DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

OUG pentru interceptări a fost publicată în Monitorul Oficial: Iată prevederile

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal a fost publicată, luni seară, în Monitorul Oficial.

Respectiva ordonanţă a fost adoptată de Executiv, vineri, într-o şedinţă specială.

Potrivit OUG, procurorii şi organele de cercetare penală vor fi singurii în măsură să pună în executare mandatele de supraveghere tehnică dispuse în dosarele de cercetare penală, utilizând în mod nemijlocit şi independent infrastructura Serviciului Român de Informaţii.

Ordonanța a fost deja contestată la Avocatul Poporului de către Asociația Magistraților. Aceștia susțin că Ordonanța nu e constituțională.

Citește și: Avocatul Poporului sesizat cu neconstituționalitatea OUG-ului pe interceptări

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Organele de cercetare penala speciale efectueaza acte de urmarire penala numai in conditiile art. 55 alin. (5) si (6), corespunzator specializarii structurii din care fac parte, in cazul savarsirii infractiunilor de catre militari sau in cazul savarsirii infractiunilor de coruptie si de serviciu prevazute de Codul penal savarsite de catre personalul navigant al marinei civile, daca fapta a pus sau a putut pune in pericol siguranta navei sau navigatiei ori a personalului. De asemenea, organele de cercetare penala speciale efectueaza, in cazul infractiunilor contra securitatii nationale prevazute de Titlul X din Codul penal si infractiunilor de terorism, punerea in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica.”

2. Alineatul (1) al articolului 142 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Procurorul pune in executare supravegherea tehnica ori poate dispune ca aceasta sa fie efectuata de organul de cercetare penala sau de lucratori specializati din cadrul politiei”.

3. La articolul 142, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1/1), cu urmatorul cuprins:

„(1/1) Pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 138 alin. (1) lit. a) –d), procurorul, organele de cercetare penala sau lucratorii specializati din cadrul politiei folosesc nemijlocit sistemele tehnice si proceduri adecvate, de natura sa asigure integritatea si confidentialitatea datelor si informatiilor colectate.”

4. La articolul 142 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de orice tip de comunicare ori de servicii financiare sunt obligati sa colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penala sau lucratorii specializati din cadrul politiei, in limitele competentelor acestora, pentru punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica.

Art. II. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 30 se introduce un articol nou, art. 301, cu urmatorul cuprins:

„(1) Semestrial sau ori de cate ori este nevoie, presedintele sau unul dintre judecatorii anume desemnati de catre acesta verifica modul de punere in aplicare in cadrul Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmarire penala

(2) Verificarea prevazuta la alin. (1) se face in conditiile prevazute prin Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.”

2. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Ministerul Public este autorizat sa detina si sa foloseasca mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea si descoperirea informatiilor privitoare la infractiunile date in competenta parchetelor, in conditiile legii.

(2) Organele de politie judiciara isi desfasoara activitatea de cercetare penala, in mod nemijlocit, sub conducerea si supravegherea procurorului, fiind obligate sa aduca la indeplinire dispozitiile acestuia.

(3) Serviciile si organele specializate in culegerea, prelucrarea si arhivarea informatiilor au obligatia de a pune, de indata, la dispozitia parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele si toate informatiile, neprelucrate, detinute in legatura cu savarsirea infractiunilor.

(4) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (2) si (3) atrage raspunderea juridica potrivit legii".

3. Dupa art. 66, se introduce un articol nou, art. 66/1, cu urmatorul cuprins :

„Art. 66/1 - (1) In vederea desfasurarii activitatilorprevazute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedura penala, in cadrul Ministerului Public pot functiona, prin detasare, ofiteri sau agenti de politie judiciara, sub directa conducere si controlul nemijlocit al procurorilor, in limita posturilor aprobate potrivit legii.

(2) Detasarea ofiterilor si agentilor de politie judiciara se dispune, la solicitarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre ministrul afacerilor interne, pe o perioada de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 in 3 ani, cu acordul acestora.

(3) Numirea in functii a ofiterilor si agentilor de politie judiciara de la alin. (1) se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(4) Incetarea detasarii ofiterilor si a agentilor de politie judiciara se poate dispune inaintea perioadei prevazute la alin. (2) prin ordin motivat al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie .

(5) Pe durata detasarii ofiterii si agentii de politie judiciara nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o insarcinare.

(6) Dispozitiile procurorilor sunt obligatorii pentru ofiterii si agentii de politie. Actele intocmite de acestia din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia.

(7) Ofiterii si agentii de politie judiciara prevazuti la alin. (1) au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru ofiterii de politie si agentii de politie, cu exceptiile prevazute in prezenta lege si beneficiaza, in mod corespunzator, de drepturile prevazute la art. 11 si 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Ofiterii si agentii de politie judiciara detasati in conditiile alin. (1) isi pastreaza salarizarea avuta la data detasarii.

(9) Atributiile prevazute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile si raspunderile ce revin ofiterilor si agentilor de politie judiciara detasati se exercita de procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Atributiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiterii si agentii de politie judiciara detasati se exercita de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(10) Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, republicata, se aplica in mod corespunzator in raport de activitatea ofiterilor si agentilor de politie judiciara.

(11) Pentru ofiterii si agentii de politie judiciara detasati in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Directiei Nationale Anticoruptie sunt aplicabile dispozitiile prevazute in legile speciale aplicabile acestora.”

Art.III. Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera b) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”b) conducerea, supravegherea si controlul actelor de cercetare penala, efectuate din dispozitia procurorului de catre ofiterii si agentii de politie judiciara organizati in cadrul structurilor specializate in combaterea criminalitatii organizate, la nivel central si teritorial, aflati in coordonarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, ori detasati in cadrul directiei. Ofiterii si agentii de politie judiciara detasati efectueaza numai activitatile prevazute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedura penala.”

2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”Art. 5 - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se incadreaza cu procurori, specialisti in domeniul prelucrarii si valorificarii informatiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic si in alte domenii, ofiteri si agenti de politie judiciara, personal auxiliar de specialitate, personal economic si administrativ, in limita posturilor prevazute.”.

3. Dupa articolul 9, se introduce un articol nou, art. 91, cu urmatorul cuprins:

”Art. 9/1-(1) In vederea desfasurarii activitatilor prevazute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedura penala, in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism functioneaza, prin detasare, ofiteri sau agenti de politie judiciara, sub directa conducere si controlul nemijlocit al procurorilor directiei, in limita posturilor prevazute de lege.

(2) Detasarea ofiterilor si agentilor de politie judiciara se dispune la solicitarea procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism de catre ministrul afacerilor interne, pe o perioada de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 in 3 ani, cu acordul acestora.

(3) Numirea in functii a ofiterilor si agentilor de politie judiciara de la alin. (1) se face prin ordin al procurorului sef alacestei directii.

(4) Incetarea detasarii ofiterilor si a agentilor de politie judiciara in cadrul directiei se poate dispune inaintea perioadei prevazute la alin. (2) prin ordin motivat al procurorului sef al directiei.

(5) Pe durata detasarii ofiterii si agentii de politie judiciara nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o insarcinare.

(6) Dispozitiile procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sunt obligatorii pentru ofiterii si agentii de politie. Actele intocmite de acestia din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia.

(7) Ofiterii si agentii de politie judiciara prevazuti la alin. (1) au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru ofiterii de politie si agentii de politie, cu exceptiile prevazute in prezenta lege sibeneficiaza, in mod corespunzator, de drepturile prevazute la art. 11 si 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Salarizarea ofiterilor si agentilor de politie judiciara prevazuti la alin. (1) se realizeaza potrivit dispozitiilor legale aplicabile ofiterilor si agentilor de politie judiciara din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.

(9) Atributiile prevazute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile si raspunderile ce revin ofiterilor si agentilor de politie judiciara detasati se exercita de procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Atributiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiterii si agentii de politie judiciara detasati se exercita de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

(10) Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, republicata, se aplica in mod corespunzator in raport de activitatea ofiterilor si agentilor de politie judiciara.

4. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”Art. 11 - Functia de procuror, agent sau ofiter de politie judiciara ori de specialist in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.”

5. La alineatul (1) al articolului 23 dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. d), cu urmatorul cuprins:

„d) 40 de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara, cu suplimentarea in mod corespunzator a numarului maxim de posturi prevazut pentru Ministerul Public.”

Art. IV – Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 33 din 3 martie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8 se introduc doua alineate noi, cu urmatorul cuprins:

„(2) Pentru relatia cu furnizorii de comunicatii electronice destinate publicului, Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor este desemnat curolul de a obtine, prelucra si stoca informatii in domeniul securitatii nationale. La cererea organelor de urmarire penala, Centrul asigura accesul nemijlocit si distinct al acestora la sistemele tehnice in scopul executarii supravegherii tehnice prevazute la art. 138 alin. (1) lit. a) din Codul de Procedura Penala.

(3) Conditiile concrete de acces la sistemele tehnice al organelor judiciare se stabilesc prin protocoale de cooperare.”

2. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Organele Serviciului Roman de informatii nu pot efectua acte de cercetare penala, nu pot lua masura retinerii sau arestarii preventive si nici dispune de spatii proprii de arest. Prin exceptie, organele Serviciului Roman de Informatii pot fi desemnate organe de cercetare penala speciale conform art. 55 alin. (5), (6) Cod procedura penala pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica, conform prevederilor aceluiasi cod.”

content-imagecontent-imagecontent-imagecontent-image

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.