DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOCUMENT Actele normative care sunt incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 05 februarie

Guvern
ro vă prezintă actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 05 februarie I.      PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind operaţionalizarea Registrului electoral, modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 2.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale   II.   PROIECTE DE HOTĂRÂRE 1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 2.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.74 din  Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia          operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003 3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice 4.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat 5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu 6.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanţa-Mamaia Centru, Mamaia Nord, judeţul Constanța” 7.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora 8.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă 9.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor        norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr.1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr.1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări 10.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar 11.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 12.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul        public al statului, referitor la adresa poştală a unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 13.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind contribuţia României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Giulvăz, judeţul Timiş 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru ''Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni şi Conferinţa Internaţională Participarea femeilor la alegeri'', organizată la Poiana        Braşov, România, în perioada 7-8 martie 2014 III.           MEMORANDUMURI 1.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru anul 2014 2.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării noului Protocol de Cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Palestinei 3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului, Industriei   şi Turismului din Columbia, cu privire la relaţiile industriale şi economice bilaterale 4.     MEMORANDUM cu tema: solicitarea aprobării privind schimbarea sursei de finanţare a proiectului ID POSDRU/69/6.1/S/34922, SMIS 9246 respectiv asigurarea finanţării din bugetul naţional şi nu din Fondul Social European, pentru suma de 3371462,06 lei 5.     MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucureşti, în anul 2014, a Reuniunii conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia 6.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Programului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei Superioare din Republica Cuba" 7.     MEMORANDUM referitor la ocuparea posturilor vacante la Agenţia Naţională pentru programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale   IV.            PUNCTE DE VEDERE 1.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii senatori Ion Luchian, Popa Florian și Boeriu Valeriu-         Victor - PNL și alți 18 parlamentari PNL, PSD, UDMR (Plx. 674/2013, L. 585/2013) 2.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 49 din Legea 230/2007 – Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari”, iniţiată de domnul deputat PDL Alexandru Nazare împreună cu un grup de parlamentari PDL (Bp. 754/2013) 3.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007”, iniţiată de domnul deputat PDL Romeo Rădulescu împreună cu un grup de parlamentari PDL, PP-DD și Independenți (PLx. 654/2013) 4.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, iniţiată de Marin Anton, Aurel Niculae, Nini Săpunaru, Sorin Teju, Dumitru Verginel Gireadă, George Scarlat – deputați PNL, Marian Ghiveciu, Ioan Dîrzu, Ion Melinte, Zisu Stanciu – deputați PSD, Vasile        Iliuță – deputat PDL, Maria Dragomir, Dumitru Niculescu, Luminița Adam, Liliana Ciobanu – deputați PP-DD, Attila Kelemen – deputat UDMR, Liviu Bumbu – senator PSD, Liviu Tomoioagă – senator PNL (Bp 750/2013) 5.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale”, iniţiată de domnul senator PNL Cătălin Boboc împreună cu un grup de parlamentari PNL  (Bp. 766/2013) 6.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice”, iniţiată de domnul deputat PSD Rădulescu Cătălin Marian împreună cu un grup de parlamentari PSD, Minorităţi Naţionale (Bp. 718/2013) 7.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii ”, iniţiată de doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu și de domnii deputați Vlad Alexandru Cosma și Andrei Dolineaschi - Grupul parlamentar al PSD (Bp. 648/2013) 8.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii nr. 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004”, iniţiată de domnul deputat PD-L Romeo Rădulescu şi un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PD-L, PP-DD, independenţi (Plx. 653/2013) 9.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea Legii nr. 152/1998, înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe”, iniţiată de doamnele deputat Camelia Khraibani şi Violeta Tudorie şi domnii deputaţi Gheorghe Frăticiu, Ioan Axente şi Gheorghe Roman – Grupul Parlamentar al PSD (Bp. 609/2013) 10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe”, iniţiată de domnul deputat PNL Corneliu Mugurel Cozmanciuc şi un grup de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PNL (Bp. 552/2013) 11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, iniţiată de domnul Valeriu Todirașcu – senator independent (PâBp. 845/2013) 12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind Cinematografia şi Industria Filmului”, iniţiată de domnul senator PNL Sorin Roşca Stănescu şi alţi parlamentari – PSD, PNL, PDL, PP-DD, PC (Bp. 453/2013)         13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale”, iniţiată de domnul senator PP-DD Marian Vasiliev (Bp. 812/2013) 14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, iniţiată de domnii deputaţi PNL Victor Paul Dobre, Andrei Dominic Gerea, Radu Stroe şi Gigel-Sorinel Ştirbu împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PNL şi PD-L (Bp. 587/2013) 15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și completarea  Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de domnul senator Octavian Motoc (PNL) împreună cu un grup de parlamentari PNL, PSD, PC și UDMR (Bp. 647/2013) 16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică şi socială persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire, iniţiată de domnul deputat PC Ion Diniţă şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PC, PP-DD  (Bp. 746/2013) 17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ''Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal'', iniţiată de domnul senator PNL Crin Antonescu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL, PP-DD (Bp.745/2013) 18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ''Lege pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative (Plx.11/2014)  

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.