Subscription modal logo Premium

Abonează-te pentru experiența stiripesurse.ro Premium!

  • cea mai rapidă sursă de informații și știri
  • experiența premium fără reclame sau întreruperi
  • în fiecare zi,cele mai noi știri, exclusivități și breaking news
DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play
NOU! Citește stiripesurse.ro
 

DOCUMENT Actele aflate pe masa Guvernului in sedinta din 19.02.2014

guvern ponta
RO va prezinta actele normative aflate pe masa guvernului in sedinta saptamanala:   I.      PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea mecanismului financiar necesar implementării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, a Protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011   II.   PROIECTE DE HOTĂRÂRE 1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de a aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 18 octombrie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România” 4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 12 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 3 decembrie 2012 la Acordul de împrumut dintre KfW,  Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţareaProgramului privind infrastructura municipală 5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului 6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Centrului Operaţional de Comandă al Guvernului 7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea centrelor de coordonare şi conducere a intervenţiei 8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi 9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Farcaşa, Ruginoasa şi Taşca, judeţul Neamţ 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului României nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", care vor fi folosite la  alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi   III.           MEMORANDUMURI 1.     MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut în valoare de 250 milioane euro în vederea susţinerii implementării Proiectului privind reforma  sectorului sanitar şi aprobarea notei mandat de negociere a acestuia 2.     MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind renegocierea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 1 iunie 1994 3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Programului de  cooperare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România 4.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale IV.            NOTE 1.          NOTĂ privind stadiul de realizare a lucrărilor la magistrala de metrou Drumul Taberei- Pantelimon V.   PUNCTE DE VEDERE 1.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii”, iniţiată de domnul senator PSD Şerban Constantin Valeca şi un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare al PSD (Bp. 791/2013) 2.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”, iniţiată de domnul senator PNL Crin Antonescu şi de domnii deputaţi PNL Andrei Gerea şi George Scutaru (Bp. 663/2013).. 3.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie”, iniţiată de domnul deputat PSD Mircea Duşa (Bp. 800/2013). 4.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unor construcţii din domeniul privat al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, judeţul Prahova şi în administrarea Consiliului Local Câmpina”, iniţiată de domnii deputaţi Virgil Guran şi Sorin Teju – Grupul parlamentar  al PNL (Bp. 639/2013). 5.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate”, iniţiată de doamna deputat independent Mihaela Stoica şi domnii deputaţi independenţi Eugen Tomac, Valerian Vreme,  Clement Negruţ (Bp. 619/20123).  6.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, iniţiată de domnii deputaţi independenţi Dumitru Ovidiu Ioan, Mihai Aurelian, Mihai Tararache, Blăjuţ Viorel, de domnul deputat PP-DD Marian Ion Cristinel şi de domnul deputat UNPR Puşcaş Iacob (Bp. 753/2013).        7.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate”, iniţiată de domnul deputat PSD Nicolae Vasilescu împreună cu un grup de parlamentari PDL, PP-DD, PC, PNL  (Bp. 807/2013).     8.       PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale”, iniţiată de domnul senator PNL Cătălin Boboc şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp. 767/2013). 9.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind trecerea canalului şi barajului de pe pârâul Buşmei din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcaşa, Judeţul Neamţ”, iniţiată de domnii deputaţi PSD Ioan Munteanu, Ionel Arsene şi Vlad Marcoci (L.632/2013, Plx. 597/2013). 10.                        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic”, iniţiată de domnul senator PSD Darius Bogdan Vâlcov (L.598/2013, Plx. 666/2013). 11.                        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea LEGII  nr. 571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal”, iniţiată de domnul deputat PDL Bode Lucian Nicolae împreună cu un grup de parlamentari – PSD, PDL, UDMR (Bp. 621/2013).       12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind declararea Zilei Înălţării Domnului – Ziua Eroilor, sărbătoare naţională legală, zi nelucrătoare”, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 682/2013). 13.                        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii”, iniţiată de doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu şi de domnii deputaţi Vasile Horga, Viorel Ştefan, Dan Ştefan Motreanu şi Dan Coriolan Simedru – Grupurile parlamentare ale PNL şi PSD (Plx. 21/2014). 14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea alin.(1) al  art. 11 din Legea nr. 107/1996 –  Legea apelor”, iniţiată de domnul senator Darius Bogdan Vâlcov – Grupul parlamentar al PSD (Plx. 596/2013). 15.                        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă  privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, iniţiată de domnul deputat Mihai-Răzvan Sturzu din Grupul parlamentar al PSD împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PC, Minorităţi Naţionale şi ale PP-DD (Bp.  611/2013).

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.