DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

EXCLUSIV RAPORT - Bercea Mondial, 22 de dosare: Aventurile complete ale lui Sandu Anghel

dosar justitie
ro va prezinta Raportul integral al Inspecţiei Judiciare privind dosarele lui Anghel Sandu din 2006 si pana in prezent, aflate la Parchet, DNA si DIICOT:  Nr. 3131/IJ/784/DIP/2014 RAPORT DE CONTROL A.         DATE  GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONTROLULUI Prin Ordinul nr. 47 din data de 18 iulie 2014, inspectorul şef adjunct al Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii nr. 479 din 17.07.2014 a Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, efectuarea unei verificări potrivit competenţelor conferite de lege, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, Serviciul Teritorial Craiova şi Biroul Teritorial Olt ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi la Serviciul Teritorial Craiova al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cauzele privind pe Anghel Sandu, instrumentate în perioada 2006 - la zi. Controlul a vizat respectarea normelor de procedură în efectuarea urmăririi penale sau a supravegherii cercetărilor penale în cauzele privindu-l pe Anghel Sandu, înregistrate şi soluţionate în perioada 2006 – la zi, inclusiv din perspectiva respectării termenelor rezonabile, precum şi efectuarea unei analize a modalităţilor de sesizare în aceste cauze. Controlul a fost efectuat de inspectorii judiciari  …, în perioada 21 iulie – 25 iulie 2014 şi s-a desfăşurat după cum urmează: 1. s-a solicitat fiecărei unităţi dintre cele enumerate, o situaţie statistică cu privire la dosarele soluţionate în perioada 2006 – la zi, din cele care fac obiectul controlului; 2. au fost verificate dosarele din perspectiva celor dispuse; 3. s-au solicitat copii ale înscrisurilor relevante pentru prezentul raport de control; 4. a fost analizată modalitatea de sesizare în toate cauzele supuse controlului, inclusiv din perspectiva identităţii de obiect dintre procesul verbal de sesizare din oficiu şi informaţiile primite de la organe specializate în culegerea de informaţii, unde a fost cazul; La efectuarea controlului au fost avute în vedere: - Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1027/15.11.2012; - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; - Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; - dispoziţiile înscrise în Codul de procedură penală, aplicabil la momentul instrumentării şi soluţionării fiecărei cauze; - Ordinul nr. 80 din 20.05.2004 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind clasarea la dosar a actelor procedurale întocmite în cursul urmăririi penale. B.ASPECTELE  ŞI DEFICIENŢELE CONSTATATE I. Modalitatea în care procurorii au aplicat normele procedurale in efectuarea urmăririi penale sau a supravegherii cercetării penale 1.Datele statistice privind cauzele penale in care a fost cercetat Sandu Anghel Potrivit situaţiilor prezentate, datele statistice privind cauzele soluţionate în perioada 2006 - la zi, în care au fost efectuate cercetări faţă de Anghel Sandu, se prezintă astfel: Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt – 8 dosare, respectiv: dos. nr.  /PA/2007, dos. nr.  /P/2008, dos. nr.  /P/2008, dos. nr.  /P/2010, dos. nr.  /P/2010, dos. nr.  /PA/2011,  /PA/2011, dos. nr.  /P/2009. Serviciul Teritorial Craiova/DIICOT – 2 dosare, respectiv: dos. nr.   /D/P/2010 şi dos. nr.  /D/P/2013. Biroul Teritorial OLT/DIICOT – 8 dosare, respectiv: dos. nr.  /D/P/2005, dos. nr.  /D/P/2006, dos. nr.  /D/P/2008, dos. nr.  /D/P/2010, dos. nr.  /D/P/2010, dos. nr.  /D/P/2011, dos. nr.  /D/P/2011, dos. nr.  /D/P/2013. Serviciul Teritorial Craiova/DNA – 4 dosare, respectiv: dos. nr.  /P/2010, dos. nr.  /P/2010, dos. nr.  /P/2013, dos. nr.  /P/2013. 2.Analiza cauzelor penale din perspectiva respectării de către procurori a normelor procedurale PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL OLT 1. Dosarul nr.   /PA/2007 - sesizare din oficiu a Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, din data de …, cu privire la săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 254 şi art. 257 Cod penal, de către Anghel Sandu şi M.T., acesta din urmă având calitatea de primar al oraşului D.O., fapte comise în perioada …, constând în aceea că, în schimbul obţinerii unui „acord de funcţionare” în vederea desfăşurării activităţii de „bufet şi alimentaţie publică” pentru punctul de lucru situat în D. O.  al SC … SRL, administratorul Anghel Sandu i-a oferit lui M. R. M. D. un laptop, pe care l-a achiziţionat cu suma de … lei, deşi pe chitanţa ce însoţeşte factura este menţionat ca şi cumpărător Primăria Oraşului D. O. Au fost administrate următoarele acte premergătoare urmăririi penale: - la datele de 25.10.2007 şi de 31.11.2007    au fost audiaţi făptuitorii Anghel Sandu şi M. R., în prezenta avocatului - la datele de  07.09.2007, 24.10.2007, 06.09.2007, 21.11.2007, 20.11.2007, 01.11.2007 au fost audiaţi martori de către organele de poliţie şi procuror - documente care privesc achiziţionarea obiectului despre care s-a considerat că a fost dat drept mită - acte ridicate de la Consiliul Local D.O., (fişe atribuţii, proces-verbal de şedinţă, cerere formulată de SC … SRL la Primăria D. O., documente ridicate de la Oficiul Registrului Comerţului, privind SC … SRL) - procese verbal de constatare întocmite la data de 17.01.2008  de către Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului OLT - documente ridicate de la Consiliul Local D.-O. - citaţii emise în cursul anilor 2007-2008 - plan de ancheta întocmit de procurorul de caz Prin rezoluţia nr. …/PA/2007 din …. s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de M.R. M. D. cercetat pentru infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 245 Cod penal şi Anghel Sandu cercetat pentru infracţiunea de dare de mită, prev. de art. 255 Cod penal, întrucât faptele nu întrunesc elementele constitutive ale acestor infracţiuni. În motivarea rezoluţiei, s-a avut în vedere că deşi exista certitudinea livrării şi achitării în numerar a unui laptop pe numele primăriei D. O., plată ce nu a fost înregistrată ca fiind făcută din casieria primăriei, totuşi nu există indicii certe cu privire la persoana care a făcut plata şi la înţelegerea dintre aceasta şi primar. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei. 2.Dosarul nr. …/P/2008 Sesizarea din data de 12.03.2008 formulată de Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, în care sunt descrise operaţiuni suspecte efectuate de persoana fizică Anghel Sandu, în perioada … în sensul că SC … SRL a încasat prin virament de la diverse societăţi comerciale suma totală de … ron. În aceeaşi perioadă, Anghel Sandu asociat şi administrator la SC … SRL a efectuat tranzacţii în valoare totală de … ron din contul SC … SRL şi depuneri în contul SC … SRL, în valoare de … ron. În cursul actelor premergătoare, la dosarul cauzei s-a ataşat ordonanţa nr. …/P/D/2005 din   a Biroului Teritorial Olt - DIICOT, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului Anghel Sandu pentru infracţiunea de spălare de bani, copie raport de expertiză contabilă ataşat la dosarul nr. …/P/D/2005. Prin rezoluţia nr. …/P/20087 din … s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Anghel Sandu, pentru art. 23 din Legea nr. 565/2002 şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005, cu motivarea că aceleaşi fapte au făcut obiectul dosarului nr. …/P/D/2005 al Biroului Teritorial Olt – DIICOT. Din lecturarea celor două soluţii de netrimitere în judecată nu se constată elemente care să conducă la concluzia identităţii de obiect, cele două cauze penale având ca obiect tranzacţii efectuate în conturi ale unor societăţi comerciale diferite de la o cauză la alta. Cu privire la acest dosar, există presupunerea rezonabilă că nu au fost administrate toate mijloacele de probă necesare pentru stabilirea obiectului cauzei, soluţia bazându-se pe o prezumţie de identitate de obiect, care însă nu rezultă din actele dosarului.   3.Dosarul nr. …/P/2008 Sesizare din oficiu din16.07.2008, în baza unor informaţii furnizate de  structurile specializate, cu privire la faptul că în perioada 2007-2008, direct sau prin interpuşi, Anghel Sandu a derulat mai multe tranzacţii comerciale ilegale, cu autoturisme noi, faptă ce constituie infracţiunea prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal. În cauză au fost administrate următoarele acte premergătoare urmăririi penale: - declaraţie olografă Anghel Sandu, dată la politie, la data de 09.03.2009 - declaraţii martori la politie din 04.03.2009 şi 09.03.2009 - adrese răspuns la solicitările organelor de poliţie adresate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Primăria oraş D.O., Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, copii facturi fiscale - copii ordine de plată şi extrase cont, facturi, copii cărţi de identitate auto, copie decont de impunere TVA - formular 300, pentru lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2007 şi ianuarie-august 2008, - copii registru jurnal pentru vânzari/cumpărări, - balanţe lunare de verificare a conturilor, - adresa răspuns emisă de SC … SRL  cu fişa analitică a SC … … SRL, - act constitutiv şi contract SC … SRL, Prin rezoluţia nr. …/P/2008 din 10.04.2009 s-a dispus confirmarea propunerii de neîncepere a urmăririi penale, reţinându-se că societăţile nu au solicitat restituiri de TVA în urma unor tranzacţii ilegale, ci au derulat relaţii comerciale legale, au înregistrat facturile de achiziţie în jurnalele de cumpărări şi facturile de vânzare în jurnalele de vânzări, astfel încât s-a apreciat că faptele nu există. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   4.Dosarul nr. …/P/2010 Prin plângerea penală din 14.07.2010 s-a sesizat săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 20 rap. la art. 197 pct. 2 lit. b1 Cod penal, şi art. 189 pct. 2 Cod penal, faţă de Anghel Sandu, constând în aceea că, la data de 10.07.2010  ar fi constrâns-o pe minora A.F. să urce în autoturismul său şi ar fi încercat, prin ameninţare, să întreţină acte sexuale cu aceasta. În cauză au fost administrate următoarele acte premergătoare urmăririi penale: - declaraţie victimă şi declaraţie reprezentant legal dată la 23.07.2010   la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt - declaraţie Anghel Sandu din data de 23.07.2010 la IPJ Olt . Prin ordonanţa nr. …/P/2010 din 06.08.2010, s-a dispus neînceperea urmăririi penale, disjungerea şi declinarea cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria C., în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 189 alin. 1,2 Cod penal, reţinându-se că, pe parcursul cercetărilor, atât A.F. cât şi reprezentantul său legal A. G., au revenit asupra celor sesizate în plângere, declarând că aspectele reclamate în plângerea penală nu sunt reale. Se constată că procurorul care a dispus soluţia de declinare a cauzei, deşi a reţinut că faptele iniţial reclamate nu au fost săvârşite, nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 34 lit. a şi 35 din Codul de procedură penală anterior, referitoare la competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate, dispunând declinarea, deşi toate faptele sunt  indivizibile.   5.Dosarul nr. …/P/2010 Prin plângerea penală înregistrată la Politia oraş D.O., numita A. I., reprezentant legal al minorei A. O., a sesizat săvârşirea infracţiunilor prev. de art.  20 rap. la art. 197 Cod penal şi art. 189 Cod penal, de către Anghel Sandu, constând în aceea că în ziua de 13.07.2010, fără acordul acesteia, a transportat minora cu autoturismul personal, încercând să întreţină cu aceasta un raport sexual. În cauză au fost administrate următoarele acte premergătoare urmăririi penale: - declaraţie parte vătămată dată la organele de politie - reaudiere parte vătămată, de către organele de politie, la datele de 13.07.2010 şi  07.03.2011 , în prezenţa apărătorului şi a reprezentantului legal - certificat medico-legal - proces-verbal de cercetare la fata locului - declaraţie făptuitor dată la organele de politie - declaraţii martori, date la organele de politie. Prin rezoluţia nr. ../P/2010 din 03.05.2011, s-a confirmat propunerea organelor de poliţie de a nu se începe urmărirea penala faţă de Anghel Sandu, reţinându-se faptul că în cursul cercetărilor, minora, în prezenţa mamei sale a arătat că faptele reclamate nu sunt reale. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   6.Dosarul nr. …/PA/2011 Prin procesul verbal de sesizare din oficiu din 01.03.2011, întocmit de procurorul I. E. ca urmare a afirmaţiilor făcute de Anghel Sandu în cadrul anchetei efectuate în dosarul nr. …/P/2011, în sensul că nu ştie să scrie sau să citească, iar permisul de conducere auto l-a obţinut în cursul anului 1990 prin mituirea examinatorului, al cărui nume nu şi-l aminteşte. În cauză au fost administrate următoarele acte premergătoare urmăririi penale: - declaraţie olografă făptuitor, din data de 07.03.2011, în prezenţa apărătorului - relaţii de la IPJ Olt cu privire la obţinerea permisului de conducere de către Anghel Sandu, prin care s-a comunicat că documentele privind obţinerea permiselor auto au termen de păstrare de 5 ani, iar cele solicitate au fost distruse, împlinindu-se termenul de păstrare. - fişa persoanei de la Evidenţa Populaţiei Prin rezoluţia din data de 13.03.2011 procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Anghel Sandu şi membrii comisiei de examinare rămaşi neidentificaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 254 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea 78/2000, respectiv art. 255 rap. la art. 7 alin. 1 din Legea 78/2000 întrucât în cauză a intervenit prescripţia răspunderii penale. Totodată, a sesizat Tribunalul Olt – Secţia Contencios Administrativ, cu anularea permisului de conducere auto aparţinând lui Anghel Sandu, întrucât a fost obţinut prin fapte de corupţie. Prin sentinţa penală nr. … din 08.07.2011 a Tribunalului Olt, s-a admis plângerea formulată de Anghel Sandu împotriva rezoluţiei din 13.03.2011, iar prin rezoluţia din data de 04.11.2011 s-a dispus neînceperea urmăririi penale, cu privire la aceleaşi fapte. Prin sentinţa nr. … din 03.04.2012 a Tribunalului Olt, s-a respins sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în contradictoriu cu Serviciul Public Comunitar, Permise de Conducere şi Înmatriculări Auto Olt. Se impune precizarea că era evident, încă de la momentul sesizării din oficiu că răspunderea penală pentru fapta la care se referă sesizarea era prescrisă; de altfel, se mai observă că, la pct. 2 al dispozitivului rezoluţiei …/PA/2007, s-a solicitat anularea permisului de conducere întrucât acesta ar fi fost obţinut prin fapte de corupţie, împrejurare ce nu a fost dovedită de către procuror.   7.Dosarul nr. …/PA/2011 Prin sesizarea din oficiu din 11.10.2011 întocmită ca urmare a informaţiilor furnizate de structuri informative, s-a reţinut că în cursul anului 2005, medicul   B. S.C. ar fi eliberat o adeverinţă cu privire la faptul că Anghel Sandu a fost pacientul Spitalului de Psihiatrie S.G., în urmă cu circa 20 ani, obţinând un act medical care atesta faptul că acesta ar suferi de afecţiuni psihice; în cursul anului 2006 medicul a achiziţionat de la Anghel Sandu două suprafeţe de teren alăturate, iar în cursul anului 2009 medicul le-a vândut soţiei lui Anghel Sandu, cu un preţ mai mare decât cel de achiziţie, ceea ce ar constitui indicii pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 254 Cod penal şi 289 Cod penal în cazul lui B. S. şi art. 255 şi 25 rap. la 289 şi 291 Cod penal, în cazul lui Anghel Sandu. În cauză s-au administrat următoarele acte premergătoare: - copia rezoluţiei nr. …/P/.2005 din 14.09.2005 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, prin care s-a dispus expertizarea psihiatrică a învinuitului Anghel Sandu - cererea adresată de Anghel Sandu în dosarul nr. …/P/2005, prin care solicita să fie expertizat din punct de vedere psihiatric - copii acte medicale pe anul 2005, referitoare la diagnosticul psihiatric al lui Anghel Sandu - raport de expertiză medico-legală psihiatrică din anul 2005 - copia rezoluţiei nr. …/P/2005 din 06.12.2005, prin care Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului Anghel Sandu, pentru infracţiunea prev. de art. 259 al.1 Cod penal - declaraţie făptuitor din 25.11.2011, dată în dosarul nr. …/P/2011 - copii ale contractelor de vânzare-cumpărare referitoare la terenurile despre care se presupunea ca au făcut obiectul mitei - copii fişa de internare la Spitalul de Psihiatrie S.G. - împuternicire avocaţială - declaraţie Anghel Sandu din 20.12.2011 - copia raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. …/2011 - declaraţie martor din 05.01.2012 - adresă răspuns din 03.02.2011 Spitalul de Psihiatrie S. G., jud. Olt - copii ale actelor solicitate - rezoluţia din 08.02.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, prin care s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice grafice - raport de constatare tehnico-ştiinţifică grafică din 17.02.2012 Prin rezoluţia nr. …/PA/2011 din 23.02.2012, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de cei doi făptuitori, apreciindu-se că faptele nu există. Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, s-a stabilit că în registrul de internări al Spitalului de Psihiatrie S. G., la poziţia unde este menţionat Anghel Sandu, au fost observate semne de modificare, alterare a scrisului, precum şi diferenţe între elementele scripturale anterioare şi cele efectuate la poziţia în litigiu, dar acestea nu au fost executate de medicul B.S. C. Criticabil este faptul că, deşi în cuprinsul rezoluţiei se reţine că răspunderea penală în cazul infracţiunii de fals intelectual s-a prescris, totuşi procurorul dispune neînceperea urmăririi penale pentru toate faptele cercetate, în temeiul art. 10 lit. a din Codul de procedură penală.   8.Dosarul nr. …/P/2009 Urmare a unei sesizări efectuate la data de 22.01.2009 la Serviciul de urgenţă 112, organele de poliţie s-au sesizat cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 rap. la art. 174-175 lit. i Cod penal de către Anghel Sandu, A. L. şi A. M. faţă de părţile vătămate V. G. A şi M. V . În cauză au fost administrate următoarele acte: - proces-verbal de cercetare la faţa locului, întocmit de organele de poliţie - rezoluţie de începere a urmăririi penale din 23.01.2009 - adresă nr. …/II/7/2009 din 23.01.2009 către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova , în baza Ordinului nr. … al procurorului general - declaraţie parte vătămată V.G. din 05.02.2009 - raport de expertiză medico-legală din 22.04.2009 şi acte medicale - raport de constatare medico-legală din 19.02.2009 - declaraţie de parte vătămată în 27.01.2009 - raport de constatare medico-legală din 15.02.2009 - adresă comunicare acte medicale de către Spitalul de Urgenţă S. - fotografii judiciare - concluzii medico-legale preliminare - împuternicire avocaţială pentru Anghel Sandu - declaraţie făptuitor Anghel Sandu în prezenţa apărătorului ales, la procuror - declaraţie olografă Anghel Sandu în prezenţa apărătorului ales, la poliţie - declaraţie olografă indescifrabilă Anghel Sandu - plângere formulată de Anghel Sandu, nedatată, nerezoluţionată, împotriva lui V. A. pentru art. 20 rap. la art. 174 Cod penal - declaraţie făptuitor-parte vătămată M.V. din 27.01.2009, la procuror - plângere formulată de A. M.,  nedatată, nerezoluţionată, împotriva lui M. V. pentru art. 180 Cod penal - plângere formulată de A. S. împotriva lui M. V. pentru conducerea unui autoturism în stare de ebrietate, nedatată, nerezoluţionată - declaraţie făptuitor M. V. din 27.01.2009, la procuror - împuternicire avocaţială pentru A. M. - declaraţie învinuit A. M., la procuror, din 02.02.2009 - declaraţie făptuitor M. V. din 27.01.2009 - certificat de încadrare în grad de handicap A. L. - declaraţie parte civilă din 09.03.2009 – A. L. - acte în susţinerea laturii civile - buletin de analiză toxicologică cu privire la A. L. şi M. V. - declaraţie parte vătămată M. V. anulată, din 21.01.2009 - ordonanţă din 09.02.2009 prin care s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice balistice - raport de constatare tehnico-ştiinţifică balistică - referat cu propunere de declinare a competenţei din 23.01.2009 - plângere formulată de M.V., nedatată, nerezoluţionată, împotriva lui Anghel Sandu pentru agresiune fizică (înjunghiere), lovire intenţionată cu autoturismul şi distrugerea autoturismului - plângere formulată de V. G. la data de 23.01.2009 - declaraţie V.G. din 23.01.2009 - declaraţie M.V. din 22.01.2009 - planşe fotografice de la faţa locului - proces-verbal de examinare obiecte (pistol, cuţit) din 22.01.2009 şi planşe fotografice ale acestor obiecte - proces-verbal identificare martor ocular, din 22.01.2009 - proces-verbal ridicare corp delict din 22.01.2009 - proces-verbal de examinare din 22.01.2009 - planşe fotografice - buletine de examinare clinică, în vederea determinării gradului de intoxicaţiei etilică şi buletine de analiză a gradului de alcoolemie în aerul expirat - concluzii preliminare cu privire la leziunile traumatice suferite de V.G., din 23.01.2009 - concluzii preliminare cu privire la leziunile traumatice suferite de M.V., din 23.01.2009 - declaraţie A. L. din 22.01.2009 - împuterniciri avocaţiale - declaraţie A. M., din 22.01.2009 - proces-verbal din 22.01.2009, cu privire la ridicare corp delict Prin ordonanţa din 21.05.2009, procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru infracţiunea prev. de art. 20 rap. la art. 174-175 lit. i Cod penal, a învinuiţilor A. L. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală, Anghel Sandu întrucât fapta nu a fost comisă de acesta şi A. M. întrucât lipseşte intenţia infracţională. S-a mai dispus, de asemenea, neînceperea urmăririi penale faţă de V. G. A. pentru infracţiunea prev. de art. 20 rap. la art. 174-175 lit. i Cod penal, întrucât fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii şi declinarea competenţei de soluţionare, în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria S., în vederea efectuării cercetărilor penale sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. de art. 180 Cod penal (părţi vătămate M.V. şi Anghel Sandu), pentru conducere a unui autovehicul în stare de ebrietate, distrugerea unui autoturism, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Se constată că procurorul, dispunând soluţia de declinare a cauzei, nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 34 lit. a şi 35 din Codul de procedură penală anterior. În acest context, criticabil este şi temeiul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui A.L., respectiv fapta nu este prevăzută de legea penală, având în vedere natura infracţiunii, respectiv infracţiune contra vieţii.   SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 1.Dosar nr. …/P/2010 Cauza a fost înregistrată la această unitate, ca urmare a declinării dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt prin ordonanţa nr. …/PA/2009 din data de ... Dosarul s-a format ca urmare a sesizării din oficiu a Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt - proces-verbal din 10.09.2009 , cu privire la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 alin. 1, rap. la art. 6¹ din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în luna august 2009 Anghel Sandu ar fi pretins şi primit suma de …. euro de la B. G., lăsând să se creadă că poate influenţa completul de judecată constituit din magistraţi ai Tribunalului Olt, pentru obţinerea unei hotărâri judecătoreşti favorabile, privind cercetarea în stare de libertate a fratelui acestuia, D. M.P., ce fusese arestat preventiv pentru o infracţiune de ucidere din culpă. S-au întocmit următoarele acte premergătoare urmăririi penale: - referat întocmit de SIF la …, de declinare a competenţei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt - copia rechizitoriului nr. …/P/2009 al Parchetul de pe lângă Judecătoria C. - încheierea nr. …/17.06.2010 a Tribunalului Olt, privind prelungirea autorizaţiei de interceptare pentru Anghel Sandu ş.a. în dos. …/P/2009 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt şi autorizaţia emisă în baza încheierii - proces-verbal de redare sumară a convorbirilor interceptate - note de redare a convorbirilor interceptate, purtate de Sandu Anghel - fişa SC … SRL - copie rechizitoriu nr. …/D/P/2010 al Biroului Teritorial M. – DIICOT - încheiere din 07.08.2009 privind recursul declarat de inculpatul D. M. P. împotriva măsurii arestării preventive - împuternicire avocaţială pentru inc. M. I. şi M. I. - declaraţie făptuitor M. I. - cererea formulată de apărătorii aleşi ai lui M. I. şi M. I., din data de 8.12.2011 de a participa la toate actele de cercetare - cerere formulată de apărătorul învinuitului de amânare a audierii pentru motive medicale, însoţită de acte doveditoare - declaraţie olografă Sandu Anghel, indescifrabilă - solicitare către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova de a transmite copia interceptărilor, răspuns al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel - adresă din data de 01.07.2011 a Serviciului Teritorial Craiova către Autoritatea Rutieră Română Olt, prin care solicită să se comunice dacă s-au eliberat licenţe sau atestate de transport pentru mai multe societăţi comerciale - răspuns Autoritatea Rutieră Română din data 04.07.2011 - soluţii dispuse de instanţe, format ECRIS, 2009- 2010 - fişe de la evidenţa persoanelor, pentru o serie de persoane din grupul relaţional - adresa din data de 06.04.2011 către structurile specializate prin care se solicită date despre activitatea infracţională a numiţilor: M. F., M. S., M. N., M. S., M. C., M. I., M. M., M. F. I., M. J. M. - adrese din data de 07 şi 10 .03.2011 către structurile specializate pentru a se comunica datele de identificare ale unui utilizator de terminal mobil - copii acte din dosarele nr. …/2010, ../101/2010, ale Curţii de Apel Craiova, …/2010 al Tribunalului Mehedinţi Prin rezoluţia nr. …/P/2010 din 25.01.2012 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Anghel Sandu şi M. I., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, reţinându-se că deşi în ordonanţa de declinare  dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt se face referire la o înregistrare ambientală din care ar rezulta aspectele sesizate, aceasta nu a fost identificată, iar din celelalte probatorii nu rezultă nici cine era magistratul cunoscut de făptuitori, nici care ar fi fost instanţa unde urma să se judece dosarul. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   2. Dosar nr. …/P/2010 Dosarul s-a format ca urmare a unui denunţ formulat de A.V. la data de 04.08.2010, împotriva lui Anghel Sandu, pentru infracţiunile de dare şi luare de mită la unii judecători din cadrul Tribunalului Olt. S-au administrat următoarele: - copie publicaţie locală - declaraţie denunţător din data de 16.01.2012, prin care nu îşi însuşeşte denunţul - dovezi de îndeplinire a procedurii de citare - fişe de la evidenţa persoanelor Prin rezoluţia nr. …/P/2010 din 11.06.2012 s-a dispus neînceperea urmăririi penale atât faţă de judecători cât şi faţă de Anghel Sandu, reţinându-se că faptele nu există, întrucât în cursul cercetărilor penale petentul a declarat că nu îşi însuşeşte acuzaţiile formulate şi că aspectele sesizate nu sunt adevărate. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   3. Dosar nr. …/P/2013 Dosarul s-a format ca urmare a unui denunţ trimis prin poştă de P.R., iar ulterior aceasta, prin declaraţia din 06.12.2012, a arătat că nu este autoarea denunţului. Denunţul a fost iniţial înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, iar prin ordonanţa nr. …/P/2012 din 12.12.2012 Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a dispus declinarea competenţei de soluţionare în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova. S-au administrat următoarele acte: - copii ale unor soluţii dispuse de instanţă cu privire la menţinerea măsurii arestării lui Sandu Anghel, în altă cauză - referat din 09.10 .2012 prin care se relatează aspectele sesizate de Sandu Anghel în cadrul audienţei acordate de procurorul din cadrul Serviciului Teritorial Craiova - Direcţia Naţională Anticorupţie Prin rezoluţia nr. …/P/2013 din 18.01.2013 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de C. M.A. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 257 Cod penal cu referire la art. 7 din Legea nr. 78/2000, reţinându-se în motivare că P. R. nu îşi însuşeşte conţinutul denunţului, neavând cunoştinţă despre aceste fapte, că nu a putut fi identificat autorul denunţului şi că Anghel Sandu a mai denunţat fapte de aceeaşi natură; astfel, conform referatului nr. …/VIII/1/2012, fiica sa, A. I. i-ar fi spus că i-a dat ….. euro unui avocat, pentru a fi remişi unui judecător, însă aceasta a arătat că, în realitate, a cheltuit banii. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   4. Dosar nr. …/P/2013 Dosarul s-a format ca urmare a unui denunţ formulat de B.I. U. la data de 21.05.2013, încarcerat în Penitenciarul C., din conţinutul căruia a rezultat că Anghel Sandu i-a comunicat că îi poate facilita o întâlnire cu un avocat care în schimbul a ….. euro, poate interveni pe lângă directorul Penitenciarului C. şi judecătorul delegat pentru a-i schimba regimul de detenţie în unul mai uşor. Denunţătorul a fost audiat de ofiţerul de poliţie delegat la datele de 13.06.2013 şi 06.06.2013 şi a precizat că nu poate proba ceea ce a afirmat; s-a constatat de asemenea că, datorită încarcerării deţinutului denunţător în secţia de maximă siguranţă, nici nu ar fi fost posibilă schimbarea regimului de detenţie. Prin rezoluţia nr. …/P/2013 din 27.08.2013 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Anghel Sandu şi B. A., cercetaţi pentru art. 257 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, respectiv art. 254 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 întrucât faptele nu există. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.     Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate  Organizată şi Terorism BIROUL TERITORIAL OLT 1.Dosar nr. …/D/P/2008 Dosarul s-a format ca urmare a sesizării din oficiu din data de 05 septembrie 2008, întocmită în baza informaţiilor furnizate de structuri specializate, în care se reţine că, pe raza judeţului Olt, s-a constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră specializat în derularea de activităţi ilicite privind traficul de persoane; grupul era format din Anghel Sandu, A.V. şi S. M. şi era coordonat de Anghel Sandu care se ocupa şi cu recrutarea persoanelor. S-au efectuat următoarele acte: - adresa din 05.09.2008 către BCCO Craiova, privind delegarea lucrătorilor de politie pentru a efectua acte de cercetare penală şi rezoluţia de delegare - 06.11.2008, 11.11.2008 şi 11.11.2008, declaraţii ale persoanelor vătămate - copii ale documentelor de identitate şi permise de şedere emise de autorităţile italiene - procese-verbale de căutare a unor părţi vătămate întocmite la 28 octombrie 2008 şi 06 noiembrie 2008 - contract de muncă încheiat în Italia pentru S.M. - plan de anchetă - 05.12.2008 - declaraţie făptuitor A. V. - 11.11.2008 - declaraţie olografă Sandu Anghel, indescifrabilă - 13.11.2008 - declaraţie parte vătămată S. M. - fişe de identitate de la evidenţa persoanei - 08.12.2008 - referat BC.C.O. OLT cu privire la actele premergătoare efectuate `        Prin rezoluţia nr. …/D/P/2008 din 16 decembrie 2008 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Anghel Sandu, A. V. şi S. M. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 12 şi 13 din Legea nr. 678 /2001, întrucât faptele nu se confirmă; se motivează că în cursul actelor premergătoare au fost audiate presupuse părţi vătămate care au negat faptul că ar fi fost victimele infracţiunilor de trafic de persoane. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   2.Dosar nr. …D/P/2006 Dosarul s-a format prin nota de sesizare din oficiu, întocmită de procuror la 01.09.2006, în baza informaţiilor furnizate de structurile specializate, în care se arată că pe raza judeţului Olt  s-ar fi constituit un grup de criminalitate organizată din care fac parte C. I. M., C. N., Anghel Sandu, M. D. şi B. M., grupul fiind condus de primul dintre aceştia, activităţile ilegale în care era implicat grupul constând în practicarea sistematică a evaziunii fiscale prin SC … S.R.L., S.C. …S.R.L. S-au efectuat următoarele acte: - acte de constituire ale societăţilor SC … S.R.L., S.C. … S.R.L. - contracte de închiriere spaţii comerciale - proces-verbal de control întocmit la data de 18 martie 2008 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Olt , la S.C. … S.R.L. - proces-verbal de control încheiat la 18.04.2007, întocmit de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului OLT la S.C. S.R.L., însoţite de actele de control - două procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite de Garda Financiară - două procese-verbale de constatare a contravenţiei întocmite de Autoritatea Naţională de Protecţia Consumatorilor, toate întocmite de … S.R.L.,  S.C. … S.R.L. - raport de inspecţie fiscală la S.C. … S.R.L., încheiat la 13.03.2007 de Direcţia Generala a Finanţelor Publice a Judeţului Olt - declaraţii făptuitori la 04.10.2006 Prin rezoluţia din 11 iunie 2007, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de C. I. M., C. N., Anghel Sandu, M. D. şi B. M. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 23 din Legea nr. 656/2002, art. 288, art. 291 Cod penal şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 întrucât infracţiunile nu se confirmă; se reţine în motivare că în urma efectuării unor controale la cele două societăţi comerciale, ai căror administratori erau C. I. M. şi C. N., nu au fost descoperite nereguli, iar în ceea ce îi priveşte pe M. D., B. M. şi Anghel Sandu nu s-a putut stabili nici un fel de legătură cu aceste societăţi. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   3.Dosar nr. …D/P/2011 Dosarul s-a format ca urmare a sesizării din oficiu întocmită de procuror la data de 30.11.2011, în baza unor informaţii furnizate de structurile specializate cu privire la faptul că Anghel Sandu, D. S., B. I., S. I., D. M., B. I. V. şi B. L. au constituit un grup infracţional organizat condus de Anghel Sandu ce ar avea ca activităţi principale trafic de persoane, şantaj şi furt. S-au efectuat următoarele acte: - ordonanţa de delegare a lucrătorilor de politie la data de 02.12.2011 - la 25.06.2012 au fost înaintate la procuror actele procedurale efectuate ca urmare a delegării care au cuprins proces-verbal de culegere de date despre făptuitori de la structurile specializate - fisa de evidenţă de la Direcţia pentru evidenţa persoanelor Prin rezoluţia din 25 iunie 2012 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Anghel Sandu, D.S., B.I., S. I., D. M., B. I. V. şi B. L. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 12 din Legea nr. 678/2001, art. 194, art. 208-209 Cod penal, întrucât faptele nu există. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   4.Dosar nr. …D/P/2010 Dosarul s-a format ca urmare a sesizării din oficiu din  data de 12.02.2010  , cu privire faptul că Anghel Sandu, A.F., C. M. şi B. L. S. au constituit un grup infracţional organizat condus de Anghel Sandu care ar avea ca principală activitate spălarea de bani. S-au efectuat următoarele acte: - referat cu propunere de declinarea competentei al BC.C.O. Craiova –  SCCO Olt din 12.02.2010 - declaraţie de făptuitor Anghel Sandu dată la procuror la data de  09.04.2010 - dispoziţie de transfer bancar - declaraţii făptuitor B. L., dată la procuror la data de 08.04.2010 - dispoziţie de plată şi de transfer - declaraţii martori date la procuror în 16.04.2010 - dovezi de îndeplinire a procedurii de citare - declaraţie olografă făptuitor, dată de C. M. la poliţie în 30.03.2010 - contracte de vânzare-cumpărare şi proces-verbal de predare primire - ordine de plată - declaraţie olografă făptuitor C. M. dată la poliţie în 05.04.2010 - declaraţie olografă făptuitoare A. F. dată la poliţie la data de 30.03.2010 - delegaţie avocaţială pentru A. F., B. L. şi C. M. - fişa relaţională - extrase de cont Prin rezoluţia nr. …D/P/2010 din 22.04.2010 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Anghel Sandu, A. F., C. M. şi B. L. S. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 23 din Legea nr. 656/2002, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestor infracţiuni. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   5.Dosar nr. …D/P/2005 Prin ordonanţa nr. …D/P/2005 din 26.04.2006 Biroul Teritorial OLT DIICOT a dispus scoaterea de sub urmărire penală faţă de Anghel Sandu pentru infracţiunile prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002, art. 266 pct. 5 din Legea nr. 31/1990, art. 289 şi 291 Cod penal. Prin ordonanţa nr. ..D/II/2/2011 din 15 iunie 2011 a procurorului şef al Serviciului Teritorial Craiova s-a dispus infirmarea rezoluţiei, redeschiderea urmăririi penale şi preluarea acestui dosar de către Serviciul Teritorial Craiova, unde s-a înregistrat sub nr. …D/P/2011; la data de 17 iunie 2011 dosarul a fost declinat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova unde a fost conexat la dosarul nr. …/P/2011 al acestei unităţi şi finalizat prin rechizitoriul din data de 23.11.2011. Inculpatul Anghel Sandu a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, hotărârea fiind definitivă. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   6.Dosar nr. …D/P/2010 Dosarul s-a format ca urmare a plângerilor formulate de A. G. şi alţii (rude ale lui Anghel Sandu) la data de 12.07.2010, împotriva lui Anghel Sandu cu privire la constituirea de către acesta a unui grup infracţional organizat prin intermediul căruia a creat o stare de presiune psihică şi a săvârşit infracţiuni de violenţă asupra petenţilor. S-au efectuat următoarele acte: - la 06.08.2010 ordonanţa de delegare a lucrătorilor de poliţie - la 07.10.2010 – B.C.C.O. Craiova înaintează actele procedurale întocmite cu ocazia cercetărilor, care conţin proces-verbal din 07.10.2010 de identificare, încetare şi audiere a făptuitorilor şi reclamanţilor - declaraţie făptuitor Anghel Sandu la poliţie din 04.10.2010 - declaraţie A. G., reclamant din 30.09.2010 - declaraţie martor dată la politie în 05.10.2010 - declaraţie parte vătămată dată la poliţie în 05.10.2010 - împuterniciri avocaţiale - declaraţii făptuitori date la procuror la data de 25.11.2010, în prezenţa avocatului - declaraţii părţi vătămate date la procuror la data de 17.11.2010 - extrase de cont - citaţii şi dovezi de îndeplinire a procedurii de citare - procese-verbale de căutare - copii ale cărţilor de identitate, ale făptuitorilor şi ale părţilor vătămate Prin rezoluţia nr. …D/P/2010 din 07.12.2010 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Anghel Sandu pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, întrucât fapta nu există şi declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria S. în vederea efectuării cercetărilor pentru infracţiunile prev. de art. 193, 194 şi 324 Cod penal. S-a reţinut în motivare că cea mai mare parte a petenţilor nu şi-au mai susţinut plângerile, precum şi faptul că între aceştia exista o stare conflictuală de notorietate. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei. 7.Dosar nr. …D/P/2011 Prin sesizarea formulată de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din data de 25.03.2011 s-a arătat că Anghel Sandu şi A. F. au constituit un grup infracţional organizat condus de Anghel Sandu, care are ca principală activitate spălarea banilor. S-au efectuat următoarele acte: - ordonanţa procurorului din 30.06.2011, de delegare a lucrătorilor de poliţie - 06.04.2011 au fost înaintate Biroului Teritorial Olt actele procedurale efectuate, care cuprind: procese-verbale de căutare, proces-verbal de consemnare a actelor premergătoare - împuterniciri avocaţiale - declaraţii făptuitori date la organele de poliţie, la datele de 31.09.2011, 25.08.2011, 29.08.2011, 01.09.2011, 02.09.2011, 02.09.2011, 19.09.2011 - dovezi ale procedurii de citare, - contract de vânzare-cumpărare Prin rezoluţia nr. …D/P/2011 din 09.10.2011 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Anghel Sandu şi A. F. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 23 din Legea nr. 656/2002 întrucât faptele nu există. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   8.Dosar nr. …D/P/2013 Prin sesizarea din 31.03.2013 a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor s-a reţinut că Anghel Sandu a efectuat tranzacţii suspecte prin intermediul cărora a transferat în contul numiţilor S. D. şi T. E. suma de ….. euro. Dosarul a fost iniţial înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. …/P/2011, iar prin ordonanţa cu acelaşi număr din 02.10.2013 s-a dispus declinarea competenţei în favoarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt. Prin rezoluţia din 17 octombrie 2013 s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi declinarea competentei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt în vederea continuării cercetărilor sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 9 din Legea nr. 241/2005 şi art. 23 din Legea nr. 656/2002. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA 1.Dosar nr. …D/P/2010, la care a fost conexat dosarul nr. ..D/P/2012 Dosarul s-a format ca urmare sesizării din oficiu prin procesul din data de 03.03.2010 întocmit de procuror, cu privire la apartenenţa lui Anghel Sandu la un grup infracţional organizat ce recrutează şi transportă, în Italia, minori sau adulţi obligaţi la cerşetorie şi prostituţie. La acest dosar au fost înregistrate alte 14 procese-verbale de sesizare din oficiu, întocmite de procuror, ca urmare a unor informaţii primite ulterior de la structurile specializate, la solicitarea procurorului sau din iniţiativa acestora. În cauză s-au efectuat următoarele acte: - ordonanţele din 15 martie 2011, 07 aprilie 2011, 08 aprilie 2010, prin care au fost delegaţi lucrători de poliţie - corespondenţă cu unităţi şcolare pentru a fi identificaţi elevii ce au abandonat cursurile şcolare, în perioada 2000 - 2010 - proces-verbal de ridicare documente fiscale - fişa relaţională - adresă I.G.P.R., I.P.J. DOLJ, pentru identificarea proprietarilor unor autoturisme indicate prin numere de înmatriculare - proces-verbal din 31 martie 2010, în care au fost consemnate informaţii suplimentare solicitate structurilor specializate - solicitare către structurile specializate, cu privire la efectuarea unor transferuri monetare de către Anghel Sandu şi persoanele din anturajul său, în cursul anilor 2001 – 2010 - proces-verbal din 31 martie 2010, de verificări efectuate de procuror la structurile operative - declaraţii notariale, - certificate de naştere - procese-verbale (12), privind verificări efectuate la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din luna aprilie 2010 - sesizare din oficiu faţă de Anghel Sandu, care construieşte o clădire cu două nivele Prin ordonanţa din 23.05.2011 în cauză s-a dispus disjungerea, formându-se alte două dosare; în unul dintre acestea cercetările se desfăşoară faţă de Anghel Sandu şi alte persoane cu privire la constituirea unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni la legea evaziunii fiscale, legea societăţilor comerciale, legea contabilităţii, spălarea banilor; în cel de-al doilea dosar se efectuează cercetări pentru constituirea unui grup organizat în vederea săvârşirii infracţiunii de proxenetism. Prin ordonanţa din 14.05.2013 s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat în vederea săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism; totodată, s-a dispus disjungerea şi formarea altor 2 dosare în care se efectuează cercetări faţă de L. M. şi V. G. D . Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei.   2.Dosar nr. …D/P/2013 la care s-a conexat dosarul nr. …D/P/2013 Dosarul s-a format ca urmare a denunţului formulat de P.F. S. cu privire la un ofiţer ce îşi desfăşura activitatea într-un penitenciar, precum şi cu privire la săvârşirea de către Anghel Sandu a unor infracţiuni de trafic de droguri şi înşelăciune, fapte săvârşite în stare de detenţie. Acest dosar a fost soluţionat prin rechizitoriul din 11.04.2014, prin care a fost trimis în judecată A. A .V. şi s-a dispus clasarea cauzei faţă de Anghel Sandu şi alţii, pentru o infracţiune de trafic de droguri, prev. de art. 2 din Legea               nr. 143/2000. Nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură sau tergiversării soluţionării cauzei. II. Termenele de soluţionare a cauzelor penale   Aşa cum s-a arătat anterior, dosarele au fost soluţionate în termene rezonabile, apreciate în funcţie de volumul de acte procedurale ce au fost administrate în fiecare cauză, de complexitatea acesteia, precum şi a numărului de persoane cercetate sau a numărului părţilor vătămate. Astfel, s-a constatat că în cauzele în care părţile vătămate sau denunţătorii au revenit asupra aspectelor sesizate iniţial termenele de soluţionare au fost scurte, chiar de o lună, iar cauzele complexe au fost instrumentate în aproximativ un an, cu o singură excepţie, şi anume dosarul nr. …/D/P/2010 al Serviciului Teritorial Craiova din cadrul DIICOT, în care, datorită volumului mare de informaţii pe care procurorul de caz le-a analizat, cauza a fost soluţionată după aproximativ trei ani de la prima sesizare. În toate cauzele ce au făcut obiectul prezentului control, actele au fost administrate ritmic, nefiind identificate perioade mari de timp în care acestea să fi fost lăsate în nelucrare.   III. Analiza modalităţilor de sesizare în aceste cauze penale   S-a constatat că, în funcţie de obiectul fiecărei cauze în parte, sesizarea s-a făcut prin plângere, denunţ sau sesizare din oficiu. La Parchetul de pe lângă Tribunalul OLT, din cele 8 dosare, 5 s-au format ca urmare a sesizărilor din oficiu, dintre care 3 au fost întocmite ca urmare a informaţiilor transmise de organele specializate în culegere de informaţii, iar celelalte două au fost întocmite de către organele de poliţie; 1 dosar ca urmare a sesizării formulate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, iar 2 au avut la baza plângeri penale. La Serviciul Teritorial Craiova/DNA, din cele 4 dosare, 1 dosar s-a format ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de poliţie şi 3 au avut la baza denunţuri. La Serviciul Teritorial Craiova/DIICOT, din cele două dosare unul s-a format ca urmare a sesizării din oficiu întocmită în urma primirii informaţiilor transmise de organele specializate în culegere de informaţii, iar cel de-al doilea are la bază un denunţ. Biroul Teritorial OLT/DIICOT, din cele 8 dosare, în 4 s-au întocmit procese-verbale de sesizare din oficiu, ca urmare a informaţiilor transmise de organele specializate în culegere de informaţii, în 2 au fost formulate sesizări de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, iar 2 au avut la baza plângeri penale. În cauzele care s-au format ca urmare a informaţiilor transmise de organele specializate în culegere de informaţii, s-a constatat că informaţiile au fost preluate corespunzător în procesele verbale de sesizare din oficiu întocmite de procurori. C.CONCLUZII   1.Din perspectiva respectării de către procurori a normelor de procedură Controlul a evidenţiat nereguli cu privire la următoarele dosare soluţionate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt: - dosarul nr. …/P/2008 - cu privire la acest dosar, există presupunerea rezonabilă că nu au fost administrate toate mijloacele de probă necesare pentru stabilirea obiectului cauzei, soluţia bazându-se pe o prezumţie de identitate de obiect cu un dosar soluţionat de Biroului Teritorial Olt - DIICOT, care însă nu rezultă din actele dosarului. - dosarul nr. …/P/2010 - procurorul care a dispus soluţia de declinare a cauzei, deşi a reţinut că faptele iniţial reclamate nu au fost săvârşite, nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 34 lit. a şi 35 din Codul de procedură penală anterior. - dosarul nr. …/PA/2011 - era evident că răspunderea penală pentru fapta la care se referă sesizarea era prescrisă, încă de la momentul sesizării din oficiu; se mai observă că, la pct. 2 al dispozitivului rezoluţiei …/PA/2007, s-a solicitat anularea permisului de conducere întrucât acesta ar fi fost obţinut prin fapte de corupţie, împrejurare ce nu a fost dovedită. - dosarul nr. …/PA/2011 - procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale pentru toate faptele cercetate, în temeiul art. 10 lit. a din Codul de procedură penală, deşi în cuprinsul rezoluţiei se reţine că răspunderea penală în cazul infracţiunii de fals intelectual s-a prescris. - dosarul nr. …/P/2009 - procurorul, dispunând soluţia de declinare a cauzei, nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 34 lit. a şi 35 din Codul de procedură penală anterior; criticabil este şi temeiul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui A. L., respectiv fapta nu este prevăzută de legea penală. Cu privire la celelalte dosare ce au făcut obiectul controlului nu au fost constatate elemente care să conducă la concluzia încălcării normelor de procedură. S-a mai constatat că la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, nu s-a respectat ordinul nr. 80 din 20.05.2004 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind clasarea la dosar a actelor procedurale întocmite în cursul urmăririi penale, actele fiind cusute în dosare într-o succesiune aleatorie, iar opisarea actelor nu s-a realizat în nici unul dintre dosarele verificate.   2.Din perspectiva termenelor de soluţionare a acestor cauze Dosarele au fost soluţionate în termene rezonabile, apreciate în funcţie de volumul de acte procedurale ce au fost administrate în fiecare cauză, de complexitatea acesteia, precum şi a numărului de persoane cercetate, sau a numărului părţilor vătămate. 3.În ceea ce priveşte modalitatea de sesizare în aceste cauze, s-a constatat că, în funcţie de obiectul fiecărei cauze în parte, sesizarea s-a făcut prin plângere, denunţ sau sesizare din oficiu. De asemenea, s-a constatat că, în cauzele care s-au format ca urmare a informaţiilor transmise de organele specializate în culegere de informaţii, informaţiile au fost preluate corespunzător în procesele verbale de sesizare din oficiu întocmite de procurori. D.PROPUNERI Comunicarea raportului către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a analiza aspectele constatate, din perspectiva dispoziţiilor art. 64 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.