DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

ANI a dat o nouă lovitură: 19 aleși locali în incompatibilitate și conflict de interese. În 3 cazuri a fost sesizat Parchetul

romaniatv.net
ani sigla

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 19 aleși locali, după cum urmează:

STELIAN TRAIAN, Primar al Orașului Căzănești, Județul Ialomița, fost Viceprimar şi fost Consilier Local - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. al orașului Căzănești (2016-2020), deși avea un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea mai multor Hotărâri ale C.L. Căzănești după cum urmează:

-Hotărârile din 19.04.2018 şi din 23.04.2019, în urma căreia s-au încheiat la datele de 16.05.2018 şi 06.05.2019 contracte de închiriere pentru suprafețele de pășune aflate în domeniul privat al comunei Căzănești, între Primăria Căzănești și nepotul persoanei evaluate, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001;

-Hotărârea din 30.01.2020 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr. 16/03.09.2010 de la o societate comercială la ginerele persoanei evaluate, încălcând astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SNAE FLORIN, Primar al Comunei Rușețu, Județul Buzău - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2016-2020, a emis la data de 20 august 2020, Dispoziția privind suplimentarea personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr. 64 – Rușețu, prin care soția sa a fost desemnată personal tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție Comunală Rușețu.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

TĂTAR IOAN, Primar al Comunei Bixad, Județul Satu Mare - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatelor de primar 2016 – 2020 și 2020 – 2024, a emis dispozițiile de numire, mutare și delegare de atribuții pentru fiica sa, funcționar public în cadrul Primăriei Bixad, care au produs un folos material pentru aceasta în sumă totală de 115.392 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70 și art. 76 alin. (1) din Legea 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din Codul Administrativ.

TĂTAR NISTOR, fost Primar al Municipiului Rădăuți, Județul Suceava - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE CAMERA DE CONTURI SUCEAVA

În exercitarea mandatului de primar al Mun. Rădăuți a încheiat un contract de lucrări cu o societate comercială la care era angajat cu contract individual de muncă, suspendat pe durata exercitării funcției de primar, producând foloase materiale pentru sine, respectiv asigurarea creșterii cifrei de afaceri și a profitului societății. Ulterior încetării mandatului de primar, a reluat activitatea în cadrul acestei societăți și a fost încadrat într-o funcție mai bine plătită.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (4) și (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Camera de Conturi Suceava cu privire la identificarea elementelor de încălcare a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale referitoare la modul de utilizare a resurselor bugetare ale Primăriei Municipiului Rădăuți întrucât, în calitate de primar (ordonator principal de credite) a încheiat un contract de lucrări cu valoarea totală de 409.922,63 Lei, fără să existe în bugetul primăriei prevederi bugetare pentru această lucrare.

CĂPRAR DUȚU, fost Primar al Comunei Șicula, Județul Arad - SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către CĂPRAR DUȚU, a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de primar al comunei Șicula, a încheiat un contract de închiriere a suprafeței de 11 ha de pajiște aflată în domeniul privat al comunei Șicula, cu fratele său, care avea calitatea de titular întreprindere individuală.

BAIA ADRIAN CLAUDIU, Viceprimar al Comunei Cenei, Județul Timiș - SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BAIA ADRIAN CLAUDIU a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare de la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal. Astfel, în exercitarea funcției de viceprimar (mandatul 2016-2020) a semnat la data de 07 septembrie 2017, un certificat de atestare fiscală solicitat de fiul său prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru acesta, respectiv semnarea unui contract de finanțare în valoare de 40.000 Euro într-un proiect finanțat din fonduri europene.

Totodată, menționăm faptul că în data de 6 octombrie 2020, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui BAIA ADRIAN CLAUDIU, întrucât, în perioada mandatului 2016 - 2020, a exercitat simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

TOMOROGA IOAN-MARIAN, Viceprimar al Comunei Tiha Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud - INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate întrucât începând cu data de 12 octombrie 2018 exercită simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică - titular întreprindere individuală, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) și prevederile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

MORGOCIU IOAN, Viceprimar al Comunei Șepreuș, Județul Arad - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local în cadrul C.L. al comunei Şepreuş, jud. Arad (2016 – 2020), a participat în data de 29 martie 2018, la votul pentru deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor care ar fi putut influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi reveneau.

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului a fost aprobată actualizarea cuantumului chiriilor pentru anul 2018 pentru utilizarea pășunii comunale existente în patrimoniul privat al comunei, pășune ce era închiriată unei asociații al cărei membru fondator este persoana evaluată.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu prevederile art. 75, lit. f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

IVANCIU OVIDIU ADRIAN, Viceprimar al Comunei Răchitoasa, Județul Bacău - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local (mandatul 2016-2020), a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 18 iulie 2019, privind aprobarea achiziționării de către C.L. Răchitoasa a două terenuri situate în satul Răchitoasa, de la fratele persoanei evaluate, fără a se consemna în procesul-verbal al ședinței interesul personal pe care îl are.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ.

LUCA ION, fost Viceprimar al Comunei Stoenești, Județul Argeș - INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12 septembrie 2017– 28 octombrie 2020, întrucât a deținut și exercitat simultan atât funcția de viceprimar cât și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN, Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Piatra Neamț, Județul Neamț - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat la data de 28 noiembrie 2018 pentru adoptarea Hotărârii C.L. Piatra Neamț, în baza căreia s-a menținut valoarea chiriei la nivelul anului 2018 a terenului aflat în proprietatea Municipiului Piatra Neamț închiriat ulterior, în anul 2019, de societatea comercială la care persoana evaluată a deținut, în perioada respectivă, calitatea de asociat iar soția acestuia calitatea de asociat, cea de angajat și funcția de administrator.

MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN avea un interes personal în aprobarea Hotărârii C.L. întrucât avea posibilitatea de a prefigura obținerea unui beneficiu pentru sine și soție, având în vedere faptul că în perioada 2016-2018, terenul respectiv fusese închiriat de societate, în vederea amenajării unei terase comerciale provizorii.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 75, lit. a) și b) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

JOSAN PETRU CĂLIN, Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Vînțu-de-Jos, Județul Alba - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat la data de 29 noiembrie 2018, la deliberarea Hotărârii C.L. al Comunei Vințu de Jos privind rectificarea bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2018 și actualizarea planului de achiziții și investiții publice pe anul 2018, deși anticipa crearea unui avantaj prin adoptarea acesteia.

Persoana evaluată avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, depunând o ofertă de preț privind vânzarea unor terenuri extravilane pentru efectuarea unor construcții.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu prevederile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393.

TUNSU ANIȘOARA, fost Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Cristești, Județul Botoșani - INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 16 octombrie 2020, a exercitat simultan cu calitatea de consilier local și o funcție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cristești.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 5, lit. g) și art. 227 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

GEABOC-BADIC RODICA-MIHAELA, fost Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Onești, Județul Bacău - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 - 2020) GEABOC-BADIC RODICA-MIHAELA a participat la data de 14 august 2018 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L al mun. Onești privind emiterea avizului pentru desfăşurarea activităţilor de prestări servicii de către societatea comercială al cărei unic acționar și administrator este soțul persoanei evaluate.

La data de 27 august 2018, ulterior adoptării acestei hotărâri, GEABOC-BADIC RODICA-MIHAELA a participat activ la dezbaterea și deliberarea proiectului de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către o societate comercială împotriva prevederilor H.C.L. din data de 14 august 2018, susținând interesele firmei soțului său.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, prevederile art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, coroborate cu prevederile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

GHERASIM CONSTANTIN, fost Consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Bacău, Județul Bacău - INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. al Municipiului Bacău (23 iunie 2016 – 24 iulie 2018), societatea comercială la care persoana evaluată deținea calitatea de asociat, iar soția sa, calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat un contract de furnizare produse cu Municipiul Bacău, fiind încălcate prevederile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

DOBRA CRISTIAN, fost Consilier local al C.L. Ghiroda, Județul Timiș - SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către DOBRA CRISTIAN, a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, la data de 06 martie 2017, Comisia pentru Învățământ și Știință, Sănătate și Familie, Cultură, Sport, Culte și Turism din care acesta era parte a acordat aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren proprietate privată a comunei Ghiroda.

Ulterior emiterii avizului, a participat la aceeaşi dată, la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. Ghiroda privind aprobarea concesionării prin atribuire directă cu negocierea redevenței, a terenului proprietate privată a comunei Ghiroda.

În baza acestei hotărâri, a fost încheiat la data de 15 iunie 2017, un contract de concesiune între Primăria comunei Ghiroda (în calitate de concedent) și SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA (în calitate de concesionar), având ca obiect cedarea de către concedent și preluarea în concesiune de către concesionar a terenului în suprafață de 2.753 mp pe o perioadă de 49 ani, începând cu data de 04 mai 2017.

Persoana evaluată deține în cadrul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA calitatea de președinte al Comitetului executiv al Sindicatului Aeroportului Timișoara și funcția de referent în cadrul Compartimentului Relații Publice și Informații - Direcția Marketing și Relații Publice.

PUȘCAȘU STELIAN, fost Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Hudești, Județul Botoșani - INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 august 2016 – 15 octombrie 2020, a deținut și exercitat simultan calitatea de consilier local și cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.

DIACONU RĂDIȚA, Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Cobia, Județul Dâmbovița - INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 iunie 2016, întrucât deține și exercită simultan cu mandatul de Consilier local și o funcție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cobia, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

ALMĂȘAN LIVIU, Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Oravița, Județul Caraș-Severin - INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, două societăți comerciale în cadrul cărora persoana evaluată deține calitatea de asociat au emis un număr de 591 facturi fiscale prin care au furnizat produse în valoare totală de 989.679 lei, către UAT Oravița și instituțiile din subordine, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.