DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOCUMENT - Deciziile luate în şedinţa de Guvern din 18.11.2014

guvern

stiripesurse.ro vă prezintă decizţiile luate de Guvern în şedinţa din 18 noiembrie 2014.

I. PROIECT DE LEGE – se trimite către Parlament

1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

Proiectul de Lege aprobat de Guvern asigură cadrul legislativ necesar punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, în ceea ce privește dispozițiile privind tranzacțiile în legătură cu datoria suverană a României și cu swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane. Astfel, se stabilește în sarcina BNR responsabilitatea urmăririi aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012.

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

2. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi a Planului general de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014

Prin actul normativ adoptat de Guvern se prelungește derularea Programului „Închiderea instituțiilor de tip vechi și înființarea de centre de recuperare, de case de tip familial și/sau apartamente” până la sfârșitul anului 2015, termen până la care ultimul proiect din program va fi finalizat. Prelungirea duratei programului nu necesită alocarea de fonduri suplimentare.

5. HOTĂRÂRE privind abrogarea art. 22-25 din Hotărârea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

Hotărârea adoptată de Guvern transpune în legislația românească prevederile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului și al Consiliului European.

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.15 din Hotărârea Guvernului nr.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui

Modificarea adusă de actul normativ adoptat de Guvern se referă la precizarea că ANSVSA autorizează sanitar-veterinar centrele de colectare în care funcționează tancurile de răcire a laptelui și nu tancurile de răcire ca atare.

7. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'' şi titlul 51 ''Transferuri între unităţi ale administraţiei publice'', pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului III al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MADR, pe anul 2014, cu suma de 6.211 mii lei, pentru plata titlurilor executorii.

8. HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE în Ucraina

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Contribuția României este în valoare de 5.829,60 Euro.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 23 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu

Acest proiect de hotarare a fost amanat.

10. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

11. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A"

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 2.536 mii lei ca justă despăgubire pentru un număr de 7 imobile care vor fi expropriate.

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

13. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

14. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

15. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

Prin actul normativ adoptat de Guvern se suplimentează bugetul MAI cu suma de 1.821 mii lei.

16. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

17. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dealu Spirii'' al municipiului Bucureşti şi Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și a casării

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

18. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al judeţului Sălaj în domeniul public al judeţului Sălaj şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărărea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

19. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Hotărârea adoptată de Guvern are în vedere o reorganizare a Laboratorului de Control Doping, conform standardului internațional al Agenției Mondiale Anti-Doping. De asemenea, prin actul normativ se suplimentează cu 4 posturi numărul de personal al Laboratorului.

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureș

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Axente Sever şi Laslea, judeţul Sibiu

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind renegocierea Convenţiei între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Spaniei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Madrid la 24 mai 1979

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind iniţierea negocierilor în vederea încheierii unui protocol de modificare a acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexă, semnate la Abu-Dhabi, la 11 aprilie 1993

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind renegocierea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului anexă, semnate la Beijing, la 16 ianuarie 1991

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

4. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 50.000 mii lei, blocată în bugetul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014, la Titlul VII - Alte transferuri

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

5. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea de negocieri şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Institutul Naţional de Statistică din România şi Institutul Naţional de Statistică din Muntenegru privind cooperarea în domeniul statisticii

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

6. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei privind conformitatea sistemului românesc faţă de Recomandările Grupului de Acţiune Financiară Internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului: Implementarea măsurilor cuprinse în planul de Acţiune aferente Raportului privind România, aprobat în cadrul Celei de-a 44-a reuniuni plenare Moneyval, în perioada 03-04-aprilie 2014

Prin Memorandumul aprobat de Guvern, autoritățile se angajează să depună toate eforturile pentru aplicarea corespunzătoare a acțiunilor recomandate în Planul de Acțiune.

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componenţei delegaţiei României în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

8. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Memorandumului cu tema: Memorandum de Înţelegere între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Problemelor Femeilor din Republica Austria (Memorandum of Understanding between the Ministry of National Education of Romania and the Federal Ministry of Education and Women's Affaires of the Republic of Austria)

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.