Singurul Exit Poll din Romania disponibil online, 06.12.2020 21.00. Au mai rămas 31 ore 15 minute
 
DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

EXCLUSIV - Zeci de ilegalități la Spitalul Colentina. Ce a descoperit Corpul de Control

exclusiv

Corpul de Control al primarului general al Capitalei a fost trimis la începutul anului la Spitalul Colentina, după demiterea managerului Bogdan Andreescu și un scandal între medici legat de lipsa personalului și plata ilegală a unor ore suplimentare. În urma controlului efectual și a auditului, inspectorii Primăriei Capitalei au descoperit zeci de nereguli din perioada fostei conduceri. Cele mai grave încălcări de lege vizează plăți ilegale, închirierea ilegală a unor spații în cadrul spitalului și divizarea unor achiziții în contracte cu valori mai mici.

Vezi și: Răceală totală pe relația Guvern - Coaliție. Soarta premierului pe muchie de cuțit: Tic, tac...

Vezi și: Radu Berceanu ieșire IRONICĂ: motivul pentru care nu vine în fața comisiei de anchetă

STIRIPESURSE.RO prezintă principalele nereguli descoperite de Corpul de Control al primarului Gabriela Firea la Spitalul Colentina:

1. Nerespectarea în totalitate a prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, a Ordonanţei nr. 17/2008 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, a Ordonantelor: nr. 103/2013, nr. 83/2014, nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anii 2014, 2015, respectiv 2016, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, au drept consecinţă:

- compensarea muncii suplimentare efectuate prin compensarea cu ore libere plătite în valoare de 617.757 lei, achitată în anii 2014, 2015 şi 2016, unor salariaţi ai spitalului, fără respectarea legislaţiei în vigoare;

- acordarea în mod eronat a unui spor de până la 25%, unor salariaţi ai spitalului, pentru compensarea orelor lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele nelucrătoare, în baza Ordonanţei nr. 17/ 2008, art. 10 alin. (1), dar fără a justifica necesitatea efectuării acestora prin natura atribuţiilor de serviciu prestate în mod sistematic şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător;

2. Încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi art. 15 din Legea nr. 213/1998, privind închirierea unor suprafeţe din cadrul spitalului de către de conducerea Spitalului Clinic „Colentina” fără a avea la bază o hotărâre a Consiliului General a Municipiului Bucureşti, emisă în acest sens, şi fără a se efectua o licitaţie publică;

3. Încadrarea incorectă a cheltuielilor salariale efectuate pentru achiziţionarea de tichete de masă, prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, nerespectând art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 (*republicată*) (*actualizată*), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006,;

4. Încălcarea prevederilor alin. (3), art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice prin divizarea achiziţiei unor bunuri/lucrări în contracte independente de valori mai mici;

5. Încălcarea Dispoziţiei Primarului General nr. 1709/29.12.2014 cu privire la Regulamentul de ocupare a posturilor vacante prin concurs sau temporar vacante, corespunzătoare funcţiilor contractuale;

6. Încălcarea prevederilor art. 7 şi art. 9 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale privind obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente: “să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii”;

7. Încălcarea prevederilor Legii nr. 53/2003 (**republicată**) (*actualizată*) Codul Muncii, privind suspendarea contractului individual de muncă;

8. Încălcarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice precum şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale;

9. Încălcarea prevederilor O.M.F.P. nr. 923/ 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, prin neaplicarea vizei de C.F.P.P.

10. Nerespectarea prevederilor O.M.F.P. nr. 1792/2002 (*actualizat*) cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, prin faptul că pe facturile în original sau pe alte documente întocmite în vederea efectuării plăţii cheltuielilor nu au fost înscrise numărul şi data notei contabile;

11. Neîntocmirea fişelor mijloacelor fixe şi a bonurilor de mişcare conform O.M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

12. Încălcarea prevederilor H.G. nr. 395/2016, de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

13. Încălcarea prevederilor art. 14, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 (*actualizată*), privind încadrarea eronată a contractelor de prestări servicii prin plata unor achiziţii de prestări servicii şi lucrări de investiţii din creditele bugetare aprobate, aferente cheltuielilor cu reparaţiile curente;

14. Neîndeplinirea obligaţiilor de către prestator cu privire la verificarea şi repararea grupului electrogen şi UPS-urilor, asumate prin caietul de sarcini şi propunerea tehnică, părţi integrante ale contractului subsecvent nr. 1/31.05.2016, aferent acordului-cadru nr. 290/31.05.2016;

15. Neconcordanţa între rapoartele de lucru, consumul de materiale şi bonurile de consum a materialelor puse la dispoziţia prestatorului şi intervenţiile prevăzute în centralizatorul ce însoţea factura nr. 160051/03.10.2016, aferentă contractului subsecvent nr. 1/31.05.2016 (înlocuit tuburi neon, startere, demontat corpuri iluminat fluorescent etc.);

16. Încălcarea prevederilor O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, prin faptul că nu au fost întocmite liste de inventariere care să cuprindă rubrica „stoc faptic”, pentru gestiunea farmacie, pe anii 2015 şi 2016;

17. Încălcarea prevederilor art. 16 şi art. 46 din H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu referire la decontarea diurnei şi a cheltuielilor de transport;

18. Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1), din Hotărârea nr. 518/1995 (*actualizată*), privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate, cu referire la valoarea îndemnizaţiei de deplasare;

19. Neaplicarea art. 12 și art. 13 din Legea nr. 22/1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;

20. Încadrarea greşită a execuţiei de lucrări, efectuate în anii 2015 şi 2016, în categoria lucrărilor de reparaţii curente, acestea fiind de fapt lucrări de investiţii.

Raportul Corpului de Control al primarului general a fost trimis parchetului competent.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.