi vedea că aceste contracte cu TECH SAFFETY sunt singurele mele contracte semnate pentru Adam Vasile.
Văzând că nu doresc să semnez aceste contracte, a doua sau a treia zi de la refuzul meu (nu mai reţin exact) Andronache Petru m-a însoţit la directorul Mărghidan Ion, mai exact în biroul acestuia. Aici, Andronache Petru i s-a adresat lui Mărghidan Ion spunându-i că eu refuz să semnez contractul, la care Mărghidan Ion pe un ton imperativ mi-a spus, citez din memorie: „aici nu facem ce vrem, facem ce trebuie, problema trebuie rezolvată”. Am înţeles prin aceasta că trebuie să semnez contractele şi m-am conformat pentru că mi-era frică de repercusiuni pe linia muncii.
După ce am ieşit din birou m-am plâns la Andronache că există posibilitatea ca cineva să mă întrebe de această semnătură pe viitor, el însă m-a asigurat că dacă se va întâmpla acest lucru el va recunoaşte împrejurarea în care s-a întâmplat acest lucru.
După această discuţie am semnat toate contractele de care se face vorbire în învinuire cu acest furnizor. Semnăturile le dădeam în prezenţa lui Andronache Petru care atât pe mine cât şi pe Grapă Traian ne chema la el în birou ori de câte ori trebuiau să fie semnate contracte sau facturi.
Precizez că din discuţiile purtate cu Andronache Petru am înţeles că interesul în semnarea acestor contracte era la ELECTRICA SA, făcând referire indirectă la cei doi mari directori Chivulescu şi Coroiu.
Atât contractele cât şi facturile erau întocmite de furnizor.”
În declaraţia din data de 03.04.2014, LIVINŢ PAULA a arătat (f.182-183, vol.2):
„Aşa cum am arătat şi în declaraţiile anterioare, iniţial am refuzat să semnez aceste contracte pe considerentul că eu mă ocupam şi de viza CFP şi era incompatibilitate, însă ANDRONACHE PETRU m-a dus la directorul general MARGHIDAN, care mi-a spus că trebuie să semnez, neacceptând un refuz în acest sens. Atât MĂRGHIDAN, cât şi ANDRONACHE PETRU exercitau presiuni asupra mea să semnez. Lucrurile sunt greu de povestit pentru că se desfăşurau cu o rapiditate foarte mare. Delegatul de la TECH SAFETY, atunci când aducea marfa, avea asupra lui: factura, contractul şi nota de negociere. Presiunea consta în faptul că mi se cerea să semnez pe loc de către ANDRONACHE PETRU contractul şi aplicarea vizei CFP pe factură. GRAPĂ TRAIAN mă însoţea tot timpul şi punea viza de control a compartimentului de specialitate deoarece lucra la Direcţia comercială, sub conducerea lui ANDRONACHE PETRU. Când îi ceream detalii lui ANDRONACHE PETRU, acesta îţi închidea gura spunând, citez din memorie, „Nu este treaba ta!”.”
Inculpatul ANDRONACHE PETRU, în declaraţia din 04.03.2013, confirmă declaraţiile celor doi semnatari, recunoscând în fapt inexistenţa procedurilor, inexistenţa unor negocieri pentru stabilirea preţului de achiziţie (acesta fiind cel stabilit de furnizor) şi protecţia Centralei ELECTRICA S.A., prin directorul general COROIU NICOLAE (f.31-32, vol.2):
„Precizez că delegatul Măruţă avea asupra sa mai multe înscrisuri care erau nesemnate de vreun funcţionar din cadrul SISE Moldova, respectiv contractul de furnizare echipamente, o anexă la contract conţinând denumirea produsului, cantitatea şi preţul şi respectiv o notă de negociere, toate purtând aceeaşi dată.
Pentru că primisem ordine pe linie ierarhică de la directorul general Coroiu care fusese aprobat de şeful meu direct Mărghidan Ioan am înţeles să mă ocup de aceste proceduri de achiziţie. În acest sens, l-am chemat pe subalternul meu, şeful aprovizionării Grapă Traian căruia i-am cerut să verifice documentaţia şi să efectueze celelalte demersuri necesare recepţionării produselor de la furnizorul în cauză.
Altă documentaţie în afara celei aduse de delegatul Măruţă nu exista la SISE Moldova.
Pe cale de consecinţă eu personal am semnat aceste înscrisuri respectiv contractul, anexa şi notele de negociere la acestea ca şi locţiitor al directorului general Mărghidan Ioan semnând toate aceste documente „pentru” sub numele său. Semnătura pusă de mine pe toate cele trei înscrisuri are valoarea unei semnături de director general angajând patrimonial societatea.
Cu privire la preţul de achiziţie al produselor arăt că acesta era stabilit de furnizor fiind deja trecut în anexele pe care eu şi ceilalţi colegi le semnam.
Practic nu a existat o procedură propriu zisă de negociere cu furnizorul, acesta fiind impus de directorul general Coroiu cu agrementul directorului Mărghidan Ioan.
Începând din acel moment (ulterior discuţiei cu Coroiu) furnizorul a început să aducă produsele de fiecare dată mecanismul fiind acelaşi respectiv având asupra sa contractul, anexa, nota de negociere şi ulterior facturile care intrau în circuitul de avizare.
Colegii de pe circuit avizau pentru că ştiau de la mine şi de la directorul Mărghidan Ioan că este ordinul directorului general Coroiu ca SISE Moldova să recepţioneze aceste produse de la furnizorul TECH SAFETY.”
Protecţia pe care o asigura inculpatul COROIU NICOLAE în derularea şi continuarea mecanismului de acceptare a livrărilor de produse de la S.C. TECH SAFETY S.A. în condiţiile arătate mai sus nu era una de natură pasivă (manifestată prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau prin omisiunea exercitării atribuţiilor de control asupra subordonaţilor), ci era una pro-activă.
Astfel, pe cât de urgentă era procedura de recepţie a produselor şi întocmirea documentelor, pe atât de urgentă era acceptarea lor la plată, inclusiv de către ELECTRICA S.A.
Astfel, în perioada 13.08.2004 (data primului contract) – 19.07.2005 (data ultimei plăţi), S.C. TECH SAFETY S.A., pe acest modus operandi, a livrat către SISE Moldova echipamente de protecţie şi lucru în valoare totală de 176.101.003.100 ROL cu TVA (147.506.857.323 ROL fără TVA, respectiv 14.750.685,7323 RON fără TVA), echivalentul a 3.791.284 euro.
În fapt, pentru aceste produse, S.C. TECH SAFETY S.A. a emis următoarele facturi:
5049975/16.08......
Facturile au fost plătite de ELECTRICA S.A. – DISE: 12.003.211,94 RON; SISE Moldova: 3.449.150 RON; ELECTRICA SERV S.A.: 2.157.738,37 RON, emiţându-se următoarele ordine de plată:
- OP-uri emise de Electrica SA:
1140/18.....,
- OP-uri emise de SC Electrica SERV SA:
663/1.04.2005, 666/4.04.2005, 729/12.04.2005, 733/13.04.2005, 736/15.04.2005, 1123/19.07.2005
- OP-uri emise de SISE Moldova:
702/451/21.03.2005, 703/454/22.03.2005, 712/464/23.03.2005, 778/498/31.03.2005, 788/512/31.03.2005, 1026/753/29.04.2005, 1117/849/11.05.2005
Corespunzător acestor facturi şi plăţi, au fost identificate şi ridicate un număr de 84 contracte (ultimele şapte fiind depuse de lichidatorul CONSULTING COMPANY IPURL).
Toate cele 77 de contracte (aflate la dosarul cauzei) au fost redactate în mod unitar, cu următoarele caracteristici generale:
·        obiectul acestora este generic, respectiv echipament de protecţia muncii;
·        nu au valoare (preţ) şi unele dintre ele nu au termen de execuţie;
·        conţin o anexă în care sunt specificate sub formă de tabel sortimentele de produse, valoarea unitară a acestora şi cantitatea;
·        contractele poartă numere de înregistrare de la TECH SAFETY SA, o parte dintre acestea au înscrise olograf numere de înregistrare de la SISE Moldova cu precizarea că toate contractele încheiate într-o zi (între 2 şi 5 contracte) sunt înregistrate sub acelaşi număr. Ex: contractele 44, 43 şi 42, toate din data de 23.09.2004 sunt înregistrate la SISE Moldova sub nr. 686/23.09.2004;
·        au ataşate câte o notă de negociere care are aceeaşi dată cu cea a încheierii contractului cu precizarea că există o serie de note înregistrate din eroare sub aceleaşi numere deşi fac trimitere la contracte diferite;
·        deşi sunt intitulate note de negociere, nu există proba scrisă a negocierii propriu zise, altfel spus nu se menţionează care a fost preţul oferit, valoarea negociată etc.;
·        notele de negociere poartă antetul firmei furnizoare, respectiv TECH SAFETY SA Tg. Jiu.
Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei au rezultat următoarele:
A.În perioada 13.08.2004 – 29.11.2004 au fost încheiate 38 de contracte, în valoare totală de 52.897.680.000 ROL fără TVA, reprezentând 1.296.054 euro, cu precizarea că aferent acestor contracte au fost facturate produse în valoare de totală de 92.303.370.000 ROL fără TVA, reprezentând 1.913.659 euro.
Contractele sunt numerotate de la 18 la 70 (dar nu au numere succesive), SISE Moldova este reprezentată în contracte, anexe şi note de negociere de către Mărghidan Ion - director, Andronache Petru – director comercial şi Adam Vasile – director economic, dar semnatarii reali ai acestora sunt Andronache Petru care a semnat pentru director, Livinţ Paula –şef serviciu financiar care a semnat pentru directorul economic şi Grapă Traian - şef serviciu comercial, care a semnat pentru directorul comercial.
Potrivit constatării tehnico – ştiinţifice de natură financiar - contabilă, valoarea produselor achiziţionate, grupate pe codurile din Clasificaţia CPSA, depăşeşte pragul valoric de 40.000 euro prevăzut în art. 13 din OUG 60/2001, care obligă achizitorul să organizeze procedura de licitaţie publică.
De asemenea, în cazul sortimentului mănuşi electroizolante (cu un alt cod CPSA şi cu o valoare totală de achiziţie de 14.625 euro), SISE Electrica Moldova avea obligaţia de a organiza procedura cererii de oferte.
S-a mai constatat, de asemenea, că TECH SAFETY SA a facturat iar SISE Moldova a recepţionat şi acceptat la plată şapte europubele în valoare de 15.498.000         RON, exclusiv TVA, deşi acestea nu au făcut obiectul niciunui contract sau comandă.
Aşa cum am arătat SISE Moldova a comunicat că nu deţine dosare de achiziţie cu privire la aceste contracte iar din cercetări a rezultat că au fost încheiate prin atribuire directă.
B. În perioada 10-21decembrie 2004 au fost încheiate 29 contracte, în valoare totală de 42.459.598.000 ROL fără TVA, reprezentând 1.089.717 euro aferent cărora s-au facturat produse în valoare de 42.466.917.328 ROL fără TVA, reprezentând 1.164.486 euro.
Contractele sunt numerotate de la 72/1 la 94, dar nu cu numere succesive cu precizarea că unele dintre ele sunt dublate, de genul 74, 74/1, 75, 75/1, etc. și sunt semnate doar de Andronache Petru și Livinț Paula din partea autorității contractante.
Obiectul acestor contracte este reprezentat tot de furnizarea de echipament de protecție şi ponderea cea mai mare o reprezintă livrarea de sisteme de protecţie pentru lucrul la înălţime – (valoarea acestora fiind de 485.546 euro din 1.164.486 euro – valoarea totală a livrărilor)
Produsele contractate în decembrie 2004 au fost livrate în perioada 18-28 martie 2005 iar imediat după încheierea livrărilor a fost încheiată o nouă serie de contracte, prezentate la punctul C.
C.  În perioada 30.03.2005 - 26.04.2005 au fost încheiate 10 contracte în valoare de 12.736.570.000 ROL fără TVA, reprezentând 349.273 euro numerotate de la 6 la 37 (dar nu cu numere succesive). În acest caz nu au fost diferenţe între cantitatea contractată şi cea livrată.
D. Un număr de şapte contracte priveşte perioada 07.04.2005 – 18.07.2005: 17/07.04.2005, 21/08.04.2005, 28/12.04.2005, 29 şi 31/13.04.2005, 36/25.04.2005, 57/18.07.2005, contracte care, însă, nu au produs efecte juridice deoarece produsele nu au mai fost recepţionate, fiind lăsate în custodie şi ulterior restituite, fără a fi plătite.
Contractele sunt semnate din partea SISE Moldova de directorul comercial Andronache Petru şi şeful serviciului financiar Livinţ Paula.
În cazul contractelor prevăzute la lit. A, livrările au fost haotice iar plăţile au fost generice cu sume rotunde (de genul 2 mld., 3 mld.), făcând imposibilă încrucişarea plăţilor cu facturile emise.
Contractele prevăzute la literele B şi C au fost derulate (livrare şi plată) în anul 2005 şi a fost emisă câte o factură aferentă fiecărui contract, în care au fost respectate sortimentele de produse contractate, cantitatea şi valoarea.
Deşi contractele menționate la lit. B. au fost încheiate în anul 2004, de către SISE Moldova ca sucursală în cadrul Electrica SA, plăţile aferente acestor contracte au fost efectuate de SISE Moldova şi Electrica Serv SA, având în vedere reorganizarea intervenită în martie 2005.
Nici în cazul acestor contracte nu a fost organizată vreo procedură de achiziţie publică, deşi valoarea bunurilor achiziţionate, grupate pe coduri CPSA depăşeşte pragul valoric impus de OUG 60/2001 pentru atribuirea directă.
Aşa cum am precizat mai sus, au fost încheiate între două şi cinci contracte pe zi, fiecare livrare fiind urmată de noi contracte, aspecte care au condus la cumpărarea de echipament, total nejustificat, aceasta în condiţiile în care la sfârşitul anului 2004 deja existau pe stoc cantităţi uriaşe de echipament.
În acest sens exemplificăm:
Reper
Stoc SISE la 10.12.2004
Stoc SISE
la 21.12.2004
Recepţie martie – aprilie 2005
Stoc la 08.11.2012
Centură complexă
1.211 buc.
1.308 buc.
971 buc.
1.764 buc.
Semimască filtrantă
2.545 buc.
2.645 buc.
2.250 buc.
4.850 buc
Bretele reflectorizante
2.125 buc.
2.425 buc.
650 buc.
1.594 buc.
Veste avertizoare
3.713 buc.
4.013 buc.
2.180 buc.
4 buc.
După cum se poate constata din actele aflate la dosar, stocurile de echipament de protecţie şi de lucru achiziţionate în 2004-2005 de la TECH SAFETY SA nu au fost epuizate nici până la data de 08.11.2012, aşa cum rezultă din adresa nr. 9900/28568/29.11.2012 – stocul fiind fără mişcare.
Relevant pentru dosarul în cauză este adaosul comercial pe care l-a practicat furnizorul în relaţia comercială cu SISE Moldova, respectiv într-un procent cuprins între 2,0% şi 2.490,93%.
Autoritatea contractantă nu făcut o estimare a valorii contractului de achiziţie publică în concordanţă cu preţurile practicate în mod curent pe piaţă, nu a aplicat o procedură corectă de alegere a unui furnizor care să prezinte o ofertă cât mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, a acceptat, recepţionat şi plătit produse impuse de furnizor, astfel că toţi aceşti factori au permis ca TECH SAFETY SA să livreze bunuri prin practicarea acestor adaosuri comerciale.
Potrivit analizei efectuate de specialiştii DNA – şi prezentată pe larg în raportul de constatare - adaosurile au fost practicate în mod aleatoriu, astfel pentru acelaşi produs, de la o factură la alta, adaosul diferă în mod substanţial. În acest sens, au fost exemplificate următoarele:
·        centurile de poziţionare AK 01 au avut adaos de 13,89% dar şi de 178,3%:
·        centurile complexe au avut adaosuri de 2,50%, 5,13%, 48,9% sau 103%;
·        salopetele au avut un adaos de 494% sau 832%, etc.
De asemenea, au fost identificate şi produse la care preţul de vânzare practicat este mai mare chiar de zeci de ori faţă de preţul de aprovizionare, cum ar fi cazul antifoanelor interne – adaos de 1.722,5% sau vestele reflectorizante – adaos de 2.490%.
Comparativ cu preţurile de achiziţie pentru produse similare practicate în relaţiile cu furnizorii desemnaţi în urma procedurilor de achiziţie centralizată prin BRM desfăşurată în perioada iulie – august 2014, situaţia se prezintă astfel:
REPER
Preţ achiziţie BRM
Preţ achiziţie SISE
Moldova
Încălţăminte termorezistentă/
Bocanci protecţie
620.494,5 lei/per
1.480.000 lei/per
Cască protecţie
119.811,17 lei/buc.
425.000 lei/buc
Şubă îmblănită
3.304.347,8 lei/buc.
6.850.000 lei/buc.
Manta impermeabilă cu glugă/pelerină de ploaie
625.372 lei/buc sau 630.391 lei/buc
1.500.000 lei/buc.
Consecinţa neaplicării corespunzătoare a prevederilor legale în domeniu (OUG 60/2001, HG 461/2001 şi Procedura operaţională 1987/2004) a fost achitarea de către Electrica SA, respectiv Electrica Serv SA a diferenţei de preţ în valoare totală de 52.848.928.279 ROL, echivalent cu 1.391.339 euro, pentru produsele livrate la SISE Moldova, care reprezintă prejudiciul, cu următoarea structură:
·        490.772 euro (19.892.470.000 ROL) aferent contractelor încheiate în august-noiembrie 2004;
·        691.969. euro (25.355.618.002 ROL) aferent contractelor încheiate în decembrie 2004;
·        208.598 euro (7.600.840.277 ROL) aferent contractelor încheiate în 2005.
Se impune precizarea că suma de 490.772 euro reprezentând diferenţa dintre preţul de cumpărare şi preţul de revânzare practicat de TECH SAFETY SA (pentru contractele prevăzute la lit.A) a fost calculată de specialiştii DNA doar pentru 80 dintre reperele de produse achiziţionate în august 2004, întrucât doar pentru acestea s-a reuşit identificarea exactă a produselor pentru compararea preţurilor. Pentru produsele la care nu s-a identificat cu exactitate corespondentul nu s-a calculat diferenţa (adaosul comercial practicat) astfel că în realitate paguba cauzată este mai mare dar în dosar a fost reţinută doar valoarea de 490.772 euro ca fiind certă.
Valoarea totală a plăţilor efectuate către TECH SAFETY SA pentru produsele livrate la SISE Moldova a fost de 17.610.100,31 RON (176.101.003.100 ROL cu TVA), ordonatori fiind:
·        Electrica SA – DISE – 12.003.211,94 RON
·        SISE Moldova – 3.449.150,00 RON
- Electrica Serv SA – 2.157.738,37 RON.
*
Cu privire la contextul în care au fost efectuate aceste plăţi, din depoziţiile inculpaţilor  / suspecţilor, respectiv martorilor audiaţi, au rezultat următoarele:
Aşa cum am arătat, plăţile au fost efectuate în principal de ELECTRICA SA - DISE care a emis ordine de plată în valoare de 12.003.211,94 RON din totalul sumei de 17.610.100,31 RON achitată către TECH SAFETY SA pentru produsele livrate la SISE Moldova.
Este de remarcat faptul că toate ordinele de plată emise de Electrica SA poartă menţiunea „plată urgentă”.
De altfel, plăţile au fost efectuate la câteva zile după primirea facturii de livrare – în principal de către Electrica SA şi în câteva situaţii de către SISE Moldova.
Ordinele de plată sunt semnate de Coroiu Nicolae şi Chivulescu Constantin sau înlocuitorii acestora, respectiv Stan Corneliu şi Bute Ani pentru plăţile efectuate de Electrica SA – până la înfiinţarea Electrica Serv, (ulterior derularea acestor achiziţii fiind preluate de aceasta), respectiv de Andronache Petru şi Adam Vasile pentru plăţile făcute de SISE Moldova.
Din cercetările efectuate a rezultat că urgenţa plăţilor este total nejustificată, aceasta în condiţiile în care Electrica SA înregistra datorii (mai exact sume de plată ajunse la termenul scadent sau deja aflate în întârziere) către alţi furnizori iar achiziţiile de echipament continuau fără existenţa vreunei necesităţi.
Astfel, luând în considerare faptul că Electrica SA nu înregistra practic datorii către TECH SAFETY SA deoarece toate facturile au fost plătite înainte de termenul scadent, s-au solicitat Electrica SA toate înscrisurile privind dispoziţiile cu privire la plăţi şi mai ales cele privind prioritizarea acestora.
Din documentele puse la dispoziţie şi din declaraţiile celor implicaţi a rezultat că procedura era următoarea:
·        Marin Emilia sau Iordăchescu Alina (salariaţi în cadrul Direcţiei Finanţe Patrimoniu) întocmeau zilnic, situaţiile cu furnizorii neachitaţi precum şi situaţia încasărilor, care erau prezentate directorului general Coroiu Nicolae de către directorul finanţe patrimoniu Chivulescu Constantin;
·        în baza acestor situaţii, directorul general Coroiu Nicolae stabilea beneficiarii plăţilor şi valoarea acestora;
·        conform dispoziţiilor verbale (uneori însoţite de menţiuni olografe pe situaţiile prezentate) se întocmeau ordinele de plată. Toate ordinele de plată emise de Electrica SA sunt completate de către Marin Emilia.
În context trebuie precizat că toţi salariaţii Electrica SA cu atribuţii în domeniul plăţilor au declarat că întrucât sucursalele de întreţinere erau în subordinea DISE, inclusiv plăţile se făceau din contul DISE.
Afirmaţia este relativ corectă în sensul că într-adevăr plăţile nu se făceau direct din contul curent al Electrica SA ci dintr-un subcont al acesteia creat pentru DISE. Pe de altă parte acest subcont era alimentat tot din dispoziţia directorului general al Electrica SA cu sume repartizate pentru plata furnizorilor sucursalelor de întreţinere iar dreptul de semnătură era deţinut de aceleaşi persoane, respectiv prima semnătura – Coroiu Nicolae sau Stan Corneliu iar a doua semnătură Chivulescu Constantin sau Bute Ani.
Astfel, directorului general îi erau prezentate situaţiile de încasări şi plăţi ale Electrica SA, prin urmare, în mod tehnic, directorul general ar fi putut să cunoască doar situaţia privind plăţile directe ale Electrica SA – printre acestea fiind şi DISE dar nu şi situaţia furnizorilor DISE.
Pe situaţiile aflate la dosar (care se întocmeau şi se prezentau directorului general) apar menţiuni olografe de repartizare de diferite sume de bani către DISE, după care urmau să fie defalcate si plătite către furnizori, aşa cum rezultă din situaţia zilnică de încasări şi plăţi (practic extrasul cu rulajul subcontului Electrica DISE pentru perioada 2004-2005).
Martorul Marin Emilia Elena – la acea dată salariat în cadrul Electrica SA - Direcţia Finanţe Patrimoniu, în prezent director economic la Electrica SA, a declarat că toate ordinele de plată către TECH SAFETY SA au fost completate de ea în baza dispoziţiilor primite de la Chivulescu Constantin iar acesta, la rândul sau a precizat că toate plăţile, inclusiv către TECH SAFETY, erau dispuse personal de Coroiu Nicolae. De altfel, Chivulescu a declarat că acesta este şi modul în care a aflat despre existenţa acestui furnizor, cu ocazia primei plăţi când Coroiu Nicolae a dispus plata către acest furnizor, „motivat de faptul că i s-a reclamat că acest furnizor are sume de încasat şi nu i se plătesc” (f.129-131, vol.2).
Faptul că TECH SAFETY SA nu se afla pe lista furnizorilor care trebuiau achitaţi dar cu toate acestea Coroiu Nicolae a dispus plata – în regim de urgenţă – către acest furnizor demonstrează în mod evident că directorul general avea cunoştinţă despre existenţa relaţiei comerciale cu această societate şi mai ales cunoştea care era valoarea livrărilor, respectiv a plăţilor care trebuiau efectuate.
Aceste aspecte se coroborează cu:
- declaraţiile lui Andronache Petru care a precizat că i s-a solicitat personal de către Coroiu Nicolae să-l anunţe despre fiecare livrare în parte (f.30-63, vol.2);
- declaraţiile lui Livinţ Paula care a precizat că era sunată de către Iordăchescu Alina pentru transmiterea urgentă a facturilor de livrare în vederea efectuării plăţii (f.178-193, vol.3);
- declaraţiile lui Iordăchescu Alina care a precizat că primea dispoziţie verbală de efectuare a plăţii fără a fi însă în posesia facturii cu vizele necesare pentru efectuarea plăţii şi prin urmare lua legătura cu colegii din teritoriu în acest sens (f.194-200, vol.3).
O declaraţie similară a dat şi Bute Ani – director economic adjunct, care a menţionat că dispoziţiile privind plăţile erau transmise de Coroiu Nicolae – prin intermediul lui Chivulescu Constantin. (f.163-167, vol.3)
Având în vedere achiziţia permanentă de echipament de protecţie şi lucru, la începutul anului 2005, Andronache Petru l-a informat pe Coroiu Nicolae despre cantităţile foarte mari de produse de acest gen, pe care SISE Moldova le înregistra pe stoc.
În acest sens, Andronache Petru a depus la dosarul cauzei o adresă din data de 07.01.2005 înregistrată sub nr.71 (ştampila de înregistrare este ilizibilă) semnată de inculpat în calitate de director comercial, în atenţia directorului DISE Stan Corneliu, prin care comunică situaţia cantitativă a echipamentelor aflate pe stoc. Andronache Petru a declarat că a purtat în acest sens o discuţie cu Coroiu Nicolae iar acesta l-a desemnat pe Ocnaşu Cristinel – director Direcţia Resurse Umane să se ocupe de această problemă.
Martorul Ocnaşu Cristinel a confirmat aspectele declarate de Andronache Petru şi a precizat că a încercat împreună cu directorul DISE - Stan Corneliu să repartizeze stocul de materiale, aflat în cantităţi peste necesar la SISE Moldova, către celelalte sucursale de întreţinere şi servicii fără a şti însă care a fost finalitatea acestei activităţi. De asemenea, fiind întrebat, martorul a declarat că din câte cunoaşte, „contractele de achiziţie trebuiau aprobate de directorul DISE”.
Prin urmare, la data de 24.01.2005, directorul general al ELECTRICA SA – Coroiu Nicolae a dispus prin adresa nr.9900-1728, transmisă către toate filiale de distribuţie şi toate sucursalele de întreţinere, următoarele (f.238, vol.10):
„În vederea reducerii stocurilor ….
1. nu se vor demara achiziţii pentru produsele/materialele ce se găsesc în stocurile SDFEE/SISE….
2. toate achiziţiile organizate de SISE/AISE vor fi efectuate numai după aprobarea conducerii SC ELECTRICA SA – director general Nicolae Coroiu, respectiv DISE – director Corneliu Stan şi director economic Ani Bute. Aprobarea va fi acordată numai după consultarea stocurilor SISE de către DISE.”
În plus, aşa cum am arătat, inc. Coroiu Nicolae l-a informat şi pe Voicu Cătălin despre decizia de sistare a oricăror achiziţii.
Inculpatul COROIU NICOLAE a încercat prin această adresă (singulară ca demers şi formală) crearea unei aparenţe de bună administrare şi gestionare a patrimoniului. Actul trebuie interpretat şi în contextul intrării în vigoarea la scurt timp a divizării ELECTRICA S.A. şi înfiinţării ELECTRICA SERV S.A.
Acţionând în logica activităţii infracţionale, inculpatul COROIU NICOLAE l-a informat pe inculpatul VOICU CĂTĂLIN despre aceste aspecte, astfel cum rezultă din declaraţia acestuia din data de 14.03.2013:
„Ştiu sigur însă că într-una din discuţiile pe care le-am avut cu Cătălin Voicu l-am informat despre faptul că la nivelul conducerii ELECTRICA SA s-a luat decizia de a se stopa achiziţia de echipamente de protecţia muncii până la stingerea completă a stocurilor. Ştiu sigur că problema stingerii stocurilor s-a pus la sfârşitului anului 2004, însă nu pot preciza ordinul de mărime  sau volumul acestor stocuri.”
În completarea dispoziţiilor transmise de Ocnaşu Cristinel şi Stan Corneliu pentru redistribuirea stocurilor

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.