DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

DOSAR Cum au folosit Decebal Făgădău și fostul edil Mazăre Primăria Constanței pentru 'SUPRAVIEȚUIREA' unui hotel construit TOTAL NELEGAL

https://perol.ro/
Radu Mazare, Decebal Fagadau

Procurorii DNA de la Constanța i-au trimis vineri, în judecată, pe Decebal Făgădău, viceprimar al Constanței când au avut loc fatepele,  și pe fostul primar al municipiului, Radu Mazăre, alături de alți oficiali din primărie pentru că laolaltă nu au respectat o decizie irevocabilă a instanței de judecată legată de un hotel de șase etaje ridicat la nici 100 de metri de linia țărmului.

Citește și: Polițistul economic PICCJ care 'VISA' la 1,1 milioane de euro în timpul stării de urgență plasat în arest la domiciliu - În alte trei dăți CAB a respins decizia

Au intrat pe fir în 2016

„La data de 05.09.2016, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe plaja din stațiunea Mamaia au fost edificate, cu nerespectarea dispozițiilor legale, mai multe construcții definitive, clădiri care au destinație fie de hoteluri sau ansambluri rezidențiale, fie alte destinații, una dintre aceste clădiri fiind și „( )”, imobil care a fost edificat în zona ( ) din Stațiunea Mamaia de SC ( ) SRL.

Odată cu terenul obiect al contractului de vânzare-cumpărare, s-a transmis cumpărătorului și proiectul construcției - imobil cu destinația de Alimentație Publică și cazare în Constanța, stațiune Mamaia, zona ( ), și certificatul de urbanism nr. ( ) și avizele obținute în temeiul acestui certificat.

Conform certificatului de urbanism nr. ( ), terenul anterior menționat, în ceea ce privește regimul economic la momentul emiterii sale, este teren liber, destinația actuală, stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate, fiind de „ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, CAZARE”, iar construcțiile propuse vor avea un regim de înălțime de P+5+6ETAJE.

Ulterior, Primăria Municipiului Constanța a emis în beneficiul SC ( ) SRL autorizația de construire nr. ( ) pentru edificarea ansamblului „Construire imobil cu P+5+6E cu destinația de alimentație publică și cazare în Constanța”, Stațiunea Mamaia, zona ( ), autorizație ulterior prelungită de la data de 05.10.2010 până la data de 05.10.2011.

Citește și: De aproape 20 de ori, în opt ani, a avut 'CONFERENȚIARUL' Baranga șansa de a pune punct infracțiunii de înșelăciune - Detaliile cazului

La data de 24.03.2011 a fost emisă de Primăria Municipiului Constanța autorizația de construire nr. ( ), beneficiar SC ( ) SRL, prin care s-au autorizat executarea lucrărilor de construire pentru modificare proiect autorizat conform AC ( ), construire imobil P+5-6 Etaje Retras cu destinația de alimentație publică și cazare prin modificări planimetrice a compartimentărilor, fațadelor și cotelor de înălțime ale parterului, etajelor curente și schimbare a destinației din spații de cazare în locuințe de vacanță”, au notat procurorii în rechizitoriul transmis instanței de judecată.

Reclamația care a pus „afacerea nelegală” pe butuci

„Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța - Secția Comercială, de Contencios Administrativ și Fiscal sub nr. ( ), reclamanta SC ( ) SA, a solicitat, în contradictoriu cu pârâții Primarul Municipiului Constanța și SC ( ) SRL, anularea în tot, a autorizației de construire nr. ( ), în motivare susținându-se că reclamanta este proprietara activului „( )”, aflat în imediata apropiere a construcției pentru care s-a emis autorizația de construire, aceasta fiind emisă cu încălcarea dispozițiilor legale privitoare la limitele vecinătăților, cu consecința realizării construcției în imediata vecinătate a activului reclamantei, căreia îi este vătămat dreptul de proprietate.

Prin sentința civilă nr. ( ) pronunțată de Tribunalul Constanța s-a respins cererea de chemare în judecată formulată.

Ulterior, împotriva acestei sentințe a formulat recurs în contencios administrativ SC ( ) SA, calea de atac fiind admisă prin Decizia civilă nr.( )/10.09.2012, pronunțată de Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, hotărârea instanței de fond fiind modificată în tot, în sensul că s-a admis cererea de chemare în judecată și s-a desființat autorizația de construire nr. ( ) emisă de Primăria Municipiului Constanța.

Citește și: 'O avem pe doamna în portofoliu',îi spunea consilierul ALDE 'partenerului de afaceri' cu Unifarm-'Încă nu, analizează pechinezii stocul', se plângea afaceristul

În motivarea hotărârii, instanța a reținut că nelegalitatea emiterii autorizației de construire rezidă din nerespectarea interdicției de a construi în interiorul zonei de protecție instituită de Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre.

A mai reținut instanța, că Legea nr. 597/2001 reglementează zona de protecție și prevede în art. 1 și art. 2 modul în care se delimitează zona de protecție, iar în art. 3 se prevede că „se interzice autorizarea executării oricărui fel de construcții definitive sau provizorii în cadrul zonei delimitate conform art. 1”.

Totodată, s-a constatat încălcarea art. 16 alin. 1 din OUG 202/2002, art. 2 lit. b și art. 3 din HG 749/2004, concluzionându-se că, raportat la dispozițiile legale anterior menționate, amplasarea construcției edificate în baza autorizației de construire nr. ( ) este situată în zona benzii litorale a Mării Negre în cuprinsul căreia sunt interzise orice fel de construcții definitive.

În sprijinul acestei concluzii, s-a reținut de instanță că potrivit raportului de expertiză întocmit în dosarul cu nr. ( )al Tribunalului Constanța, expertul a concluzionat că terenul în suprafață de 604,85 mp și construcția amplasată pe aceasta sunt la o distanță de aproximativ 100 m de linia țărmului.

Cu privire la aceste aspecte, mai sus menționate, Curtea de Apel Constanța a statuat în mod definitiv prin decizia civilă nr. ( ) din data de 10.09.2012 că amplasarea construcției edificate în baza autorizației de construire nr. ( ), emisă de Primăria Municipiului Constanța, este situată în zona benzii litorale a Mării Negre în cuprinsul căreia sunt interzise orice fel de construcții definitive.

Totodată, s-a mai reținut de instanță că eliberarea autorizației de construcție nr. ( ) s-a făcut cu încălcarea drepturilor de servitute de vedere și distanța dintre construcții, stabilindu-se că imobilul a fost edificat la o distanță de 0,40 m - 0,75 m pe latura de nord a clădirii deținute de SC ( ) SA și 0,62 m - 1,25 m pe latura de vest, pe latura de nord nefiind respectată servitutea de vedere.”, se mai arată în documentul citat.

itește și: DOSAR Consilierul ALDE Gal Avram a primit electrocasnice de peste 60.000 de lei pentru 'AJUTORUL' dat la contractele Covid - Bunurile aveau VICII ASCUNSE

Primăria lui Mazăre și Făgădău, „avocata” unei construcții nelegale

„Ca urmare a anulării autorizației de construire nr. ( ), la data de 14.03.2013, SC ( ) SA a formulat cerere de chemare în judecată, în contradictoriu cu SC ( ) SRL și Primăria Muncipiului Constanța, solicitând demolarea construcției edificate de SC ( ) SRL, imobil cu P+5+6E cu destinația de alimentație publică și cazare în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona ( ), precum și obligarea Primăriei Municipiului Constanța la emiterea actului administrativ de desființare a lucrărilor executate de SC ( ) SRL, în baza autorizației anulate.

Ulterior acestei date, la 26.06.2013, deci după promovarea acțiunii în demolarea construcției promovate de SC ( ) SA, a fost înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. ( ), cererea formulată de SC ( ) SRL de eliberare a unui certificat de urbanism cu scopul declarat „construire imobil cu funcțiune mixtă de locuințe de vacanță și alimentație publică P+5-6 Er”, în stațiunea Mamaia, zona ( ), iar subsecvent acestei cereri, la data de 02.07.2013 a fost eliberat certificatul de urbanism cu nr. ( ), scopul fiind cel declarat de beneficiarul SC ( ) SRL prin cererea formulată, respectiv „construire imobil cu funcțiune mixtă de locuințe de vacanță și alimentație publică P+5-6 Er”.

După obținerea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism eliberat, la data de 12.08.2013, s-a înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. ( ) cererea de eliberare a unei autorizații de construire în vederea executării lucrărilor de construcție pentru imobil P+5-6 etaje retras, cu destinația de alimentație publică și locuințe de vacanță, situat în stațiunea Mamaia, zona ( ), la cerere fiind anexată documentația tehnică, în cuprinsul memoriului de arhitectură, întocmit de arh. ( ), menționându-se ca fază a proiectului DTAC, ceea ce înseamnă că proiectul s-ar fi aflat în faza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire.

Ulterior, în baza cererii formulate, a fost emisă autorizația de construire nr. ( ), beneficiar SC ( ) SRL, autorizație semnată la rubrica „PRIMAR” de inculpatul Decebal Făgădău, la data faptei viceprimar al municipiului Constanța, la rubrica „SECRETAR” de inculpata Fulvia Antonela Dinescu, la data faptei director executiv adjunct al Direcției Administrației Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, iar la rubrica „ARHITECT ȘEF”, de inculpata Nicoleta Constantin, la data faptei șef serviciu - Serviciul autorizații în construcții din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

În referire la inculpata Antonela Dinescu menționăm că prin referatul nr. ( ) întocmit de ( ) din cadrul Primăriei Constanța, referat aprobat de inculpatul Radu Mazăre, s-a delegat dreptul de semnătură sus- numitei pentru autorizațiile de construire și certificatele de urbanism.

Cu privire la inculpata Nicoleta Constantin, constatăm că aceasta îndeplinea funcțiile delegate ale arhitectului șef, inculpata Elena Luiza Tănase fiind în concediu medical în luna septembrie 2013.

Revenind la litigiul având ca obiect acțiunea în demolare promovată de SC ( ) SA în anul 2013, la data de 22.08.2013, Primăria Muncipiului Constanța a formulat întâmpinare, solicitând, inițial, respingerea acțiunii ca nefondată, întrucât autorizația de construire nr. ( ) a fost modificată prin autorizația de construire nr. ( ), autorizație neanulată și perfect valabilă.

Ulterior, constatând faptul că susținerile conform cărora autorizația de construire nr. ( ) a fost modificată prin autorizația de construire nr. ( ), autorizație neanulată și perfect valabilă nu pot produce nici un efect, autorizația ( ) fiind doar un accesoriu al autorizației de construire nr. ( ) pe care doar o modifică, neputând avea o existență de sine stătătoare, de vreme ce autorizația ( ) a fost anulată definitiv și irevocabil, prin completarea laîntâmpinare depusă la data de 05.11.2013, Primăria Municipiului Constanța învedera instanței faptul că, de la data depunerii întâmpinării inițiale și până la data formulării completării la întâmpinare, a intervenit un element nou, respectiv împrejurarea emiterii unei noi autorizații de construire pentru imobilul a cărei demolare se cere.

Citește și: DNA despre SPECULA generată de pandemie - 'A fost creat cadrul propice apariției 'indispensabilului traficant de influență''

Astfel, Primăria Municipiului Constanța a menționat că pentru imobilul P+5E-6E din Stațiunea Mamaia, Zona Hotel ( ), a fost emisă o nouă autorizație de construire nr. ( ), concluzionând că după emiterea acestei autorizații, nu mai există nici un fel de îndrituire legală pentru ca reclamanta SC ( ) SA să ceară și să obțină demolarea imobilului aparținând SC ( ) SRL, cât timp imobilul a fost autorizat conform AC ( ).

La data de 26.11.2013, la dosarul cauzei a depus întâmpinare și SC ( )

SRL, solicitând, printre altele, respingerea cererii ca nefondată, având în vedere că deține o autorizație de construire perfect valabilă și legală, autorizație de construire nr. ( ), iar la data de 03.09.2013, a fost emisă o nouă autorizație de construire, respectiv autorizația de construire nr. ( ) , invocând, prin urmare, aceleași argumente ca și Primăria Municipiului Constanța, apărarea fiind din acest punct de vedere unitară, comună.

La data de 30.12.2013, printr-o nouă întâmpinare depusă la dosarul cauzei, Primăria Municipiului Constanța a susținut, în mod nereal, imobilul fiind deja realizat în proproție de 95%, așa cum se va preciza mai jos, că prin AC nr. ( ) a fost autorizată o altă modalitate de realizare a construcției edificate în baza AC ( ), anulate, cu modificarea limitelor și elementelor constructive ale acesteia, imobilul autorizat fiind unul P+5-6E retras”, au mai notat ancehtatorii în dosar.

Liber la demolare, decizie irevocabilă

„După două cicluri procesuale, Curtea de Apel Constanța a admis recursul formulat de SC ( ) SA, dispunându-se demolarea construcției edificate de SC ( ) SRL în baza autorizației de construire nr. ( ).

Pentru a decide astfel, instanța a reținut că nu se poate justifica menținerea unei construcții edificată nelegal în baza unei autorizații anulate, prin obținerea, după anularea autorizației, a unei noi autorizații pentru un imobil identic.

Citește și: DOSAR Mario Iorgulescu către medic - 'Mă simt BINE și vreau să mă întorc SĂ CONDUC mașina și să merg SĂ DANSEZ cu prietena mea'

În afara ciclului anterior menționat, la data de 22.05.2014, SC ( ) SA a formulat cerere de chemare în judecată, înregistrată la Tribunalul Constanța sub nr. ( ) , prin care a solicitat anularea autorizației de construire nr. ( ) emisă de Primarul Municipiului Constanța în favoarea SC ( ) SRL, susținând că autorizația de construcție a fost emisă pentru realizarea aceleiași construcții care a făcut obiectul acțiunii în demolare în dosarul cu nr. ( ).

La dosarul cauzei a fost identificat procesul verbal de recepție parțială nr. 130 din data de 20.02.2013, privind lucrarea executată în Constanța, Stațiunea Mamaia, zona ( ), de SC ( ) SRL, reprezentând lucrarea privind construire imobil P+5-6E, retras cu destinația de alimentație publică și cazare, lucrările fiind executate în baza autorizației nr. ( ) și ( ) eliberată de Primăria Municipiului Constanța, cu valabilitate până la 23.03.2012.

Potrivit procesului verbal anterior menționat, la pct. 4.4 se precizează că valoarea parțială (95%) a investiției este de 11.224.295,85 lei.

Totodată, s-a admis recepția parțială motivată de faptul că lucrările au fost realizate în proporție de 95%, fiind finalizată infrastructura și suprastructura, închiderile perimetrale și cele de compartimentare, tâmplăria precum și instalațiile electrice, sanitare și termice, comisia de recepeție recomandând finalizarea lucrărilor, lista de lucrări care nu au fost executate constând în lucrări de amenajări exterioare, zugrăveli și finisaje parțiale la câteva apartamente și amenajarea interioară a spațiului de la parterul clădirii - zona de alimentație publică.

 

Prin sentința civilă nr. ( ) pronunțată de Tribunalul Constanța, s-a admis cererea de chemare în judecată formulată de SC ( ) SA, dispunându-se anularea autorizației de construire nr.( ) emisă de Primăria Municipiului Constanța.

În motivarea hotărârii instanța a reținut că nici până la momentul emiterii autorizației de construire nr. (.....), și nici până la data pronunțării hotărârii, nu s­a demolat construcția edificată pe terenul situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel ( ), de SC ( ) SRL în baza autorizației nr. ( ) și nici nu s-a făcut dovada emiterii unei autorizații de desființare.

A mai reținut instanța că intenția emiterii autorizației de construire nr. ( ) a fost de a salva clădirea edificată în baza autorizației nr. ( ), aspect care rezultă din faptul că în dosarul cu nr. ( ) s-a invocat în apărare faptul că pentru clădirea construită există autorizația de construire nr. ( ).

A mai reținut instanța că autorizația de construire nr. ( ) a fost emisă după ce pe terenul în discuție s-a edificat în proporție de 95% clădirea în baza autorizației de construire nr. ( ) și nu a existat nici o intenție de a edifica în baza acestei autorizații, neexistând nici posibilitatea faptică și nici juridică, întrucât anterior trebuia emisă o autorizație de demolare a construcției existente și demolată fizic respectiva clădire.

Citește și: DOSAR Raport 'ABSURD' al unui specialist italian în cazul Mario Iorgulescu - Se bazează pe afirmațiile părinților care spun că a căzut în cap când era mic

Instanța a concluzionat că autorizația de construire nr. ( ) a fost emisă nelegal, întrucât pe terenul pe care s-a autorizat construirea prin această autorizație era deja edificată, existând în continuare, o clădire care ocupă aproximativ aceeași suprafață de teren cu noua clădire autorizată.

Împotriva acestei sentințe au declarat recurs SC ( ) SRL și Primăria Municipiului Constanța, iar la data de 27.02.2017, prin Decizia civilă ( ) pronunțată de Curtea de Apel Constanța, s-au admis recursurile formulate, s-a anulat sentința civilă nr.( )pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.( ), s-a luat act că reclamanta SC ( ) SA a renunțat la dreptul pretins și, în consecință, a respins acțiunea ca nefondată.

La baza acestei soluții au stat susținerile părților de la termenul din data de 12.12.2016 conform cărora se poartă negocieri de stingere a litigiului pe cale amiabilă”, se mai arată în dosar.

Procurorii arată că toți artizanii acestei „afaceri” au încălcat OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere și Legea 50/1991 și Legea 215/2001.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.