România este pe locul 44 în lume din 128 de ţări analizate în ediţia din anul 2017 a Indicelui de Progres Social – „2017 Social Progress Index” (valoare SPI – 73,53). Anul trecut ne situasem pe locul 42 în lume din 133 de ţări analizate şi pe penultimul loc în UE, față de locul 50 în lume în ediţia din 2015 şi de locul 51 în lume în ediţia din 2014.

(Sursa: The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index, http://www.socialprogressindex.com/?tab=2&code=ROU).

Tabel 1: România: Indicele de Progres Social (2015, 2016)


(Sursa: The Social Progress Imperative, 2016 Social Progress Index, http://www.socialprogressimperative.org/countries/rou/#performance/components/spi/, http://www.socialprogressimperative.org/countries/rou/; Idem, 2017 Social Progress Index, http://www.socialprogressindex.com/?tab=2&code=ROU).

 

Indicele de Progres Social este un indicator agregat de sub-indici sociali și de mediu care cuprinde trei dimensiuni ale progresului social:
– Nevoile de bază ale omului,
– Fundamentele bunăstării şi
– Oportunitate.
Indicele de progres social 2017 include date din 128 de țări rezultate din cumularea a 50 de sub-indicatori structurați în cei trei piloni.

Cele mai bune performanţe obţinute de România regăsim la:
– Nutriția și îngrijirea medicală de bază (98,29)
– Acces la cunoștințele de bază (94,90)
– Apă și salubritate (83,12)
– Siguranță personală (79,54)
– Accesul la informații și comunicații (78,96)

Cele mai slabe performanţe înregistrate de România privesc:
– Toleranță și incluziune (39,43)
– Acces la educația avansată (54,99)
– Sănătate şi bunăstare (65,57)
– Drepturile personale (70,06)
– Calitatea mediului (70,59)

Tabel 2: România: Performanţe


Sursa: The Social Progress Imperative, 2016 Social Progress Index, http://www.socialprogressimperative.org/countries/rou/;
Idem, 2017 Social Progress Index, http://www.socialprogressindex.com/?tab=2&code=ROU, http://www.socialprogressindex.com/assets/downloads/scorecards/en/ROU-Scorecard.pdf

Progresul social la nivel mondial
Comparativ cu Danemarca, aflată pe primul loc / 128 de ţări, având o valoare a Indicelui de Progres Social de 90,57, media la nivel global este dezastruoasă, Indicele de Progres Social având valoarea de 64,85 / 100. Luată ca entitate, lumea se situează astfel între Indonezia și Botswana. Media scorului mondial este de 73,80 la „Nevoile de bază ale omului” și 68,69 la „Bunăstare”, doar 51,85 la „Oportunitate”.

„Crearea unei societăți cu oportunități pentru toți cetățenii rămâne un obiectiv evaziv pe care multe națiuni nu au reușit să-l atingă”, declară experţii pe dimensiunea progresului social (Sursa: The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index – Social Progress Globally. Results, http://www.socialprogressindex.com/results).

Sursa: INACO - Inițiativa pentru Competitivitate, http://inaco.ro/romania-pe-locul-44-in-lume-la-indicele-de-progres-social-in-cadere-cu-2-locuri/