DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOCUMENT - Deciziile luate de Guvern in sedinta din 5.02.2014

guvern ponta
ro va pune la dispozitie lista cu deciziile luate in sedinta de Guvern de azi:      I.      PROIECTE DE LEGE – se vor trimite către Parlament   1.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedura Civila                Guvernul a aprobat acest proiect de lege.   2.     PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti si a parchetelor de pe langa acestea                Guvernul a aprobat acest proiect de lege.   3.     PROIECT DE LEGE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale   Prin actul normativ s-a aprobat scoaterea unor cantităţi de carburanţi din stocul disponibil al rezervelor de stat care vor fi acordate, cu titlu gratuit, MAI şi MApN, în calitate de instituţii beneficiare, pentru buna desfăşurare a misiunilor specifice determinate de participarea la acţiuni în situaţiile de urgenţă generate de fenomenele meteorologice recente. De asemenea, actul normativ instituie unele derogări privind termenul până la care se vor achita, de către instituţiile beneficiare, TVA şi accizele pentru cantităţile de combustibili care fac obiectul acestui proiect de lege. Cantităţile de carburanţi aprobate sunt: 174 tone motorină, 118 tone benzină şi 33 tone petrol pentru turboreactoare.   II.    ORDONANŢE DE URGENŢĂ   1.     ORDONANTA DE URGENTA pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penală si pentru implementarea altor acte normative   Guvernul a aprobat aceasta ordonanţă.   2.     ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind operaţionalizarea Registrului electoral, modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014   Guvernul a aprobat aceasta ordonanţă.   III.  HOTĂRÂRI   1.     HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004   Hotărârea adoptată de Guvern se referă la o serie de modificări metodologice.   2.   HOTĂRÂRE pentru modificarea art.74 din  Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia     operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003 Prin Hotărârea adoptată de Guvern, ca urmare a modificărilor intervenite în structura organizatorică a MFP, ANAF şi Ministerului Economiei, componenţa Comisiei de avizare a distribuitorilor şi aparatelor de marcat electronice fiscale se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.   3.     HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice Prin Hotărârea adoptată de Guvern se stabileşte valoarea de intrare a activelor fixe la instituţiile publice la 2.500 lei, ţinând cont de indicele total al preţurilor de consum în perioada curentă.   4.   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat Hotărârea adoptată de Guvern reglementează o serie de aspecte formale (actualizarea denumirilor şi înlocuirea titulaturilor) din HG nr.943/2001.   5.     HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu Prin Hotărârea adoptată de Guvern, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronson Ghimeş-Urecheşti, judeţul Bacău”, s-a stabilit valoarea totală de 503.131 mii lei. Finanţarea se face din fonduri externe rambursabile, de la titlul 56 „Programe cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, de la bugetul de stat prin bugetul MMSC, precum şi din alte surse legal constituite.   6.   HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanţa-Mamaia Centru, Mamaia Nord, judeţul Constanţa” Prin Hotărârea adoptată de Guvern, pentru obiectivul de investiţii „Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanţa – Mamaia Centru, Mamaia Nord, judeţul Constanţa”,   s-a stabilit valoarea totală de 227.357 mii lei. Finanţarea se face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul MMSC, precum şi din alte surse legal constituite.   7.   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora Prin Hotărârea adoptată de Guvern, pentru obiectivul de investiţii „Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş”, s-a stabilit valoarea totală de 233.538 mii lei. Pentru obiectivul de investiţii „Acumularea Surduc pentru zona Timişoara, etapa a II-a, judeţul Timiş”, s-a stabilit valoarea totală de 80.885 mii lei. Pentru obiectivul de investiţii „Acumularea Ogrezeni, judeţul Giurgiu”, s-a stabilit valoarea totală de 204.991 mii lei. Finanţarea acestor obiective se va realiza din surse proprii, din fonduri externe rambursabile şi/sau nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul MMSC, precum şi din alte surse legal constituite.   8.   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă Prin Hotărârea adoptată de Guvern, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare râu Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”, s-a stabilit valoarea totală de 174.807 mii lei. Finanţarea se face din fonduri externe nerambursabile din POS Mediu – Axa prioritară 5, de la bugetul de stat prin bugetul MMSC, precum şi din alte surse legal constituite.   9.   HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor            norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr.1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr.1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări Actul normativ adoptat de Guvern diminuează amenzile contravenţionale aplicate transportatorilor rutieri, ca urmare a situaţiei apărute în practică, unde criza economică a determinat un nivel scăzut de colectare a sumelor respective şi o tergiversare a punerii în executare a amenzilor. De asemenea, ca urmare a dialogului social s-a constatat că amenzile contravenţionale ridicate elimină mulţi operatori de transport de pe piaţă şi determină scăderea volumului de schimburi şi a veniturilor generale ale societăţii. În acest sens, amenzile contravenţionale prevăzute de HG nr.69/2012 au fost reduse, pe diversele categorii de contravenţii, în medie cu 50%.   10.   HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar Hotărârea adoptată de Guvern transpune în totalitate prevederile Directivei 2013/9/UE în legislaţia naţională. Prin acest act normativ se introduce o cerinţă esenţială pentru interoperabilitatea sistemului feroviar, anume accesibilitatea pentru persoanele cu dezabilităţi, care se aplică în mod specific subsistemelor infrastructură, material rulant, operarea şi gestionarea traficului.   11.   HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Hotărârea adoptată de Guvern prelungeşte ajutoarele de minimis din titlu şi stabileşte o nouă perioadă de depunere de cereri (10 februarie-15 aprilie 2014) şi reglementează perioada de depunere a documentelor prevăzute în HG nr.859/2013, respectiv 20 ianuarie-15 mai 2014.   12.   HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul             public al statului, referitor la adresa poştală a unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Guvernul a aprobat această Hotărâre.   13.   HOTĂRÂRE privind contribuţia României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale Consiliul Cooperării Regionale (RCC - Regional Cooperation Council) este un organism în care participă statele din Europa de Sud-Est, dar şi, în calitate de donatoare, o serie de state din Europa Occidentală, precum şi SUA. RCC susţine cooperarea regională în Europa de Sud-Est  într-un cadru care facilitează integrarea europeană şi euro-atlantică a statelor din regiune. Prin Hotărârea adoptată de Guvern, România va continua să participe la bugetul Secretariatului RCC cu suma de 140.000 euro anual pentru perioada 2014-2016.   14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013 Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovare a intereselor româneşti peste hotare, proiecte elaborate de Direcţia pentru Strategii Guvernamentale din cadrul Cancelariei Primului-Ministru. Totalul acestor sume este de 3.440 mii lei, din care 1.440 mii lei pentru proiecte de comunicare, informare publică şi promovare a intereselor româneşti peste hotare şi 2.000 mii lei pentru finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural.   15. HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj Guvernul a aprobat această Hotărâre.   16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Giulvăz, judeţul Timiş Guvernul a aprobat această Hotărâre.   17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj Guvernul a aprobat această Hotărâre.   18. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj Guvernul a aprobat această Hotărâre.   19. HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui Guvernul a aprobat această Hotărâre.   20. HOTĂRÂRE privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România Guvernul a adoptat această Hotărâre. Faza a doua a proiectului, început în 2013, va continua activităţile din prima fază, cu accent pe formarea profesională a specialiştilor români.   21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru ''Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni şi Conferinţa Internaţională Participarea femeilor la alegeri'', organizată la Poiana   Braşov, România, în perioada 7-8 martie 2014 Guvernul a aprobat această Hotărâre, normativele de cheltuieli fiind de 200 lei/persoană pentru cheltuielile privind transportul intern al participanţilor din străinătate şi 300 lei/persoană/zi pentru cazarea acestor participanţi. Finanţarea acestor cheltuieli se suportă din bugetul pe anul 2014 al AEP, aprobat conform legii.   22. HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care se acordă, cu titlu de împrumut gratuit, 2 generatoare electrice pentru gestionarea situaţiei create de condiţiile meteorologice extreme din Republica Slovenia.   IV.            MEMORANDUMURI   1.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru anul 2014 Guvernul a aprobat acest Memorandum.   2.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării noului Protocol de Cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Palestinei Guvernul a aprobat acest Memorandum. 3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului, Industriei          şi Turismului din Columbia, cu privire la relaţiile industriale şi economice bilaterale Guvernul a aprobat acest Memorandum. 4.     MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucureşti, în anul 2014, a Reuniunii conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune organizarea evenimentului din titlu, în anul 2014, în România. 5.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Programului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei Superioare din Republica Cuba" Guvernul a aprobat acest Memorandum. 6.     MEMORANDUM referitor la ocuparea posturilor vacante la Agenţia Naţională pentru programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ocuparea a 4 posturi vacante în cadrul ANPCDEFP. 7.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind cooperarea economică Guvernul a aprobat acest Memorandum.   V.   PUNCTE DE VEDERE   1.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii senatori Ion Luchian, Popa Florian şi Boeriu Valeriu-     Victor - PNL şi alţi 18 parlamentari PNL, PSD, UDMR (Plx. 674/2013, L. 585/2013) AVIZ FAVORABIL   2.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 49 din Legea 230/2007 – Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari”, iniţiată de domnul deputat PDL Alexandru Nazare împreună cu un grup de parlamentari PDL (Bp. 754/2013) AVIZ NEFAVORABIL   3.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007”, iniţiată de domnul deputat PDL Romeo Rădulescu împreună cu un grup de parlamentari PDL, PP-DD şi Independenţi (PLx. 654/2013) AVIZ NEFAVORABIL   4.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, iniţiată de Marin Anton, Aurel Niculae, Nini Săpunaru, Sorin Teju, Dumitru Verginel Gireadă, George Scarlat – deputaţi PNL, Marian Ghiveciu, Ioan Dîrzu, Ion Melinte, Zisu Stanciu – deputaţi PSD, Vasile            Iliuţă – deputat PDL, Maria Dragomir, Dumitru Niculescu, Luminiţa Adam, Liliana Ciobanu – deputaţi PP-DD, Attila Kelemen – deputat UDMR, Liviu Bumbu – senator PSD, Liviu Tomoioagă – senator PNL (Bp 750/2013) AVIZ NEFAVORABIL   5.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale”, iniţiată de domnul senator PNL Cătălin Boboc împreună cu un grup de parlamentari PNL  (Bp. 766/2013) AVIZ NEFAVORABIL   6.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice”, iniţiată de domnul deputat PSD Rădulescu Cătălin Marian împreună cu un grup de parlamentari PSD, Minorităţi Naţionale (Bp. 718/2013) AVIZ NEFAVORABIL   7.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ”, iniţiată de doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu şi de domnii deputaţi Vlad Alexandru Cosma şi Andrei Dolineaschi - Grupul parlamentar al PSD (Bp. 648/2013) AVIZ NEFAVORABIL   8.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii nr. 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004”, iniţiată de domnul deputat PD-L Romeo Rădulescu şi un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PD-L, PP-DD, independenţi (Plx. 653/2013) AVIZ NEFAVORABIL   9.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea Legii nr. 152/1998, înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe”, iniţiată de doamnele deputat Camelia Khraibani şi Violeta Tudorie şi domnii deputaţi Gheorghe Frăticiu, Ioan Axente şi Gheorghe Roman – Grupul Parlamentar al PSD (Bp. 609/2013) AVIZ NEFAVORABIL   10.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe”, iniţiată de domnul deputat PNL Corneliu Mugurel Cozmanciuc şi un grup de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PNL (Bp. 552/2013) AVIZ NEFAVORABIL   11.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnul Valeriu Todiraşcu – senator independent (PâBp. 845/2013) AVIZ NEFAVORABIL   12.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind Cinematografia şi Industria Filmului”, iniţiată de domnul senator PNL Sorin Roşca Stănescu şi alţi parlamentari – PSD, PNL, PDL, PP-DD, PC (Bp. 453/2013) AVIZ NEFAVORABIL             13.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale”, iniţiată de domnul senator PP-DD Marian Vasiliev (Bp. 812/2013) Parlamentul va decide   14.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, iniţiată de domnii deputaţi PNL Victor Paul Dobre, Andrei Dominic Gerea, Radu Stroe şi Gigel-Sorinel Ştirbu împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PNL şi PD-L (Bp. 587/2013) Parlamentul va decide   15.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de domnul senator Octavian Motoc (PNL) împreună cu un grup de parlamentari PNL, PSD, PC şi UDMR (Bp. 647/2013) AVIZ NEFAVORABIL   16.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică şi socială persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire, iniţiată de domnul deputat PC Ion Diniţă şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PC, PP-DD  (Bp. 746/2013) AVIZ NEFAVORABIL   17.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ''Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal'', iniţiată de domnul senator PNL Crin Antonescu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL, PP-DD (Bp.745/2013) AVIZ FAVORABIL   18.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ''Lege pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative (Plx.11/2014) AVIZ FAVORABIL   

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.