DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

De ce candidează Ioan Ghişe şi ce propune pentru cetăţenii români şi pentru România?

?????

Pornind de la comandamentul esenţial că statul este obligat „să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent” iată, în sinteză de ce candidez la funcţia de Preşedinte al României:

  1. Candidez la preşedinţia României cu scopul de a reda cetăţenilor români speranţa că suveranitatea poporului, demnitatea fiecărui cetăţean şi votul său contează.
  2. Moralitatea politică şi principialitatea merită şi trebuie promovate ca valori fundamentale în România.
  3. Votul fiecărui cetăţean trebuie asigurat şi respectat ca fundament al construcţiei democratice a Statului român.
  4. Preşedintele României trebuie să fie adevaratul mediator între cetăţeni şi autorităţile publice.
  5. Să promovăm unitatea cetăţenilor români pentru armonie socială, bunăstare şi dezvoltarea ţării.
  6. Competenţa, experienţa administrativă şi expertiza mea politică le pun în slujba cetăţenilor pentru a-i servi în mod cinstit, demn şi onorabil.
  7. Mă ofer să fiu garantul respectării Constituţiei României şi a legilor ţării.
  8. Voi acţiona pentru promovarea valorilor românesti ca fundament al intereselor naţionale.
Ioan Ghişe vrea să devină Preşedinte pentru a contribui, exclusiv, potrivit prevederilor Constituţiei, la reinstaurarea statului de drept şi a ordinii constituţionale în România, stat abuzat de către regimul Băsescu şi schilodit structural şi funcţional de către acesta. Ioan Ghişe ştie, vrea şi poate şi se oferă să facă aceasta dacă va obţine adeziunea şi sprijinul electoratului pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României Nu voi fi nici preşedinte jucător, nici nejucător, nici neutru, nici arbitru. Pentru că, în viziunea mea, un stat nu este, nu poate fi şi nu trebuie să fie, niciodată, un fel de meci. Adică o luptă permanentă între două sau mai multe tabere. Un stat trebuie să fie un sistem instituţional care să solidarizeze toţi cetăţenii, indiferent de viziunile lor particulare, în jurul unui obiectiv comun care ar putea fi STATUL BUNĂSTĂRII PENTRU TOŢI. Prin urmare, eu voi fi, pur şi simplu, un PREŞEDINTE CONSTITUŢIONAL. Şi voi participa, în baza prerogativelor constituţionale,   la recredibilizarea statului şi a instituţiilor publice în faţa cetăţenilor. Pentru că, acum, tot mai mulţi cetăţeni au ajuns să perceapă o mare parte dintre instituţiile statului român ca fiind un fel de srl aparţinând lui Băsescu şi camarilei sale. De ce vreau să devin preşedinte? Pentu a transforma viziunea despre stat a milioane de oameni şi a mea în realitate. Pentru a realiza împreună, popor, forţe politice, mediu de afaceri şi preşedinte România Bunăstării. Pentru ca, încă o dată, cetăţenii români să nu mai fie generaţie de sacrificiu. Pentru că sunt consecvent în activitatea mea politică. Pentru că sunt singurul politician român care, efectiv, am   preluat mesajul celor 7,4 milioane de români şi l-am dus în Parlament. Pentru că am luptat cu mijloace legale pentru ca voinţa românilor să fie pusă în practică. Pentru că eu nu am mimat această luptă ci, am dus-o consecvent, indiferent de riscuri şi am pus la dispoziţia Parlamentului soluţia constituţională de demitere a lui Băsescu. Omul care a amăgit lumea cu celebra, de acum, urare „Să trăiţi bine!” şi care, odată ajuns preşedinte, le-a făcut viaţa românilor un chin. Scopul meu strategic este ca România să nu mai fie, aproape în toate clasamentele, o ţară care să se plaseze pe ultimele locuri. România poate să fie în fruntea clasamentelor. Potrivit articolului 47 din Constituţie, „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.” Ca viitor preşedinte, prin urmare, ca reprezentant al statului, voi uza de toate mijloacele legale pentru creşterea nivelului de trai al cetăţenilor României prin realizarea unui stat al bunăstării, un stat prietenos cu cetăţenii săi, în care fiecare om să trăiască bine şi să se simtă liber, în siguranţă, demn şi   respectat.   Misiunea mea asumată este să militez şi să particip potrivit posibilităţilor pe care mi le oferă Constituţia, la realizarea unui stat modern, debirocratizat, integrat principiilor şi valorilor   Uniunii Europene şi care, într-un orizont de timp de 10-15 ani, să asigure cetăţenilor săi un standard mediu al nivelului de trai similar celor mai dezvoltate ţări europene. Principalii indicatori pe care eu îl văd ca bază în elaborarea tuturor politicilor economice şi sociale sunt salariul mediu şi salariul minim care în, mandatul meu, vor trebui să ajungă la cel puţin 60% din slariul mediu şi minim din UE, urmând ca în alţi 5 ani să ajungă la 75% şi, încă în 5 ani, să egaleze salarile mediu şi minim europene. Până acum, toate forţele politice au aliniat ori au permis alinierea preţurilor şi tarifelor la cele europene şi mondiale. Ba, în multe domenii preţurile şi tarifele din România susnt mult mai mari decât în ţările dezvoltate. De aceea, adoptarea viziunii strategice, privind asigurarea unui trai decent tuturor cetăţenilor, trebuie să fie ideea forţă a guvernărilor. Şi, în calitate de viitor preşedinte, care veghează la buna funcţionare a instituţiilor publice şi, în primul rând a Guvernului, voi coopera cu acesta, îl voi sprijini şi îi voi solicita ca toate politicile pe care le elaborează să fie subsumate acestui imperativ constituţional: „să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent” Nu aşa în abstract. Nu vorbe spuse meşteşugit. Ci program de acţiune. Cu strategii, politici, angajamente, responsabilităţi, termene şi rezultate. Gata, destul, prea mult, ajunge numai cu alinierea costurilor vieţii la standarde europene. Trebuie să rupem acest laţ în care românii sunt ţinuţi de 25 de ani. Trebuie, a venit timpul, este imperios necesar să aliniem şi veniturile la standarde europene! Aceasta este ideea forţă a programului meu, aceasta este viziunea mea despre România din mandatul Ghişe. Iar dacă voi fi ales, această viziune va deveni realitate. Şi, poate, Româniai, aşa cum a spsus în vizita sa, la noi, Ioan Paul al II-lea îşi va dovedi, cu adevărat, statutul de „Grădină a Maicii Domnului” Pentru realizarea acestui obiectiv voi coopera, constructiv, cu orice Guvern, cu orice majoritate şi, bineînţeles, cu toate forţele politice de la putere, din opoziţie, cu forţe politice extraparlamentare, cu societatea civilă, cu cetăţenii. În scopul medierii şi găsirii soluţiilor practice pe care, apoi, Guvernul să le pună în practică pentru atingerea acestui obiectiv. Principalele direcţii strategice care, în viziunea mea, vor trebui aduse în atenţia Guvernului: 1)      Elaborarea unui program negociat cu instituţiile publice, entităţile economice, patronate, sindicate, salariaţii şi pensionarii privind alinierea salariilor şi pensiilor din România la standardele europene. 2)      O largă dezbatere publică privind dorinţele şi aspiraţiile cetăţenilor români având ca bază, preponderent, democraţia directă, participativă 3)      Analiza diagnostic şi evaluarea situaţiei economico-sociale în care se află România în raport cu aspiraţiile românilor şi, comparativ, cu modelele economico-sociale ale ţărilor dezvoltate ale UE. 4)      Elaborarea unei strategii de dezvoltare complexă a a României având ca bază necesitatea ca prin politicile sale statul să „să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent” 5)      Elaborarea unei legi electorale care să nu mai permită fraudarea alegerilor 6)      Perfecţionarea activităţii Parlamentului şi reducerea numărului de parlamentari cu menţinerea regimului bicameral. 7)      Recuperarea resurselor naturale înstrăinate ilegal şi exploatrea transparentă şi în regim public privat a acestora. 8)      Verificarea din punct de vedere legal a restituirilor şi răscumpărarea sau confiscarea acelora în care nu s-au îndeplinit obligaţiile contractuale ori s-au comis ilegalităţi. 9)      Trecerea în maxim 4 ani la moneda euro 10)  Reindustrializarea României în parteneriat public privat şi stabilirea de priorităţi sectoriale de dezvoltare a României. 11)  Stimularea liberei iniţiative 12)  Stimularea introducerii în fabricaţie a invenţiilor, de către oricine, din ţară sau străinătate şi scutirea acestora de impozitul pe profit pe o perioadă de 5 ani. 13)  Considerarea IMM-urilor drept cheia dezvoltării economice a României şi luarea de măsuri în scopul sprijinirii înfiinţării şi funcţionării   acestora. 14)  Inventarierea patrimoniului de resurse, a patrimoniului imobiliar şi determinarea corectă a numărului de cetăţeni pe care îi are România. 15)  Iniţierea de programe speciale privind întoarcerea românilor acasă pe baza unui program investiţional multianual precum şi a experienţei pe care românii au acumulat-o lucrând în străinătate. 16)  Reevaluarea diasporei, considerarea acesteia ca unul dintre cei mai importani parteneri sociali şi iniţierea şi consolidarea relaţiilor cu aceasta prin înfiinţarea unei Agenţii pentru diaspora care va menţine în permanenţă legătura cu aceasta. 17)  Repunerea în drepturi a profesiilor liberale,   eliminarea monopolurilor şi trealizarea unor raporturi echitabile în ceea ce priveşte ponderea de furnizări de servicii de către profesiile liberale. 18)  Poziţia mea faţă de situaţia romilor în UE poziţie pe care, în situaţia că voi fi ales Preşedinte al româniei o voi supune dezbaterii în cadrul UE 19)  Mass media 20)  Educaţie 21)  Sănătate 22)  Cultură 23)  Apărare 24)  Politică externă 25)  Revizuirea Constituţiei Cum poate participa, constituţional, preşedintele la elaborarea şi punerea în practică a soluţiilor reieşite din aceste direcţii? Preşedintele are cel mai important mijloc şi anume, conlucrarea, cooperarea cu Guvernul. Oricare ar fi acesta, de orice majoritate ar fi sprijinit. Toate   problemele menţionate mai sus sunt tematici de importanţă naţională. Astfel, preşedintele poate organiza consultări cu Guvernul şi cu toate forţele politice precum şi cu societatea civilă. Îmi propun ca toate aceste consultări să fie transparente, adică la toate presa să aibă acces. În mandatul meu presa va deveni, cu adevărat a patra putere în stat şi niciodată nu va mai fi socotită o vulnerabilitate. Apoi preşedintele poate să dea mesaje privind aceste teme avaând la bază soluţiile rezultate în urma consultărilor. În virtutea articolului 80 din Constituţie, „Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.” Voi fi primul care voi da exemplul respectării Constituţiei şi a legilor şi vor recredibiliza instituţia preizdenţială astfel încât statutul acesteia de mediator, total compromis de către Băsescu, să fie restabilit şi recunoscut de către toată lumea. Articolul 86, din Constituţie, prevede:Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită.” Acesta îmi permite să consult Guvernul pe toate problematicile de mai sus întrucât toate sunt urgente şi de importanţă deosebită. Articolul   88 permite preşedintelui să se adreseze Parlamentului cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii.   Şi, în sfârşit, după epuizarea tuturor acestor posibilităţi, la iniţiativa preşedintelui României ori de comun acord cu Guvernul, potrivit articolului 90, după consultarea Parlamentului, preşedintele poate cere „poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.” Preşedintele României trebuie să promoveze modelul de cinste, legalitate şi spireit constructiv. Aceste valori le-am urmat în cariera mea politică din ultimii 24 de ani fiind ales de către cetăţeni, de opt ori în funcţii de demnitate publică la nivel local şi naţional. Iar abordarea mea va fi de cooperare constructivă, de dispute privind ideile şi soluţiile şi în nici un caz divizarea societăţii şi provocare de dispute şi scandaluri partinice. CREDIBILITATEA este una dintre cele mai importante însuşiri ale oamenilor în general şi a preşedintelui României, în special.   Credibilitatea se poate pierde în câteva minute şi se poate recâştiga, dacă se mai poate, în ani de zile. Exemplul   Băsescu, omul căreia naţiunea i-a dat totul iar el a adus-o în situaţia în care o vedem cu toţii este relevant. A ajuns la o susţinere de 6%. Dacă o mai fi şi aceasta! Îmi propun ca prin tot ce voi face să nu ajung niciodată în această situaţie. Ioan-Ghise-Un-proiect-de-tara-25-august-2014 

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR
Urmărește-ne:
ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.