DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Proiect controversat al ANAF - Firmele în insolvență își vor vinde creanțele bugetare, dacă Fiscul aprobă cumpărătorul

Economica.net
ANAF

Pentru ca firmele în insolvență să cesioneze o creanţă bugetară, o comisie de selecţie a Fiscului pentru recuperarea creanţelor bugetare va analiza dacă acela care le preia îndeplinește anumite criterii, arată un proiect de act normativ al Fiscului care reglementează operaţiunile necesare potrivit mediafax.

Consultantul fiscal Adrian Bența precizează că, în prezent, creanțele bugetare ale firmelor în insolvență pot fi cesionare „după confirmare prin decizie fiscală”, nefiind constituită o comisie specială.

Printre criteriile de selecție se află: termenul de plată cât mai scurt, oferta cea mai avantajoasă și garanţia cea mai favorabilă din perspectiva maximizării recuperării creanţelor bugetare, mai arată un Ordin al preşedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.

„Procedura de cesiune a creanţelor bugetare poate fi iniţiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe cu creanţe bugetare. (...) Fac obiectul cesiunii, creanţele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanţe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune”, menționează proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.

În elaborarea noii proceduri, s-a avut în vedere îndeplinirea următoarelor condiţii: preţul cesiunii să fie cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe; plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare să se realizeze într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune; cesionarul să justifice un interes public în vederea cesionării creanţei; necesitatea constituirii de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.

Justificarea unui interes public poate reprezenta: necesitatea cesiunii creanţei în vederea menţinerii scopului pentru care a fost autorizat sau contractat de o autoritate sau instituţie publică să presteze un serviciu public şi care se află sub supravegherea şi controlul unei autorităţi sau instituţii publice; necesitatea cesiunii creanţei ca fiind de interes public, în vederea rezolvării oricăror probleme, fapte sau evenimente locale ori naţionale cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii; orice alte justificări din partea cesionarului, relevante în dovedirea interesului public privind cesiunea creanţei.

Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare va fi formată din trei membri, din care fac parte: directorul general adjunct – administrarea veniturilor statului al Direcţiei generale de administrare a marilor contribabili/şeful administraţie adjunct colectarea creanţelor al administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/şeful administraţie adjunct colectarea creanţelor al Administraţiei pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul municipiului Bucureşti; şeful serviciului/biroului juridic al Direcţiei generale de administrare a marilor contribabili/ administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/ Administraţiei pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul municipiului Bucureşti, sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz; şeful serviciului executare silită al Direcţiei generale de administrare a marilor contribabili/ administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/ Administraţiei pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul municipiului Bucureşti, sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz. Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor comisiei.

Procedura privind demararea selecţiei cesionarului va fi publicată de organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, printr-un anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, pe pagina de internet a ANAF. Termenul de depunere al ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet, iar ofertele se depun sau se trimit prin poştă la organul fiscal. În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a ofertelor, comisia se întruneşte în vederea deschiderii acestora.

Dacă nu se poate efectua o departajare sau diferențiere a ofertelor în raport cu criteriile de selecție, fiind două sau mai multe oferte care le îndeplinesc cumulativ, comisia va transmite o notificare prin care le solicită ofertanţilor să prezinte o nouă ofertă, subliniază Referatul de aprobare al noului proiect de act normativ.

Noua ofertă trebuie să fie mai avantajoasă pentru cedent faţă de cea depusă initial.

Dacă niciunul dintre ofertanţii notificaţi nu prezintă noi oferte, comisia va verifica ofertele iniţiale depuse de către ofertanţii notificaţi şi va declare câştigătoare „prima ofertă înregistrată la organul fiscal”, menționează Referatul citat.

O reglementare similară este prevăzută și în Ordinul președintelui ANAF nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare.

„De asemenea, având în vedere faptul că renunţarea la veniturile statului trebuie să se realizeze cu asigurarea maximizării recuperării creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, s-a prevăzut prin proiectul de ordin constituirea de garanţii, în caz contrar această măsură ar putea implica elemente de natura ajutorului de stat”, subliniază Referatul noului proiect de act normativ.

Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative, care schimbă Codul de procedură fiscală, reglementează cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.

OUG nr. 88/2018 nu exclude posibilitatea să se constituie „garanţii în vederea asigurării recuperării creanţelor ce fac obiectul cesiunii. Astfel, „creditorul bugetar cedent dispune de pârghiile prevăzute de Codul de procedură fiscală în ceea ce priveşte constituirea unor garanţii în favoarea cedentului”, mai precizează Referatul noului proiect de act normativ.

Mai mult decât atât, OUG nr. 88/2018 prevede faptul că creditorul bugetar poate, şi nu are „obligaţia”, de a cesiona creanţele deţinute.

Astfel, proiectul de Ordin ANAF reglementează constituirea de garanţii în anumite condiţii, în funcţie de termenul propus de cesionar pentru plata preţului cesiunii. Dacă preţul cesiunii este plătit până la data încheierii contractului de cesiune, aceasta poate fi făcută fără constituire de garanţii.

Citește și: Ecaterina Andronescu, NIMICITĂ de vloggerul care face ravagii în rândurile adolescenților din România: 'A creat fabrici de diplome'

În schimb, trebuie să fie constituite garanţii, a căror valoare trebuie să acopere: cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, precum şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii calculată potrivit Codului de procedură fiscală, dacă preţul cesiunii este plătit într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune; cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, dacă cesiunea este plătită într-o perioadă de până la 30 de zile, inclusiv, de la data încheierii contractului de cesiune.

Garanţiile pot consta în: mijloace băneşti consemnate pe numele ofertantului declarat câştigător la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului; scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie; instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător; încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal pentru executarea preţului cesiunii pentru care există un acord de principiu, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane.

Pot fi garanţii bunurile mobile care nu au durată normală de funcţionare expirată şi bunurile mobile care, deşi au durata normală de funcţionare expirată, au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile în vigoare.

Bunurile oferite drept garanţie vor fi evaluate de un evaluator autorizat, care întocmeşte un raport de evaluare conform standardelor de evaluare în vigoare.

Dacă garanția este o scrisoare de garanție sau o poliţă de asigurare de garanţie, perioada de valabilitate a acesteia să fie cu cel puţin 30 de zile mai mare faţă de ultimul termen de plată stabilit conform contractului de cesiune.

Pe parcursul derulării contractului de cesiune, garanţia se poate înlocui sau redimensiona în funcţie de valoarea rămasă de achitat din preţul cesiunii, precum şi din dobânda aferentă, la cererea cesionarului. Organul fiscal eliberează garanţiile în termen de cel mult 15 zile de la data plăţii integrale a preţului cesiunii.

Decizia privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare poate fi anulată și un alt ofertant să fie declarat câștigător, dintre cei care îndeplinesc condițiile, prin prezentarea unui acord în acest sens. Prezentarea acordului se face după notificarea transmisă de către organul fiscal, dacă ofertantul declarat câștigător inițial nu constituie garanţia.

Dacă următorii ofertanţi nu acceptă să fie declaraţi câştigători, Comisia va relua procedura de selecţie a cesionarului, conform Referatului citat.

Erorile materiale din contractul de cesiune pot fi îndreptate prin încheierea de către organul fiscal a unui act adiţional la contractul de cesiune, mai prevedere noul proiect de Ordin ANAF.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.